Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet

In Gent wordt het (voor zover ons bekende) eerste burgerinitiatief volgens het nieuwe gemeentedecreet gelanceerd. Bezoek de actie-website voor meer informatie en download de oproep en petitie.

Democratie.Nu neemt als organisatie geen standpunt in m.b.t. deze petitie maar biedt ze aan als gelegenheid tot directe participatie.