Nieuws

Knipsels maart 2017

 

Lees meer: Knipsels maart 2017

bestel uw workshop!

Democratie is ons hoogste goed. De Belgen zijn trots op hun democatie.

 

En toch ... verschijnen onze democratische instellingen steeds vaker in slecht daglicht. Dacht u ook aan ondoorzichtige procedures, belangenvermenging en graaicultuur?

 

De vraag dringt zich op: is onze democratie gaandeweg uitgehold? Is de democratie ziek? Of nog gewaagder: is de democratie wel ooit ingevoerd?

 

Hoog tijd dus om die democratie onder de loep te nemen!

 

In deze workshop schetsen we samen het ideaaltype democratie: welke zijn de onmisbare elementen en waarden die een authentieke democratie kenmerken?

 

Vervolgens toetsen we ons huidige, bestuurlijk systeem aan deze democratische elementen af. Dit legt meteen de sterke en zwakke punten van ons eigen rechtssysteem bloot.

 

Tot slot belichten we samen een aantal pistes die de democratie in volle glorie laat schitteren. Democratie.Nu - het expertisecentrum voor directe democratie - ontwikkelde hiertoe een drievoudig pad. Openbarend! Ook buitenlandse landen (bv Zwitserland) leveren bijzonder inspirerende inzichten op.

 

Benieuwd naar hoe we ons bestuurlijke systeem kunnen herstellen? Benieuwd naar hoe u uw samenleving vormgeeft?

Hoe u zélf direct wetten stemt?

 

Dan is deze workshop zeker en vast een aanrader! Uitdagend, onthullend, praktisch. Voorkennis niet nodig.

 

Kies uw formule:

- een algemene, spraakmakende teaser-workshop van 20 minuten

- een meer uitgediepte versie over tal van verschillende thema’s

 

Vraag uw workshop aan; ons team van democraten staat paraat!

 

3 wegen om de democratie in te voeren

Democratie.Nu’s strijd voor democratische vernieuwing wordt gevoerd vanuit een coherent geheel aan ideeën. Aan het getouwtrek tussen links en rechts nemen wij liever niet deel. De oorzaak van de crisis zit véél dieper: een gebrek aan volkssoevereiniteit, een pijnlijk gebrek aan wetgevende bevoegdheid voor de burger. 

Bijgevolg moet de democratie niet worden ‘hervormd' of ‘verfijnd', maar per definitie worden ‘ingevoerd’.

We onderscheiden hiertoe een drietal wegen:

Optie 1: de wettelijke weg
Optie 2: de ‘ongrondwettelijke’ weg
Optie 3: een ruimere lezing van de grondwet

De Belgische Grondwet stelt in Art. 33: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

en in Art. 42 “De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen.”  

 

Nu volgen de drie opties om deze te wijzigen opdat wetgevende bevoegdheid voor de burger mogelijk wordt.

 

Optie 1: de wettelijke weg: de grondwet wordt aangepast/gemoderniseerd
Door een aantal grondwetsartikels (hier specifiek: Art. 33) ‘voor herziening vatbaar te verklaren’. Dit gebeurt traditiegewijs op het einde van de legislatuur, waarop dan logischerwijs de ontbinding van het parlement volgt.
De nieuwe, aantredende regering kan dan - indien gewenst - met een tweederde meerderheid de specifieke grondwetsartikels wijzigen. Door specifiek Art. 33 in de grondwet te wijzigen, worden bindende referenda een grondwettelijke realiteit.
Art. 33 van de Belgische Grondwet bepaalt: ‘Alle machten gaan uit van de Natie’. Maar wie of wat is de ‘natie’? Gaan in een democratie niet alle machten uit van het volk? Met andere woorden: bij de eerstvolgende grondwetswijziging dient het misleidende begrip ‘natie’ te worden vervangen door ‘het volk’, waarbij dat volk ten alle tijde rechtstreeks wetgevend werk moet kunnen verrichten.

 

Optie 2: een ‘ongrondwettelijke’ daad.
Zelfs indien de politieke klasse de grondwetsartikelen niet wil herzien (optie 1), kan men – mits enige politieke, goede wil - evenwel onmiddellijk de grondwet wijzigen. Dit vond in België al eerder plaats.
Een voorbeeld: het algemeen stemrecht werd na de eerste wereldoorlog ook ingevoerd, vooraleer de grondwet werd aangepast. Onder druk van de arbeidersbeweging en met de communistische machtsgreep in Rusland op de achtergrond voerde koning Albert 1 via de zogenaamde 'coup van Loppem' - tégen de toenmalige grondwettelijke bepalingen in! - het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht in. Ook het vrouwenstemrecht werd na de tweede wereldoorlog op ‘ongrondwettelijke wijze’ ingevoerd.

 

Optie 3: de grondwet hoeft niet eens te worden aangepast, een minder restrictieve lezing van de grondwet volstaat.
Onze grondwet hoeft het referendum helemaal niet uit te sluiten: een (direct)democratische interpretatie van de grondwet is ook mogelijk.


Cfr Het interim-verslag van de Commissie Politieke Vernieuwing, Ugent professor Vény:

"De stelling als zou de organisatie van een referendum en van een volksraadpleging ongrondwettelijk zijn, werd geopperd door de afdeling wetgeving van de Raad van State en domineert tevens de rechtsleer en rechtspraak. In de grondwet1 is voor de zogenaamde ongrondwettigheid evenwel nergens een duidelijke grondslag terug te vinden: nergens verbiedt een bepaling formeel het referendum of de volksraadpleging. Bovenvermelde redenering is gebaseerd op Art. 33 van de grondwet, maar dat artikel blijft erg vaag. Bovendien zou de ongrondwettigheid alleen maar voortvloeien uit het tweede lid van Art. 33, en dan nog in combinatie met Art. 42 van de grondwet. Zo de andere sprekers daarin een impliciet verbod menen te zien, dan komt dat doordat zij aan de grondwet een restrictieve lezing geven. Niets belet echter een ruimere lezing.


Laat ons ook niet vergeten hoe beide wetgevende kamers zonder aarzelen Art. 33, tweede lid, opzij hebben geschoven telkens wanneer het er op aan kwam internationale instellingen bevoegdheden te verlenen (terwijl de Raad van State bij verschillende gelegenheden had ingebracht dat de toewijzing van beslissingsbevoegdheden en de overdracht van nationale soevereiniteit aan internationale instanties niet met die grondwetsbepaling strookte).


Met andere woorden: de particratie heeft er geen enkele moeite mee om de nationale soevereiniteit - het hoogste goed van de burger - door te schuiven naar allerhande supranationale instanties. Maar wanneer beslissingsbevoegdheid naar de burgers moet worden doorgeschoven, blijkt de grondwet plots een bezwaar. De grondwetsartikels 33 en 42 hebben kennelijk een hoog kameleon gehalte.

David Joëts

 

Knipsels februari 2017

 

Lees meer: Knipsels februari 2017

Mini-congres 18 februari

Thema's

Dit zijn enkele thema's die aan bod komen:

 • Wat zijn de fundamenten van een democratie?
 • Hoe evolueren we van een politiek van ongeïnteresseerde burgers naar een maatschappij met mondige burgers die inspraak willen?
 • Enkele mogelijkheden om uit het democratisch dilemma te geraken.
 • Toetsing van de Brexit aan de 7 voorwaarden voor eerlijke referenda.
 • Gewestelijke volksraadpleging belicht door volksvertegenwoordigers Wouter van Besien (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).
 • Loting, representativiteit en gelijkheid.

Agenda

 • 8u.30 Aankomst en onthaal 
 • 9u Inleiding: “Wat is Democratie Nu en vroeger?” Bert Penninckx - Democratie.Nu
 • 9u30 "Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat?" Marc Vanvelk - Democratie.Nu
 • 10u "De 7 voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging. Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit?" Guido De Bruyker - Democratie.Nu
 • 10u30 "Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Hoe kan de senaat geloot worden? Met een inleiding op de Atheense democratie." Paul Nollen & Bert Penninckx - Democratie.Nu
 • 11u pauze
 • 11u30 "Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet." Wouter Van Besien - Groen
 • 12u00 "Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie": Willem-Frederik Schiltz - Open VLD
 • 12u30 Vragen Panel
 • 13u00 broodjeslunch (€10 per persoon inclusief drank)

Inschrijvingen

Inschrijven verplicht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 11 februari 2017 AUB met vermelding van het aantal personen.
Indien u deelneemt aan de broodjeslunch om 13u; gelieve €10 per persoon te storten op BE23 5230 8007 5191, van Democratie.Nu vzw, Zavelstraat 22 te 3212 Pellenberg met vermelding “broodjes”.

Online-inschrijvingen 

Plaats

Liberaal Archief
Kramersplein 23
9000 Gent

Meer artikelen...

 1. Knipsels januari 2017
 2. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 3. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 4. Knipsels december 2016
 5. Knipsels november 2016
 6. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 7. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 8. Knipsels oktober 2016
 9. Knipsels september 2016
 10. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 11. Was de Brexit een eerste testrit?
 12. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 13. Knipsels augustus 2016
 14. Interview met de Referendum-Partij
 15. Knipsels juli 2016
 16. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 17. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 18. Knipsels juni 2016
 19. Knipsels mei 2016
 20. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 21. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 22. workshop loting 19 april Gent
 23. een mislukt opiniestuk
 24. Knipsels april 2016
 25. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 26. Quotes over de NPC
 27. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 28. Uitvoeringsdecreet wallonië
 29. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 30. Knipsels maart 2016
 31. Knipsels januari 2016
 32. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 33. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 34. Oproep: "En u?"
 35. Agenda
 36. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 37. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 38. Editoriaal
 39. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 40. Knipsels december 2015
 41. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 42. Knipsels november 2015
 43. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 44. Knipsels oktober 2015
 45. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 46. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 47. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 48. Knipsels september 2015
 49. Knipsels augustus 2015
 50. Knipsels juli 2015
 51. Knipsels juni 2015 deel 2
 52. Knipsels juni 2015
 53. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 54. Wat is democratie?
 55. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 56. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 57. Knipsels mei 2015 deel 2
 58. Knipsels mei 2015
 59. Knipsels april 2015 deel 2
 60. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 61. Knipsels april 2015
 62. Knipsels maart 2015 deel 3
 63. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 64. Knipsels maart 2015 deel 2
 65. Knipsels maart 2015
 66. Knipsels februari 2015
 67. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 68. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 69. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 70. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 71. Knipsels Januari 2015
 72. Knipsels Kerst 2014
 73. Doneer!
 74. Knipsels december 2014
 75. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 76. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 77. Knipsels november 2014
 78. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 79. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 80. Knipsels oktober 2014
 81. Knipsels juli 2014
 82. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 83. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 84. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 85. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 86. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 87. Knipsels juni 2014
 88. Les positions des partis
 89. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 90. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 91. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 92. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 93. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 94. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 95. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 96. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 97. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 98. Begrippen rond democratie
 99. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 100. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 101. De N-VA en het referendum
 102. Knipsels maart 2014
 103. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 104. Knipsels 02/2014
 105. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 106. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 107. Directe democratie maakt het volk soeverein
 108. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 109. Les articles de Démocratie Directe
 110. Knipsels 09/2013
 111. Wie is er bang van confederalisme?
 112. Knipsels 12/2013
 113. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 114. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 115. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 116. Witte werven
 117. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 118. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 119. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 120. Wilfried Martens en de democratie
 121. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 122. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 123. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 124. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 125. De afgeremde democratie
 126. Dossier: Tax Freedom Day
 127. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 128. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 129. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 130. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 131. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 132. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 133. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 134. Hoe organiseer ik een referendum?
 135. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 136. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 137. De referendumsituatie in Vlaanderen
 138. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 139. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 140. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 141. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 142. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 143. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 144. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 145. Knipsels 10/2012
 146. Knipsels 08/2012
 147. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 148. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 149. Overwoekerende particratie
 150. Knipsels 07/2012
 151. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 152. Defining and measuring democracy
 153. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 154. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 155. Presentaties van de workshops
 156. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 157. Referendum over hennepteelt
 158. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 159. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 160. Knipsels maart 2012
 161. Waar is het Duitse goud?
 162. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 163. Artikelenbundel Februari 2012
 164. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 165. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 166. Artikelenbundel januari 2012
 167. 1ste Partijcongres van 3D
 168. Burgerinitiatieven
 169. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 170. G1000: zwakke placebo
 171. Het gedroomde land van de G1000
 172. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 173. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 174. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 175. Korte berichten november 2011
 176. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 177. ESM, de nieuwe Europese dictator
 178. Zwitserland is België niet
 179. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 180. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 181. Klein maar dapper.
 182. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 183. Burger telt weer niet mee
 184. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 185. De verzwegen revolutie in IJsland
 186. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 187. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 188. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 189. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 190. Marokkanen willen meer democratie
 191. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 192. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 193. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 194. G1000 Burgerinitiatief
 195. Democracy International Conferentie
 196. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 197. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 198. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 199. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 200. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 201. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 202. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 203. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 204. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 205. Schending Verdrag van Lissabon
 206. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 207. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 208. Vrije verkiezingen Egypte
 209. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 210. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 211. Burgerinitiatieven Rucphen
 212. BROV Politiek theater
 213. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 214. ECAS Conferentie 17 maart
 215. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 216. Volksraadpleging Tielt
 217. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 218. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 219. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 220. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 221. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 222. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 223. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 224. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 225. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 226. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 227. Referendum over Parkstad Turnhout?
 228. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 229. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 230. Referendum in Zulte
 231. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 232. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 233. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 234. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 235. Start je eigen land
 236. Mandataris versus partij
 237. De deugdzaamheid van de kleintjes
 238. Touring wil referendum over rekeningrijden
 239. Politieke etiketten : what’s in a name?
 240. Direct democracy prevents violence
 241. De macht van het volk, een referendum nu!
 242. Organiseer referendum over voortbestaan België
 243. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 244. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 245. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 246. De Belgische staatshervorming voorbij
 247. Staatshervorming Plan Z
 248. Over standpunt...
 249. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 250. De pi-factor van De Lange Wapper
 251. Zwitserland blijft meest competitieve land
 252. Knipsels september 2010
 253. Turken houden referendum over hun grondwet
 254. Groen licht voor geheime operaties
 255. Global Citizens in Charge
 256. Prijs voor de Democratie 2010
 257. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 258. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 259. ECI - pas vanaf 2012
 260. De wereld als weerbericht
 261. 1 op 6 Belgen stemde niet
 262. Referendum op lange baan geschoven
 263. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 264. Confederalisme voor dummies
 265. Natuurlijke rechten en democratie
 266. De stad der zienden
 267. België IS gebarsten
 268. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 269. Kiezersbedrog 2010
 270. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 271. Europa is alles behalve demokratisch
 272. De vergrendelde democratie
 273. Zwitserse zuinigheid
 274. Confederaal België
 275. Democratie? dream on
 276. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 277. Waar voor je geld-index
 278. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 279. De mythe van de parlementaire democratie
 280. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 281. Het Zweedse referendum
 282. Institutionele vuilnisbelt
 283. Hervormingsstreven in het vizier
 284. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 285. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 286. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 287. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 288. Direct Democracy Now!
 289. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 290. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 291. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 292. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 293. Directe democratische partijen
 294. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 295. Workshop - Politiek zonder politici
 296. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 297. Diplomademocratie
 298. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 299. Firmenspenden verbieten
 300. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 301. Politics without Politicians
 302. De EU schaadt de Europese idee
 303. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 304. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 305. The EU and Democracy do not match
 306. Minaretten
 307. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 308. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 309. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 310. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 311. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 312. Herentals stemt over verdwijnpaal
 313. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 314. Een gids door enkele documenten
 315. Global Forum on Modern Direct Democracy
 316. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 317. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 318. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 319. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 320. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 321. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 322. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 323. GVA en Democratie.Nu
 324. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 325. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 326. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 327. Directe democratie smaakt naar meer
 328. Referendum in Waasland?
 329. De Gewone Sabotage
 330. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 331. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 332. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 333. Geen gewone zondag in Antwerpen
 334. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 335. Persmap van Democratie.Nu
 336. Persbericht van Democratie.Nu
 337. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 338. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 339. Een democratische hoogdag
 340. Het referendum als democratisering van de politiek
 341. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 342. Directe Democratie en Bart De Wever
 343. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 344. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 345. Duitse kink in de EU-kabel?
 346. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 347. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 348. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 349. De kwelgeest Lange Wapper
 350. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 351. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 352. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 353. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 354. Uitwassen van de particratie
 355. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 356. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 357. Global Forum on Modern Direct Democracy
 358. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 359. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 360. Belangrijkste voordelen directe democratie
 361. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 362. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 363. Democratie en economie
 364. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 365. Burgemeester wil geen referendum
 366. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 367. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 368. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 369. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 370. Niemand geloofde nog in verbreding
 371. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 372. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 373. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 374. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 375. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 376. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 377. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 378. Izegem : Actiecomit
 379. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 380. Het einde van de grondwet?
 381. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 382. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 383. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 384. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 385. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 386. Over de scheiding der machten
 387. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 388. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 389. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 390. Knipsels april 2009
 391. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 392. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 393. De opmars van een wereldregering
 394. Democratie voor de elite
 395. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 396. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 397. Een blablabla Parlement
 398. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 399. Particratie is geen democratie
 400. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 401. Knipsels maart 2009
 402. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 403. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 404. Knipsels februari 2009
 405. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 406. Knipsels januari 2009
 407. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 408. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 409. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 410. De logica van de democratie
 411. Bedenkingen over de scheiding der machten
 412. Democratie en natuurrecht
 413. Voorbij de staatshervorming
 414. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 415. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 416. politiek beu
 417. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 418. Austrian minister quits over EU referendum clause
 419. Knipsels december 2008
 420. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 421. Referendum over stemplicht
 422. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 423. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 424. Knipsels november 2008
 425. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 426. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 427. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 428. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 429. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 430. Opstand!
 431. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 432. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 433. Big Brother
 434. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 435. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 436. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 437. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 438. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 439. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 440. No Means No
 441. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 442. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 443. Knipsels oktober 2008
 444. Is de EU democratischer dan België
 445. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 446. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 447. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 448. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 449. Recall van Arnold Schwarzenegger
 450. Knipsels september 2008
 451. Vier direct democratische initiatieven
 452. Steun Oosterweel referendum
 453. Knipsels augustus 2008
 454. Confederale chaos
 455. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 456. knipsels juli 2008
 457. Het hervormen van een staat
 458. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 459. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 460. Save Our Water Resources
 461. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 462. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 463. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 464. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 465. NO means NO
 466. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 467. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 468. Blokkeringsmemen herkennen
 469. Die verdomde Ieren toch!
 470. Waar BHV echt over gaat
 471. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 472. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 473. Nieuwe Europese Conventie.
 474. Beckerich
 475. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 476. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 477. België heruitgevonden
 478. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 479. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 480. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 481. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 482. EU bang van Iers referendum
 483. Tempelhof gaat dicht
 484. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 485. Die vervelende democratie toch
 486. Het vrije woord en dreiging met geweld
 487. Waarom onderwijs?
 488. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 489. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 490. Referendum over flat tax te Obwalden
 491. Kleine berichten maart 2008
 492. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 493. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 494. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 495. Iers referendum wordt genegeerd.
 496. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 497. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 498. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 499. Knipsels januari 2008
 500. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 501. Referendum over staatshervorming
 502. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 503. Luisteren politici naar u?
 504. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 505. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 506. I want a referendum
 507. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 508. Denkend aan Sint Kilda
 509. Federalisme en democratie
 510. Europa wil niet weten van democratie
 511. Despotisme versus volksraadpleging
 512. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 513. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 514. Wie laat ons mee beslissen?
 515. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 516. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 517. Waarom doet het parlement niets?
 518. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 519. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 520. Nieuws van het Referendum Platform
 521. De zetelcarrousel
 522. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 523. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 524. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 525. Wij willen onze zeg!
 526. Europees Referendum Campagne 2
 527. Diverse berichten 11/2007
 528. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 529. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 530. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 531. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 532. Referendum over Rand kan niet
 533. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 534. Geen tweede referendum in Nederland
 535. Twee voorstellen van de burger in Gent
 536. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 537. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 538. Campaigns from across the EU call for a referendum
 539. Over een echte bescherming van de minderheden
 540. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 541. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 542. Hamburg: Referendum over referenda
 543. Het referendum legaliseren
 544. Wij zijn de baas
 545. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 546. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 547. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 548. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 549. We vertrouwen de burger niet
 550. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 551. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 552. Stockholms referendum over tol
 553. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 554. De politieke kaste
 555. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 556. Voor een nieuw EU-referendum!
 557. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 558. Een gezonde stemming?
 559. Christen-democratie en referendum
 560. Op naar volgend EU-referendum
 561. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 562. Links en rechts
 563. Vertrouwen
 564. De anti-democratische EU
 565. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 566. Platform voor Vrije Meningsuiting
 567. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 568. De afwezige staatsburger.
 569. Naar asymmetrische staat
 570. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 571. Referendum over Europese grondwet
 572. Référendum
 573. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 574. First World Conference on Direct Democracy
 575. Reeds 16 Europese petities
 576. Een parlement zonder partijen
 577. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 578. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 579. knipsels-april 2007
 580. De campagne is de boodschap.
 581. Handen af van onze verkiezingen
 582. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 583. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 584. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 585. knipsels
 586. Tsjechisch sprookje
 587. Referendum over macht van politieke partijen
 588. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 589. Verslag debat: democratie in België?
 590. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 591. De kiesdrempel
 592. Democratie zonder nonsens
 593. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 594. campagne verkiezingen 2007
 595. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 596. lezing Arthur De Decker
 597. ¿Qué es lo que pretendemos?
 598. ¿Quienes somos?
 599. Vlaanderen onafhankelijk?
 600. Nieuw nummer van Athene is uit
 601. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 602. Het razende schaap van de Franse revolutie
 603. Dedecker voor directe democratie
 604. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 605. Nederland en het Referendum
 606. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 607. Vrij Informatie Netwerk
 608. Tussen controle en veiligheid
 609. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 610. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 611. Geef de macht terug aan de burger
 612. De Belgische democratie faalt
 613. referendum over abortus
 614. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 615. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 616. knipsels
 617. Aansluiting bij Rusland
 618. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 619. Referendum te Merchtem afgewezen
 620. Referendum op komst in Poperinge?
 621. Grondwetsherziening?
 622. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 623. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 624. Democratie zonder politiek?
 625. Een Canadees debat
 626. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 627. Dehaene slaat weer toe
 628. Verlies voor de groenen in Hessen
 629. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 630. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 631. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 632. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 633. Europees netwerk voor direkte democratie
 634. De komende referenda in Zwitserland
 635. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 636. Reginald Moreels
 637. Ludo Dierickx
 638. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 639. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 640. Welke democratie?
 641. Slaafse parlementsleden
 642. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 643. Europese vetpotten
 644. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 645. Liegen mag
 646. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 647. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 648. Argumenten tegen democratie
 649. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 650. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 651. Het republikeins genootschap
 652. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 653. Verhofstadt en de paarse democratie
 654. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 655. Het wonder van de verlichting
 656. Een onthullend arrest
 657. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 658. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 659. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 660. Seborga: we the people...
 661. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 662. De noodzaak van de geheime stemming
 663. Di Rupo en de directe democratie
 664. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 665. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 666. Democratie in België is een schijnvertoning
 667. Verzoekschrift sociale woningen
 668. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 669. Verdacht stemadvies
 670. Van Peel spreekt
 671. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 672. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 673. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 674. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 675. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 676. Update: de huidige partijstandpunten
 677. Democratie en economie
 678. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 679. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 680. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 681. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 682. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 683. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 684. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 685. Referendum te Ittre
 686. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 687. Belangrijke studie over naïef cynisme
 688. Directe democratie en belastingsfraude
 689. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 690. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 691. Nordrhein-Westfalen
 692. Beieren: voldoende handtekeningen
 693. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 694. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 695. Beperkte herverkiesbaarheid
 696. Geld en volksinitiatief
 697. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 698. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 699. Een historische kans!
 700. Sharia in Nederland?
 701. Documenten van de Verlichting (I)
 702. Slimme wetgeving
 703. Het zogenaamde politiek cynisme
 704. Referendum geëist te Fleurus
 705. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 706. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 707. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 708. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 709. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 710. Nederlandse toestanden - deel II
 711. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 712. Een anti-democratische mythe
 713. Het surrealisme van de Belgische politiek
 714. Directe democratie in Venezuela?
 715. De november-referenda in de USA
 716. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 717. Mark Eyskens over het referendum
 718. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 719. Duitse toestanden
 720. Berichten uit het Noorden
 721. Philadelphia II
 722. Is Europa te democratisch?
 723. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 724. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 725. Vrije meningsuiting
 726. Directe democratie en de doodstraf
 727. Documenten van de Verlichting (II)
 728. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 729. USA: directe democratie en landsconservatie
 730. USA: een stille belastingsrevolutie?
 731. Het referendum en de Belgische grondwet
 732. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 733. Democratie invoeren in ons land
 734. Drole de guerre (2)
 735. Memes en propaganda
 736. Propaganda begrijpen
 737. Democratie als witte magie
 738. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 739. Wetgeving rond directe democratie
 740. U wordt waargenomen
 741. Ierland: nieuw referendum over Nice
 742. We the people...
 743. Merkwaardige initiatieven in Californië
 744. Vlaams Blok voor referendum
 745. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 746. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 747. Nederland na de verkiezingen
 748. Drole de guerre (5)
 749. U wordt opgevoed
 750. Een democratische partij
 751. Journalisten en hun stem
 752. Van democratie is geen sprake...
 753. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 754. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 755. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 756. Parlementaire illusies
 757. Het goede leven
 758. Nieuw Gents referendum?
 759. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 760. Merkwaardig referendum in Norfolk
 761. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 762. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 763. Referendum in Duitstalig België?
 764. De standaard over het referendum
 765. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 766. Moet berichtgeving waar zijn?
 767. Japanse burger wantrouwt politici
 768. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 769. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 770. Quo Vadis, Europa?
 771. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 772. Geen democratie in Ekeren
 773. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 774. Strijd voor symbolen in Bolzano
 775. NVA tegen democratie
 776. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 777. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 778. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 779. Drole de guerre
 780. Weerstand tegen democratie
 781. Het nieuwe Estatut
 782. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 783. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 784. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 785. Europa heeft er een land bij
 786. persknipsels
 787. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 788. Italië wijst grondwetswijziging af
 789. Géén respect
 790. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 791. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 792. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 793. Volksdictatuur
 794. Eerste online referendum in Zwitserland
 795. Ward Beysen pro directe democratie
 796. Het goede leven
 797. Liegen in Malta
 798. Ondertussen in Somaliland
 799. Oorlog of democratie
 800. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 801. Peilingen (België)
 802. Peilingen (internationaal)
 803. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 804. Geluk en zelfbeschikking
 805. Bart Somers
 806. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 807. Onze progressieve pers
 808. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 809. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 810. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 811. Britten voor referendum over Europese grondwet
 812. Het particratisch argument
 813. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 814. Verzwijgen is goud
 815. Notities bij de voorbije verkiezingen
 816. Quotes uit de politiek
 817. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 818. Partijdige televisie
 819. Europese peilingen
 820. Democratie smaakt naar meer
 821. Catalonië stemt voor meer autonomie
 822. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 823. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 824. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 825. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 826. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 827. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 828. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 829. Het Witte Manifest
 830. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 831. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 832. Voor wie is het referendum bedreigend?
 833. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 834. Petitie "Europees parlement op een plek"
 835. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 836. What we do
 837. What we want
 838. Who we are
 839. Qu’est-ce que nous faisons?
 840. Qu’est-ce que nous voulons?
 841. Qui sommes nous?
 842. Nieuwe functies op de website
 843. Referenda en de wil van de burgers
 844. NEWSLETTER #15
 845. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 846. Enkele presentaties uit Nederland
 847. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 848. Mensenrechten en democratie
 849. Darwinisme en democratie
 850. Democratie bij de Atheners
 851. NEWSLETTER #14
 852. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 853. Français
 854. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 855. mail ons
 856. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 857. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 858. Buurtbevraging in Mechelen
 859. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 860. Decisive weeks lying ahead
 861. Direct democracy
 862. Omdat een andere politiek nodig is
 863. Democratie.Nu heeft u nodig!
 864. Democracy International Newsletter #13
 865. Vrij spreekrecht is absoluut
 866. The European Citizens’ Initiative
 867. Economie, democratie en het geluk
 868. Democratie maakt gelukkig
 869. Kom mee betogen!
 870. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 871. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 872. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 873. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 874. Time for Citizens to take the Initiative
 875. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 876. Voor de vrijheid van meningsuiting
 877. Over de vrijheid van meningsuiting
 878. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 879. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 880. credits
 881. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 882. DI NEWSLETTER #12
 883. Van particratie naar democratie
 884. De mythe van de Goede Dictator
 885. Vrijheid, democratie & secessie
 886. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 887. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 888. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 889. Schwarzenegger en directe democratie
 890. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 891. Is België echt een democratie?
 892. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 893. Het dierbare België
 894. DI-NEWSLETTER #11
 895. De kikker en de politiek
 896. Historiek tot 2002
 897. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 898. Laten we de stemplicht afschaffen.
 899. Historiek tot 2005
 900. Wat is en doet Democratie.nu ?
 901. Organisatie van WIT
 902. Wat is directe democratie?
 903. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 904. Het einde van de particratie?
 905. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 906. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 907. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 908. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 909. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 910. Aangeleerde hulpeloosheid
 911. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 912. Telt Ieders mening mee?
 913. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 914. N-VA slikt voorstel in
 915. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 916. Het pad van de innerlijke opstand
 917. Bevolking met kluitje in het riet
 918. Over eindtermen en burgerzin
 919. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 920. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 921. Schwarzenegger bijt in het zand
 922. Wijsheid voor de massa?
 923. over deze website
 924. History
 925. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 926. Hoe doden we een volksbesluit?
 927. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 928. Wahlstreik!
 929. politiek algemeen
 930. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 931. boeken en artikels
 932. Interview Jos Verhulst
 933. Het verdiepen van de democratie
 934. Persbericht Democratie.nu
 935. Witte Werf maart 1999
 936. Witte Werf mei 1999
 937. Witte Werf augustus 1999
 938. Witte Werf oktober 1999
 939. Witte Werf november 1999
 940. Witte Werf december 1999
 941. Witte Werf april 2000
 942. Witte Werf mei 2000
 943. Witte Werf december 2001
 944. Witte Werf februari 2002
 945. Witte Werf juni 2002
 946. Witte Werf oktober 2002
 947. Witte Werf december 2002
 948. Witte Werf april 2003
 949. Witte Werf juli 2003
 950. Witte Werf november 2003
 951. Witte Werf januari 1999
 952. Witte Werf januari 2000
 953. Over particratie, meerderheid en oppositie
 954. Witte Werf januari 2004
 955. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 956. Wit Bericht 05/09/2001
 957. Wit Bericht 23/03/2002
 958. Wit Bericht 10/04/2002
 959. Wit Bericht 20/04/2002
 960. Wit Bericht 17/05/2002
 961. Wit Bericht 11/09/2002
 962. Wit Bericht 02/01/2003
 963. Wit Bericht 19/01/2003
 964. Wit Bericht 25/01/2003