Stormloop aan Sportpaleis blijft uit

Stormloop aan Sportpaleis blijft uit 

De stormloop in de stembureaus aan de Albert Bevernagelei, vlak bij het Sportpaleis, bleef uit. De actiegroep 'Democratie Nu' voerde er nochtans actie en eiste een 'bindend referendum'. Van de pakweg 7.000 stemgerechtigden brachten er zo'n 2.500 hun stem uit. 'Nee' was de vaakst gehoorde reactie.

(c) Standaard