boeken en artikels

Voor echte onderwijsvrijheid
Artikel van Jos Verhulst over het huidige onderwijssysteem