Bezoek nu onze gloednieuwe website www.meerdemocratie.be

Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie

 

DE LIJST VAN VOORGESTELDE SPREKERS

DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES VOORGESTELD

TIJDENS DE HOORZITTINGEN BURGERPARTICIPATIE

 

 

N-VA

- de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV)

- Eric Lancksweerdt, praktijkassistent Universiteit Antwerpen

  

CD&V

- Prof. dr. Herwig Reynaert (Universiteit Gent)

- Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)

- Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

- de heer Bert Smits, participatiedeskundige

- de Wakkere Burger

  

OPEN VLD

Algemeen kader en Volksraadplegingen

- Prof. Stefan Sottiaux – hoofddocent grondwettelijk recht (KUL) https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292

- Prof. Tom van der Meer – hoogleraar politicologie (Universiteit van Amsterdam), specialisatie politiek vertrouwen en burgerschap http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html

- Prof. Sofie Mariën – docent politicologie (KUL), specialisatie politiek vertrouwen en burgerparticipatie http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/5/16/nl/292

 

Burgerparticipatie en -deliberatie lokaal niveau

- Prof. Johan Ackaert – hoogleraar lokaal bestuur (UHasselt) http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=johan&naam=ackaert

- Prof. Filip De Rynck – hoogleraar bestuurskunde (UGent), specialisatie burgerparticipatie http://www.ugent.be/nlab/nl/over-ons

- Mieck Vos – algemeen directeur VVSG http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspx

- Jornt Van Zuylen – directeur ‘democratic challenge’ in NL, initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken http://democraticchallenge.nl/dc-team/#1383-team/1288-jornt-van-zuylen

 

Begroting op maat van burgers

- Prof. André Decoster – hoogleraar economie en overheid (KUL) http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00019547

- Praktijkvoorbeelden van participatief budgetteren van lokale besturen, zoals onder meer district Antwerpen

  

SP.a

- David Van Reybroeck: zijn ideeën rond en ervaringen met de G-1000

- Prof Filip De Rynck: heeft goed beeld van wat er in Vlaanderen allemaal bestaat

- Burgerbeweging De Koep uit Turnhout: een stem uit het veld (buiten de klassiekers uit Antwerpen en Gent). http://www.dekoep.be/

 

GROEN

- delegatie van de organisatie Democratie.Nu (beweging voor directe democratie)

- Stefan Sottiaux en Raf Geenens van de KU Leuven, bezig met het thema (gewestelijke) volksraadpleging 

- Stefaan Rummens – politiek filosoof en auteur van het boek Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie.

- Luc Verheijen van Kessel Smit, professionele organisatie die deliberatieve processen begeleidt

 

VLAAMS BELANG

Sprekers uit Nederland en Zwitserland over adviserende en bindende volksraadplegingen.