Nieuws

Was de Brexit een eerste testrit?

We kregen weer heel wat vragen en opmerkingen binnen op ons Brexit-artikel zoals: "Dit was als leren rijden in het Brussels spitsuur. Iets waar je geen ervaring mee hebt oefen je eerst op een veiliger plaats." en ook "Referenda blijken de kiezer meestal een binaire keuze op te dringen". In feite gaat de vraag erover hoe in grote gemeenschappen volkssoevereiniteit kan gegarandeerd worden. Anders gezegd: hoe kan gegarandeerd worden dat elke stem gehoord wordt, dat iedereen mee kan beslissen. Inspraak is een begin maar onvoldoende want 

Lees meer: Was de Brexit een eerste testrit?

Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft

Bij Democratie.Nu hebben we een déjà-vu gevoel met de Brexit: weer een referendum ingericht door diegene die de macht al heeft. Weer een plebisciet. Democraten zijn tegen plebiscieten. Politici hebben de macht, waarom dan nog eens een dure enquête? 

Lees meer: Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft

Interview met de Referendum-Partij

 
 

 

 

Democratie.Nu: Hoe heb je het idee van het referendum ontdekt?

Referendum-Partij: Het referendum idee heb ik waarschijnlijk ontdekt toen in 2005 een referendum werd georganiseerd in enkele EU landen over de Europese grondwet. Ik was toen al voor meer inspraak van de bevolking en ik denk dat dit het eerste referendum was wat zo dicht bij ons werd georganiseerd in Nederland en enkele andere buurlanden.
Helaas hebben we hier in België nog maar weinig ervaring met Referenda.
Ook het referendum of volksraadpleging in de stad Antwerpen in verband met de mobiliteit en het Oosterweel traject en de onwil van de politici om hier op een eerlijke manier rekening mee te houden vind ik een teleurstellende ervaring.

Democratie.Nu: Wat betekent het idee van het referendum voor jou?

Referendum-Partij: Voor ons is het belangrijk dat de bevolking over een thema dat ze belangrijk vinden een referendum kunnen aanvragen door het verzamelen van een bepaalde hoeveelheid handtekeningen. Zodat ze de vraagstelling kunnen opstellen en er een voor en een tegen antwoord kan opgesteld worden, en mensen hier duidelijk van ingelicht worden wat de voordelen en nadelen zijn van elke keuze. Zodat het debat in de samenleving opengetrokken word en iedereen hier voor zichzelf een beredeneerde keuze kan maken.

Democratie.Nu: Wat belemmert volgens jou het mogelijk maken van het referendum?

Referendum-Partij: Op dit moment is het vooral de politieke onwil bij de grote besturende partijen. Zij willen blijkbaar niet dat er een bindend referendum op initiatief van de bevolking komt.

Democratie.Nu: Hoe draag je bij aan het mogelijk maken van het referendum?

Referendum-Partij: Wij zijn begonnen met het oprichten van een organisatie van mensen die het bindend referendum op initiatief van de bevolking als ons eerste doel hebben geformuleerd. Wij hebben besloten aan de verkiezingen deel te zullen nemen om via het bestaande systeem meer druk op de andere partijen uit te oefenen om deze aanpassing te doen, en indien het systeem ingevoerd word willen wij blijven bestaan om er voor te zorgen dat het later niet terug ongedaan gemaakt zou worden.

Democratie.Nu: Welke tegenstellingen en ongerijmdheden ervaar je tussen het idee van een partij en het idee van de directe democratie?

Referendum-Partij: Een partij heeft altijd een project nodig zodat mensen meer weten dan enkel of je voor of tegen referenda bent, je moet mensen een soort van duidelijkheid geven over wat ze van je kunnen verwachten over een periode van enkele jaren. Wij hebben dus ook enkele voorstellen geformuleerd die mensen een duidelijkheid kunnen geven over welke onderwerpen voor ons belangrijk zijn en welke richting wij graag inslaan.

Democratie.Nu: Waar ligt het verschil tussen de referendum partij en de andere partijen?

Referendum-Partij: Een van de belangrijkste verschillen is waarschijnlijk dat we bereid zijn om te luisteren naar de bevolking, en dat wij als er een referendum is waarin de uitslag over een bepaald onderwerp tegen onze eigen voorstellen ingaat wij toch de uitspraak van de bevolking zullen respecteren.
Ook willen wij ons verbinden om niet in een regering te stappen tenzij de regeringsverklaring via een referendum goedgekeurd word door de bevolking.
Of nog beter, wij stellen voor dat mensen niet moeten stemmen op basis van beloftes van personen, maar dat wij kunnen stemmen op basis van een beleidsverklaring of een regeringsverklaring, of een coalitie akkoord. Op die manier kan de bevolking duidelijk zien of de politici ook uitvoeren wat wij van hen verwachten. We willen ook dat indien duidelijk is dat zij het akkoord niet naleven, de bevolking een procedure kan starten om deze politici uit hun functie te ontheffen.

Democratie.Nu: Welke gelijklopende strevingen ervaar je bij andere nieuwe partijen waarvan de Piratenpartij de meest gekende is?

Referendum-Partij: Ik denk dat alle partijen een aantal goede voorstellen hebben maar we zijn het niet met al hun standpunten eens, en onze manier van communiceren en onze organisatie is anders, ik denk dat iedereen voor zichzelf best kan uitmaken welke partij het beste bij hun ideeën en principes past.

Democratie.Nu: Je start een referendumpartij, hoe maak je de organisatie immuun tegen de ijzeren wet van Robert Michels; hoe belet je dat de partij verwordt tot een oligarchie waar de leden zich plooien naar de instructies van de top om alzo deel te nemen aan de macht in de partij en dus over de staatsinstellingen?

Referendum-Partij: Wij hebben de bedoeling om een aantal veranderingen in de organisatie van het bestuur van onze staat door te voeren, en het financieel systeem te hervormen om enkele mechanismen die de ongelijkheid bestendigen kunnen stopzetten, daarom is het belangrijk dat wij beginselvast zijn zodat mensen die verkozen zijn ook onze doelen na de verkiezingen nog naleven, hoe we dat precies moeten doen moeten we nog verder bestuderen. We zijn geen doorwinterde politici, maar gewone burgers en zitten midden in een leerproces.
Wel denken we dat wij een soort van principeverklaring of contract met onze kiezer zouden kunnen afsluiten dat wij niet in een meerderheid zullen stappen tenzij we van de kiezer hier bijvoorbeeld via een referendum toestemming krijgen en het inhoudelijk project van deze meerderheid ook gedragen word door een meerderheid van de bevolking.
Ook denken wij dat het misschien een interessant idee of oefening kan zijn om geen meerderheid tegen minderheid te bewaren en geen echte meerderheid te vormen in het bestuur, zodat elk thema afzonderlijk door alle partijen besproken kan worden, wat misschien een goede oefening kan zijn in openbaarheid van bestuur.

Democratie.Nu: Partijen en politici staan gekend om hun eigen postje en macht te bemachtigen, we zien dit fenomeen ook bij kleine partijen waar er een strijd plaats vind om op een verkiesbare, lees betaalde job, te staan. Indien je kunt garanderen dat de verkozen volksvertegenwoordigers dienaren zijn van hun gemeenschap; hoe doe je dat dan?

Referendum-Partij: We zijn daar nog niet zeker van hoe we dat best kunnen doen en zijn nog steeds op zoek naar interessante info en tips, we denken bijvoorbeeld aan een moreel contract en een principe verklaring tussen de kandidaten en de kiezers en tussen de kandidaten en onze organisatie om duidelijk te maken wat we van hen verwachten.
Ik denk dat het ook belangrijk is dat we zo veel mogelijk mensen kunnen motiveren om politiek actief te zijn en het bestuur van hun land mee in handen willen nemen.
De beste garantie voor een democratisch bestuur is een meerderheid van burgers die niet met minder tevreden zijn.
Hiervoor moeten we ons onderwijs en onze media hervormen of alternatieven creëren die werk maken van het ondersteunen van deze kwaliteiten bij mensen om zelf na te denken en met elkaar in dialoog te gaan, zonder vooringenomen te zijn en vast te houden aan stellingen die ons verdelen in groepen en het makkelijk maken om via partijbesturen richting te geven aan een samenleving.

Van: Bert Penninckx

 

Antwoorden Bart Neys voor Referendum-Partij

Knipsels juli 2016

Lees meer: Knipsels juli 2016

Meer artikelen...

 1. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 2. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 3. Knipsels juni 2016
 4. Knipsels mei 2016
 5. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 6. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 7. workshop loting 19 april Gent
 8. een mislukt opiniestuk
 9. Knipsels april 2016
 10. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 11. Quotes over de NPC
 12. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 13. Uitvoeringsdecreet wallonië
 14. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 15. Knipsels maart 2016
 16. Knipsels januari 2016
 17. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 18. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 19. Oproep: "En u?"
 20. Agenda
 21. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 22. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 23. Editoriaal
 24. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 25. Knipsels december 2015
 26. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 27. Knipsels november 2015
 28. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 29. Knipsels oktober 2015
 30. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 31. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 32. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 33. Knipsels september 2015
 34. Knipsels augustus 2015
 35. Knipsels juli 2015
 36. Knipsels juni 2015 deel 2
 37. Knipsels juni 2015
 38. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 39. Wat is democratie?
 40. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 41. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 42. Knipsels mei 2015 deel 2
 43. Knipsels mei 2015
 44. Knipsels april 2015 deel 2
 45. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 46. Knipsels april 2015
 47. Knipsels maart 2015 deel 3
 48. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 49. Knipsels maart 2015 deel 2
 50. Knipsels maart 2015
 51. Knipsels februari 2015
 52. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 53. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 54. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 55. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 56. Knipsels Januari 2015
 57. Knipsels Kerst 2014
 58. Doneer!
 59. Knipsels december 2014
 60. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 61. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 62. Knipsels november 2014
 63. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 64. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 65. Knipsels oktober 2014
 66. Knipsels juli 2014
 67. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 68. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 69. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 70. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 71. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 72. Knipsels juni 2014
 73. Les positions des partis
 74. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 75. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 76. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 77. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 78. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 79. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 80. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 81. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 82. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 83. Begrippen rond democratie
 84. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 85. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 86. De N-VA en het referendum
 87. Knipsels maart 2014
 88. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 89. Knipsels 02/2014
 90. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 91. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 92. Directe democratie maakt het volk soeverein
 93. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 94. Les articles de Démocratie Directe
 95. Knipsels 09/2013
 96. Wie is er bang van confederalisme?
 97. Knipsels 12/2013
 98. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 99. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 100. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 101. Witte werven
 102. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 103. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 104. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 105. Wilfried Martens en de democratie
 106. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 107. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 108. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 109. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 110. De afgeremde democratie
 111. Dossier: Tax Freedom Day
 112. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 113. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 114. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 115. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 116. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 117. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 118. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 119. Hoe organiseer ik een referendum?
 120. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 121. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 122. De referendumsituatie in Vlaanderen
 123. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 124. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 125. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 126. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 127. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 128. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 129. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 130. Knipsels 10/2012
 131. Knipsels 08/2012
 132. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 133. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 134. Overwoekerende particratie
 135. Knipsels 07/2012
 136. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 137. Defining and measuring democracy
 138. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 139. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 140. Presentaties van de workshops
 141. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 142. Referendum over hennepteelt
 143. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 144. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 145. Knipsels maart 2012
 146. Waar is het Duitse goud?
 147. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 148. Artikelenbundel Februari 2012
 149. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 150. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 151. Artikelenbundel januari 2012
 152. 1ste Partijcongres van 3D
 153. Burgerinitiatieven
 154. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 155. G1000: zwakke placebo
 156. Het gedroomde land van de G1000
 157. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 158. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 159. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 160. Korte berichten november 2011
 161. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 162. ESM, de nieuwe Europese dictator
 163. Zwitserland is België niet
 164. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 165. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 166. Klein maar dapper.
 167. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 168. Burger telt weer niet mee
 169. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 170. De verzwegen revolutie in IJsland
 171. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 172. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 173. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 174. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 175. Marokkanen willen meer democratie
 176. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 177. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 178. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 179. G1000 Burgerinitiatief
 180. Democracy International Conferentie
 181. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 182. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 183. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 184. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 185. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 186. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 187. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 188. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 189. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 190. Schending Verdrag van Lissabon
 191. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 192. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 193. Vrije verkiezingen Egypte
 194. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 195. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 196. Burgerinitiatieven Rucphen
 197. BROV Politiek theater
 198. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 199. ECAS Conferentie 17 maart
 200. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 201. Volksraadpleging Tielt
 202. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 203. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 204. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 205. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 206. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 207. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 208. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 209. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 210. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 211. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 212. Referendum over Parkstad Turnhout?
 213. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 214. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 215. Referendum in Zulte
 216. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 217. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 218. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 219. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 220. Start je eigen land
 221. Mandataris versus partij
 222. De deugdzaamheid van de kleintjes
 223. Touring wil referendum over rekeningrijden
 224. Politieke etiketten : what’s in a name?
 225. Direct democracy prevents violence
 226. De macht van het volk, een referendum nu!
 227. Organiseer referendum over voortbestaan België
 228. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 229. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 230. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 231. De Belgische staatshervorming voorbij
 232. Staatshervorming Plan Z
 233. Over standpunt...
 234. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 235. De pi-factor van De Lange Wapper
 236. Zwitserland blijft meest competitieve land
 237. Knipsels september 2010
 238. Turken houden referendum over hun grondwet
 239. Groen licht voor geheime operaties
 240. Global Citizens in Charge
 241. Prijs voor de Democratie 2010
 242. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 243. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 244. ECI - pas vanaf 2012
 245. De wereld als weerbericht
 246. 1 op 6 Belgen stemde niet
 247. Referendum op lange baan geschoven
 248. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 249. Confederalisme voor dummies
 250. Natuurlijke rechten en democratie
 251. De stad der zienden
 252. België IS gebarsten
 253. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 254. Kiezersbedrog 2010
 255. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 256. Europa is alles behalve demokratisch
 257. De vergrendelde democratie
 258. Zwitserse zuinigheid
 259. Confederaal België
 260. Democratie? dream on
 261. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 262. Waar voor je geld-index
 263. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 264. De mythe van de parlementaire democratie
 265. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 266. Het Zweedse referendum
 267. Institutionele vuilnisbelt
 268. Hervormingsstreven in het vizier
 269. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 270. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 271. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 272. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 273. Direct Democracy Now!
 274. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 275. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 276. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 277. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 278. Directe democratische partijen
 279. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 280. Workshop - Politiek zonder politici
 281. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 282. Diplomademocratie
 283. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 284. Firmenspenden verbieten
 285. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 286. Politics without Politicians
 287. De EU schaadt de Europese idee
 288. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 289. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 290. The EU and Democracy do not match
 291. Minaretten
 292. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 293. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 294. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 295. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 296. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 297. Herentals stemt over verdwijnpaal
 298. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 299. Een gids door enkele documenten
 300. Global Forum on Modern Direct Democracy
 301. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 302. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 303. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 304. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 305. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 306. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 307. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 308. GVA en Democratie.Nu
 309. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 310. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 311. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 312. Directe democratie smaakt naar meer
 313. Referendum in Waasland?
 314. De Gewone Sabotage
 315. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 316. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 317. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 318. Geen gewone zondag in Antwerpen
 319. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 320. Persmap van Democratie.Nu
 321. Persbericht van Democratie.Nu
 322. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 323. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 324. Een democratische hoogdag
 325. Het referendum als democratisering van de politiek
 326. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 327. Directe Democratie en Bart De Wever
 328. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 329. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 330. Duitse kink in de EU-kabel?
 331. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 332. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 333. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 334. De kwelgeest Lange Wapper
 335. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 336. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 337. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 338. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 339. Uitwassen van de particratie
 340. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 341. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 342. Global Forum on Modern Direct Democracy
 343. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 344. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 345. Belangrijkste voordelen directe democratie
 346. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 347. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 348. Democratie en economie
 349. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 350. Burgemeester wil geen referendum
 351. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 352. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 353. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 354. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 355. Niemand geloofde nog in verbreding
 356. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 357. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 358. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 359. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 360. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 361. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 362. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 363. Izegem : Actiecomit
 364. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 365. Het einde van de grondwet?
 366. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 367. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 368. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 369. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 370. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 371. Over de scheiding der machten
 372. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 373. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 374. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 375. Knipsels april 2009
 376. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 377. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 378. De opmars van een wereldregering
 379. Democratie voor de elite
 380. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 381. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 382. Een blablabla Parlement
 383. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 384. Particratie is geen democratie
 385. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 386. Knipsels maart 2009
 387. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 388. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 389. Knipsels februari 2009
 390. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 391. Knipsels januari 2009
 392. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 393. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 394. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 395. De logica van de democratie
 396. Bedenkingen over de scheiding der machten
 397. Democratie en natuurrecht
 398. Voorbij de staatshervorming
 399. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 400. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 401. politiek beu
 402. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 403. Austrian minister quits over EU referendum clause
 404. Knipsels december 2008
 405. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 406. Referendum over stemplicht
 407. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 408. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 409. Knipsels november 2008
 410. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 411. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 412. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 413. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 414. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 415. Opstand!
 416. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 417. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 418. Big Brother
 419. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 420. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 421. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 422. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 423. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 424. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 425. No Means No
 426. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 427. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 428. Knipsels oktober 2008
 429. Is de EU democratischer dan België
 430. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 431. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 432. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 433. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 434. Recall van Arnold Schwarzenegger
 435. Knipsels september 2008
 436. Vier direct democratische initiatieven
 437. Steun Oosterweel referendum
 438. Knipsels augustus 2008
 439. Confederale chaos
 440. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 441. knipsels juli 2008
 442. Het hervormen van een staat
 443. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 444. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 445. Save Our Water Resources
 446. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 447. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 448. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 449. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 450. NO means NO
 451. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 452. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 453. Blokkeringsmemen herkennen
 454. Die verdomde Ieren toch!
 455. Waar BHV echt over gaat
 456. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 457. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 458. Nieuwe Europese Conventie.
 459. Beckerich
 460. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 461. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 462. België heruitgevonden
 463. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 464. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 465. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 466. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 467. EU bang van Iers referendum
 468. Tempelhof gaat dicht
 469. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 470. Die vervelende democratie toch
 471. Het vrije woord en dreiging met geweld
 472. Waarom onderwijs?
 473. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 474. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 475. Referendum over flat tax te Obwalden
 476. Kleine berichten maart 2008
 477. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 478. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 479. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 480. Iers referendum wordt genegeerd.
 481. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 482. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 483. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 484. Knipsels januari 2008
 485. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 486. Referendum over staatshervorming
 487. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 488. Luisteren politici naar u?
 489. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 490. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 491. I want a referendum
 492. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 493. Denkend aan Sint Kilda
 494. Federalisme en democratie
 495. Europa wil niet weten van democratie
 496. Despotisme versus volksraadpleging
 497. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 498. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 499. Wie laat ons mee beslissen?
 500. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 501. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 502. Waarom doet het parlement niets?
 503. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 504. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 505. Nieuws van het Referendum Platform
 506. De zetelcarrousel
 507. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 508. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 509. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 510. Wij willen onze zeg!
 511. Europees Referendum Campagne 2
 512. Diverse berichten 11/2007
 513. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 514. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 515. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 516. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 517. Referendum over Rand kan niet
 518. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 519. Geen tweede referendum in Nederland
 520. Twee voorstellen van de burger in Gent
 521. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 522. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 523. Campaigns from across the EU call for a referendum
 524. Over een echte bescherming van de minderheden
 525. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 526. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 527. Hamburg: Referendum over referenda
 528. Het referendum legaliseren
 529. Wij zijn de baas
 530. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 531. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 532. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 533. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 534. We vertrouwen de burger niet
 535. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 536. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 537. Stockholms referendum over tol
 538. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 539. De politieke kaste
 540. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 541. Voor een nieuw EU-referendum!
 542. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 543. Een gezonde stemming?
 544. Christen-democratie en referendum
 545. Op naar volgend EU-referendum
 546. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 547. Links en rechts
 548. Vertrouwen
 549. De anti-democratische EU
 550. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 551. Platform voor Vrije Meningsuiting
 552. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 553. De afwezige staatsburger.
 554. Naar asymmetrische staat
 555. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 556. Referendum over Europese grondwet
 557. Référendum
 558. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 559. First World Conference on Direct Democracy
 560. Reeds 16 Europese petities
 561. Een parlement zonder partijen
 562. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 563. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 564. knipsels-april 2007
 565. De campagne is de boodschap.
 566. Handen af van onze verkiezingen
 567. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 568. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 569. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 570. knipsels
 571. Tsjechisch sprookje
 572. Referendum over macht van politieke partijen
 573. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 574. Verslag debat: democratie in België?
 575. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 576. De kiesdrempel
 577. Democratie zonder nonsens
 578. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 579. campagne verkiezingen 2007
 580. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 581. lezing Arthur De Decker
 582. ¿Qué es lo que pretendemos?
 583. ¿Quienes somos?
 584. Vlaanderen onafhankelijk?
 585. Nieuw nummer van Athene is uit
 586. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 587. Het razende schaap van de Franse revolutie
 588. Dedecker voor directe democratie
 589. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 590. Nederland en het Referendum
 591. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 592. Vrij Informatie Netwerk
 593. Tussen controle en veiligheid
 594. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 595. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 596. Geef de macht terug aan de burger
 597. De Belgische democratie faalt
 598. referendum over abortus
 599. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 600. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 601. knipsels
 602. Aansluiting bij Rusland
 603. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 604. Referendum te Merchtem afgewezen
 605. Referendum op komst in Poperinge?
 606. Grondwetsherziening?
 607. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 608. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 609. Democratie zonder politiek?
 610. Een Canadees debat
 611. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 612. Dehaene slaat weer toe
 613. Verlies voor de groenen in Hessen
 614. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 615. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 616. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 617. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 618. Europees netwerk voor direkte democratie
 619. De komende referenda in Zwitserland
 620. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 621. Reginald Moreels
 622. Ludo Dierickx
 623. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 624. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 625. Welke democratie?
 626. Slaafse parlementsleden
 627. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 628. Europese vetpotten
 629. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 630. Liegen mag
 631. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 632. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 633. Argumenten tegen democratie
 634. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 635. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 636. Het republikeins genootschap
 637. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 638. Verhofstadt en de paarse democratie
 639. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 640. Het wonder van de verlichting
 641. Een onthullend arrest
 642. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 643. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 644. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 645. Seborga: we the people...
 646. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 647. De noodzaak van de geheime stemming
 648. Di Rupo en de directe democratie
 649. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 650. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 651. Democratie in België is een schijnvertoning
 652. Verzoekschrift sociale woningen
 653. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 654. Verdacht stemadvies
 655. Van Peel spreekt
 656. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 657. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 658. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 659. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 660. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 661. Update: de huidige partijstandpunten
 662. Democratie en economie
 663. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 664. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 665. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 666. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 667. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 668. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 669. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 670. Referendum te Ittre
 671. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 672. Belangrijke studie over naïef cynisme
 673. Directe democratie en belastingsfraude
 674. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 675. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 676. Nordrhein-Westfalen
 677. Beieren: voldoende handtekeningen
 678. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 679. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 680. Beperkte herverkiesbaarheid
 681. Geld en volksinitiatief
 682. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 683. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 684. Een historische kans!
 685. Sharia in Nederland?
 686. Documenten van de Verlichting (I)
 687. Slimme wetgeving
 688. Het zogenaamde politiek cynisme
 689. Referendum geëist te Fleurus
 690. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 691. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 692. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 693. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 694. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 695. Nederlandse toestanden - deel II
 696. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 697. Een anti-democratische mythe
 698. Het surrealisme van de Belgische politiek
 699. Directe democratie in Venezuela?
 700. De november-referenda in de USA
 701. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 702. Mark Eyskens over het referendum
 703. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 704. Duitse toestanden
 705. Berichten uit het Noorden
 706. Philadelphia II
 707. Is Europa te democratisch?
 708. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 709. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 710. Vrije meningsuiting
 711. Directe democratie en de doodstraf
 712. Documenten van de Verlichting (II)
 713. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 714. USA: directe democratie en landsconservatie
 715. USA: een stille belastingsrevolutie?
 716. Het referendum en de Belgische grondwet
 717. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 718. Democratie invoeren in ons land
 719. Drole de guerre (2)
 720. Memes en propaganda
 721. Propaganda begrijpen
 722. Democratie als witte magie
 723. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 724. Wetgeving rond directe democratie
 725. U wordt waargenomen
 726. Ierland: nieuw referendum over Nice
 727. We the people...
 728. Merkwaardige initiatieven in Californië
 729. Vlaams Blok voor referendum
 730. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 731. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 732. Nederland na de verkiezingen
 733. Drole de guerre (5)
 734. U wordt opgevoed
 735. Een democratische partij
 736. Journalisten en hun stem
 737. Van democratie is geen sprake...
 738. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 739. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 740. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 741. Parlementaire illusies
 742. Het goede leven
 743. Nieuw Gents referendum?
 744. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 745. Merkwaardig referendum in Norfolk
 746. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 747. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 748. Referendum in Duitstalig België?
 749. De standaard over het referendum
 750. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 751. Moet berichtgeving waar zijn?
 752. Japanse burger wantrouwt politici
 753. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 754. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 755. Quo Vadis, Europa?
 756. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 757. Geen democratie in Ekeren
 758. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 759. Strijd voor symbolen in Bolzano
 760. NVA tegen democratie
 761. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 762. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 763. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 764. Drole de guerre
 765. Weerstand tegen democratie
 766. Het nieuwe Estatut
 767. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 768. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 769. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 770. Europa heeft er een land bij
 771. persknipsels
 772. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 773. Italië wijst grondwetswijziging af
 774. Géén respect
 775. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 776. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 777. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 778. Volksdictatuur
 779. Eerste online referendum in Zwitserland
 780. Ward Beysen pro directe democratie
 781. Het goede leven
 782. Liegen in Malta
 783. Ondertussen in Somaliland
 784. Oorlog of democratie
 785. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 786. Peilingen (België)
 787. Peilingen (internationaal)
 788. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 789. Geluk en zelfbeschikking
 790. Bart Somers
 791. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 792. Onze progressieve pers
 793. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 794. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 795. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 796. Britten voor referendum over Europese grondwet
 797. Het particratisch argument
 798. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 799. Verzwijgen is goud
 800. Notities bij de voorbije verkiezingen
 801. Quotes uit de politiek
 802. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 803. Partijdige televisie
 804. Europese peilingen
 805. Democratie smaakt naar meer
 806. Catalonië stemt voor meer autonomie
 807. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 808. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 809. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 810. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 811. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 812. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 813. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 814. Het Witte Manifest
 815. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 816. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 817. Voor wie is het referendum bedreigend?
 818. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 819. Petitie "Europees parlement op een plek"
 820. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 821. What we do
 822. What we want
 823. Who we are
 824. Qu’est-ce que nous faisons?
 825. Qu’est-ce que nous voulons?
 826. Qui sommes nous?
 827. Nieuwe functies op de website
 828. Referenda en de wil van de burgers
 829. NEWSLETTER #15
 830. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 831. Enkele presentaties uit Nederland
 832. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 833. Mensenrechten en democratie
 834. Darwinisme en democratie
 835. Democratie bij de Atheners
 836. NEWSLETTER #14
 837. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 838. Français
 839. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 840. mail ons
 841. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 842. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 843. Buurtbevraging in Mechelen
 844. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 845. Decisive weeks lying ahead
 846. Direct democracy
 847. Omdat een andere politiek nodig is
 848. Democratie.Nu heeft u nodig!
 849. Democracy International Newsletter #13
 850. Vrij spreekrecht is absoluut
 851. The European Citizens’ Initiative
 852. Economie, democratie en het geluk
 853. Democratie maakt gelukkig
 854. Kom mee betogen!
 855. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 856. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 857. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 858. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 859. Time for Citizens to take the Initiative
 860. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 861. Voor de vrijheid van meningsuiting
 862. Over de vrijheid van meningsuiting
 863. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 864. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 865. credits
 866. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 867. DI NEWSLETTER #12
 868. Van particratie naar democratie
 869. De mythe van de Goede Dictator
 870. Vrijheid, democratie & secessie
 871. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 872. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 873. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 874. Schwarzenegger en directe democratie
 875. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 876. Is België echt een democratie?
 877. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 878. Het dierbare België
 879. DI-NEWSLETTER #11
 880. De kikker en de politiek
 881. Historiek tot 2002
 882. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 883. Laten we de stemplicht afschaffen.
 884. Historiek tot 2005
 885. Wat is en doet Democratie.nu ?
 886. Organisatie van WIT
 887. Wat is directe democratie?
 888. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 889. Het einde van de particratie?
 890. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 891. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 892. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 893. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 894. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 895. Aangeleerde hulpeloosheid
 896. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 897. Telt Ieders mening mee?
 898. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 899. N-VA slikt voorstel in
 900. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 901. Het pad van de innerlijke opstand
 902. Bevolking met kluitje in het riet
 903. Over eindtermen en burgerzin
 904. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 905. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 906. Schwarzenegger bijt in het zand
 907. Wijsheid voor de massa?
 908. over deze website
 909. History
 910. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 911. Hoe doden we een volksbesluit?
 912. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 913. Wahlstreik!
 914. politiek algemeen
 915. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 916. boeken en artikels
 917. Interview Jos Verhulst
 918. Het verdiepen van de democratie
 919. Persbericht Democratie.nu
 920. Witte Werf maart 1999
 921. Witte Werf mei 1999
 922. Witte Werf augustus 1999
 923. Witte Werf oktober 1999
 924. Witte Werf november 1999
 925. Witte Werf december 1999
 926. Witte Werf april 2000
 927. Witte Werf mei 2000
 928. Witte Werf december 2001
 929. Witte Werf februari 2002
 930. Witte Werf juni 2002
 931. Witte Werf oktober 2002
 932. Witte Werf december 2002
 933. Witte Werf april 2003
 934. Witte Werf juli 2003
 935. Witte Werf november 2003
 936. Witte Werf januari 1999
 937. Witte Werf januari 2000
 938. Over particratie, meerderheid en oppositie
 939. Witte Werf januari 2004
 940. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 941. Wit Bericht 05/09/2001
 942. Wit Bericht 23/03/2002
 943. Wit Bericht 10/04/2002
 944. Wit Bericht 20/04/2002
 945. Wit Bericht 17/05/2002
 946. Wit Bericht 11/09/2002
 947. Wit Bericht 02/01/2003
 948. Wit Bericht 19/01/2003
 949. Wit Bericht 25/01/2003