Nieuws

Wijsheid voor de massa?

James SurowieckiEén van de merkwaardigste boeken uit 2004 was “The Wisdom of Crowds” van James Surowiecki (Doubleday). De associatie tussen de begrippen ‘massa’ en ‘dom’ is spreekwoordelijk, en er zijn heel wat boeken over geschreven. Surowiecki betoogt dat een grote groep mensen onder bepaalde voorwaarden tot collectieve besluiten kan komen, die beter of nauwkeuriger zijn dan de overgrote meerderheid van de individueel genomen be-sluiten. Dat is een belangwekkend inzicht, en de vraag dient gesteld of dit besluit ook relevant is voor democratische besluitvorming.

 

Lees meer: Wijsheid voor de massa?