Nieuws

Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft

Bij Democratie.Nu hebben we een déjà-vu gevoel met de Brexit: weer een referendum ingericht door diegene die de macht al heeft. Weer een plebisciet. Democraten zijn tegen plebiscieten. Politici hebben de macht, waarom dan nog eens een dure enquête? 

Lees meer: Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft

Interview met de Referendum-Partij

 
 

 

 

Democratie.Nu: Hoe heb je het idee van het referendum ontdekt?

Referendum-Partij: Het referendum idee heb ik waarschijnlijk ontdekt toen in 2005 een referendum werd georganiseerd in enkele EU landen over de Europese grondwet. Ik was toen al voor meer inspraak van de bevolking en ik denk dat dit het eerste referendum was wat zo dicht bij ons werd georganiseerd in Nederland en enkele andere buurlanden.
Helaas hebben we hier in Belgi√ę nog maar weinig ervaring met Referenda.
Ook het referendum of volksraadpleging in de stad Antwerpen in verband met de mobiliteit en het Oosterweel traject en de onwil van de politici om hier op een eerlijke manier rekening mee te houden vind ik een teleurstellende ervaring.

Democratie.Nu: Wat betekent het idee van het referendum voor jou?

Referendum-Partij: Voor ons is het belangrijk dat de bevolking over een thema dat ze belangrijk vinden een referendum kunnen aanvragen door het verzamelen van een bepaalde hoeveelheid handtekeningen. Zodat ze de vraagstelling kunnen opstellen en er een voor en een tegen antwoord kan opgesteld worden, en mensen hier duidelijk van ingelicht worden wat de voordelen en nadelen zijn van elke keuze. Zodat het debat in de samenleving opengetrokken word en iedereen hier voor zichzelf een beredeneerde keuze kan maken.

Democratie.Nu: Wat belemmert volgens jou het mogelijk maken van het referendum?

Referendum-Partij: Op dit moment is het vooral de politieke onwil bij de grote besturende partijen. Zij willen blijkbaar niet dat er een bindend referendum op initiatief van de bevolking komt.

Democratie.Nu: Hoe draag je bij aan het mogelijk maken van het referendum?

Referendum-Partij: Wij zijn begonnen met het oprichten van een organisatie van mensen die het bindend referendum op initiatief van de bevolking als ons eerste doel hebben geformuleerd. Wij hebben besloten aan de verkiezingen deel te zullen nemen om via het bestaande systeem meer druk op de andere partijen uit te oefenen om deze aanpassing te doen, en indien het systeem ingevoerd word willen wij blijven bestaan om er voor te zorgen dat het later niet terug ongedaan gemaakt zou worden.

Democratie.Nu: Welke tegenstellingen en ongerijmdheden ervaar je tussen het idee van een partij en het idee van de directe democratie?

Referendum-Partij: Een partij heeft altijd een project nodig zodat mensen meer weten dan enkel of je voor of tegen referenda bent, je moet mensen een soort van duidelijkheid geven over wat ze van je kunnen verwachten over een periode van enkele jaren. Wij hebben dus ook enkele voorstellen geformuleerd die mensen een duidelijkheid kunnen geven over welke onderwerpen voor ons belangrijk zijn en welke richting wij graag inslaan.

Democratie.Nu: Waar ligt het verschil tussen de referendum partij en de andere partijen?

Referendum-Partij: Een van de belangrijkste verschillen is waarschijnlijk dat we bereid zijn om te luisteren naar de bevolking, en dat wij als er een referendum is waarin de uitslag over een bepaald onderwerp tegen onze eigen voorstellen ingaat wij toch de uitspraak van de bevolking zullen respecteren.
Ook willen wij ons verbinden om niet in een regering te stappen tenzij de regeringsverklaring via een referendum goedgekeurd word door de bevolking.
Of nog beter, wij stellen voor dat mensen niet moeten stemmen op basis van beloftes van personen, maar dat wij kunnen stemmen op basis van een beleidsverklaring of een regeringsverklaring, of een coalitie akkoord. Op die manier kan de bevolking duidelijk zien of de politici ook uitvoeren wat wij van hen verwachten. We willen ook dat indien duidelijk is dat zij het akkoord niet naleven, de bevolking een procedure kan starten om deze politici uit hun functie te ontheffen.

Democratie.Nu: Welke gelijklopende strevingen ervaar je bij andere nieuwe partijen waarvan de Piratenpartij de meest gekende is?

Referendum-Partij: Ik denk dat alle partijen een aantal goede voorstellen hebben maar we zijn het niet met al hun standpunten eens, en onze manier van communiceren en onze organisatie is anders, ik denk dat iedereen voor zichzelf best kan uitmaken welke partij het beste bij hun idee√ęn en principes past.

Democratie.Nu: Je start een referendumpartij, hoe maak je de organisatie immuun tegen de ijzeren wet van Robert Michels; hoe belet je dat de partij verwordt tot een oligarchie waar de leden zich plooien naar de instructies van de top om alzo deel te nemen aan de macht in de partij en dus over de staatsinstellingen?

Referendum-Partij: Wij hebben de bedoeling om een aantal veranderingen in de organisatie van het bestuur van onze staat door te voeren, en het financieel systeem te hervormen om enkele mechanismen die de ongelijkheid bestendigen kunnen stopzetten, daarom is het belangrijk dat wij beginselvast zijn zodat mensen die verkozen zijn ook onze doelen na de verkiezingen nog naleven, hoe we dat precies moeten doen moeten we nog verder bestuderen. We zijn geen doorwinterde politici, maar gewone burgers en zitten midden in een leerproces.
Wel denken we dat wij een soort van principeverklaring of contract met onze kiezer zouden kunnen afsluiten dat wij niet in een meerderheid zullen stappen tenzij we van de kiezer hier bijvoorbeeld via een referendum toestemming krijgen en het inhoudelijk project van deze meerderheid ook gedragen word door een meerderheid van de bevolking.
Ook denken wij dat het misschien een interessant idee of oefening kan zijn om geen meerderheid tegen minderheid te bewaren en geen echte meerderheid te vormen in het bestuur, zodat elk thema afzonderlijk door alle partijen besproken kan worden, wat misschien een goede oefening kan zijn in openbaarheid van bestuur.

Democratie.Nu: Partijen en politici staan gekend om hun eigen postje en macht te bemachtigen, we zien dit fenomeen ook bij kleine partijen waar er een strijd plaats vind om op een verkiesbare, lees betaalde job, te staan. Indien je kunt garanderen dat de verkozen volksvertegenwoordigers dienaren zijn van hun gemeenschap; hoe doe je dat dan?

Referendum-Partij: We zijn daar nog niet zeker van hoe we dat best kunnen doen en zijn nog steeds op zoek naar interessante info en tips, we denken bijvoorbeeld aan een moreel contract en een principe verklaring tussen de kandidaten en de kiezers en tussen de kandidaten en onze organisatie om duidelijk te maken wat we van hen verwachten.
Ik denk dat het ook belangrijk is dat we zo veel mogelijk mensen kunnen motiveren om politiek actief te zijn en het bestuur van hun land mee in handen willen nemen.
De beste garantie voor een democratisch bestuur is een meerderheid van burgers die niet met minder tevreden zijn.
Hiervoor moeten we ons onderwijs en onze media hervormen of alternatieven cre√ęren die werk maken van het ondersteunen van deze kwaliteiten bij mensen om zelf na te denken en met elkaar in dialoog te gaan, zonder vooringenomen te zijn en vast te houden aan stellingen die ons verdelen in groepen en het makkelijk maken om via partijbesturen richting te geven aan een samenleving.

Van: Bert Penninckx

 

Antwoorden Bart Neys voor Referendum-Partij

Knipsels juli 2016

Lees meer: Knipsels juli 2016

Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!

Zie ook: Gewestelijke Volksraadpleging voor DUMMIES

Democratie wordt 21 jaar!

9 redenen om ons te steunen

 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1)

REDEN 3: Loting (piste 2)

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3)

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner!

REDEN 7: We ARE the change

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur

REDEN 9: NUIT DEBOUT

 

 


 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden [toon alle redenen]

 

 

Ok√©, dit klinkt hoogdravend, maar het is daarom niet minder waar. In feite is het verrassend eenvoudig: d√© sleutel tot het oplossen van vrijwel alle maatschappelijke problemen is de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit. Momenteel leven wij in een indirecte vertegenwoordigende ‚Äėdemocratie‚Äô met bedroevend weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. Laat ons dus eerlijk wezen: wij leven helemaal NIET ‚Äď in tegenstelling van wat men doorgaans beweert ‚Äď in een democratie, maar wel in een particratie. Indien de representatieve democratie geen volkssoevereiniteit oplevert en bijgevolg meer problemen veroorzaakt dan ze oplost, is het maar de vraag welk politiek systeem dan w√©l oplossingen genereert voor de grote vraagstukken van onze tijd.

 

Concreet:

 

NIET: Het oprichten van een nieuwe partij is géén oplossing, want het systeem op zich is problematisch. Zolang het volk niet zélf VOOR OF TEGEN concrete wetten en wetsvoorstellen kan stemmen - zolang het volk niet over een wetgevende bevoegdheid beschikt en zolang er geen volkssoevereiniteit is - zal er weinig wezenlijks veranderen. We vechten namelijk slechts tegen de gevolgen en niet tegen de oorzaak. In feite is dat een pijnlijke vaststelling. Mensen/activisten gaan met de beste bedoelingen de straat op en betogen tegen climate change, het gevoerde asielbeleid of tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen. Dit is een zinloze strijd, want we worden afgeleid van het échte probleem. Het leidt enkel tot het versplinteren van het maatschappelijke verzet: een focus op de verschillende symptomen in plaats van op de werkelijke oorzaak. Alles begint met het besef van het gebrek aan democratie.

 

WEL: De invoer van de volkssoevereiniteit. Dit gebeurt door het opzetten van kiessystemen, die directe democratie mogelijk maken.

 

HOE? Via 3 mogelijke pistes (reden 2, 3, 4), hieronder beschreven:

 

 

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1) [toon alle redenen]

 

= De invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (BROV), waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten, ook tégen de wil van de politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen.

 

 

Stap 1: Petitie.be (het opwaarderen van het petitierecht). Democratie.Nu richtte voor de burger de website petitie.be op. De petitie is de eerste kleine stap naar directe democratie. Dankzij dit instrument kan iedereen gratis een petitie starten met het oog op de hervorming van de samenleving. Reeds 80.000 mensen ondertekenden een petitie, waarvan verschillende petities reeds hun doel hebben bereikt.

 

Stap 2: De volgende logische stap bestaat uit het vertrouwd maken van het grote publiek met een ander direct-democratisch instrument, namelijk de gewestelijke volksraadpleging (GVR). Daarom zette Democratie.Nu het project ‚ÄėGewestelijke Volksraadpleging‚Äô in de steigers en diende zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement.

 

Stap 3: Het BROV afdwingen.

 

Dit is mogelijk!

 

- Kijk maar naar buitenlandse ervaringen. In Zwitserland op nationeel niveau, in Duitsland en de VS op deelstatelijk niveau.

 

- In eigen land is het bovendien ook goed mogelijk, mits een simpele aanpassing van Art. 33 van de grondwet.

 

 

REDEN 3: Loting (piste 2) [toon alle redenen]

 

Democratie.Nu ambieert een grondige politieke hervorming waarbij het wetgevende werk voortaan door gelote burgers gebeurt. David Van Reybroucks ‚ÄėG1000‚Äô verdient dan ook een waardig vervolg. Wat als de Vlaming z√©lf zijn/haar grondwet schrijft, Ijsland achterna?

 

 

De hamvraag luidt: Wie schrijft het recht/wie schreef de grondwet?

 

A. de ‚Äėverkozen‚Äô parlementairen die wetsvoorstellen opstellen

 

B. de regering zelf (= de uitvoerende macht) die wetsontwerpen1 opstelt

 

Dit ruikt verdacht veel naar een ‚Äėconflict of interest‚Äô/belangenverstrengeling. Komt het de machthebber wel toe om zelf de wetten te schrijven en de contouren van zijn macht te bepalen? De grondwet is er n√©t om de burger te beschermen tegen elke vorm van machtsmisbruik dat uitgeoefend wordt door de overheid. In een democratie vreest de machthebber de wetten en schrijft hij ze niet zelf!

 

Wil men de verkiezingen werkelijk democratiseren, dan worden de volksvertegenwoordigers best aangeduid via het systeem van ‚Äėloting‚Äô en niet via gedwongen ‚Äėrepresentatie‚Äô. Loting verzwakt namelijk de machthebber. Daarom hoeft men het principe van loting NIET te vrezen. Loting garandeert n√©t representativiteit. Bovendien behoedt het voor machtsmisbruik: het ontmantelt en voorkomt de vorming van een particratische en ongenaakbare kaste. Wil men tot een authentiek democratische grondwet komen, dan wordt een grondwetgevende vergadering opgesteld, samengesteld uit burgers die zijn aangeduid door loting. Deze representativiteit waarborgt het streven naar het algemeen belang. De grondwetgevende vergadering bepaalt de grenzen van de uitvoerende macht (= de regering) en stelt ‚Äėterm-limits‚Äô in (= mandaten beperkt in duur en beperkte herverkiesbaarheid). Hierdoor wordt de vorming van een permanent heersende politieke kaste voorkomen. Ook worden instrumenten ingevoerd die machtsmisbruik moeten tegengaan (= afzettingsprocedures of ‚Äėrecall‚Äô). De door de burgers geschreven loting wordt vervolgens voorgelegd aan de burgers via het bindende referendum.

 

 

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3) [toon alle redenen]

 

 

Door de particratie is Belgi√ę federaal gedegradeerd tot een non-state in de betekenis van afwezigheid van doorslaggevend beleid.

 

Om hieraan te ontsnappen moet de rechtstreekse verkiezing van de regering worden ingevoerd, wat technisch perfect te implementeren valt. Dit is werkelijk een sine qua non. Want enkel en alleen indien de kiezers over de samenstelling van de regering kunnen beslissen, kan de particratie worden ontmanteld. En kan de toenemende personificatie van de politiek in de media worden tegen gegaan. In de Trukendoos van de Particratie schrijft politoloog Wilfried Dewachter: ‚ÄúDe rechtstreekse verkiezing van de regering is de eerste prioriteit van de democratie, omdat ze veel sterker beslissend is dan de verkiezing van het parlement en zo uitgesproken meer gezag geeft aan de regering in haar moeilijke strijd tegen de grote en moeilijke problemen en uitdagingen van de 21ste eeuw.‚ÄĚ

 

 

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging [toon alle redenen]

 

 

Wij herinneren er u aan dat Democratie.Nu een onafhankelijke en niet-gesubsidieerde vereniging is met als streefdoel het invoeren van de democratie in Vlaanderen en Belgi√ę. Dit brengt echter ook problemen met zich mee naar de fondsenwerving toe.

 

Hoewel de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit d√© oplossing is voor het gros van de problemen waarmee we vandaag als samenleving worden geconfronteerd, is het grote publiek zich daar doorgaans niet altijd van bewust. ‚ÄėDirecte democratie‚Äô is ook geen ‚Äėcatchy‚Äô of beklijvend thema zoals dierenlijden of kindermisbruik. Weinig mensen voelen zich geroepen om de democratie werkelijk te steunen.

 

Momenteel bevinden wij ons dan ook in een hachelijke situatie. Democratie.Nu moet dringend professionaliseren als zij haar missie wil kunnen verwerkelijken. En dat kan niet zonder de nodige financi√ęle injecties. Nieuwe acties staan op stapel en om deze vervolgprojecten levensvatbaar te houden, is uw financi√ęle steun onontbeerlijk.

 

Ons benodigde budget raamden we op ‚ā¨21.000. We hebben jullie hulp nodig om dit bedrag bij elkaar te krijgen en zo de doelen van Democratie.Nu verder te realiseren. Wij allemaal hebben de invoering van onze democratie in handen! Steun Uw Democratie.Nu!

 

 

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner! [toon alle redenen]

 

 

Onze aanpak is doordacht en daarom tweevoudig.

 

Wij spreken zowel politici als het grote publiek aan.

 

a) Politici

 

* Sinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor, met wisselend succes.

 

Verschillende, nog steeds vooraanstaande politici zoals Guy Verhofstadt en Bert Anciaux integreerden onze voorstellen (deels) in hun partijprogramma. Studiebureaus, denktanks en politici hebben kennis genomen van onze artikels en publicaties.

 

De ontnuchtering volgde evenwel al snel. In 1996 - tijdens het tumult van de Witte Mars, ten tijde van de Dutroux-affaire - kwamen 300.000 mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over een falend beleid, een falende justitie en een falende politie. Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing, die had moeten leiden tot een ‚Äėnieuwe politieke cultuur‚Äô. Deze Commissie Politieke Vernieuwing bloedde echter al

 

snel dood. Bovendien veegde het ‚Äėwetenschappelijk comit√© voor de politieke vernieuwing‚Äô al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., = Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Het resultaat is dat er 15 √† 20 jaar later nog niets fundamenteel is veranderd. De particratie is machtiger dan ooit.

 

Sinds de zesde staatshervorming is het in principe mogelijk om volksraadplegingen te organiseren op het niveau van de deelstaten. Maar de Vlaamse regering weigert dit/ons grondwettelijke recht op inspraak te implementeren. Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering daarom dringend werk te (willen) maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Hiervoor zette Democrate.Nu het project Gewestelijke Volksraadpleging in de steigers.

 

* Walloni√ę: Democratie.Nu‚Äôs antwoord op het Waalse uitvoeringsdecreet van de gewestelijke volksraadpleging. Walloni√ę is de eerste Belgische deelstaat die de gewestelijke volksraadpleging mogelijk maakt. Een nadere analyse van het uitvoeringsdecreet onthult echter hoe de democratie wordt gewurgd n√©t onder het mom van m√©√©r democratie. De voorwaarden waaronder een gewestelijke volksraadpleging in Walloni√ę kan plaatsvinden, zijn dan ook bijzonder streng te noemen, en dat terwijl een volksraadpleging staat of valt met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. We stellen vast dat de Waalse volksraadpleging op gewestelijk niveau geen effici√ęnt burgerinstrument kan en zal zijn, maar veeleer een beleidsinstrument van de particratie. De burgerbeweging Democratie.Nu stuurde haar eigen uitvoeringsdecreet door naar alle Waalse parlementsleden, in de hoop het akkoord alsnog te be√Įnvloeden. Het is echter duidelijk dat een verzameling van onredelijke uitvoeringsmodaliteiten werd opgesteld met als doel om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen.

 

b) Burger

 

Democratie.Nu houdt wekelijks (op dinsdagavond om 20.30h - 21.30h) een teleconferentie waar toekomstige (vervolg)acties worden besproken. Alle suggesties en vruchtbare pistes zijn hierbij welkom. Denkt u graag met ons mee? Een pc en een stabiele internetverbinding volstaan om deel te nemen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1. U stuurt een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vermelding ‚Äėdeelname teleconferentie‚Äô.

 

2. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving toegestuurd.

 

3. Een half uur voor de webinar wordt u een link doorgestuurd: klik op de blauwe link (‚Äėjoin webex‚Äô), vul uw naam en emailadres in en u bent klaar om samen met ons werk te maken van m√©√©r democratie in Vlaanderen.

 

Vorige maand gaf Democratie.Nu een aantal workshops en online webinars over het systeem van loting. Binnenkort volgen andere webinars.

 

In het najaar hopen we te kunnen starten met ons nieuw project: ‚ÄėDE RONDE VAN VLAANDEREN‚Äô, waarbij Democratie.Nu Vlaanderen rondtoert met een sensibiliserende voordracht over het flagrante gebrek aan democratie in Belgi√ę.

 

 

REDEN 7: We ARE the change [toon alle redenen]

 

 

Democratie.Nu een groep bezorgde burgers met diepgaande expertise betreffende directe democratie neemt het heft in handen en ontwerpt zelf burgervriendelijke wetsvoorstellen en uitvoeringsdecreten. We gaan hierbij met politici in gesprek (L) en wijzen hen op valkuilen en ondemocratische elementen (L).

 

Wat het project ‚ÄėGewestelijke Volksraadpleging‚Äô betreft, diende Democratie.Nu zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement. Het burgervoorstel werd op 28 januari 2016 via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend, maar werd helaas geweigerd (L). Daarom zetten we momenteel alles in op de ‚Äėindirecte vertegenwoordigende‚Äô piste. Momenteel onderhoudt Democratie.Nu contacten met verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers uit de bestuursmeerderheid, met het expliciete verzoek het wetgevende proces alsnog in te leiden.

 

Momenteel geven wij ook vorm aan een wetsontwerp over loting.

 

 

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur [toon alle redenen]

 

 

Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. Want het is ONZE democratie!

 

 

REDEN 9: NUIT DEBOUT [toon alle redenen]

 

 

Tot slot…

 

Democratie.Nu wil de 'NUIT DEBOUT'- volksvergaderingen, die tot voor kort over gans het land werden georganiseerd, helpen ondersteunen. De opkomst in Vlaanderen is echter nog beperkt, maar Democratie.Nu staat klaar wanneer het momentum zich werkelijk aanbiedt. Het is cruciaal dat deze burgerbeweging niet doodbloedt, zoals in het verleden al het geval was met de Witte Mars, Occupy Wall Street en andere sociale verzetsbewegingen. Er is daarom een degelijk platform nodig waar vlotte communicatie tussen zowel de deelnemers van elke plaatselijke volksvergadering als tussen de verschillende volksvergaderingen zelf wordt gegarandeerd. Daarom biedt Democratie.Nu haar teleconferentieplatform - wat virtueel vergaderen mogelijk maakt - en haar nieuwsbrief aan, zodat alle informatie - zoals nieuwe acties - vlot naar de buitenwereld stroomt.

Meer artikelen...

 1. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 2. Knipsels juni 2016
 3. Knipsels mei 2016
 4. Sim Boels: ‚ÄėEEN MISLUKT OPINIESTUK‚Äô
 5. Guido De Bruyker: ‚ÄėGEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE‚Äô
 6. workshop loting 19 april Gent
 7. een mislukt opiniestuk
 8. Knipsels april 2016
 9. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 10. Quotes over de NPC
 11. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 12. Uitvoeringsdecreet walloni√ę
 13. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 14. Knipsels maart 2016
 15. Knipsels januari 2016
 16. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 17. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 18. Oproep: "En u?"
 19. Agenda
 20. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 21. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 22. Editoriaal
 23. Gewestelijke Volksraadpleging - offici√ęle documenten
 24. Knipsels december 2015
 25. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 26. Knipsels november 2015
 27. De stamboompolitici en de particratie: Belgi√ę als ‚Äėregime‚Äô en meerpartijendictatuur
 28. Knipsels oktober 2015
 29. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 30. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be ‚Äď Deel 2
 31. Hoe staat het met het project ‚Äėgewestelijke volksraadpleging‚Äô?
 32. Knipsels september 2015
 33. Knipsels augustus 2015
 34. Knipsels juli 2015
 35. Knipsels juni 2015 deel 2
 36. Knipsels juni 2015
 37. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 38. Wat is democratie?
 39. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 40. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 41. Knipsels mei 2015 deel 2
 42. Knipsels mei 2015
 43. Knipsels april 2015 deel 2
 44. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 45. Knipsels april 2015
 46. Knipsels maart 2015 deel 3
 47. De Atheense erfenis ‚Äď webtijdschrift Athene nr. 13
 48. Knipsels maart 2015 deel 2
 49. Knipsels maart 2015
 50. Knipsels februari 2015
 51. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 52. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 53. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 54. Walloni√ę werkt aan invoering volksraadpleging
 55. Knipsels Januari 2015
 56. Knipsels Kerst 2014
 57. Doneer!
 58. Knipsels december 2014
 59. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 60. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 61. Knipsels november 2014
 62. ‚ÄúDe meest intense politieke periode ooit‚ÄĚ - beschouwing over het Schots referendum
 63. Petitie.be blijft groeien ‚Äď eerste mijlpalen
 64. Knipsels oktober 2014
 65. Knipsels juli 2014
 66. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 67. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 68. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 69. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 70. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 71. Knipsels juni 2014
 72. Les positions des partis
 73. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 74. Sp√©cial ‚Äď que pensent les candidats et les partis de la d√©mocratie directe en 2014 ?
 75. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 76. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 77. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 78. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 79. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 80. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 81. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 82. Begrippen rond democratie
 83. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 84. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 85. De N-VA en het referendum
 86. Knipsels maart 2014
 87. Zij hebben het gezegd ‚Äď politici over democratie
 88. Knipsels 02/2014
 89. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 90. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 91. Directe democratie maakt het volk soeverein
 92. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 93. Les articles de Démocratie Directe
 94. Knipsels 09/2013
 95. Wie is er bang van confederalisme?
 96. Knipsels 12/2013
 97. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 98. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 99. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 100. Witte werven
 101. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van Belgi√ę
 102. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 103. Boekbespreking David van Reybrouck ‚Äď Tegen verkiezingen
 104. Wilfried Martens en de democratie
 105. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst ‚ÄúMaak de wet!‚ÄĚ
 106. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 107. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 108. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 109. De afgeremde democratie
 110. Dossier: Tax Freedom Day
 111. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 112. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 113. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 114. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 115. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 116. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 117. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 118. Hoe organiseer ik een referendum?
 119. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 120. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 121. De referendumsituatie in Vlaanderen
 122. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 123. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 124. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 125. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 126. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 127. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 128. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 129. Knipsels 10/2012
 130. Knipsels 08/2012
 131. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 132. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 133. Overwoekerende particratie
 134. Knipsels 07/2012
 135. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 136. Defining and measuring democracy
 137. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 138. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 139. Presentaties van de workshops
 140. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 141. Referendum over hennepteelt
 142. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 143. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 144. Knipsels maart 2012
 145. Waar is het Duitse goud?
 146. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 147. Artikelenbundel Februari 2012
 148. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 149. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 150. Artikelenbundel januari 2012
 151. 1ste Partijcongres van 3D
 152. Burgerinitiatieven
 153. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 154. G1000: zwakke placebo
 155. Het gedroomde land van de G1000
 156. De G1000 en het Democratisch Verdriet van Belgi√ę
 157. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 158. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 159. Korte berichten november 2011
 160. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 161. ESM, de nieuwe Europese dictator
 162. Zwitserland is Belgi√ę niet
 163. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 164. Roland Duch√Ętelet gaat voor consensusdemocratie.
 165. Klein maar dapper.
 166. Belgi√ę-Zwitserland: zoek de verschillen.
 167. Burger telt weer niet mee
 168. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 169. De verzwegen revolutie in IJsland
 170. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 171. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 172. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 173. Duch√Ętelet: Een bedrijf als een ander
 174. Marokkanen willen meer democratie
 175. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 176. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 177. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 178. G1000 Burgerinitiatief
 179. Democracy International Conferentie
 180. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 181. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 182. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 183. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 184. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 185. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 186. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 187. √Čtienne de La Bo√©tie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 188. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 189. Schending Verdrag van Lissabon
 190. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 191. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 192. Vrije verkiezingen Egypte
 193. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 194. Roland Duch√Ętelet: 'Besturen, Anno 2011'
 195. Burgerinitiatieven Rucphen
 196. BROV Politiek theater
 197. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 198. ECAS Conferentie 17 maart
 199. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 200. Volksraadpleging Tielt
 201. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 202. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 203. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 204. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 205. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 206. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 207. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 208. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 209. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 210. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 211. Referendum over Parkstad Turnhout?
 212. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 213. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 214. Referendum in Zulte
 215. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 216. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 217. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 218. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 219. Start je eigen land
 220. Mandataris versus partij
 221. De deugdzaamheid van de kleintjes
 222. Touring wil referendum over rekeningrijden
 223. Politieke etiketten : what’s in a name?
 224. Direct democracy prevents violence
 225. De macht van het volk, een referendum nu!
 226. Organiseer referendum over voortbestaan Belgi√ę
 227. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 228. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 229. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 230. De Belgische staatshervorming voorbij
 231. Staatshervorming Plan Z
 232. Over standpunt...
 233. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 234. De pi-factor van De Lange Wapper
 235. Zwitserland blijft meest competitieve land
 236. Knipsels september 2010
 237. Turken houden referendum over hun grondwet
 238. Groen licht voor geheime operaties
 239. Global Citizens in Charge
 240. Prijs voor de Democratie 2010
 241. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 242. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 243. ECI - pas vanaf 2012
 244. De wereld als weerbericht
 245. 1 op 6 Belgen stemde niet
 246. Referendum op lange baan geschoven
 247. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 248. Confederalisme voor dummies
 249. Natuurlijke rechten en democratie
 250. De stad der zienden
 251. Belgi√ę IS gebarsten
 252. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 253. Kiezersbedrog 2010
 254. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 255. Europa is alles behalve demokratisch
 256. De vergrendelde democratie
 257. Zwitserse zuinigheid
 258. Confederaal Belgi√ę
 259. Democratie? dream on
 260. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 261. Waar voor je geld-index
 262. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 263. De mythe van de parlementaire democratie
 264. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 265. Het Zweedse referendum
 266. Institutionele vuilnisbelt
 267. Hervormingsstreven in het vizier
 268. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 269. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 270. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 271. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 272. Direct Democracy Now!
 273. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 274. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 275. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 276. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 277. Directe democratische partijen
 278. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 279. Workshop - Politiek zonder politici
 280. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 281. Diplomademocratie
 282. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 283. Firmenspenden verbieten
 284. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 285. Politics without Politicians
 286. De EU schaadt de Europese idee
 287. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 288. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 289. The EU and Democracy do not match
 290. Minaretten
 291. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 292. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 293. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 294. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 295. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 296. Herentals stemt over verdwijnpaal
 297. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 298. Een gids door enkele documenten
 299. Global Forum on Modern Direct Democracy
 300. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 301. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 302. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 303. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 304. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 305. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 306. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 307. GVA en Democratie.Nu
 308. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 309. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 310. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 311. Directe democratie smaakt naar meer
 312. Referendum in Waasland?
 313. De Gewone Sabotage
 314. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 315. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 316. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 317. Geen gewone zondag in Antwerpen
 318. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 319. Persmap van Democratie.Nu
 320. Persbericht van Democratie.Nu
 321. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 322. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 323. Een democratische hoogdag
 324. Het referendum als democratisering van de politiek
 325. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 326. Directe Democratie en Bart De Wever
 327. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 328. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 329. Duitse kink in de EU-kabel?
 330. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 331. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 332. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 333. De kwelgeest Lange Wapper
 334. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 335. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 336. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 337. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 338. Uitwassen van de particratie
 339. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 340. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 341. Global Forum on Modern Direct Democracy
 342. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 343. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 344. Belangrijkste voordelen directe democratie
 345. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 346. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 347. Democratie en economie
 348. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 349. Burgemeester wil geen referendum
 350. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 351. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 352. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 353. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 354. Niemand geloofde nog in verbreding
 355. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 356. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 357. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 358. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 359. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 360. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 361. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 362. Izegem : Actiecomit
 363. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 364. Het einde van de grondwet?
 365. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 366. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 367. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 368. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 369. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 370. Over de scheiding der machten
 371. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 372. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 373. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 374. Knipsels april 2009
 375. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 376. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 377. De opmars van een wereldregering
 378. Democratie voor de elite
 379. Belgi√ę: Noch rechtsstaat, noch democratie
 380. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 381. Een blablabla Parlement
 382. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 383. Particratie is geen democratie
 384. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 385. Knipsels maart 2009
 386. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 387. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 388. Knipsels februari 2009
 389. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 390. Knipsels januari 2009
 391. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 392. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 393. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 394. De logica van de democratie
 395. Bedenkingen over de scheiding der machten
 396. Democratie en natuurrecht
 397. Voorbij de staatshervorming
 398. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 399. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 400. politiek beu
 401. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 402. Austrian minister quits over EU referendum clause
 403. Knipsels december 2008
 404. Itenera Instituut: Belgi√ę is onbestuurbaar
 405. Referendum over stemplicht
 406. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 407. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 408. Knipsels november 2008
 409. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 410. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 411. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 412. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 413. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 414. Opstand!
 415. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 416. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 417. Big Brother
 418. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 419. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 420. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 421. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 422. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 423. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 424. No Means No
 425. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 426. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 427. Knipsels oktober 2008
 428. Is de EU democratischer dan Belgi√ę
 429. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 430. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 431. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 432. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 433. Recall van Arnold Schwarzenegger
 434. Knipsels september 2008
 435. Vier direct democratische initiatieven
 436. Steun Oosterweel referendum
 437. Knipsels augustus 2008
 438. Confederale chaos
 439. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 440. knipsels juli 2008
 441. Het hervormen van een staat
 442. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 443. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 444. Save Our Water Resources
 445. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 446. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 447. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 448. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 449. NO means NO
 450. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 451. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 452. Blokkeringsmemen herkennen
 453. Die verdomde Ieren toch!
 454. Waar BHV echt over gaat
 455. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 456. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 457. Nieuwe Europese Conventie.
 458. Beckerich
 459. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 460. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 461. Belgi√ę heruitgevonden
 462. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 463. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 464. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 465. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 466. EU bang van Iers referendum
 467. Tempelhof gaat dicht
 468. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 469. Die vervelende democratie toch
 470. Het vrije woord en dreiging met geweld
 471. Waarom onderwijs?
 472. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 473. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 474. Referendum over flat tax te Obwalden
 475. Kleine berichten maart 2008
 476. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 477. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 478. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 479. Iers referendum wordt genegeerd.
 480. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 481. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 482. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 483. Knipsels januari 2008
 484. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 485. Referendum over staatshervorming
 486. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 487. Luisteren politici naar u?
 488. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 489. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 490. I want a referendum
 491. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 492. Denkend aan Sint Kilda
 493. Federalisme en democratie
 494. Europa wil niet weten van democratie
 495. Despotisme versus volksraadpleging
 496. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 497. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 498. Wie laat ons mee beslissen?
 499. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 500. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 501. Waarom doet het parlement niets?
 502. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 503. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 504. Nieuws van het Referendum Platform
 505. De zetelcarrousel
 506. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 507. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 508. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 509. Wij willen onze zeg!
 510. Europees Referendum Campagne 2
 511. Diverse berichten 11/2007
 512. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 513. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 514. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 515. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 516. Referendum over Rand kan niet
 517. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 518. Geen tweede referendum in Nederland
 519. Twee voorstellen van de burger in Gent
 520. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 521. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 522. Campaigns from across the EU call for a referendum
 523. Over een echte bescherming van de minderheden
 524. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 525. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 526. Hamburg: Referendum over referenda
 527. Het referendum legaliseren
 528. Wij zijn de baas
 529. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 530. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 531. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 532. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 533. We vertrouwen de burger niet
 534. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 535. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 536. Stockholms referendum over tol
 537. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 538. De politieke kaste
 539. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 540. Voor een nieuw EU-referendum!
 541. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 542. Een gezonde stemming?
 543. Christen-democratie en referendum
 544. Op naar volgend EU-referendum
 545. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 546. Links en rechts
 547. Vertrouwen
 548. De anti-democratische EU
 549. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 550. Platform voor Vrije Meningsuiting
 551. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 552. De afwezige staatsburger.
 553. Naar asymmetrische staat
 554. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 555. Referendum over Europese grondwet
 556. Référendum
 557. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 558. First World Conference on Direct Democracy
 559. Reeds 16 Europese petities
 560. Een parlement zonder partijen
 561. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 562. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 563. knipsels-april 2007
 564. De campagne is de boodschap.
 565. Handen af van onze verkiezingen
 566. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 567. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 568. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 569. knipsels
 570. Tsjechisch sprookje
 571. Referendum over macht van politieke partijen
 572. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 573. Verslag debat: democratie in Belgi√ę?
 574. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 575. De kiesdrempel
 576. Democratie zonder nonsens
 577. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 578. campagne verkiezingen 2007
 579. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 580. lezing Arthur De Decker
 581. ¬ŅQu√© es lo que pretendemos?
 582. ¬ŅQuienes somos?
 583. Vlaanderen onafhankelijk?
 584. Nieuw nummer van Athene is uit
 585. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 586. Het razende schaap van de Franse revolutie
 587. Dedecker voor directe democratie
 588. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 589. Nederland en het Referendum
 590. Het referendum in Belgi√ę: natte droom of haalbare kaart?
 591. Vrij Informatie Netwerk
 592. Tussen controle en veiligheid
 593. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 594. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 595. Geef de macht terug aan de burger
 596. De Belgische democratie faalt
 597. referendum over abortus
 598. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 599. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 600. knipsels
 601. Aansluiting bij Rusland
 602. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 603. Referendum te Merchtem afgewezen
 604. Referendum op komst in Poperinge?
 605. Grondwetsherziening?
 606. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 607. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 608. Democratie zonder politiek?
 609. Een Canadees debat
 610. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 611. Dehaene slaat weer toe
 612. Verlies voor de groenen in Hessen
 613. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 614. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 615. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 616. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 617. Europees netwerk voor direkte democratie
 618. De komende referenda in Zwitserland
 619. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Z√ľrich
 620. Reginald Moreels
 621. Ludo Dierickx
 622. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 623. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 624. Welke democratie?
 625. Slaafse parlementsleden
 626. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 627. Europese vetpotten
 628. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 629. Liegen mag
 630. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 631. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 632. Argumenten tegen democratie
 633. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 634. De referenda in Californi√ę, 7 maart 2000
 635. Het republikeins genootschap
 636. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 637. Verhofstadt en de paarse democratie
 638. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 639. Het wonder van de verlichting
 640. Een onthullend arrest
 641. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 642. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 643. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 644. Seborga: we the people...
 645. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 646. De noodzaak van de geheime stemming
 647. Di Rupo en de directe democratie
 648. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 649. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 650. Democratie in Belgi√ę is een schijnvertoning
 651. Verzoekschrift sociale woningen
 652. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 653. Verdacht stemadvies
 654. Van Peel spreekt
 655. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 656. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 657. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 658. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 659. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 660. Update: de huidige partijstandpunten
 661. Democratie en economie
 662. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 663. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 664. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 665. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 666. Belgi√ę: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 667. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 668. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 669. Referendum te Ittre
 670. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 671. Belangrijke studie over na√Įef cynisme
 672. Directe democratie en belastingsfraude
 673. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 674. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 675. Nordrhein-Westfalen
 676. Beieren: voldoende handtekeningen
 677. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 678. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 679. Beperkte herverkiesbaarheid
 680. Geld en volksinitiatief
 681. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 682. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 683. Een historische kans!
 684. Sharia in Nederland?
 685. Documenten van de Verlichting (I)
 686. Slimme wetgeving
 687. Het zogenaamde politiek cynisme
 688. Referendum ge√ęist te Fleurus
 689. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 690. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 691. Itali√ę: deelnamedrempels en de maffia
 692. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 693. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 694. Nederlandse toestanden - deel II
 695. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 696. Een anti-democratische mythe
 697. Het surrealisme van de Belgische politiek
 698. Directe democratie in Venezuela?
 699. De november-referenda in de USA
 700. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 701. Mark Eyskens over het referendum
 702. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 703. Duitse toestanden
 704. Berichten uit het Noorden
 705. Philadelphia II
 706. Is Europa te democratisch?
 707. Californi√ę: volksinitiatief over electronisch stemmen
 708. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 709. Vrije meningsuiting
 710. Directe democratie en de doodstraf
 711. Documenten van de Verlichting (II)
 712. 21 mei: referenda in Zwitserland en Itali√ę
 713. USA: directe democratie en landsconservatie
 714. USA: een stille belastingsrevolutie?
 715. Het referendum en de Belgische grondwet
 716. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 717. Democratie invoeren in ons land
 718. Drole de guerre (2)
 719. Memes en propaganda
 720. Propaganda begrijpen
 721. Democratie als witte magie
 722. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 723. Wetgeving rond directe democratie
 724. U wordt waargenomen
 725. Ierland: nieuw referendum over Nice
 726. We the people...
 727. Merkwaardige initiatieven in Californi√ę
 728. Vlaams Blok voor referendum
 729. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 730. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 731. Nederland na de verkiezingen
 732. Drole de guerre (5)
 733. U wordt opgevoed
 734. Een democratische partij
 735. Journalisten en hun stem
 736. Van democratie is geen sprake...
 737. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 738. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 739. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 740. Parlementaire illusies
 741. Het goede leven
 742. Nieuw Gents referendum?
 743. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 744. Merkwaardig referendum in Norfolk
 745. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 746. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 747. Referendum in Duitstalig Belgi√ę?
 748. De standaard over het referendum
 749. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 750. Moet berichtgeving waar zijn?
 751. Japanse burger wantrouwt politici
 752. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 753. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 754. Quo Vadis, Europa?
 755. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 756. Geen democratie in Ekeren
 757. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 758. Strijd voor symbolen in Bolzano
 759. NVA tegen democratie
 760. ‚ÄėLeefbaar Nederland' voor directe democratie
 761. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 762. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 763. Drole de guerre
 764. Weerstand tegen democratie
 765. Het nieuwe Estatut
 766. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 767. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 768. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 769. Europa heeft er een land bij
 770. persknipsels
 771. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 772. Itali√ę wijst grondwetswijziging af
 773. Géén respect
 774. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 775. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 776. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 777. Volksdictatuur
 778. Eerste online referendum in Zwitserland
 779. Ward Beysen pro directe democratie
 780. Het goede leven
 781. Liegen in Malta
 782. Ondertussen in Somaliland
 783. Oorlog of democratie
 784. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 785. Peilingen (Belgi√ę)
 786. Peilingen (internationaal)
 787. Directe democratie: effecten op de ge√Įnformeerdheid van de burger
 788. Geluk en zelfbeschikking
 789. Bart Somers
 790. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 791. Onze progressieve pers
 792. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 793. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 794. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 795. Britten voor referendum over Europese grondwet
 796. Het particratisch argument
 797. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 798. Verzwijgen is goud
 799. Notities bij de voorbije verkiezingen
 800. Quotes uit de politiek
 801. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 802. Partijdige televisie
 803. Europese peilingen
 804. Democratie smaakt naar meer
 805. Cataloni√ę stemt voor meer autonomie
 806. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 807. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 808. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 809. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 810. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 811. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 812. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 813. Het Witte Manifest
 814. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 815. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 816. Voor wie is het referendum bedreigend?
 817. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 818. Petitie "Europees parlement op een plek"
 819. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 820. What we do
 821. What we want
 822. Who we are
 823. Qu’est-ce que nous faisons?
 824. Qu’est-ce que nous voulons?
 825. Qui sommes nous?
 826. Nieuwe functies op de website
 827. Referenda en de wil van de burgers
 828. NEWSLETTER #15
 829. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 830. Enkele presentaties uit Nederland
 831. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 832. Mensenrechten en democratie
 833. Darwinisme en democratie
 834. Democratie bij de Atheners
 835. NEWSLETTER #14
 836. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 837. Français
 838. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 839. mail ons
 840. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 841. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 842. Buurtbevraging in Mechelen
 843. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 844. Decisive weeks lying ahead
 845. Direct democracy
 846. Omdat een andere politiek nodig is
 847. Democratie.Nu heeft u nodig!
 848. Democracy International Newsletter #13
 849. Vrij spreekrecht is absoluut
 850. The European Citizens’ Initiative
 851. Economie, democratie en het geluk
 852. Democratie maakt gelukkig
 853. Kom mee betogen!
 854. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 855. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 856. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 857. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 858. Time for Citizens to take the Initiative
 859. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 860. Voor de vrijheid van meningsuiting
 861. Over de vrijheid van meningsuiting
 862. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 863. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 864. credits
 865. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 866. DI NEWSLETTER #12
 867. Van particratie naar democratie
 868. De mythe van de Goede Dictator
 869. Vrijheid, democratie & secessie
 870. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 871. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 872. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 873. Schwarzenegger en directe democratie
 874. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 875. Is Belgi√ę echt een democratie?
 876. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 877. Het dierbare Belgi√ę
 878. DI-NEWSLETTER #11
 879. De kikker en de politiek
 880. Historiek tot 2002
 881. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 882. Laten we de stemplicht afschaffen.
 883. Historiek tot 2005
 884. Wat is en doet Democratie.nu ?
 885. Organisatie van WIT
 886. Wat is directe democratie?
 887. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 888. Het einde van de particratie?
 889. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 890. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 891. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 892. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 893. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 894. Aangeleerde hulpeloosheid
 895. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 896. Telt Ieders mening mee?
 897. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 898. N-VA slikt voorstel in
 899. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 900. Het pad van de innerlijke opstand
 901. Bevolking met kluitje in het riet
 902. Over eindtermen en burgerzin
 903. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 904. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 905. Schwarzenegger bijt in het zand
 906. Wijsheid voor de massa?
 907. over deze website
 908. History
 909. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 910. Hoe doden we een volksbesluit?
 911. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 912. Wahlstreik!
 913. politiek algemeen
 914. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 915. boeken en artikels
 916. Interview Jos Verhulst
 917. Het verdiepen van de democratie
 918. Persbericht Democratie.nu
 919. Witte Werf maart 1999
 920. Witte Werf mei 1999
 921. Witte Werf augustus 1999
 922. Witte Werf oktober 1999
 923. Witte Werf november 1999
 924. Witte Werf december 1999
 925. Witte Werf april 2000
 926. Witte Werf mei 2000
 927. Witte Werf december 2001
 928. Witte Werf februari 2002
 929. Witte Werf juni 2002
 930. Witte Werf oktober 2002
 931. Witte Werf december 2002
 932. Witte Werf april 2003
 933. Witte Werf juli 2003
 934. Witte Werf november 2003
 935. Witte Werf januari 1999
 936. Witte Werf januari 2000
 937. Over particratie, meerderheid en oppositie
 938. Witte Werf januari 2004
 939. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 940. Wit Bericht 05/09/2001
 941. Wit Bericht 23/03/2002
 942. Wit Bericht 10/04/2002
 943. Wit Bericht 20/04/2002
 944. Wit Bericht 17/05/2002
 945. Wit Bericht 11/09/2002
 946. Wit Bericht 02/01/2003
 947. Wit Bericht 19/01/2003
 948. Wit Bericht 25/01/2003