Nieuws

Democratie en de Catalonië-kwestie

Democratie en de Catalonië-kwestie.


Laten we nog eens de grondbeginselen overlopen van de volksvergadering. De volksvergadering als kiemcel van de democratische gemeenschap, een begrip zoals het ontvouwd wordt in het  werk ‘Directe Democratie – Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum’ van J. Verhulst/A. Nyeboer (blz. 17-19).


Eerst is er het GELIJKHEIDSBEGINSEL. Of de gelijkwaardigheid in rechte van ieder toerekeningsvatbaar lid van een gemeenschap die wetten stemt via volksvergaderingen. Elk lid kan aan zo een vergadering deel nemen en de stem van elke deelnemer heeft hetzelfde gewicht.


Vervolgens het INITIATIEFRECHT. Dit vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel  en stelt dat ieder lid van de volksvergadering initiatiefrecht heeft, d.w.z.  het recht om voorstellen in te dienen en dus de agenda van de volksvergadering mee te bepalen.


Tenslotte de MEERDERHEIDSREGEL  en het MANDATERINGSBEGINSEL. Onder de meerderheidsregel verstaan we het principe dat de helft plus één-of-meer van de stemmen wint, en dat elk lid zich daaraan onderwerpt. De reden voor deze overeenkomst is dat een volksvergadering geen beslissingen aanvaardt die een elite haar zou opleggen, aangezien dit zou neerkomen op het ontkennen van het gelijkheids- en het initiatiefbeginsel. De aanleiding, zouden we kunnen zeggen, is dat volledige consensus in de praktijk hoge uitzondering is. En aangezien daarnaast ook universele deelname aan de stemming in de praktijk niet haalbaar is (ziekte bijvoorbeeld, of gebrek aan interesse, of tekort aan inzicht in de gestemde voorstellen) is ook het mandateringsprincipe een essentieel element. Gestemde wetten gelden immers voor alle leden van de gemeenschap en dus geeft hij/zij die niet meestemt aan hen die dit wel doen impliciet een mandaat om in zijn/haar plaats te stemmen.

Dit zijn beginselen waarop niet alleen een volksvergadering, maar ook een grotere gemeenschap gebouwd kan worden, een gemeenschap die geen autoriteit boven zich kent dan haar samenstellende burgers, een in wezen vrije maatschappij dus, een democratie. Hieruit blijkt dat een democratie, die naam waardig, meer is dan een land met een vertegenwoordigende regering die de burgers af en toe wat inspraak toestaat. Het referendum is bijvoorbeeld zo een politiek instrument dat de volksvergadering van het dorpsplein naar de grotere schaal transfereert. Een goede  referendumpraktijk veronderstelt echter dat een gemeenschap zich over verschillende  generaties heen de daartoe noodzakelijke democratische cultuur eigen maakt. Een gemeenschap die ineens, op initiatief van de overheid of een politieke partij, tot een referendum opgeroepen wordt, ontbeert de oefening in het omgaan hiermee. Staatsreferenda (plebiscieten) vinden we vooral in landen die dat soort zelfbeschikkingscultuur niet hebben uitgebouwd, en daarom wordt zo een referendum daar meestal niet ingeleid door een degelijke objectieve informatie- en debatperiode, maar wel door propaganda en stemmingmakerij.  In een samenleving, die bij gemis aan praktijk de beginselen van de volksvergadering nog niet in zich opgenomen heeft, vallen plebiscieten daarom op ongeschikte bodem. De resultaten zijn ons bekend: Tzipras, Brexit, Erdogan, …  


Catalonië worstelt met een woelig verleden m.b.t. zelfbeschikking: vanaf de vroege 18e eeuw poogde de Spaanse staat voortdurend Catalonië’s autonomie (zoals die van andere deelstaten) terug te dringen of helemaal op te heffen,  met af en toe eens periodes van kleinere of grotere tegemoetkomingen. Voor een onafhankelijkheidsreferendum is zo een deelstaat vanzelfsprekend een explosieve omgeving.

Dat democratie een proces van beneden naar boven is, en niet omgekeerd, is een stelregel waar de meeste regeringen het heel  lastig mee blijven hebben. Dat is ook voor een deel zo met Puigdemont en zijn onafhankelijkheidsreferendum. Het was ten eerste een plebisciet, een staatsreferendum, en dus tot op zekere hoogte in strijd met het initiatiefrecht van de burgers. Ten tweede verbood de Spaanse regering  dit referendum, en dat in de meest dreigende bewoordingen. Intimidatie dus, die de vrije stembusgang belet heeft. Bij diezelfde regering Rajoy vervolgens kwam/komt de miskenning van democratische beginsels pas op stuitend flagrante wijze tot uiting. Rajoy had zelfs op de al bij al vreedzame Catalaanse démarche geen beter antwoord dan, bevoogdend met het grote gelijk zwaaiend, tot niets minder over te gaan dan gewelddadige repressie.


Last but not least, misschien nog het meest zielige symptoom van een hopeloos achterop hinkende politieke heerserskaste, was het opportunistisch stilzwijgen van de Europese Gemeenschap. Natuurlijk is die als de dood voor afscheidingen en dus ook voor alle precedenten ervan. Na dagen van aandringen vernamen we uit  de mond van EU-commissievoorzitter Jean-Claude Junker ook diens opvatting over democratie en ‘rechtsstaat’:  "Ik zie niet in hoe de rechtsstaat zou geschonden zijn door de Spaanse autoriteiten. Ik denk eerder dat diegenen die de Spaanse grondwettelijke orde niet respecteren de wet aan het breken zijn".


Waar is het gelijkheidsbeginsel? Waar het initiatiefrecht? Ook het meerderheidsprincipe en het mandateringsprincipe wordt door onze zogenaamde democratische instellingen courant geschonden. Het zou evenwel wat te ver voeren om ook dit hier te expliciteren. Voor wie of wat bestaat de Grondwet?  Voor het volk? Is het volk er voor de Grondwet? Wie heeft die grondwet geschreven? Voor de hand liggende vragen, waaraan het modale politieke bedrijf zijn werkzaamheid helaas nog steeds niet aftoetst.

De gebeurtenissen rond Catalonië kunnen niet beter het feit illustreren dat de verlichte geesten die geacht zijn ons te besturen – hoe toegewijd velen onder hen hun taak ook opnemen – helemaal niet zo verlicht zijn als mensen vagelijk plegen aan te nemen. Mensen kunnen beter het idée fixe laten varen dat zo een bestuur een noodzakelijkheid is. Verantwoordelijke, hoopvolle en bewuste burgers dienen hun zelfbeschikking stukje bij beetje zelf op te eisen.

Guido de Bruyker, medewerker Democratie.Nu

 

Knipsels november 2017

 

Lees meer: Knipsels november 2017

Democracy Target Belgium

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 wil Democratie.Nu via de publicatie van een charter Democratische Vernieuwing een krachtig signaal geven aan de bestuurlijke wereld.

Daarom stelt Democratie.Nu samen met een aantal organisaties (waaronder WeCitizens, DeWakkereBurger, StRaten-Generaal, Transparencia, Constituante, D19-20, het Europees Volkshuis en een aantal Franse verenigingen/academici) een eisenbundel op.

Verschillende universitaire faculteiten toetsen de voorstellen af.

Vervolgens zullen deze aan de gemeentelijke kandidaat-verkozenen overhandigd.

Knipsels oktober 2017

 

Lees meer: Knipsels oktober 2017

Overzichtspagina Gewestelijke Voksraadpleging

 

1. Democratie.Nu kondigt een nieuw project aan: de Gewestelijke Volksraadpleging


2. Democratie.Nu stuurt een persbericht uit, waarin ze haar opzet - het streven naar de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging - wereldkundig maakt.


3. Democratie.Nu dient een direct verzoekschrift met toelichting en contextualisering in bij het Vlaamse Parlement.


4. Het Vlaams Parlement wijst het directe verzoekschrift af.


5. De Waalse partijen uit de bestuursmeerderheid PS, MR en CDH bereiken wél een politiek akkoord over de organisatie van volksraadplegingen op het niveau van de gewesten. Democratie.nu belicht en analyseert het Waalse voorstel.


6. Democratie.Nu benadert de verschillende Vlaamse partijen uit de bestuursmeerderheid en voert sensibiliserende gesprekken. Vermits de directe weg (= het directe verzoekschrift) weinig vruchtbaar is, bewandelen we logischerwijs ook de onrechtstreekse weg: namelijk via de parlementaire vertegenwoordiging.

Democratie.Nu zoekt volop naar een wetsindiener en gaat bij de fractieleiders van de huidige Vlaamse bestuursmeerderheid (N-VA, Open VLD en CD&V) op bezoek.


7. Democratie.Nu lanceert een petitie om haar eis kracht bij te zetten


8. Democratie.Nu's inspanningen lonen: er komt een debat over de gewestelijke volksraadpleging op gang! Democratie.Nu blijkt echter niet welkom op de commissiehoorzittingen.


9. Democratie.Nu roept elke burger op om de Vlaamse fractieleiders te mailen met het expliciete verzoek een positief gevolg te geven aan de gewestelijke volksraadpleging.


10. Democratie.Nu lanceert de BROV-petitie.

Bindende (!) referenda moeten natuurlijk ook op nationaal niveau ingang vinden. Dan kunnen de burgers rechtstreeks wetgevend werk verrichten, ook tegen de wil van federale politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen (totnogtoe een voorrecht voorbehouden aan de volksvertegenwoordiging).

Samen met gelijkgezinden uit Wallonië start Democratie.Nu een campagne/petitie met als doel: het wijzigen van Art. 33 van de Grondwet. 

 

 Ter info:

 • GVR voor Dummies 
 • Hoe een volksraadpleging op gemeentelijk niveau organiseren? (stappenplan)

 

 

Meer artikelen...

 1. verzoek fractieleiders Gewestelijke Volksraadpleging
 2. vrijwilligersvacatures
 3. Vacature communicatiestrateeg
 4. vacature projectleider
 5. Knipsels september 2017
 6. Knipsels augustus 2017
 7. Knipsels juli 2017
 8. Dringende projecten Democratie.Nu
 9. participatiecongres
 10. Rechtsstaat?
 11. rechtstaat
 12. Gedwongen Mandatering
 13. Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan
 14. antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan
 15. Knipsels juni 2017
 16. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 17. Vraagstelling in het lobbywerk
 18. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 19. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 20. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 21. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 22. Merkwaardig
 23. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 24. Herhaalt de geschiedenis zich?
 25. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 26. Knipsels mei 2017
 27. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 28. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 29. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 30. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 31. Forum voor Democratie over referenda
 32. gents referendum
 33. Knipsels april 2017
 34. Knipsels maart 2017
 35. bestel uw workshop!
 36. 3 wegen om de democratie in te voeren
 37. Knipsels februari 2017
 38. Mini-congres 18 februari
 39. Knipsels januari 2018
 40. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 41. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 42. Knipsels december 2016
 43. Knipsels november 2016
 44. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 45. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 46. Knipsels oktober 2016
 47. Knipsels september 2016
 48. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 49. Was de Brexit een eerste testrit?
 50. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 51. Knipsels augustus 2016
 52. Interview met de Referendum-Partij
 53. Knipsels juli 2016
 54. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 55. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 56. Knipsels juni 2016
 57. Knipsels mei 2016
 58. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 59. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 60. workshop loting 19 april Gent
 61. een mislukt opiniestuk
 62. Knipsels april 2016
 63. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 64. Quotes over de NPC
 65. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 66. Uitvoeringsdecreet wallonië
 67. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 68. Knipsels maart 2016
 69. Knipsels januari 2016
 70. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 71. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 72. Oproep: "En u?"
 73. Agenda
 74. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 75. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 76. Editoriaal
 77. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 78. Knipsels december 2015
 79. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 80. Knipsels november 2015
 81. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 82. Knipsels oktober 2015
 83. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 84. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 85. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 86. Knipsels september 2015
 87. Knipsels augustus 2015
 88. Knipsels juli 2015
 89. Knipsels juni 2015 deel 2
 90. Knipsels juni 2015
 91. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 92. Wat is democratie?
 93. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 94. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 95. Knipsels mei 2015 deel 2
 96. Knipsels mei 2015
 97. Knipsels april 2015 deel 2
 98. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 99. Knipsels april 2015
 100. Knipsels maart 2015 deel 3
 101. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 102. Knipsels maart 2015 deel 2
 103. Knipsels maart 2015
 104. Knipsels februari 2015
 105. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 106. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 107. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 108. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 109. Knipsels Januari 2015
 110. Knipsels Kerst 2014
 111. Doneer!
 112. Knipsels december 2014
 113. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 114. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 115. Knipsels november 2014
 116. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 117. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 118. Knipsels oktober 2014
 119. Knipsels juli 2014
 120. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 121. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 122. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 123. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 124. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 125. Knipsels juni 2014
 126. Les positions des partis
 127. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 128. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 129. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 130. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 131. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 132. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 133. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 134. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 135. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 136. Begrippen rond democratie
 137. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 138. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 139. De N-VA en het referendum
 140. Knipsels maart 2014
 141. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 142. Knipsels 02/2014
 143. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 144. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 145. Directe democratie maakt het volk soeverein
 146. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 147. Les articles de Démocratie Directe
 148. Knipsels 09/2013
 149. Wie is er bang van confederalisme?
 150. Knipsels 12/2013
 151. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 152. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 153. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 154. Witte werven
 155. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 156. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 157. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 158. Wilfried Martens en de democratie
 159. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 160. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 161. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 162. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 163. De afgeremde democratie
 164. Dossier: Tax Freedom Day
 165. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 166. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 167. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 168. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 169. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 170. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 171. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 172. Hoe organiseer ik een referendum?
 173. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 174. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 175. De referendumsituatie in Vlaanderen
 176. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 177. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 178. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 179. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 180. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 181. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 182. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 183. Knipsels 10/2012
 184. Knipsels 08/2012
 185. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 186. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 187. Overwoekerende particratie
 188. Knipsels 07/2012
 189. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 190. Defining and measuring democracy
 191. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 192. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 193. Presentaties van de workshops
 194. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 195. Referendum over hennepteelt
 196. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 197. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 198. Knipsels maart 2012
 199. Waar is het Duitse goud?
 200. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 201. Artikelenbundel Februari 2012
 202. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 203. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 204. Artikelenbundel januari 2012
 205. 1ste Partijcongres van 3D
 206. Burgerinitiatieven
 207. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 208. G1000: zwakke placebo
 209. Het gedroomde land van de G1000
 210. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 211. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 212. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 213. Korte berichten november 2011
 214. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 215. ESM, de nieuwe Europese dictator
 216. Zwitserland is België niet
 217. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 218. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 219. Klein maar dapper.
 220. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 221. Burger telt weer niet mee
 222. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 223. De verzwegen revolutie in IJsland
 224. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 225. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 226. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 227. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 228. Marokkanen willen meer democratie
 229. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 230. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 231. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 232. G1000 Burgerinitiatief
 233. Democracy International Conferentie
 234. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 235. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 236. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 237. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 238. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 239. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 240. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 241. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 242. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 243. Schending Verdrag van Lissabon
 244. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 245. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 246. Vrije verkiezingen Egypte
 247. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 248. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 249. Burgerinitiatieven Rucphen
 250. BROV Politiek theater
 251. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 252. ECAS Conferentie 17 maart
 253. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 254. Volksraadpleging Tielt
 255. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 256. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 257. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 258. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 259. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 260. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 261. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 262. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 263. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 264. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 265. Referendum over Parkstad Turnhout?
 266. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 267. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 268. Referendum in Zulte
 269. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 270. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 271. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 272. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 273. Start je eigen land
 274. Mandataris versus partij
 275. De deugdzaamheid van de kleintjes
 276. Touring wil referendum over rekeningrijden
 277. Politieke etiketten : what’s in a name?
 278. Direct democracy prevents violence
 279. De macht van het volk, een referendum nu!
 280. Organiseer referendum over voortbestaan België
 281. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 282. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 283. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 284. De Belgische staatshervorming voorbij
 285. Staatshervorming Plan Z
 286. Over standpunt...
 287. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 288. De pi-factor van De Lange Wapper
 289. Zwitserland blijft meest competitieve land
 290. Knipsels september 2010
 291. Turken houden referendum over hun grondwet
 292. Groen licht voor geheime operaties
 293. Global Citizens in Charge
 294. Prijs voor de Democratie 2010
 295. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 296. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 297. ECI - pas vanaf 2012
 298. De wereld als weerbericht
 299. 1 op 6 Belgen stemde niet
 300. Referendum op lange baan geschoven
 301. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 302. Confederalisme voor dummies
 303. Natuurlijke rechten en democratie
 304. De stad der zienden
 305. België IS gebarsten
 306. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 307. Kiezersbedrog 2010
 308. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 309. Europa is alles behalve demokratisch
 310. De vergrendelde democratie
 311. Zwitserse zuinigheid
 312. Confederaal België
 313. Democratie? dream on
 314. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 315. Waar voor je geld-index
 316. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 317. De mythe van de parlementaire democratie
 318. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 319. Het Zweedse referendum
 320. Institutionele vuilnisbelt
 321. Hervormingsstreven in het vizier
 322. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 323. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 324. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 325. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 326. Direct Democracy Now!
 327. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 328. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 329. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 330. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 331. Directe democratische partijen
 332. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 333. Workshop - Politiek zonder politici
 334. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 335. Diplomademocratie
 336. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 337. Firmenspenden verbieten
 338. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 339. Politics without Politicians
 340. De EU schaadt de Europese idee
 341. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 342. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 343. The EU and Democracy do not match
 344. Minaretten
 345. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 346. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 347. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 348. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 349. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 350. Herentals stemt over verdwijnpaal
 351. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 352. Een gids door enkele documenten
 353. Global Forum on Modern Direct Democracy
 354. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 355. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 356. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 357. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 358. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 359. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 360. GVA en Democratie.Nu
 361. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 362. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 363. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 364. Directe democratie smaakt naar meer
 365. Referendum in Waasland?
 366. De Gewone Sabotage
 367. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 368. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 369. Geen gewone zondag in Antwerpen
 370. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 371. Persmap van Democratie.Nu
 372. Persbericht van Democratie.Nu
 373. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 374. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 375. Een democratische hoogdag
 376. Het referendum als democratisering van de politiek
 377. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 378. Directe Democratie en Bart De Wever
 379. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 380. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 381. Duitse kink in de EU-kabel?
 382. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 383. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 384. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 385. De kwelgeest Lange Wapper
 386. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 387. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 388. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 389. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 390. Uitwassen van de particratie
 391. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 392. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 393. Global Forum on Modern Direct Democracy
 394. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 395. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 396. Belangrijkste voordelen directe democratie
 397. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 398. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 399. Democratie en economie
 400. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 401. Burgemeester wil geen referendum
 402. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 403. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 404. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 405. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 406. Niemand geloofde nog in verbreding
 407. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 408. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 409. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 410. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 411. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 412. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 413. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 414. Izegem : Actiecomit
 415. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 416. Het einde van de grondwet?
 417. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 418. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 419. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 420. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 421. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 422. Over de scheiding der machten
 423. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 424. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 425. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 426. Knipsels april 2009
 427. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 428. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 429. De opmars van een wereldregering
 430. Democratie voor de elite
 431. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 432. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 433. Een blablabla Parlement
 434. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 435. Particratie is geen democratie
 436. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 437. Knipsels maart 2009
 438. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 439. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 440. Knipsels februari 2009
 441. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 442. Knipsels januari 2009
 443. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 444. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 445. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 446. De logica van de democratie
 447. Bedenkingen over de scheiding der machten
 448. Democratie en natuurrecht
 449. Voorbij de staatshervorming
 450. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 451. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 452. politiek beu
 453. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 454. Austrian minister quits over EU referendum clause
 455. Knipsels december 2008
 456. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 457. Referendum over stemplicht
 458. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 459. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 460. Knipsels november 2008
 461. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 462. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 463. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 464. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 465. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 466. Opstand!
 467. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 468. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 469. Big Brother
 470. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 471. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 472. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 473. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 474. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 475. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 476. No Means No
 477. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 478. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 479. Knipsels oktober 2008
 480. Is de EU democratischer dan België
 481. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 482. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 483. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 484. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 485. Recall van Arnold Schwarzenegger
 486. Knipsels september 2008
 487. Vier direct democratische initiatieven
 488. Steun Oosterweel referendum
 489. Knipsels augustus 2008
 490. Confederale chaos
 491. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 492. knipsels juli 2008
 493. Het hervormen van een staat
 494. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 495. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 496. Save Our Water Resources
 497. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 498. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 499. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 500. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 501. NO means NO
 502. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 503. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 504. Blokkeringsmemen herkennen
 505. Die verdomde Ieren toch!
 506. Waar BHV echt over gaat
 507. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 508. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 509. Nieuwe Europese Conventie.
 510. Beckerich
 511. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 512. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 513. België heruitgevonden
 514. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 515. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 516. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 517. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 518. EU bang van Iers referendum
 519. Tempelhof gaat dicht
 520. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 521. Die vervelende democratie toch
 522. Het vrije woord en dreiging met geweld
 523. Waarom onderwijs?
 524. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 525. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 526. Referendum over flat tax te Obwalden
 527. Kleine berichten maart 2008
 528. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 529. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 530. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 531. Iers referendum wordt genegeerd.
 532. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 533. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 534. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 535. Knipsels januari 2008
 536. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 537. Referendum over staatshervorming
 538. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 539. Luisteren politici naar u?
 540. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 541. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 542. I want a referendum
 543. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 544. Denkend aan Sint Kilda
 545. Federalisme en democratie
 546. Europa wil niet weten van democratie
 547. Despotisme versus volksraadpleging
 548. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 549. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 550. Wie laat ons mee beslissen?
 551. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 552. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 553. Waarom doet het parlement niets?
 554. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 555. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 556. Nieuws van het Referendum Platform
 557. De zetelcarrousel
 558. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 559. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 560. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 561. Wij willen onze zeg!
 562. Europees Referendum Campagne 2
 563. Diverse berichten 11/2007
 564. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 565. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 566. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 567. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 568. Referendum over Rand kan niet
 569. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 570. Geen tweede referendum in Nederland
 571. Twee voorstellen van de burger in Gent
 572. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 573. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 574. Campaigns from across the EU call for a referendum
 575. Over een echte bescherming van de minderheden
 576. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 577. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 578. Hamburg: Referendum over referenda
 579. Het referendum legaliseren
 580. Wij zijn de baas
 581. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 582. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 583. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 584. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 585. We vertrouwen de burger niet
 586. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 587. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 588. Stockholms referendum over tol
 589. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 590. De politieke kaste
 591. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 592. Voor een nieuw EU-referendum!
 593. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 594. Een gezonde stemming?
 595. Christen-democratie en referendum
 596. Op naar volgend EU-referendum
 597. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 598. Links en rechts
 599. Vertrouwen
 600. De anti-democratische EU
 601. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 602. Platform voor Vrije Meningsuiting
 603. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 604. De afwezige staatsburger.
 605. Naar asymmetrische staat
 606. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 607. Referendum over Europese grondwet
 608. Référendum
 609. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 610. First World Conference on Direct Democracy
 611. Reeds 16 Europese petities
 612. Een parlement zonder partijen
 613. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 614. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 615. knipsels-april 2007
 616. De campagne is de boodschap.
 617. Handen af van onze verkiezingen
 618. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 619. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 620. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 621. knipsels
 622. Tsjechisch sprookje
 623. Referendum over macht van politieke partijen
 624. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 625. Verslag debat: democratie in België?
 626. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 627. De kiesdrempel
 628. Democratie zonder nonsens
 629. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 630. campagne verkiezingen 2007
 631. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 632. lezing Arthur De Decker
 633. ¿Qué es lo que pretendemos?
 634. ¿Quienes somos?
 635. Vlaanderen onafhankelijk?
 636. Nieuw nummer van Athene is uit
 637. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 638. Het razende schaap van de Franse revolutie
 639. Dedecker voor directe democratie
 640. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 641. Nederland en het Referendum
 642. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 643. Vrij Informatie Netwerk
 644. Tussen controle en veiligheid
 645. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 646. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 647. Geef de macht terug aan de burger
 648. De Belgische democratie faalt
 649. referendum over abortus
 650. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 651. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 652. knipsels
 653. Aansluiting bij Rusland
 654. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 655. Referendum te Merchtem afgewezen
 656. Referendum op komst in Poperinge?
 657. Grondwetsherziening?
 658. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 659. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 660. Democratie zonder politiek?
 661. Een Canadees debat
 662. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 663. Dehaene slaat weer toe
 664. Verlies voor de groenen in Hessen
 665. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 666. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 667. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 668. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 669. Europees netwerk voor direkte democratie
 670. De komende referenda in Zwitserland
 671. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 672. Reginald Moreels
 673. Ludo Dierickx
 674. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 675. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 676. Welke democratie?
 677. Slaafse parlementsleden
 678. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 679. Europese vetpotten
 680. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 681. Liegen mag
 682. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 683. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 684. Argumenten tegen democratie
 685. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 686. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 687. Het republikeins genootschap
 688. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 689. Verhofstadt en de paarse democratie
 690. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 691. Het wonder van de verlichting
 692. Een onthullend arrest
 693. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 694. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 695. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 696. Seborga: we the people...
 697. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 698. De noodzaak van de geheime stemming
 699. Di Rupo en de directe democratie
 700. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 701. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 702. Democratie in België is een schijnvertoning
 703. Verzoekschrift sociale woningen
 704. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 705. Verdacht stemadvies
 706. Van Peel spreekt
 707. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 708. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 709. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 710. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 711. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 712. Update: de huidige partijstandpunten
 713. Democratie en economie
 714. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 715. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 716. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 717. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 718. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 719. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 720. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 721. Referendum te Ittre
 722. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 723. Belangrijke studie over naïef cynisme
 724. Directe democratie en belastingsfraude
 725. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 726. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 727. Nordrhein-Westfalen
 728. Beieren: voldoende handtekeningen
 729. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 730. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 731. Beperkte herverkiesbaarheid
 732. Geld en volksinitiatief
 733. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 734. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 735. Een historische kans!
 736. Sharia in Nederland?
 737. Documenten van de Verlichting (I)
 738. Slimme wetgeving
 739. Het zogenaamde politiek cynisme
 740. Referendum geëist te Fleurus
 741. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 742. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 743. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 744. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 745. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 746. Nederlandse toestanden - deel II
 747. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 748. Een anti-democratische mythe
 749. Het surrealisme van de Belgische politiek
 750. Directe democratie in Venezuela?
 751. De november-referenda in de USA
 752. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 753. Mark Eyskens over het referendum
 754. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 755. Duitse toestanden
 756. Berichten uit het Noorden
 757. Philadelphia II
 758. Is Europa te democratisch?
 759. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 760. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 761. Vrije meningsuiting
 762. Directe democratie en de doodstraf
 763. Documenten van de Verlichting (II)
 764. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 765. USA: directe democratie en landsconservatie
 766. USA: een stille belastingsrevolutie?
 767. Het referendum en de Belgische grondwet
 768. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 769. Democratie invoeren in ons land
 770. Drole de guerre (2)
 771. Memes en propaganda
 772. Propaganda begrijpen
 773. Democratie als witte magie
 774. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 775. Wetgeving rond directe democratie
 776. U wordt waargenomen
 777. Ierland: nieuw referendum over Nice
 778. We the people...
 779. Merkwaardige initiatieven in Californië
 780. Vlaams Blok voor referendum
 781. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 782. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 783. Nederland na de verkiezingen
 784. Drole de guerre (5)
 785. U wordt opgevoed
 786. Een democratische partij
 787. Journalisten en hun stem
 788. Van democratie is geen sprake...
 789. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 790. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 791. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 792. Parlementaire illusies
 793. Het goede leven
 794. Nieuw Gents referendum?
 795. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 796. Merkwaardig referendum in Norfolk
 797. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 798. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 799. Referendum in Duitstalig België?
 800. De standaard over het referendum
 801. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 802. Moet berichtgeving waar zijn?
 803. Japanse burger wantrouwt politici
 804. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 805. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 806. Quo Vadis, Europa?
 807. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 808. Geen democratie in Ekeren
 809. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 810. Strijd voor symbolen in Bolzano
 811. NVA tegen democratie
 812. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 813. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 814. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 815. Drole de guerre
 816. Weerstand tegen democratie
 817. Het nieuwe Estatut
 818. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 819. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 820. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 821. Europa heeft er een land bij
 822. persknipsels
 823. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 824. Italië wijst grondwetswijziging af
 825. Géén respect
 826. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 827. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 828. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 829. Volksdictatuur
 830. Eerste online referendum in Zwitserland
 831. Ward Beysen pro directe democratie
 832. Het goede leven
 833. Liegen in Malta
 834. Ondertussen in Somaliland
 835. Oorlog of democratie
 836. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 837. Peilingen (België)
 838. Peilingen (internationaal)
 839. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 840. Geluk en zelfbeschikking
 841. Bart Somers
 842. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 843. Onze progressieve pers
 844. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 845. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 846. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 847. Britten voor referendum over Europese grondwet
 848. Het particratisch argument
 849. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 850. Verzwijgen is goud
 851. Notities bij de voorbije verkiezingen
 852. Quotes uit de politiek
 853. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 854. Partijdige televisie
 855. Europese peilingen
 856. Democratie smaakt naar meer
 857. Catalonië stemt voor meer autonomie
 858. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 859. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 860. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 861. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 862. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 863. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 864. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 865. Het Witte Manifest
 866. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 867. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 868. Voor wie is het referendum bedreigend?
 869. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 870. Petitie "Europees parlement op een plek"
 871. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 872. What we do
 873. What we want
 874. Who we are
 875. Qu’est-ce que nous faisons?
 876. Qu’est-ce que nous voulons?
 877. Qui sommes nous?
 878. Nieuwe functies op de website
 879. Referenda en de wil van de burgers
 880. NEWSLETTER #15
 881. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 882. Enkele presentaties uit Nederland
 883. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 884. Mensenrechten en democratie
 885. Darwinisme en democratie
 886. Democratie bij de Atheners
 887. NEWSLETTER #14
 888. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 889. Français
 890. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 891. mail ons
 892. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 893. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 894. Buurtbevraging in Mechelen
 895. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 896. Decisive weeks lying ahead
 897. Direct democracy
 898. Omdat een andere politiek nodig is
 899. Democratie.Nu heeft u nodig!
 900. Democracy International Newsletter #13
 901. Vrij spreekrecht is absoluut
 902. The European Citizens’ Initiative
 903. Economie, democratie en het geluk
 904. Democratie maakt gelukkig
 905. Kom mee betogen!
 906. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 907. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 908. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 909. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 910. Time for Citizens to take the Initiative
 911. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 912. Voor de vrijheid van meningsuiting
 913. Over de vrijheid van meningsuiting
 914. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 915. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 916. credits
 917. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 918. DI NEWSLETTER #12
 919. Van particratie naar democratie
 920. De mythe van de Goede Dictator
 921. Vrijheid, democratie & secessie
 922. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 923. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 924. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 925. Schwarzenegger en directe democratie
 926. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 927. Is België echt een democratie?
 928. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 929. Het dierbare België
 930. DI-NEWSLETTER #11
 931. De kikker en de politiek
 932. Historiek tot 2002
 933. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 934. Laten we de stemplicht afschaffen.
 935. Historiek tot 2005
 936. Wat is en doet Democratie.nu ?
 937. Organisatie van WIT
 938. Wat is directe democratie?
 939. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 940. Het einde van de particratie?
 941. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 942. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 943. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 944. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 945. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 946. Aangeleerde hulpeloosheid
 947. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 948. Telt Ieders mening mee?
 949. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 950. N-VA slikt voorstel in
 951. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 952. Het pad van de innerlijke opstand
 953. Bevolking met kluitje in het riet
 954. Over eindtermen en burgerzin
 955. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 956. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 957. Schwarzenegger bijt in het zand
 958. Wijsheid voor de massa?
 959. over deze website
 960. History
 961. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 962. Hoe doden we een volksbesluit?
 963. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 964. Wahlstreik!
 965. politiek algemeen
 966. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 967. boeken en artikels
 968. Interview Jos Verhulst
 969. Het verdiepen van de democratie
 970. Persbericht Democratie.nu
 971. Witte Werf maart 1999
 972. Witte Werf mei 1999
 973. Witte Werf augustus 1999
 974. Witte Werf oktober 1999
 975. Witte Werf november 1999
 976. Witte Werf december 1999
 977. Witte Werf april 2000
 978. Witte Werf mei 2000
 979. Witte Werf december 2001
 980. Witte Werf februari 2002
 981. Witte Werf juni 2002
 982. Witte Werf oktober 2002
 983. Witte Werf december 2002
 984. Witte Werf april 2003
 985. Witte Werf juli 2003
 986. Witte Werf november 2003
 987. Witte Werf januari 1999
 988. Witte Werf januari 2000
 989. Over particratie, meerderheid en oppositie
 990. Witte Werf januari 2004
 991. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 992. Wit Bericht 05/09/2001
 993. Wit Bericht 23/03/2002
 994. Wit Bericht 10/04/2002
 995. Wit Bericht 20/04/2002
 996. Wit Bericht 17/05/2002
 997. Wit Bericht 11/09/2002
 998. Wit Bericht 02/01/2003
 999. Wit Bericht 19/01/2003
 1000. Wit Bericht 25/01/2003