Nieuws

PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?


'Democratie? Mijn voeten!'


Democratie.Nu wil dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. De recente zesde staatshervorming - en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging - laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd.

Maar hier wringt het schoentje: de gewestelijke volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht dode letter blijft. Democratie.Nu betreurt dat er tot op heden géén uitvoeringsdecreet werd uitgevaardigd (en dat in contrast met diverse aangeleverde Waalse voorstellen). Waarom gunt de huidige Vlaamse regering de bevolking dit grondwettelijk recht op inspraak niet? 

Democratie.Nu nam het initiatief en ontwierp zélf een uitvoeringsdecreet.

Een uitvoeringsbesluit voor het volk, door het volk

Kort na de bekendmaking van dit opzet werd de burgerbeweging door Groen gecontacteerd, die intussen ook zelf een uitvoeringsdecreet had opgesteld. Het groene voorstel is echter een initiatief van de oppositie. En oppositie-initiatieven zijn nu eenmaal - in ons huidig systeem van coalitievorming - zo goed als machteloos, wegens het mechanisme van stemmen volgens de partijrichtlijn.

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werden verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Siegfried Bracke (bestuurslid N-VA en ook voorzitter van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers) is bereid het uitvoeringsbesluit te bestuderen. Vlaams fractieleider Bart Somers (Open VLD) legt het uitvoeringsbesluit voor aan de coalitiepartners. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) - initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting - ontvangt Democratie.Nu heel binnenkort teneinde het voorstel te bespreken. CD&V reageerde op geen enkel verzoek.

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging diende Democratie.Nu op 28 januari 2016 ook zélf een direct verzoekschrift in bij het parlement. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, desgewenst de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement. Idealiter wordt het houden van een Vlaamse gewestelijke volksraadpleging nog mogelijk tijdens deze legislatuur. Democratie.Nu dient het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting. Check zeker ook Democratie.Nu's uitvoeringsdecreet in een notendop!

 

 

Editoriaal

Beste direct-democraat.

Verandering van spijs doet eten. Vanaf heden biedt Democratie.Nu u dan ook een nieuwsbrief in een fris jasje aan.

Gaandeweg zullen er twee soorten nieuwsbrieven verschijnen:

1.    De ene soort nieuwsbrief – de zogenaamde dossiers – focussen zich op diverse brandend actuele maatschappelijke thema’s.

Zo snijden de eerstvolgende dossieredities onder meer de volgende onderwerpen aan:
-    ‘(de logica van) Het Vrije Woord’: waarom de vrije meningsuiting zo cruciaal is, wil échte democratie kunnen bloeien
-    de ‘Particratie’: een analyse van de heersende politieke klasse
-    ‘Politieke Mêmes’: een analyse van het gehanteerde politieke taalgebruik
-    de verborgen agenda van de ‘Politieke Correctheid’
-    ‘Verkiezingen zijn géén Democratie’
-    ‘Vlaanderen, België, Europa en de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde: over de gestage evolutie naar een internationale, niet-verkozen anonieme rechtsdictatuur.
-    …

Telkens nadat een nieuw dossier wordt aangesneden, zullen de daaropvolgende weken een aantal ‘updates’ verschijnen, die het thema steeds verder uitspitten. Deze updates spelen tevens in op lezersbrieven en/of recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Democratie.Nu blijft hierbij haar trouwe lezers gedegen informatie aanleveren. Anderzijds willen wij ook hén aanspreken, die tot op heden weinig met politiek zijn vertrouwd. Via het gloednieuwe ‘Dummies-luik’ wil Democratie.Nu de leek wegwijs maken doorheen het kluwen dat politiek heet.

2.    De andere soort nieuwsbrief richt zich specifiek op een actueel Democratie.Nu-project. Momenteel betreft dit de (implementatie van de) gewestelijke volksraadpleging. Voorliggende nieuwsbrief brengt hierover verslag uit.

Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten

 

Democratie.Nu stuurde op 15 februari een persbericht uit, waarin ze haar opzet - het streven naar de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging - wereldkundig maakte.

 

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1240-kan-de-democratie-de-vlaamse-politiek-heroveren

 

 

Relevante documenten kunt u hieronder vinden.

-> Gewestelijke volksraadpleging voor DUMMIES:

http://democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies

 

-> Méér weten over de volksraadpleging?

http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Draaiboek_acties
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/MEER_DEMOCRATIE
Stappenplan gemeentelijke volksraadpleging


Zie ook:
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Volksraadpleging_Zulte_16_jan_2011
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Gemeentedecreet_burgerparticipatie_%E2%80%93_overzicht
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Some_guidelines_for_an_effective_organization
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/TOOLBOX
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Draaiboek_aanwezigheid_bij_een_volksraadpleging
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Volksraadpleging_Tielt_20_maart_2011
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Zelf_een_referendum_inrichten
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Referendum_defusie_in_Ekeren

Zie ook meer algemene info:
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Staatshervorming_volgens_Zwitsers_model
http://democratie.nu/index.php/component/search/?searchword=gewestelijke%20volksraadpleging&searchphrase=all

STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen

Vandaag 9/11/2015 heeft Europarlementsvoorzitter Martin Schulz voor de Brandenburgse Poort 3.284.289 “Stop TTIP”-handtekeningen in ontvangst genomen. Woord- en actievoerders van de burgerbeweging tegen TTIP en CETA riepen Schulz op een hoorzitting voor het EU-parlement te bepleiten.

Lees meer: STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen

Meer artikelen...

 1. Knipsels november 2015
 2. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 3. Knipsels oktober 2015
 4. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 5. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 6. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 7. Knipsels september 2015
 8. Knipsels augustus 2015
 9. Knipsels juli 2015
 10. Knipsels juni 2015 deel 2
 11. Knipsels juni 2015
 12. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 13. Wat is democratie?
 14. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 15. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 16. Knipsels mei 2015 deel 2
 17. Knipsels mei 2015
 18. Knipsels april 2015 deel 2
 19. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 20. Knipsels april 2015
 21. Knipsels maart 2015 deel 3
 22. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 23. Knipsels maart 2015 deel 2
 24. Knipsels maart 2015
 25. Knipsels februari 2015
 26. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 27. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 28. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 29. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 30. Knipsels Januari 2015
 31. Knipsels Kerst 2014
 32. Doneer!
 33. Knipsels december 2014
 34. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 35. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 36. Knipsels november 2014
 37. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 38. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 39. Knipsels oktober 2014
 40. Knipsels juli 2014
 41. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 42. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 43. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 44. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 45. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 46. Knipsels juni 2014
 47. Les positions des partis
 48. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 49. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 50. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 51. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 52. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 53. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 54. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 55. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 56. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 57. Begrippen rond democratie
 58. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 59. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 60. De N-VA en het referendum
 61. Knipsels maart 2014
 62. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 63. Knipsels 02/2014
 64. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 65. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 66. Directe democratie maakt het volk soeverein
 67. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 68. Les articles de Démocratie Directe
 69. Knipsels 09/2013
 70. Wie is er bang van confederalisme?
 71. Knipsels 12/2013
 72. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 73. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 74. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 75. Witte werven
 76. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 77. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 78. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 79. Wilfried Martens en de democratie
 80. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 81. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 82. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 83. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 84. De afgeremde democratie
 85. Dossier: Tax Freedom Day
 86. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 87. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 88. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 89. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 90. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 91. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 92. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 93. Hoe organiseer ik een referendum?
 94. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 95. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 96. De referendumsituatie in Vlaanderen
 97. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 98. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 99. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 100. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 101. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 102. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 103. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 104. Knipsels 10/2012
 105. Knipsels 08/2012
 106. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 107. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 108. Overwoekerende particratie
 109. Knipsels 07/2012
 110. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 111. Defining and measuring democracy
 112. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 113. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 114. Presentaties van de workshops
 115. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 116. Referendum over hennepteelt
 117. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 118. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 119. Knipsels maart 2012
 120. Waar is het Duitse goud?
 121. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 122. Artikelenbundel Februari 2012
 123. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 124. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 125. Artikelenbundel januari 2012
 126. 1ste Partijcongres van 3D
 127. Burgerinitiatieven
 128. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 129. G1000: zwakke placebo
 130. Het gedroomde land van de G1000
 131. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 132. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 133. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 134. Korte berichten november 2011
 135. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 136. ESM, de nieuwe Europese dictator
 137. Zwitserland is België niet
 138. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 139. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 140. Klein maar dapper.
 141. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 142. Burger telt weer niet mee
 143. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 144. De verzwegen revolutie in IJsland
 145. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 146. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 147. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 148. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 149. Marokkanen willen meer democratie
 150. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 151. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 152. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 153. G1000 Burgerinitiatief
 154. Democracy International Conferentie
 155. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 156. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 157. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 158. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 159. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 160. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 161. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 162. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 163. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 164. Schending Verdrag van Lissabon
 165. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 166. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 167. Vrije verkiezingen Egypte
 168. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 169. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 170. Burgerinitiatieven Rucphen
 171. BROV Politiek theater
 172. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 173. ECAS Conferentie 17 maart
 174. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 175. Volksraadpleging Tielt
 176. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 177. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 178. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 179. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 180. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 181. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 182. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 183. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 184. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 185. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 186. Referendum over Parkstad Turnhout?
 187. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 188. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 189. Referendum in Zulte
 190. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 191. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 192. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 193. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 194. Start je eigen land
 195. Mandataris versus partij
 196. De deugdzaamheid van de kleintjes
 197. Touring wil referendum over rekeningrijden
 198. Politieke etiketten : what’s in a name?
 199. Direct democracy prevents violence
 200. De macht van het volk, een referendum nu!
 201. Organiseer referendum over voortbestaan België
 202. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 203. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 204. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 205. De Belgische staatshervorming voorbij
 206. Staatshervorming Plan Z
 207. Over standpunt...
 208. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 209. De pi-factor van De Lange Wapper
 210. Zwitserland blijft meest competitieve land
 211. Knipsels september 2010
 212. Turken houden referendum over hun grondwet
 213. Groen licht voor geheime operaties
 214. Global Citizens in Charge
 215. Prijs voor de Democratie 2010
 216. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 217. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 218. ECI - pas vanaf 2012
 219. De wereld als weerbericht
 220. 1 op 6 Belgen stemde niet
 221. Referendum op lange baan geschoven
 222. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 223. Confederalisme voor dummies
 224. Natuurlijke rechten en democratie
 225. De stad der zienden
 226. België IS gebarsten
 227. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 228. Kiezersbedrog 2010
 229. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 230. Europa is alles behalve demokratisch
 231. De vergrendelde democratie
 232. Zwitserse zuinigheid
 233. Confederaal België
 234. Democratie? dream on
 235. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 236. Waar voor je geld-index
 237. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 238. De mythe van de parlementaire democratie
 239. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 240. Het Zweedse referendum
 241. Institutionele vuilnisbelt
 242. Hervormingsstreven in het vizier
 243. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 244. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 245. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 246. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 247. Direct Democracy Now!
 248. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 249. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 250. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 251. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 252. Directe democratische partijen
 253. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 254. Workshop - Politiek zonder politici
 255. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 256. Diplomademocratie
 257. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 258. Firmenspenden verbieten
 259. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 260. Politics without Politicians
 261. De EU schaadt de Europese idee
 262. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 263. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 264. The EU and Democracy do not match
 265. Minaretten
 266. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 267. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 268. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 269. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 270. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 271. Herentals stemt over verdwijnpaal
 272. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 273. Een gids door enkele documenten
 274. Global Forum on Modern Direct Democracy
 275. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 276. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 277. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 278. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 279. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 280. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 281. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 282. GVA en Democratie.Nu
 283. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 284. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 285. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 286. Directe democratie smaakt naar meer
 287. Referendum in Waasland?
 288. De Gewone Sabotage
 289. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 290. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 291. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 292. Geen gewone zondag in Antwerpen
 293. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 294. Persmap van Democratie.Nu
 295. Persbericht van Democratie.Nu
 296. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 297. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 298. Een democratische hoogdag
 299. Het referendum als democratisering van de politiek
 300. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 301. Directe Democratie en Bart De Wever
 302. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 303. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 304. Duitse kink in de EU-kabel?
 305. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 306. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 307. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 308. De kwelgeest Lange Wapper
 309. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 310. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 311. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 312. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 313. Uitwassen van de particratie
 314. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 315. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 316. Global Forum on Modern Direct Democracy
 317. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 318. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 319. Belangrijkste voordelen directe democratie
 320. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 321. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 322. Democratie en economie
 323. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 324. Burgemeester wil geen referendum
 325. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 326. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 327. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 328. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 329. Niemand geloofde nog in verbreding
 330. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 331. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 332. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 333. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 334. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 335. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 336. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 337. Izegem : Actiecomit
 338. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 339. Het einde van de grondwet?
 340. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 341. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 342. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 343. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 344. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 345. Over de scheiding der machten
 346. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 347. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 348. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 349. Knipsels april 2009
 350. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 351. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 352. De opmars van een wereldregering
 353. Democratie voor de elite
 354. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 355. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 356. Een blablabla Parlement
 357. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 358. Particratie is geen democratie
 359. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 360. Knipsels maart 2009
 361. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 362. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 363. Knipsels februari 2009
 364. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 365. Knipsels januari 2009
 366. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 367. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 368. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 369. De logica van de democratie
 370. Bedenkingen over de scheiding der machten
 371. Democratie en natuurrecht
 372. Voorbij de staatshervorming
 373. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 374. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 375. politiek beu
 376. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 377. Austrian minister quits over EU referendum clause
 378. Knipsels december 2008
 379. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 380. Referendum over stemplicht
 381. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 382. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 383. Knipsels november 2008
 384. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 385. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 386. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 387. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 388. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 389. Opstand!
 390. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 391. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 392. Big Brother
 393. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 394. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 395. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 396. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 397. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 398. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 399. No Means No
 400. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 401. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 402. Knipsels oktober 2008
 403. Is de EU democratischer dan België
 404. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 405. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 406. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 407. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 408. Recall van Arnold Schwarzenegger
 409. Knipsels september 2008
 410. Vier direct democratische initiatieven
 411. Steun Oosterweel referendum
 412. Knipsels augustus 2008
 413. Confederale chaos
 414. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 415. knipsels juli 2008
 416. Het hervormen van een staat
 417. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 418. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 419. Save Our Water Resources
 420. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 421. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 422. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 423. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 424. NO means NO
 425. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 426. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 427. Blokkeringsmemen herkennen
 428. Die verdomde Ieren toch!
 429. Waar BHV echt over gaat
 430. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 431. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 432. Nieuwe Europese Conventie.
 433. Beckerich
 434. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 435. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 436. België heruitgevonden
 437. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 438. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 439. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 440. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 441. EU bang van Iers referendum
 442. Tempelhof gaat dicht
 443. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 444. Die vervelende democratie toch
 445. Het vrije woord en dreiging met geweld
 446. Waarom onderwijs?
 447. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 448. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 449. Referendum over flat tax te Obwalden
 450. Kleine berichten maart 2008
 451. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 452. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 453. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 454. Iers referendum wordt genegeerd.
 455. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 456. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 457. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 458. Knipsels januari 2008
 459. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 460. Referendum over staatshervorming
 461. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 462. Luisteren politici naar u?
 463. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 464. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 465. I want a referendum
 466. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 467. Denkend aan Sint Kilda
 468. Federalisme en democratie
 469. Europa wil niet weten van democratie
 470. Despotisme versus volksraadpleging
 471. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 472. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 473. Wie laat ons mee beslissen?
 474. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 475. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 476. Waarom doet het parlement niets?
 477. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 478. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 479. Nieuws van het Referendum Platform
 480. De zetelcarrousel
 481. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 482. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 483. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 484. Wij willen onze zeg!
 485. Europees Referendum Campagne 2
 486. Diverse berichten 11/2007
 487. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 488. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 489. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 490. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 491. Referendum over Rand kan niet
 492. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 493. Geen tweede referendum in Nederland
 494. Twee voorstellen van de burger in Gent
 495. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 496. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 497. Campaigns from across the EU call for a referendum
 498. Over een echte bescherming van de minderheden
 499. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 500. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 501. Hamburg: Referendum over referenda
 502. Het referendum legaliseren
 503. Wij zijn de baas
 504. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 505. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 506. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 507. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 508. We vertrouwen de burger niet
 509. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 510. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 511. Stockholms referendum over tol
 512. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 513. De politieke kaste
 514. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 515. Voor een nieuw EU-referendum!
 516. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 517. Een gezonde stemming?
 518. Christen-democratie en referendum
 519. Op naar volgend EU-referendum
 520. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 521. Links en rechts
 522. Vertrouwen
 523. De anti-democratische EU
 524. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 525. Platform voor Vrije Meningsuiting
 526. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 527. De afwezige staatsburger.
 528. Naar asymmetrische staat
 529. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 530. Referendum over Europese grondwet
 531. Référendum
 532. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 533. First World Conference on Direct Democracy
 534. Reeds 16 Europese petities
 535. Een parlement zonder partijen
 536. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 537. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 538. knipsels-april 2007
 539. De campagne is de boodschap.
 540. Handen af van onze verkiezingen
 541. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 542. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 543. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 544. knipsels
 545. Tsjechisch sprookje
 546. Referendum over macht van politieke partijen
 547. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 548. Verslag debat: democratie in België?
 549. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 550. De kiesdrempel
 551. Democratie zonder nonsens
 552. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 553. campagne verkiezingen 2007
 554. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 555. lezing Arthur De Decker
 556. ¿Qué es lo que pretendemos?
 557. ¿Quienes somos?
 558. Vlaanderen onafhankelijk?
 559. Nieuw nummer van Athene is uit
 560. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 561. Het razende schaap van de Franse revolutie
 562. Dedecker voor directe democratie
 563. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 564. Nederland en het Referendum
 565. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 566. Vrij Informatie Netwerk
 567. Tussen controle en veiligheid
 568. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 569. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 570. Geef de macht terug aan de burger
 571. De Belgische democratie faalt
 572. referendum over abortus
 573. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 574. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 575. knipsels
 576. Aansluiting bij Rusland
 577. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 578. Referendum te Merchtem afgewezen
 579. Referendum op komst in Poperinge?
 580. Grondwetsherziening?
 581. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 582. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 583. Democratie zonder politiek?
 584. Een Canadees debat
 585. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 586. Dehaene slaat weer toe
 587. Verlies voor de groenen in Hessen
 588. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 589. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 590. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 591. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 592. Europees netwerk voor direkte democratie
 593. De komende referenda in Zwitserland
 594. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 595. Reginald Moreels
 596. Ludo Dierickx
 597. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 598. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 599. Welke democratie?
 600. Slaafse parlementsleden
 601. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 602. Europese vetpotten
 603. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 604. Liegen mag
 605. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 606. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 607. Argumenten tegen democratie
 608. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 609. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 610. Het republikeins genootschap
 611. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 612. Verhofstadt en de paarse democratie
 613. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 614. Het wonder van de verlichting
 615. Een onthullend arrest
 616. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 617. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 618. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 619. Seborga: we the people...
 620. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 621. De noodzaak van de geheime stemming
 622. Di Rupo en de directe democratie
 623. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 624. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 625. Democratie in België is een schijnvertoning
 626. Verzoekschrift sociale woningen
 627. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 628. Verdacht stemadvies
 629. Van Peel spreekt
 630. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 631. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 632. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 633. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 634. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 635. Update: de huidige partijstandpunten
 636. Democratie en economie
 637. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 638. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 639. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 640. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 641. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 642. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 643. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 644. Referendum te Ittre
 645. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 646. Belangrijke studie over naïef cynisme
 647. Directe democratie en belastingsfraude
 648. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 649. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 650. Nordrhein-Westfalen
 651. Beieren: voldoende handtekeningen
 652. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 653. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 654. Beperkte herverkiesbaarheid
 655. Geld en volksinitiatief
 656. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 657. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 658. Een historische kans!
 659. Sharia in Nederland?
 660. Documenten van de Verlichting (I)
 661. Slimme wetgeving
 662. Het zogenaamde politiek cynisme
 663. Referendum geëist te Fleurus
 664. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 665. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 666. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 667. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 668. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 669. Nederlandse toestanden - deel II
 670. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 671. Een anti-democratische mythe
 672. Het surrealisme van de Belgische politiek
 673. Directe democratie in Venezuela?
 674. De november-referenda in de USA
 675. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 676. Mark Eyskens over het referendum
 677. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 678. Duitse toestanden
 679. Berichten uit het Noorden
 680. Philadelphia II
 681. Is Europa te democratisch?
 682. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 683. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 684. Vrije meningsuiting
 685. Directe democratie en de doodstraf
 686. Documenten van de Verlichting (II)
 687. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 688. USA: directe democratie en landsconservatie
 689. USA: een stille belastingsrevolutie?
 690. Het referendum en de Belgische grondwet
 691. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 692. Democratie invoeren in ons land
 693. Drole de guerre (2)
 694. Memes en propaganda
 695. Propaganda begrijpen
 696. Democratie als witte magie
 697. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 698. Wetgeving rond directe democratie
 699. U wordt waargenomen
 700. Ierland: nieuw referendum over Nice
 701. We the people...
 702. Merkwaardige initiatieven in Californië
 703. Vlaams Blok voor referendum
 704. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 705. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 706. Nederland na de verkiezingen
 707. Drole de guerre (5)
 708. U wordt opgevoed
 709. Een democratische partij
 710. Journalisten en hun stem
 711. Van democratie is geen sprake...
 712. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 713. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 714. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 715. Parlementaire illusies
 716. Het goede leven
 717. Nieuw Gents referendum?
 718. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 719. Merkwaardig referendum in Norfolk
 720. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 721. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 722. Referendum in Duitstalig België?
 723. De standaard over het referendum
 724. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 725. Moet berichtgeving waar zijn?
 726. Japanse burger wantrouwt politici
 727. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 728. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 729. Quo Vadis, Europa?
 730. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 731. Geen democratie in Ekeren
 732. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 733. Strijd voor symbolen in Bolzano
 734. NVA tegen democratie
 735. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 736. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 737. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 738. Drole de guerre
 739. Weerstand tegen democratie
 740. Het nieuwe Estatut
 741. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 742. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 743. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 744. Europa heeft er een land bij
 745. persknipsels
 746. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 747. Italië wijst grondwetswijziging af
 748. Géén respect
 749. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 750. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 751. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 752. Volksdictatuur
 753. Eerste online referendum in Zwitserland
 754. Ward Beysen pro directe democratie
 755. Het goede leven
 756. Liegen in Malta
 757. Ondertussen in Somaliland
 758. Oorlog of democratie
 759. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 760. Peilingen (België)
 761. Peilingen (internationaal)
 762. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 763. Geluk en zelfbeschikking
 764. Bart Somers
 765. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 766. Onze progressieve pers
 767. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 768. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 769. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 770. Britten voor referendum over Europese grondwet
 771. Het particratisch argument
 772. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 773. Verzwijgen is goud
 774. Notities bij de voorbije verkiezingen
 775. Quotes uit de politiek
 776. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 777. Partijdige televisie
 778. Europese peilingen
 779. Democratie smaakt naar meer
 780. Catalonië stemt voor meer autonomie
 781. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 782. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 783. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 784. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 785. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 786. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 787. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 788. Het Witte Manifest
 789. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 790. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 791. Voor wie is het referendum bedreigend?
 792. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 793. Petitie "Europees parlement op een plek"
 794. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 795. What we do
 796. What we want
 797. Who we are
 798. Qu’est-ce que nous faisons?
 799. Qu’est-ce que nous voulons?
 800. Qui sommes nous?
 801. Nieuwe functies op de website
 802. Referenda en de wil van de burgers
 803. NEWSLETTER #15
 804. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 805. Enkele presentaties uit Nederland
 806. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 807. Mensenrechten en democratie
 808. Darwinisme en democratie
 809. Democratie bij de Atheners
 810. NEWSLETTER #14
 811. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 812. Français
 813. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 814. mail ons
 815. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 816. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 817. Buurtbevraging in Mechelen
 818. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 819. Decisive weeks lying ahead
 820. Direct democracy
 821. Omdat een andere politiek nodig is
 822. Democratie.Nu heeft u nodig!
 823. Democracy International Newsletter #13
 824. Vrij spreekrecht is absoluut
 825. The European Citizens’ Initiative
 826. Economie, democratie en het geluk
 827. Democratie maakt gelukkig
 828. Kom mee betogen!
 829. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 830. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 831. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 832. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 833. Time for Citizens to take the Initiative
 834. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 835. Voor de vrijheid van meningsuiting
 836. Over de vrijheid van meningsuiting
 837. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 838. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 839. credits
 840. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 841. DI NEWSLETTER #12
 842. Van particratie naar democratie
 843. De mythe van de Goede Dictator
 844. Vrijheid, democratie & secessie
 845. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 846. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 847. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 848. Schwarzenegger en directe democratie
 849. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 850. Is België echt een democratie?
 851. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 852. Het dierbare België
 853. DI-NEWSLETTER #11
 854. De kikker en de politiek
 855. Historiek tot 2002
 856. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 857. Laten we de stemplicht afschaffen.
 858. Historiek tot 2005
 859. Wat is en doet Democratie.nu ?
 860. Organisatie van WIT
 861. Wat is directe democratie?
 862. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 863. Het einde van de particratie?
 864. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 865. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 866. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 867. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 868. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 869. Aangeleerde hulpeloosheid
 870. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 871. Telt Ieders mening mee?
 872. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 873. N-VA slikt voorstel in
 874. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 875. Het pad van de innerlijke opstand
 876. Bevolking met kluitje in het riet
 877. Over eindtermen en burgerzin
 878. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 879. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 880. Schwarzenegger bijt in het zand
 881. Wijsheid voor de massa?
 882. over deze website
 883. History
 884. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 885. Hoe doden we een volksbesluit?
 886. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 887. Wahlstreik!
 888. politiek algemeen
 889. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 890. boeken en artikels
 891. Interview Jos Verhulst
 892. Het verdiepen van de democratie
 893. Persbericht Democratie.nu
 894. Witte Werf maart 1999
 895. Witte Werf mei 1999
 896. Witte Werf augustus 1999
 897. Witte Werf oktober 1999
 898. Witte Werf november 1999
 899. Witte Werf december 1999
 900. Witte Werf april 2000
 901. Witte Werf mei 2000
 902. Witte Werf december 2001
 903. Witte Werf februari 2002
 904. Witte Werf juni 2002
 905. Witte Werf oktober 2002
 906. Witte Werf december 2002
 907. Witte Werf april 2003
 908. Witte Werf juli 2003
 909. Witte Werf november 2003
 910. Witte Werf januari 1999
 911. Witte Werf januari 2000
 912. Over particratie, meerderheid en oppositie
 913. Witte Werf januari 2004
 914. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 915. Wit Bericht 05/09/2001
 916. Wit Bericht 23/03/2002
 917. Wit Bericht 10/04/2002
 918. Wit Bericht 20/04/2002
 919. Wit Bericht 17/05/2002
 920. Wit Bericht 11/09/2002
 921. Wit Bericht 02/01/2003
 922. Wit Bericht 19/01/2003
 923. Wit Bericht 25/01/2003