Knipsels november 2017

Afdrukken

 

Opgelet met plebiscieten
Een plebisciet is een referendum dat georganiseerd wordt door de overheid. Democratie.nu staat helemaal niet achter plebiscieten omdat dit soort referenda als het ware van bovenaf wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet ' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank. Het roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes.Plebiscieten worden gewoonlijk ingezet bij gevoelige of omstreden kwesties: de machthebber zoekt naar een uitweg bij een beleidsimpasse. Deze nepreferenda worden door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en/of met een zodanige vraagstelling dat de gewenste uitkomst veelal wordt bereikt. Mocht - in weerwil van deze manipulatie - de volksstemming toch niet naar het vooropgestelde resultaat leiden, kan de overheid het resultaat van het plebisciet alsnog negeren Democratie.nu staat helemaal niet achter plebiscieten omdat dit soort referenda als het ware van bovenaf wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet ' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank. Het roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes. Plebiscieten worden gewoonlijk ingezet bij gevoelige of omstreden kwesties: de machthebber zoekt naar een uitweg bij een beleidsimpasse. Deze nepreferenda worden door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en/of met een zodanige vraagstelling dat de gewenste uitkomst veelal wordt bereikt. Mocht - in weerwil van deze manipulatie - de volksstemming toch niet naar het vooropgestelde resultaat leiden, kan de overheid het resultaat van het plebisciet alsnog negeren. 

Hoe de angst voor het volk van Rutte III rechts in de kaart speelt
Het nieuwe kabinet is hard op weg de kloof tussen de Boze Burger en de politiek te vergroten. Het dedain voor het referendum en de wijze waarop de fractieleiders van de coalitiepartijen de uitspraken van collega Buma gladstrijken beloven weinig goeds.
hpdetijd.nl 1 november 2017

Voorkomt de ‘sleepwet’ aanslagen? En zeven andere vragen
Het is definitief: Nederland gaat opnieuw naar de stembus voor een raadgevend referendum over de nieuwe wet voor de geheime diensten AIVD en de militaire MIVD. Acht vragen en antwoorden over wat vermoedelijk de laatste nationale raadgevende volksraadpleging is.
nrc.nl 1 november 2017

Referendum bestuurlijke toekomst Weesp ineens zeer onzeker 
Het Comité Zelfstandig Weesp zet de aanvraag voor het referendum over de toekomst van Weesp zeer waarschijnlijk niet door. "We hebben er uren over vergaderd en we voelen ons vreselijk bezwaard. Maar we zijn gekke Henkie niet", zegt Gjalt Zondergeld namens het comité.
weespernieuws.nl 1 november 2017

Nederland krijgt referendum over aftapwet
Op 21 maart 2018 komt een referendum rond de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die vaak de aftapwet wordt genoemd. Voldoende Nederlanders stuurden een verzoek naar de Nederlandse Kiesraad om het referendum mogelijk te maken. Zelfs wanneer voldoende mensen zich negatief uitlaten over de aftapwet, kan de Nederlandse Overheid kiezen om de wet toch door te voeren.
techpulse.be 2 november 2017

Catalanen op vakantie
Toen stonden ze daar te juichen, met de tranen in de ogen. Het was vrijdagmiddag en het Catalaanse parlement had net de onafhankelijkheid uitgeroepen, gesterkt door de uitslag van het referendum van 1 oktober. Op de pleinen in Barcelona ging het er emotioneel aan toe: eindelijk vrij!
vrt.be 1 november 2017

'U, mijnheer Crombez, gruwt van de gedachte dat Puigdemont politiek asiel verdient. Waarom?'
In een open brief aan Meyrem Almaci en John Crombez vraagt de Vlaamse Volksbeweging zich af waarom het zo ijzig stil blijft ter linkerzijde als het over de Catalaanse kwestie gaat. 'We zijn ervan overtuigd dat de Catalaanse kwestie ook u aangaat.'
knack.be 2 november 2017

Lessen voor het komende referendum en 'niet afschaffen zonder alternatief'
Er komt dus een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'aftapwet' genoemd. Mogelijk wordt dat de laatste volksraadpleging want het nieuwe kabinet ziet niets meer in het instrument. Uit het Oekraïne-referendum van vorig jaar - dat niet geheel zonder hobbels verliep - zijn volgens politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen lessen te trekken voor het komende referendum.
nos.nl 1 november 2017

Ook CDA wil uitslag referendum 'serieus nemen'
De christendemocraten steunden gisteravond een voorstel van die strekking.Eerder zei CDA-leider Sybrand Buma nog het referendum niet 'te beschouwen als een echt referendum' en wees hij erop dat het kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen.
rtlnieuws.nl 3 november 2017

Verhofstadt over Catalonië: 'Enkel wie EU ten onder wil zien gaan, profiteert van deze schertsvertoning'
Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) geeft zijn mening over het referendum in Catalonië en de nasleep ervan: 'Quasi alle signalen wijzen erop dat een meerderheid van de Catalanen tegen onafhankelijkheid zijn.'
Knack 3 november 2017

Speculaties zijn de nieuwe feiten
Vroeger waren er feiten. Feiten zijn zaken die zeker zijn, en waar gebeurd, zoals men ze rapporteert. Journalisten checkten en dubbelcheckten feiten. Naast feiten waren er meningen. Meningen zijn vrije opinies en gedachten. Gedachten zijn vrij, maar als men meningen uit die iemand kunnen benadelen, kan je op een schadevordering enkel succesvol antwoorden met het verweer dat je mening rust op een correcte feitelijke grondslag. Vandaag moeten we aan de feiten en meningen de rubriek van de speculaties toevoegen. We beleefden de weken van de speculatie, dank zij de berichtgeving over de Bende van Nijvel en de evoluties in Catalonië.
vrt.be 3 november 2017

Repressie hier en elders
Alle vergelijkingen lopen mank, en deze zeker.  Maar wat vandaag gebeurt in Spanje roept toch onwillekeurig herinneringen op aan de naoorlogse repressie bij ons. Ik dacht daar aan toen de Catalaanse minister van Binnenlandse zaken Joaquim Forn woensdagavond arriveerde in het Atocha station van Madrid. De man moest spitsroeden lopen tussen een menigte van woedende Spaansgezinden. “A prisión” riepen ze hem schuimbekkend toe. De dag nadien werden ze door de rechter op hun wenken bediend. Het werd voor Forn een enkele reis naar Madrid.
vrt.be 3 november 2017

"Ja, dit is een politiek proces” : Professor Grondwettelijk Recht Johan Vande Lanotte over Catalonië.
De Catalaanse kwestie beroert de geesten. Uiteraard ook die van een professor Grondwettelijk Recht. Als Vlaming zou ik niet voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen stemmen. Maar mijn bedenkingen staan hier los van. Ik denk dat dit het beste is.
Het Laatste Nieuws 5 november 2017

Niet Puigdemont maar Rajoy schendt Spaanse grondwet
Het referendum was wel grondwettig. De grondwet stelt dat de soevereiniteit bij het volk ligt, maar men is ‘vergeten’ aan dat volk een initiatiefrecht voor de herziening van de grondwet toe te kennen. Dat mag bevreemden. Dat is het argument waarop de Partido Popular voorhoudt dat het Catalaans referendum ongrondwettig zou zijn. Dat referendum wordt voorgesteld als een volksinitiatief tot wijziging van de grondwet. Ook dit argument kan niet worden aangenomen omdat het berust op een maar gedeeltelijke lezing van de Spaanse grondwet.
doorbraak.be 5 november 2017

Hoogleraar Wim Voermans sloopt regeringspartijen vanwege afschaffen referendum
In deel twee van onze analyseer-buitenhof-op-zondag kwam er een geweldig betoog van hoogleraar Wim Voermans over het afschaffen van het referendum. In het programma werd er nog naar hem gegooid dat het referendum juist een middel is voor populisten, maar Voermans pareerde elk mogelijk tegenargument. 
dagelijksestandaard.nl 5 november 2017

Nederland houdt referendum over nieuwe omstreden NSA-wet
De nieuwe wet geeft de overheid veel macht met heel wat achterpoortjes, maar dat is niet naar de zin van de Nederlandse bevolking. Er zijn genoeg handtekeningen verzameld om een referendum te houden.
smartbiz.be 6 november 2017

Weesp krijgt referendum over gemeentefusie na handtekeningenactie
Inwoners van Weesp hebben een referendum afgedwongen over de fusie van Weesp met een andere gemeente. De handtekeningenactie voor het referendum is een initiatief van het Comité Zelfstandig Weesp.
nos.nl 6 november 2017