Vraagstelling in het lobbywerk

Hoofdcategorie: Dynamisch

Vraagstelling in het lobbywerk

1. het Bindend Referendum Op Volksinitiatief als enige wetgevende macht (volkssoevereiniteit). De burger kan mandaat geven aan “volksvertegenwoordigers”, maar behoudt de ultieme beslissingsmacht als hij dat wenst.


2. Scheiding van uitvoerende macht (met inbegrip van de economische en financiële macht) en wetgevende macht als enige mogelijke en belangrijkste maatregel om tot een onafhankelijke rechtsstaat te komen (infrastructuurwerken is uitvoerende macht).


3. Loting als democratisch instrument van volksvertegenwoordiging. Van 12 gelote burgers in Assisenzaken tot 400 gelote burgers in wetgevende volksvertegenwoordiging.


4. Participatie in al zijn vormen als bruisvat voor democratie, met als sluitstuk het Bindende Referendum Op Volksinitiatief. Met diens verstande: participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.