Nieuws

gents referendum

GENT - Vrijdag wordt een stapel van meer dan 26.000 handtekeningen ingediend om een referendum te vragen over het circulatieplan van Gent. Dat meldt de actiegroep Intelligent Mobiel, die de afgelopen maanden de handtekeningen inzamelde. Het referendum zal waarschijnlijk voor september zijn.

De actiegroep, een samenwerking tussen enkele Gentse burgers en de Gentse N-VA, wil een referendum houden over het nieuwe circulatieplan, dat op 3 april van start gaat. Daarvoor waren de handtekeningen nodig van tien procent van alle inwoners van Gent. Dat wil zeggen: 26.000 geldige handtekeningen van Gentenaars ouder dan 16 jaar. 

De vraag die wordt voorgesteld voor het referendum is Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan: ja of neen? Maar de formulering of inhoud van de vraag kan nog aangepast worden in de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft ook het laatste woord over de datum en de vraag die gesteld wordt. Na het indienen van de handtekeningen is ongeveer twee maanden tijd nodig voor het tellen en voor de verplichte informatiecampagne voor het referendum. 

N-VA verklaarde al een referendum te willen in juni, maar het stadsbestuur mikt op september. De zomervakantie is geen optie, omdat veel Gentenaars dan niet thuis zijn. Later dan oktober kan niet. Een jaar voor de volgende verkiezingen, in oktober 2018, mag volgens de wet geen referendum worden gehouden.

Derde referendum

Als er genoeg geldige handtekeningen zijn wordt dit het derde referendum in Gent  Naast het referendum over de Belfort-parking in 1997, was er ook in 1999 een Gents referendum. Het plan was toen om De Lijn te dwingen haar gebruikers in tien jaar te verdubbelen. Op 25 april 1999 werd gestemd, maar omdat slechts 22 procent - niet de nodige veertig procent - van de stemgerechtigde inwoners opdaagde, werden de stemmen niet geteld.

Voor een geldig resultaat is, in tegenstelling tot de vorige referenda, nu geen veertig procent van de stemgerechtigden meer nodig. Vandaag volstaat in een stad als Gent een opkomst van tien procent van de stemgerechtigde inwoners. Als 25.000 Gentenaars gaan stemmen, moet dus worden geteld. Bij minder niet.

BRON: de Gentenaar, 22/03/2017 

NOOT van Democratie.Nu: N-VA wil op gemeentelijk vlak een referendum afdwingen. Op het Vlaamse niveau echter blokkeert de N-VA de wettelijke implementatie van ons grondwettelijk recht op gewestelijke volksraadplegingen.

 

Knipsels april 2017

 

Lees meer: Knipsels april 2017

Knipsels maart 2017

 

Lees meer: Knipsels maart 2017

bestel uw workshop!

Democratie is ons hoogste goed. De Belgen zijn trots op hun democatie.

 

En toch ... verschijnen onze democratische instellingen steeds vaker in slecht daglicht. Dacht u ook aan ondoorzichtige procedures, belangenvermenging en graaicultuur?

 

De vraag dringt zich op: is onze democratie gaandeweg uitgehold? Is de democratie ziek? Of nog gewaagder: is de democratie wel ooit ingevoerd?

 

Hoog tijd dus om die democratie onder de loep te nemen!

 

In deze workshop schetsen we samen het ideaaltype democratie: welke zijn de onmisbare elementen en waarden die een authentieke democratie kenmerken?

 

Vervolgens toetsen we ons huidige, bestuurlijk systeem aan deze democratische elementen af. Dit legt meteen de sterke en zwakke punten van ons eigen rechtssysteem bloot.

 

Tot slot belichten we samen een aantal pistes die de democratie in volle glorie laat schitteren. Democratie.Nu - het expertisecentrum voor directe democratie - ontwikkelde hiertoe een drievoudig pad. Openbarend! Ook buitenlandse landen (bv Zwitserland) leveren bijzonder inspirerende inzichten op.

 

Benieuwd naar hoe we ons bestuurlijke systeem kunnen herstellen? Benieuwd naar hoe u uw samenleving vormgeeft?

Hoe u zélf direct wetten stemt?

 

Dan is deze workshop zeker en vast een aanrader! Uitdagend, onthullend, praktisch. Voorkennis niet nodig.

 

Kies uw formule:

- een algemene, spraakmakende teaser-workshop van 20 minuten

- een meer uitgediepte versie over tal van verschillende thema’s

 

Vraag uw workshop aan; ons team van democraten staat paraat!

 

3 wegen om de democratie in te voeren

Democratie.Nu’s strijd voor democratische vernieuwing wordt gevoerd vanuit een coherent geheel aan ideeën. Aan het getouwtrek tussen links en rechts nemen wij liever niet deel. De oorzaak van de crisis zit véél dieper: een gebrek aan volkssoevereiniteit, een pijnlijk gebrek aan wetgevende bevoegdheid voor de burger. 

Bijgevolg moet de democratie niet worden ‘hervormd' of ‘verfijnd', maar per definitie worden ‘ingevoerd’.

We onderscheiden hiertoe een drietal wegen:

Optie 1: de wettelijke weg
Optie 2: de ‘ongrondwettelijke’ weg
Optie 3: een ruimere lezing van de grondwet

De Belgische Grondwet stelt in Art. 33: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

en in Art. 42 “De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen.”  

 

Nu volgen de drie opties om deze te wijzigen opdat wetgevende bevoegdheid voor de burger mogelijk wordt.

 

Optie 1: de wettelijke weg: de grondwet wordt aangepast/gemoderniseerd
Door een aantal grondwetsartikels (hier specifiek: Art. 33) ‘voor herziening vatbaar te verklaren’. Dit gebeurt traditiegewijs op het einde van de legislatuur, waarop dan logischerwijs de ontbinding van het parlement volgt.
De nieuwe, aantredende regering kan dan - indien gewenst - met een tweederde meerderheid de specifieke grondwetsartikels wijzigen. Door specifiek Art. 33 in de grondwet te wijzigen, worden bindende referenda een grondwettelijke realiteit.
Art. 33 van de Belgische Grondwet bepaalt: ‘Alle machten gaan uit van de Natie’. Maar wie of wat is de ‘natie’? Gaan in een democratie niet alle machten uit van het volk? Met andere woorden: bij de eerstvolgende grondwetswijziging dient het misleidende begrip ‘natie’ te worden vervangen door ‘het volk’, waarbij dat volk ten alle tijde rechtstreeks wetgevend werk moet kunnen verrichten.

 

Optie 2: een ‘ongrondwettelijke’ daad.
Zelfs indien de politieke klasse de grondwetsartikelen niet wil herzien (optie 1), kan men – mits enige politieke, goede wil - evenwel onmiddellijk de grondwet wijzigen. Dit vond in België al eerder plaats.
Een voorbeeld: het algemeen stemrecht werd na de eerste wereldoorlog ook ingevoerd, vooraleer de grondwet werd aangepast. Onder druk van de arbeidersbeweging en met de communistische machtsgreep in Rusland op de achtergrond voerde koning Albert 1 via de zogenaamde 'coup van Loppem' - tégen de toenmalige grondwettelijke bepalingen in! - het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht in. Ook het vrouwenstemrecht werd na de tweede wereldoorlog op ‘ongrondwettelijke wijze’ ingevoerd.

 

Optie 3: de grondwet hoeft niet eens te worden aangepast, een minder restrictieve lezing van de grondwet volstaat.
Onze grondwet hoeft het referendum helemaal niet uit te sluiten: een (direct)democratische interpretatie van de grondwet is ook mogelijk.


Cfr Het interim-verslag van de Commissie Politieke Vernieuwing, Ugent professor Vény:

"De stelling als zou de organisatie van een referendum en van een volksraadpleging ongrondwettelijk zijn, werd geopperd door de afdeling wetgeving van de Raad van State en domineert tevens de rechtsleer en rechtspraak. In de grondwet1 is voor de zogenaamde ongrondwettigheid evenwel nergens een duidelijke grondslag terug te vinden: nergens verbiedt een bepaling formeel het referendum of de volksraadpleging. Bovenvermelde redenering is gebaseerd op Art. 33 van de grondwet, maar dat artikel blijft erg vaag. Bovendien zou de ongrondwettigheid alleen maar voortvloeien uit het tweede lid van Art. 33, en dan nog in combinatie met Art. 42 van de grondwet. Zo de andere sprekers daarin een impliciet verbod menen te zien, dan komt dat doordat zij aan de grondwet een restrictieve lezing geven. Niets belet echter een ruimere lezing.


Laat ons ook niet vergeten hoe beide wetgevende kamers zonder aarzelen Art. 33, tweede lid, opzij hebben geschoven telkens wanneer het er op aan kwam internationale instellingen bevoegdheden te verlenen (terwijl de Raad van State bij verschillende gelegenheden had ingebracht dat de toewijzing van beslissingsbevoegdheden en de overdracht van nationale soevereiniteit aan internationale instanties niet met die grondwetsbepaling strookte).


Met andere woorden: de particratie heeft er geen enkele moeite mee om de nationale soevereiniteit - het hoogste goed van de burger - door te schuiven naar allerhande supranationale instanties. Maar wanneer beslissingsbevoegdheid naar de burgers moet worden doorgeschoven, blijkt de grondwet plots een bezwaar. De grondwetsartikels 33 en 42 hebben kennelijk een hoog kameleon gehalte.

David Joëts

 

Meer artikelen...

 1. Knipsels februari 2017
 2. Mini-congres 18 februari
 3. Knipsels januari 2017
 4. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 5. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 6. Knipsels december 2016
 7. Knipsels november 2016
 8. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 9. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 10. Knipsels oktober 2016
 11. Knipsels september 2016
 12. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 13. Was de Brexit een eerste testrit?
 14. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 15. Knipsels augustus 2016
 16. Interview met de Referendum-Partij
 17. Knipsels juli 2016
 18. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 19. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 20. Knipsels juni 2016
 21. Knipsels mei 2016
 22. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 23. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 24. workshop loting 19 april Gent
 25. een mislukt opiniestuk
 26. Knipsels april 2016
 27. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 28. Quotes over de NPC
 29. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 30. Uitvoeringsdecreet wallonië
 31. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 32. Knipsels maart 2016
 33. Knipsels januari 2016
 34. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 35. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 36. Oproep: "En u?"
 37. Agenda
 38. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 39. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 40. Editoriaal
 41. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 42. Knipsels december 2015
 43. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 44. Knipsels november 2015
 45. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 46. Knipsels oktober 2015
 47. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 48. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 49. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 50. Knipsels september 2015
 51. Knipsels augustus 2015
 52. Knipsels juli 2015
 53. Knipsels juni 2015 deel 2
 54. Knipsels juni 2015
 55. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 56. Wat is democratie?
 57. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 58. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 59. Knipsels mei 2015 deel 2
 60. Knipsels mei 2015
 61. Knipsels april 2015 deel 2
 62. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 63. Knipsels april 2015
 64. Knipsels maart 2015 deel 3
 65. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 66. Knipsels maart 2015 deel 2
 67. Knipsels maart 2015
 68. Knipsels februari 2015
 69. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 70. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 71. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 72. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 73. Knipsels Januari 2015
 74. Knipsels Kerst 2014
 75. Doneer!
 76. Knipsels december 2014
 77. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 78. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 79. Knipsels november 2014
 80. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 81. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 82. Knipsels oktober 2014
 83. Knipsels juli 2014
 84. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 85. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 86. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 87. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 88. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 89. Knipsels juni 2014
 90. Les positions des partis
 91. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 92. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 93. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 94. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 95. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 96. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 97. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 98. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 99. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 100. Begrippen rond democratie
 101. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 102. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 103. De N-VA en het referendum
 104. Knipsels maart 2014
 105. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 106. Knipsels 02/2014
 107. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 108. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 109. Directe democratie maakt het volk soeverein
 110. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 111. Les articles de Démocratie Directe
 112. Knipsels 09/2013
 113. Wie is er bang van confederalisme?
 114. Knipsels 12/2013
 115. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 116. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 117. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 118. Witte werven
 119. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 120. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 121. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 122. Wilfried Martens en de democratie
 123. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 124. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 125. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 126. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 127. De afgeremde democratie
 128. Dossier: Tax Freedom Day
 129. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 130. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 131. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 132. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 133. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 134. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 135. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 136. Hoe organiseer ik een referendum?
 137. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 138. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 139. De referendumsituatie in Vlaanderen
 140. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 141. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 142. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 143. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 144. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 145. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 146. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 147. Knipsels 10/2012
 148. Knipsels 08/2012
 149. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 150. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 151. Overwoekerende particratie
 152. Knipsels 07/2012
 153. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 154. Defining and measuring democracy
 155. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 156. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 157. Presentaties van de workshops
 158. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 159. Referendum over hennepteelt
 160. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 161. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 162. Knipsels maart 2012
 163. Waar is het Duitse goud?
 164. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 165. Artikelenbundel Februari 2012
 166. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 167. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 168. Artikelenbundel januari 2012
 169. 1ste Partijcongres van 3D
 170. Burgerinitiatieven
 171. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 172. G1000: zwakke placebo
 173. Het gedroomde land van de G1000
 174. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 175. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 176. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 177. Korte berichten november 2011
 178. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 179. ESM, de nieuwe Europese dictator
 180. Zwitserland is België niet
 181. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 182. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 183. Klein maar dapper.
 184. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 185. Burger telt weer niet mee
 186. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 187. De verzwegen revolutie in IJsland
 188. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 189. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 190. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 191. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 192. Marokkanen willen meer democratie
 193. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 194. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 195. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 196. G1000 Burgerinitiatief
 197. Democracy International Conferentie
 198. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 199. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 200. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 201. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 202. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 203. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 204. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 205. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 206. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 207. Schending Verdrag van Lissabon
 208. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 209. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 210. Vrije verkiezingen Egypte
 211. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 212. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 213. Burgerinitiatieven Rucphen
 214. BROV Politiek theater
 215. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 216. ECAS Conferentie 17 maart
 217. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 218. Volksraadpleging Tielt
 219. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 220. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 221. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 222. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 223. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 224. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 225. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 226. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 227. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 228. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 229. Referendum over Parkstad Turnhout?
 230. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 231. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 232. Referendum in Zulte
 233. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 234. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 235. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 236. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 237. Start je eigen land
 238. Mandataris versus partij
 239. De deugdzaamheid van de kleintjes
 240. Touring wil referendum over rekeningrijden
 241. Politieke etiketten : what’s in a name?
 242. Direct democracy prevents violence
 243. De macht van het volk, een referendum nu!
 244. Organiseer referendum over voortbestaan België
 245. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 246. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 247. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 248. De Belgische staatshervorming voorbij
 249. Staatshervorming Plan Z
 250. Over standpunt...
 251. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 252. De pi-factor van De Lange Wapper
 253. Zwitserland blijft meest competitieve land
 254. Knipsels september 2010
 255. Turken houden referendum over hun grondwet
 256. Groen licht voor geheime operaties
 257. Global Citizens in Charge
 258. Prijs voor de Democratie 2010
 259. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 260. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 261. ECI - pas vanaf 2012
 262. De wereld als weerbericht
 263. 1 op 6 Belgen stemde niet
 264. Referendum op lange baan geschoven
 265. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 266. Confederalisme voor dummies
 267. Natuurlijke rechten en democratie
 268. De stad der zienden
 269. België IS gebarsten
 270. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 271. Kiezersbedrog 2010
 272. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 273. Europa is alles behalve demokratisch
 274. De vergrendelde democratie
 275. Zwitserse zuinigheid
 276. Confederaal België
 277. Democratie? dream on
 278. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 279. Waar voor je geld-index
 280. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 281. De mythe van de parlementaire democratie
 282. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 283. Het Zweedse referendum
 284. Institutionele vuilnisbelt
 285. Hervormingsstreven in het vizier
 286. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 287. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 288. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 289. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 290. Direct Democracy Now!
 291. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 292. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 293. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 294. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 295. Directe democratische partijen
 296. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 297. Workshop - Politiek zonder politici
 298. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 299. Diplomademocratie
 300. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 301. Firmenspenden verbieten
 302. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 303. Politics without Politicians
 304. De EU schaadt de Europese idee
 305. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 306. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 307. The EU and Democracy do not match
 308. Minaretten
 309. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 310. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 311. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 312. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 313. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 314. Herentals stemt over verdwijnpaal
 315. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 316. Een gids door enkele documenten
 317. Global Forum on Modern Direct Democracy
 318. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 319. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 320. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 321. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 322. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 323. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 324. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 325. GVA en Democratie.Nu
 326. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 327. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 328. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 329. Directe democratie smaakt naar meer
 330. Referendum in Waasland?
 331. De Gewone Sabotage
 332. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 333. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 334. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 335. Geen gewone zondag in Antwerpen
 336. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 337. Persmap van Democratie.Nu
 338. Persbericht van Democratie.Nu
 339. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 340. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 341. Een democratische hoogdag
 342. Het referendum als democratisering van de politiek
 343. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 344. Directe Democratie en Bart De Wever
 345. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 346. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 347. Duitse kink in de EU-kabel?
 348. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 349. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 350. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 351. De kwelgeest Lange Wapper
 352. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 353. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 354. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 355. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 356. Uitwassen van de particratie
 357. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 358. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 359. Global Forum on Modern Direct Democracy
 360. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 361. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 362. Belangrijkste voordelen directe democratie
 363. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 364. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 365. Democratie en economie
 366. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 367. Burgemeester wil geen referendum
 368. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 369. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 370. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 371. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 372. Niemand geloofde nog in verbreding
 373. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 374. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 375. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 376. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 377. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 378. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 379. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 380. Izegem : Actiecomit
 381. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 382. Het einde van de grondwet?
 383. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 384. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 385. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 386. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 387. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 388. Over de scheiding der machten
 389. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 390. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 391. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 392. Knipsels april 2009
 393. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 394. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 395. De opmars van een wereldregering
 396. Democratie voor de elite
 397. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 398. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 399. Een blablabla Parlement
 400. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 401. Particratie is geen democratie
 402. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 403. Knipsels maart 2009
 404. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 405. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 406. Knipsels februari 2009
 407. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 408. Knipsels januari 2009
 409. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 410. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 411. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 412. De logica van de democratie
 413. Bedenkingen over de scheiding der machten
 414. Democratie en natuurrecht
 415. Voorbij de staatshervorming
 416. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 417. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 418. politiek beu
 419. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 420. Austrian minister quits over EU referendum clause
 421. Knipsels december 2008
 422. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 423. Referendum over stemplicht
 424. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 425. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 426. Knipsels november 2008
 427. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 428. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 429. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 430. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 431. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 432. Opstand!
 433. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 434. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 435. Big Brother
 436. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 437. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 438. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 439. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 440. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 441. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 442. No Means No
 443. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 444. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 445. Knipsels oktober 2008
 446. Is de EU democratischer dan België
 447. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 448. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 449. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 450. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 451. Recall van Arnold Schwarzenegger
 452. Knipsels september 2008
 453. Vier direct democratische initiatieven
 454. Steun Oosterweel referendum
 455. Knipsels augustus 2008
 456. Confederale chaos
 457. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 458. knipsels juli 2008
 459. Het hervormen van een staat
 460. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 461. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 462. Save Our Water Resources
 463. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 464. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 465. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 466. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 467. NO means NO
 468. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 469. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 470. Blokkeringsmemen herkennen
 471. Die verdomde Ieren toch!
 472. Waar BHV echt over gaat
 473. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 474. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 475. Nieuwe Europese Conventie.
 476. Beckerich
 477. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 478. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 479. België heruitgevonden
 480. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 481. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 482. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 483. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 484. EU bang van Iers referendum
 485. Tempelhof gaat dicht
 486. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 487. Die vervelende democratie toch
 488. Het vrije woord en dreiging met geweld
 489. Waarom onderwijs?
 490. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 491. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 492. Referendum over flat tax te Obwalden
 493. Kleine berichten maart 2008
 494. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 495. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 496. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 497. Iers referendum wordt genegeerd.
 498. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 499. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 500. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 501. Knipsels januari 2008
 502. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 503. Referendum over staatshervorming
 504. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 505. Luisteren politici naar u?
 506. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 507. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 508. I want a referendum
 509. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 510. Denkend aan Sint Kilda
 511. Federalisme en democratie
 512. Europa wil niet weten van democratie
 513. Despotisme versus volksraadpleging
 514. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 515. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 516. Wie laat ons mee beslissen?
 517. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 518. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 519. Waarom doet het parlement niets?
 520. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 521. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 522. Nieuws van het Referendum Platform
 523. De zetelcarrousel
 524. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 525. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 526. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 527. Wij willen onze zeg!
 528. Europees Referendum Campagne 2
 529. Diverse berichten 11/2007
 530. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 531. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 532. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 533. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 534. Referendum over Rand kan niet
 535. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 536. Geen tweede referendum in Nederland
 537. Twee voorstellen van de burger in Gent
 538. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 539. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 540. Campaigns from across the EU call for a referendum
 541. Over een echte bescherming van de minderheden
 542. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 543. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 544. Hamburg: Referendum over referenda
 545. Het referendum legaliseren
 546. Wij zijn de baas
 547. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 548. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 549. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 550. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 551. We vertrouwen de burger niet
 552. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 553. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 554. Stockholms referendum over tol
 555. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 556. De politieke kaste
 557. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 558. Voor een nieuw EU-referendum!
 559. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 560. Een gezonde stemming?
 561. Christen-democratie en referendum
 562. Op naar volgend EU-referendum
 563. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 564. Links en rechts
 565. Vertrouwen
 566. De anti-democratische EU
 567. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 568. Platform voor Vrije Meningsuiting
 569. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 570. De afwezige staatsburger.
 571. Naar asymmetrische staat
 572. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 573. Referendum over Europese grondwet
 574. Référendum
 575. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 576. First World Conference on Direct Democracy
 577. Reeds 16 Europese petities
 578. Een parlement zonder partijen
 579. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 580. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 581. knipsels-april 2007
 582. De campagne is de boodschap.
 583. Handen af van onze verkiezingen
 584. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 585. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 586. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 587. knipsels
 588. Tsjechisch sprookje
 589. Referendum over macht van politieke partijen
 590. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 591. Verslag debat: democratie in België?
 592. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 593. De kiesdrempel
 594. Democratie zonder nonsens
 595. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 596. campagne verkiezingen 2007
 597. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 598. lezing Arthur De Decker
 599. ¿Qué es lo que pretendemos?
 600. ¿Quienes somos?
 601. Vlaanderen onafhankelijk?
 602. Nieuw nummer van Athene is uit
 603. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 604. Het razende schaap van de Franse revolutie
 605. Dedecker voor directe democratie
 606. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 607. Nederland en het Referendum
 608. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 609. Vrij Informatie Netwerk
 610. Tussen controle en veiligheid
 611. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 612. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 613. Geef de macht terug aan de burger
 614. De Belgische democratie faalt
 615. referendum over abortus
 616. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 617. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 618. knipsels
 619. Aansluiting bij Rusland
 620. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 621. Referendum te Merchtem afgewezen
 622. Referendum op komst in Poperinge?
 623. Grondwetsherziening?
 624. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 625. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 626. Democratie zonder politiek?
 627. Een Canadees debat
 628. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 629. Dehaene slaat weer toe
 630. Verlies voor de groenen in Hessen
 631. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 632. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 633. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 634. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 635. Europees netwerk voor direkte democratie
 636. De komende referenda in Zwitserland
 637. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 638. Reginald Moreels
 639. Ludo Dierickx
 640. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 641. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 642. Welke democratie?
 643. Slaafse parlementsleden
 644. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 645. Europese vetpotten
 646. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 647. Liegen mag
 648. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 649. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 650. Argumenten tegen democratie
 651. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 652. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 653. Het republikeins genootschap
 654. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 655. Verhofstadt en de paarse democratie
 656. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 657. Het wonder van de verlichting
 658. Een onthullend arrest
 659. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 660. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 661. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 662. Seborga: we the people...
 663. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 664. De noodzaak van de geheime stemming
 665. Di Rupo en de directe democratie
 666. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 667. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 668. Democratie in België is een schijnvertoning
 669. Verzoekschrift sociale woningen
 670. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 671. Verdacht stemadvies
 672. Van Peel spreekt
 673. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 674. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 675. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 676. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 677. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 678. Update: de huidige partijstandpunten
 679. Democratie en economie
 680. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 681. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 682. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 683. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 684. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 685. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 686. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 687. Referendum te Ittre
 688. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 689. Belangrijke studie over naïef cynisme
 690. Directe democratie en belastingsfraude
 691. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 692. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 693. Nordrhein-Westfalen
 694. Beieren: voldoende handtekeningen
 695. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 696. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 697. Beperkte herverkiesbaarheid
 698. Geld en volksinitiatief
 699. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 700. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 701. Een historische kans!
 702. Sharia in Nederland?
 703. Documenten van de Verlichting (I)
 704. Slimme wetgeving
 705. Het zogenaamde politiek cynisme
 706. Referendum geëist te Fleurus
 707. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 708. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 709. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 710. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 711. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 712. Nederlandse toestanden - deel II
 713. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 714. Een anti-democratische mythe
 715. Het surrealisme van de Belgische politiek
 716. Directe democratie in Venezuela?
 717. De november-referenda in de USA
 718. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 719. Mark Eyskens over het referendum
 720. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 721. Duitse toestanden
 722. Berichten uit het Noorden
 723. Philadelphia II
 724. Is Europa te democratisch?
 725. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 726. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 727. Vrije meningsuiting
 728. Directe democratie en de doodstraf
 729. Documenten van de Verlichting (II)
 730. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 731. USA: directe democratie en landsconservatie
 732. USA: een stille belastingsrevolutie?
 733. Het referendum en de Belgische grondwet
 734. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 735. Democratie invoeren in ons land
 736. Drole de guerre (2)
 737. Memes en propaganda
 738. Propaganda begrijpen
 739. Democratie als witte magie
 740. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 741. Wetgeving rond directe democratie
 742. U wordt waargenomen
 743. Ierland: nieuw referendum over Nice
 744. We the people...
 745. Merkwaardige initiatieven in Californië
 746. Vlaams Blok voor referendum
 747. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 748. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 749. Nederland na de verkiezingen
 750. Drole de guerre (5)
 751. U wordt opgevoed
 752. Een democratische partij
 753. Journalisten en hun stem
 754. Van democratie is geen sprake...
 755. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 756. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 757. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 758. Parlementaire illusies
 759. Het goede leven
 760. Nieuw Gents referendum?
 761. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 762. Merkwaardig referendum in Norfolk
 763. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 764. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 765. Referendum in Duitstalig België?
 766. De standaard over het referendum
 767. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 768. Moet berichtgeving waar zijn?
 769. Japanse burger wantrouwt politici
 770. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 771. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 772. Quo Vadis, Europa?
 773. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 774. Geen democratie in Ekeren
 775. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 776. Strijd voor symbolen in Bolzano
 777. NVA tegen democratie
 778. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 779. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 780. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 781. Drole de guerre
 782. Weerstand tegen democratie
 783. Het nieuwe Estatut
 784. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 785. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 786. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 787. Europa heeft er een land bij
 788. persknipsels
 789. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 790. Italië wijst grondwetswijziging af
 791. Géén respect
 792. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 793. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 794. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 795. Volksdictatuur
 796. Eerste online referendum in Zwitserland
 797. Ward Beysen pro directe democratie
 798. Het goede leven
 799. Liegen in Malta
 800. Ondertussen in Somaliland
 801. Oorlog of democratie
 802. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 803. Peilingen (België)
 804. Peilingen (internationaal)
 805. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 806. Geluk en zelfbeschikking
 807. Bart Somers
 808. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 809. Onze progressieve pers
 810. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 811. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 812. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 813. Britten voor referendum over Europese grondwet
 814. Het particratisch argument
 815. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 816. Verzwijgen is goud
 817. Notities bij de voorbije verkiezingen
 818. Quotes uit de politiek
 819. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 820. Partijdige televisie
 821. Europese peilingen
 822. Democratie smaakt naar meer
 823. Catalonië stemt voor meer autonomie
 824. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 825. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 826. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 827. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 828. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 829. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 830. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 831. Het Witte Manifest
 832. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 833. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 834. Voor wie is het referendum bedreigend?
 835. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 836. Petitie "Europees parlement op een plek"
 837. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 838. What we do
 839. What we want
 840. Who we are
 841. Qu’est-ce que nous faisons?
 842. Qu’est-ce que nous voulons?
 843. Qui sommes nous?
 844. Nieuwe functies op de website
 845. Referenda en de wil van de burgers
 846. NEWSLETTER #15
 847. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 848. Enkele presentaties uit Nederland
 849. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 850. Mensenrechten en democratie
 851. Darwinisme en democratie
 852. Democratie bij de Atheners
 853. NEWSLETTER #14
 854. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 855. Français
 856. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 857. mail ons
 858. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 859. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 860. Buurtbevraging in Mechelen
 861. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 862. Decisive weeks lying ahead
 863. Direct democracy
 864. Omdat een andere politiek nodig is
 865. Democratie.Nu heeft u nodig!
 866. Democracy International Newsletter #13
 867. Vrij spreekrecht is absoluut
 868. The European Citizens’ Initiative
 869. Economie, democratie en het geluk
 870. Democratie maakt gelukkig
 871. Kom mee betogen!
 872. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 873. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 874. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 875. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 876. Time for Citizens to take the Initiative
 877. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 878. Voor de vrijheid van meningsuiting
 879. Over de vrijheid van meningsuiting
 880. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 881. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 882. credits
 883. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 884. DI NEWSLETTER #12
 885. Van particratie naar democratie
 886. De mythe van de Goede Dictator
 887. Vrijheid, democratie & secessie
 888. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 889. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 890. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 891. Schwarzenegger en directe democratie
 892. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 893. Is België echt een democratie?
 894. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 895. Het dierbare België
 896. DI-NEWSLETTER #11
 897. De kikker en de politiek
 898. Historiek tot 2002
 899. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 900. Laten we de stemplicht afschaffen.
 901. Historiek tot 2005
 902. Wat is en doet Democratie.nu ?
 903. Organisatie van WIT
 904. Wat is directe democratie?
 905. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 906. Het einde van de particratie?
 907. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 908. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 909. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 910. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 911. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 912. Aangeleerde hulpeloosheid
 913. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 914. Telt Ieders mening mee?
 915. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 916. N-VA slikt voorstel in
 917. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 918. Het pad van de innerlijke opstand
 919. Bevolking met kluitje in het riet
 920. Over eindtermen en burgerzin
 921. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 922. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 923. Schwarzenegger bijt in het zand
 924. Wijsheid voor de massa?
 925. over deze website
 926. History
 927. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 928. Hoe doden we een volksbesluit?
 929. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 930. Wahlstreik!
 931. politiek algemeen
 932. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 933. boeken en artikels
 934. Interview Jos Verhulst
 935. Het verdiepen van de democratie
 936. Persbericht Democratie.nu
 937. Witte Werf maart 1999
 938. Witte Werf mei 1999
 939. Witte Werf augustus 1999
 940. Witte Werf oktober 1999
 941. Witte Werf november 1999
 942. Witte Werf december 1999
 943. Witte Werf april 2000
 944. Witte Werf mei 2000
 945. Witte Werf december 2001
 946. Witte Werf februari 2002
 947. Witte Werf juni 2002
 948. Witte Werf oktober 2002
 949. Witte Werf december 2002
 950. Witte Werf april 2003
 951. Witte Werf juli 2003
 952. Witte Werf november 2003
 953. Witte Werf januari 1999
 954. Witte Werf januari 2000
 955. Over particratie, meerderheid en oppositie
 956. Witte Werf januari 2004
 957. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 958. Wit Bericht 05/09/2001
 959. Wit Bericht 23/03/2002
 960. Wit Bericht 10/04/2002
 961. Wit Bericht 20/04/2002
 962. Wit Bericht 17/05/2002
 963. Wit Bericht 11/09/2002
 964. Wit Bericht 02/01/2003
 965. Wit Bericht 19/01/2003
 966. Wit Bericht 25/01/2003