Nieuws

Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw

Dankzij haar grote expertise over directe democratie stelde Democratie.Nu zélf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet op: een eigen Vlaams ‘voorstel van organiek decreet’, gebaseerd op binnen- en buitenlandse studies, good practices, aanbevelingen van de Raad van Europa (Venice Commission) en reeds opgedane ervaringen met gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met de initiatieven die in Wallonië werden ingediend en reeds op 1 april 2015 een advies kregen van de Raad van State. Het burgervoorstel werd op 28 januari via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend.

De voornaamste kenmerken van het uitvoeringsdecreet van Democratie.Nu in een notendop:

A) Voorwaarden voor een burgervriendelijke volksraadpleging:
- géén plebiscieten (d.i. een volksraadpleging op initiatief van de overheid), enkel op volksinitiatief!
- de initiatiefnemers blijven baas over hun vraag (de overheid herformuleert de vraag dus niet)
- dubbele vraagstelling binnen dezelfde vraag of negatieve vraagstelling is verboden
- de mogelijkheden in geval van dubbel JA (bij twee vragen) moeten duidelijk worden vermeld
- redelijke handtekeningendrempel: 50.000 handtekeningen is ruimschoots voldoende voor een niet-bindende volksraadpleging (waarvan tal van onderwerpen al op voorhand door de grondwetgever werden uitgesloten)
- redelijke termijn (1,5 jaar) voor de handtekeningenwerving, waarbij de handtekeningeninzameling moet worden toegestaan op alle publiek toegankelijke plaatsen
- geen overheidsinmenging en financiering van campagnes met belastinggeld
- financiële transparantie van de deelnemers en de campagnes is een must
- de Vlaamse Ombudsdienst schrijft een neutrale brochure, alsook achteraf het evaluatierapport - de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (nu enkel bevoegd voor volksraadplegingen op lokaal niveau) dient ook bevoegd te worden inzake de gewestelijke volksraadpleging
- géén opkomstdrempels, net zoals bij verkiezingen
- geen geografische spreiding, gezien het louter adviserende karakter van de volksraadpleging en de beperking in onderwerpen
- enkel Belgen vanaf 16 jaar kunnen stemmen
- gelijktijdigheid van volksraadplegingen én verkiezingen moet kunnen
- een volksraadpleging wordt gehouden op dezelfde locaties als de verkiezingen
- geheime stemming door de volksvertegenwoordigers over het gevolg dat wordt gegeven aan het resultaat van de volksraadpleging

B) Burgervriendelijke procedure
- de initiatiefnemers hebben recht op de lijst van de kiesgerechtigden en genieten van het tarief verkiezingsdrukwerk
- het portvrij verzenden van ingevulde petitieformulieren is wenselijk
- het moet mogelijk zijn om per volmacht te stemmen
- de procedure voor het elektronisch handtekenen van het petitieformulier dient op punt te worden gesteld
- er moet een duidelijke regeling worden geformuleerd betreffende vervanging en bijstand van de initiatiefnemers
- betrouwbare akkoorden moeten worden gewaarborgd (de wet en het uitvoeringsbesluit worden eerst gepubliceerd in het staatsblad alvorens het initiatief desgevallend in te trekken)
- betere controlemogelijkheden zijn wenselijk: op de ingediende formulieren; op de handtekeningen, op de verwerking van de resultaten; op het nazicht van de handtekeningen
- de initiatiefnemers kunnen getuigen afvaardigen bij de stem- en telverrichtingen en – net zoals bij verkiezingen – moet vastgestelde fraude kunnen worden bestraft
- Beroep aantekenen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen moet mogelijk zijn.

-> Officiële documenten Gewestelijke Volksraadpleging

 

PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?


'Democratie? Mijn voeten!'


Democratie.Nu wil dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. De recente zesde staatshervorming - en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging - laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd.

Maar hier wringt het schoentje: de gewestelijke volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht dode letter blijft. Democratie.Nu betreurt dat er tot op heden géén uitvoeringsdecreet werd uitgevaardigd (en dat in contrast met diverse aangeleverde Waalse voorstellen). Waarom gunt de huidige Vlaamse regering de bevolking dit grondwettelijk recht op inspraak niet? 

Democratie.Nu nam het initiatief en ontwierp zélf een uitvoeringsdecreet.

Een uitvoeringsbesluit voor het volk, door het volk

Kort na de bekendmaking van dit opzet werd de burgerbeweging door Groen gecontacteerd, die intussen ook zelf een uitvoeringsdecreet had opgesteld. Het groene voorstel is echter een initiatief van de oppositie. En oppositie-initiatieven zijn nu eenmaal - in ons huidig systeem van coalitievorming - zo goed als machteloos, wegens het mechanisme van stemmen volgens de partijrichtlijn.

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werden verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Siegfried Bracke (bestuurslid N-VA en ook voorzitter van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers) is bereid het uitvoeringsbesluit te bestuderen. Vlaams fractieleider Bart Somers (Open VLD) legt het uitvoeringsbesluit voor aan de coalitiepartners. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) - initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting - ontvangt Democratie.Nu heel binnenkort teneinde het voorstel te bespreken. CD&V reageerde op geen enkel verzoek.

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging diende Democratie.Nu op 28 januari 2016 ook zélf een direct verzoekschrift in bij het parlement. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, desgewenst de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement. Idealiter wordt het houden van een Vlaamse gewestelijke volksraadpleging nog mogelijk tijdens deze legislatuur. Democratie.Nu dient het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting. Check zeker ook Democratie.Nu's uitvoeringsdecreet in een notendop!

 

 

Editoriaal

Beste direct-democraat.

Verandering van spijs doet eten. Vanaf heden biedt Democratie.Nu u dan ook een nieuwsbrief in een fris jasje aan.

Gaandeweg zullen er twee soorten nieuwsbrieven verschijnen:

1.    De ene soort nieuwsbrief – de zogenaamde dossiers – focussen zich op diverse brandend actuele maatschappelijke thema’s.

Zo snijden de eerstvolgende dossieredities onder meer de volgende onderwerpen aan:
-    ‘(de logica van) Het Vrije Woord’: waarom de vrije meningsuiting zo cruciaal is, wil échte democratie kunnen bloeien
-    de ‘Particratie’: een analyse van de heersende politieke klasse
-    ‘Politieke Mêmes’: een analyse van het gehanteerde politieke taalgebruik
-    de verborgen agenda van de ‘Politieke Correctheid’
-    ‘Verkiezingen zijn géén Democratie’
-    ‘Vlaanderen, België, Europa en de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde: over de gestage evolutie naar een internationale, niet-verkozen anonieme rechtsdictatuur.
-    …

Telkens nadat een nieuw dossier wordt aangesneden, zullen de daaropvolgende weken een aantal ‘updates’ verschijnen, die het thema steeds verder uitspitten. Deze updates spelen tevens in op lezersbrieven en/of recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Democratie.Nu blijft hierbij haar trouwe lezers gedegen informatie aanleveren. Anderzijds willen wij ook hén aanspreken, die tot op heden weinig met politiek zijn vertrouwd. Via het gloednieuwe ‘Dummies-luik’ wil Democratie.Nu de leek wegwijs maken doorheen het kluwen dat politiek heet.

2.    De andere soort nieuwsbrief richt zich specifiek op een actueel Democratie.Nu-project. Momenteel betreft dit de (implementatie van de) gewestelijke volksraadpleging. Voorliggende nieuwsbrief brengt hierover verslag uit.

Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten

 

Democratie.Nu stuurde op 15 februari een persbericht uit, waarin ze haar opzet - het streven naar de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging - wereldkundig maakte.

 

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1240-kan-de-democratie-de-vlaamse-politiek-heroveren

 

 

Relevante documenten kunt u hieronder vinden.

-> Gewestelijke volksraadpleging voor DUMMIES:

http://democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies

 

-> Méér weten over de volksraadpleging?

http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Draaiboek_acties
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/MEER_DEMOCRATIE
Stappenplan gemeentelijke volksraadpleging


Zie ook:
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Volksraadpleging_Zulte_16_jan_2011
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Gemeentedecreet_burgerparticipatie_%E2%80%93_overzicht
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Some_guidelines_for_an_effective_organization
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/TOOLBOX
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Draaiboek_aanwezigheid_bij_een_volksraadpleging
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Volksraadpleging_Tielt_20_maart_2011
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Zelf_een_referendum_inrichten
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Referendum_defusie_in_Ekeren

Zie ook meer algemene info:
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Staatshervorming_volgens_Zwitsers_model
http://democratie.nu/index.php/component/search/?searchword=gewestelijke%20volksraadpleging&searchphrase=all

Meer artikelen...

 1. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 2. Knipsels november 2015
 3. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 4. Knipsels oktober 2015
 5. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 6. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 7. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 8. Knipsels september 2015
 9. Knipsels augustus 2015
 10. Knipsels juli 2015
 11. Knipsels juni 2015 deel 2
 12. Knipsels juni 2015
 13. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 14. Wat is democratie?
 15. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 16. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 17. Knipsels mei 2015 deel 2
 18. Knipsels mei 2015
 19. Knipsels april 2015 deel 2
 20. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 21. Knipsels april 2015
 22. Knipsels maart 2015 deel 3
 23. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 24. Knipsels maart 2015 deel 2
 25. Knipsels maart 2015
 26. Knipsels februari 2015
 27. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 28. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 29. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 30. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 31. Knipsels Januari 2015
 32. Knipsels Kerst 2014
 33. Doneer!
 34. Knipsels december 2014
 35. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 36. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 37. Knipsels november 2014
 38. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 39. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 40. Knipsels oktober 2014
 41. Knipsels juli 2014
 42. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 43. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 44. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 45. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 46. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 47. Knipsels juni 2014
 48. Les positions des partis
 49. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 50. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 51. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 52. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 53. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 54. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 55. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 56. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 57. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 58. Begrippen rond democratie
 59. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 60. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 61. De N-VA en het referendum
 62. Knipsels maart 2014
 63. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 64. Knipsels 02/2014
 65. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 66. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 67. Directe democratie maakt het volk soeverein
 68. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 69. Les articles de Démocratie Directe
 70. Knipsels 09/2013
 71. Wie is er bang van confederalisme?
 72. Knipsels 12/2013
 73. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 74. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 75. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 76. Witte werven
 77. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 78. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 79. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 80. Wilfried Martens en de democratie
 81. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 82. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 83. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 84. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 85. De afgeremde democratie
 86. Dossier: Tax Freedom Day
 87. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 88. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 89. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 90. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 91. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 92. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 93. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 94. Hoe organiseer ik een referendum?
 95. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 96. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 97. De referendumsituatie in Vlaanderen
 98. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 99. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 100. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 101. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 102. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 103. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 104. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 105. Knipsels 10/2012
 106. Knipsels 08/2012
 107. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 108. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 109. Overwoekerende particratie
 110. Knipsels 07/2012
 111. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 112. Defining and measuring democracy
 113. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 114. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 115. Presentaties van de workshops
 116. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 117. Referendum over hennepteelt
 118. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 119. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 120. Knipsels maart 2012
 121. Waar is het Duitse goud?
 122. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 123. Artikelenbundel Februari 2012
 124. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 125. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 126. Artikelenbundel januari 2012
 127. 1ste Partijcongres van 3D
 128. Burgerinitiatieven
 129. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 130. G1000: zwakke placebo
 131. Het gedroomde land van de G1000
 132. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 133. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 134. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 135. Korte berichten november 2011
 136. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 137. ESM, de nieuwe Europese dictator
 138. Zwitserland is België niet
 139. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 140. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 141. Klein maar dapper.
 142. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 143. Burger telt weer niet mee
 144. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 145. De verzwegen revolutie in IJsland
 146. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 147. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 148. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 149. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 150. Marokkanen willen meer democratie
 151. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 152. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 153. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 154. G1000 Burgerinitiatief
 155. Democracy International Conferentie
 156. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 157. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 158. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 159. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 160. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 161. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 162. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 163. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 164. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 165. Schending Verdrag van Lissabon
 166. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 167. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 168. Vrije verkiezingen Egypte
 169. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 170. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 171. Burgerinitiatieven Rucphen
 172. BROV Politiek theater
 173. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 174. ECAS Conferentie 17 maart
 175. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 176. Volksraadpleging Tielt
 177. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 178. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 179. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 180. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 181. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 182. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 183. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 184. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 185. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 186. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 187. Referendum over Parkstad Turnhout?
 188. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 189. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 190. Referendum in Zulte
 191. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 192. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 193. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 194. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 195. Start je eigen land
 196. Mandataris versus partij
 197. De deugdzaamheid van de kleintjes
 198. Touring wil referendum over rekeningrijden
 199. Politieke etiketten : what’s in a name?
 200. Direct democracy prevents violence
 201. De macht van het volk, een referendum nu!
 202. Organiseer referendum over voortbestaan België
 203. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 204. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 205. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 206. De Belgische staatshervorming voorbij
 207. Staatshervorming Plan Z
 208. Over standpunt...
 209. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 210. De pi-factor van De Lange Wapper
 211. Zwitserland blijft meest competitieve land
 212. Knipsels september 2010
 213. Turken houden referendum over hun grondwet
 214. Groen licht voor geheime operaties
 215. Global Citizens in Charge
 216. Prijs voor de Democratie 2010
 217. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 218. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 219. ECI - pas vanaf 2012
 220. De wereld als weerbericht
 221. 1 op 6 Belgen stemde niet
 222. Referendum op lange baan geschoven
 223. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 224. Confederalisme voor dummies
 225. Natuurlijke rechten en democratie
 226. De stad der zienden
 227. België IS gebarsten
 228. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 229. Kiezersbedrog 2010
 230. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 231. Europa is alles behalve demokratisch
 232. De vergrendelde democratie
 233. Zwitserse zuinigheid
 234. Confederaal België
 235. Democratie? dream on
 236. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 237. Waar voor je geld-index
 238. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 239. De mythe van de parlementaire democratie
 240. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 241. Het Zweedse referendum
 242. Institutionele vuilnisbelt
 243. Hervormingsstreven in het vizier
 244. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 245. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 246. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 247. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 248. Direct Democracy Now!
 249. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 250. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 251. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 252. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 253. Directe democratische partijen
 254. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 255. Workshop - Politiek zonder politici
 256. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 257. Diplomademocratie
 258. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 259. Firmenspenden verbieten
 260. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 261. Politics without Politicians
 262. De EU schaadt de Europese idee
 263. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 264. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 265. The EU and Democracy do not match
 266. Minaretten
 267. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 268. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 269. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 270. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 271. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 272. Herentals stemt over verdwijnpaal
 273. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 274. Een gids door enkele documenten
 275. Global Forum on Modern Direct Democracy
 276. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 277. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 278. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 279. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 280. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 281. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 282. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 283. GVA en Democratie.Nu
 284. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 285. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 286. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 287. Directe democratie smaakt naar meer
 288. Referendum in Waasland?
 289. De Gewone Sabotage
 290. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 291. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 292. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 293. Geen gewone zondag in Antwerpen
 294. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 295. Persmap van Democratie.Nu
 296. Persbericht van Democratie.Nu
 297. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 298. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 299. Een democratische hoogdag
 300. Het referendum als democratisering van de politiek
 301. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 302. Directe Democratie en Bart De Wever
 303. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 304. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 305. Duitse kink in de EU-kabel?
 306. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 307. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 308. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 309. De kwelgeest Lange Wapper
 310. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 311. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 312. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 313. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 314. Uitwassen van de particratie
 315. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 316. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 317. Global Forum on Modern Direct Democracy
 318. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 319. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 320. Belangrijkste voordelen directe democratie
 321. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 322. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 323. Democratie en economie
 324. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 325. Burgemeester wil geen referendum
 326. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 327. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 328. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 329. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 330. Niemand geloofde nog in verbreding
 331. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 332. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 333. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 334. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 335. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 336. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 337. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 338. Izegem : Actiecomit
 339. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 340. Het einde van de grondwet?
 341. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 342. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 343. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 344. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 345. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 346. Over de scheiding der machten
 347. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 348. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 349. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 350. Knipsels april 2009
 351. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 352. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 353. De opmars van een wereldregering
 354. Democratie voor de elite
 355. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 356. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 357. Een blablabla Parlement
 358. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 359. Particratie is geen democratie
 360. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 361. Knipsels maart 2009
 362. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 363. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 364. Knipsels februari 2009
 365. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 366. Knipsels januari 2009
 367. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 368. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 369. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 370. De logica van de democratie
 371. Bedenkingen over de scheiding der machten
 372. Democratie en natuurrecht
 373. Voorbij de staatshervorming
 374. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 375. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 376. politiek beu
 377. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 378. Austrian minister quits over EU referendum clause
 379. Knipsels december 2008
 380. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 381. Referendum over stemplicht
 382. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 383. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 384. Knipsels november 2008
 385. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 386. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 387. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 388. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 389. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 390. Opstand!
 391. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 392. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 393. Big Brother
 394. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 395. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 396. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 397. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 398. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 399. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 400. No Means No
 401. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 402. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 403. Knipsels oktober 2008
 404. Is de EU democratischer dan België
 405. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 406. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 407. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 408. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 409. Recall van Arnold Schwarzenegger
 410. Knipsels september 2008
 411. Vier direct democratische initiatieven
 412. Steun Oosterweel referendum
 413. Knipsels augustus 2008
 414. Confederale chaos
 415. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 416. knipsels juli 2008
 417. Het hervormen van een staat
 418. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 419. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 420. Save Our Water Resources
 421. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 422. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 423. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 424. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 425. NO means NO
 426. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 427. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 428. Blokkeringsmemen herkennen
 429. Die verdomde Ieren toch!
 430. Waar BHV echt over gaat
 431. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 432. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 433. Nieuwe Europese Conventie.
 434. Beckerich
 435. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 436. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 437. België heruitgevonden
 438. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 439. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 440. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 441. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 442. EU bang van Iers referendum
 443. Tempelhof gaat dicht
 444. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 445. Die vervelende democratie toch
 446. Het vrije woord en dreiging met geweld
 447. Waarom onderwijs?
 448. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 449. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 450. Referendum over flat tax te Obwalden
 451. Kleine berichten maart 2008
 452. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 453. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 454. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 455. Iers referendum wordt genegeerd.
 456. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 457. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 458. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 459. Knipsels januari 2008
 460. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 461. Referendum over staatshervorming
 462. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 463. Luisteren politici naar u?
 464. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 465. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 466. I want a referendum
 467. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 468. Denkend aan Sint Kilda
 469. Federalisme en democratie
 470. Europa wil niet weten van democratie
 471. Despotisme versus volksraadpleging
 472. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 473. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 474. Wie laat ons mee beslissen?
 475. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 476. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 477. Waarom doet het parlement niets?
 478. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 479. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 480. Nieuws van het Referendum Platform
 481. De zetelcarrousel
 482. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 483. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 484. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 485. Wij willen onze zeg!
 486. Europees Referendum Campagne 2
 487. Diverse berichten 11/2007
 488. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 489. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 490. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 491. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 492. Referendum over Rand kan niet
 493. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 494. Geen tweede referendum in Nederland
 495. Twee voorstellen van de burger in Gent
 496. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 497. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 498. Campaigns from across the EU call for a referendum
 499. Over een echte bescherming van de minderheden
 500. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 501. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 502. Hamburg: Referendum over referenda
 503. Het referendum legaliseren
 504. Wij zijn de baas
 505. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 506. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 507. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 508. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 509. We vertrouwen de burger niet
 510. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 511. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 512. Stockholms referendum over tol
 513. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 514. De politieke kaste
 515. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 516. Voor een nieuw EU-referendum!
 517. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 518. Een gezonde stemming?
 519. Christen-democratie en referendum
 520. Op naar volgend EU-referendum
 521. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 522. Links en rechts
 523. Vertrouwen
 524. De anti-democratische EU
 525. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 526. Platform voor Vrije Meningsuiting
 527. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 528. De afwezige staatsburger.
 529. Naar asymmetrische staat
 530. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 531. Referendum over Europese grondwet
 532. Référendum
 533. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 534. First World Conference on Direct Democracy
 535. Reeds 16 Europese petities
 536. Een parlement zonder partijen
 537. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 538. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 539. knipsels-april 2007
 540. De campagne is de boodschap.
 541. Handen af van onze verkiezingen
 542. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 543. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 544. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 545. knipsels
 546. Tsjechisch sprookje
 547. Referendum over macht van politieke partijen
 548. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 549. Verslag debat: democratie in België?
 550. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 551. De kiesdrempel
 552. Democratie zonder nonsens
 553. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 554. campagne verkiezingen 2007
 555. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 556. lezing Arthur De Decker
 557. ¿Qué es lo que pretendemos?
 558. ¿Quienes somos?
 559. Vlaanderen onafhankelijk?
 560. Nieuw nummer van Athene is uit
 561. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 562. Het razende schaap van de Franse revolutie
 563. Dedecker voor directe democratie
 564. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 565. Nederland en het Referendum
 566. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 567. Vrij Informatie Netwerk
 568. Tussen controle en veiligheid
 569. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 570. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 571. Geef de macht terug aan de burger
 572. De Belgische democratie faalt
 573. referendum over abortus
 574. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 575. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 576. knipsels
 577. Aansluiting bij Rusland
 578. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 579. Referendum te Merchtem afgewezen
 580. Referendum op komst in Poperinge?
 581. Grondwetsherziening?
 582. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 583. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 584. Democratie zonder politiek?
 585. Een Canadees debat
 586. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 587. Dehaene slaat weer toe
 588. Verlies voor de groenen in Hessen
 589. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 590. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 591. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 592. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 593. Europees netwerk voor direkte democratie
 594. De komende referenda in Zwitserland
 595. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 596. Reginald Moreels
 597. Ludo Dierickx
 598. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 599. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 600. Welke democratie?
 601. Slaafse parlementsleden
 602. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 603. Europese vetpotten
 604. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 605. Liegen mag
 606. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 607. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 608. Argumenten tegen democratie
 609. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 610. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 611. Het republikeins genootschap
 612. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 613. Verhofstadt en de paarse democratie
 614. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 615. Het wonder van de verlichting
 616. Een onthullend arrest
 617. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 618. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 619. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 620. Seborga: we the people...
 621. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 622. De noodzaak van de geheime stemming
 623. Di Rupo en de directe democratie
 624. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 625. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 626. Democratie in België is een schijnvertoning
 627. Verzoekschrift sociale woningen
 628. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 629. Verdacht stemadvies
 630. Van Peel spreekt
 631. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 632. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 633. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 634. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 635. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 636. Update: de huidige partijstandpunten
 637. Democratie en economie
 638. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 639. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 640. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 641. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 642. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 643. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 644. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 645. Referendum te Ittre
 646. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 647. Belangrijke studie over naïef cynisme
 648. Directe democratie en belastingsfraude
 649. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 650. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 651. Nordrhein-Westfalen
 652. Beieren: voldoende handtekeningen
 653. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 654. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 655. Beperkte herverkiesbaarheid
 656. Geld en volksinitiatief
 657. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 658. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 659. Een historische kans!
 660. Sharia in Nederland?
 661. Documenten van de Verlichting (I)
 662. Slimme wetgeving
 663. Het zogenaamde politiek cynisme
 664. Referendum geëist te Fleurus
 665. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 666. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 667. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 668. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 669. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 670. Nederlandse toestanden - deel II
 671. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 672. Een anti-democratische mythe
 673. Het surrealisme van de Belgische politiek
 674. Directe democratie in Venezuela?
 675. De november-referenda in de USA
 676. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 677. Mark Eyskens over het referendum
 678. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 679. Duitse toestanden
 680. Berichten uit het Noorden
 681. Philadelphia II
 682. Is Europa te democratisch?
 683. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 684. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 685. Vrije meningsuiting
 686. Directe democratie en de doodstraf
 687. Documenten van de Verlichting (II)
 688. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 689. USA: directe democratie en landsconservatie
 690. USA: een stille belastingsrevolutie?
 691. Het referendum en de Belgische grondwet
 692. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 693. Democratie invoeren in ons land
 694. Drole de guerre (2)
 695. Memes en propaganda
 696. Propaganda begrijpen
 697. Democratie als witte magie
 698. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 699. Wetgeving rond directe democratie
 700. U wordt waargenomen
 701. Ierland: nieuw referendum over Nice
 702. We the people...
 703. Merkwaardige initiatieven in Californië
 704. Vlaams Blok voor referendum
 705. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 706. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 707. Nederland na de verkiezingen
 708. Drole de guerre (5)
 709. U wordt opgevoed
 710. Een democratische partij
 711. Journalisten en hun stem
 712. Van democratie is geen sprake...
 713. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 714. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 715. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 716. Parlementaire illusies
 717. Het goede leven
 718. Nieuw Gents referendum?
 719. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 720. Merkwaardig referendum in Norfolk
 721. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 722. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 723. Referendum in Duitstalig België?
 724. De standaard over het referendum
 725. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 726. Moet berichtgeving waar zijn?
 727. Japanse burger wantrouwt politici
 728. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 729. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 730. Quo Vadis, Europa?
 731. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 732. Geen democratie in Ekeren
 733. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 734. Strijd voor symbolen in Bolzano
 735. NVA tegen democratie
 736. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 737. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 738. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 739. Drole de guerre
 740. Weerstand tegen democratie
 741. Het nieuwe Estatut
 742. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 743. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 744. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 745. Europa heeft er een land bij
 746. persknipsels
 747. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 748. Italië wijst grondwetswijziging af
 749. Géén respect
 750. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 751. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 752. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 753. Volksdictatuur
 754. Eerste online referendum in Zwitserland
 755. Ward Beysen pro directe democratie
 756. Het goede leven
 757. Liegen in Malta
 758. Ondertussen in Somaliland
 759. Oorlog of democratie
 760. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 761. Peilingen (België)
 762. Peilingen (internationaal)
 763. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 764. Geluk en zelfbeschikking
 765. Bart Somers
 766. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 767. Onze progressieve pers
 768. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 769. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 770. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 771. Britten voor referendum over Europese grondwet
 772. Het particratisch argument
 773. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 774. Verzwijgen is goud
 775. Notities bij de voorbije verkiezingen
 776. Quotes uit de politiek
 777. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 778. Partijdige televisie
 779. Europese peilingen
 780. Democratie smaakt naar meer
 781. Catalonië stemt voor meer autonomie
 782. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 783. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 784. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 785. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 786. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 787. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 788. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 789. Het Witte Manifest
 790. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 791. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 792. Voor wie is het referendum bedreigend?
 793. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 794. Petitie "Europees parlement op een plek"
 795. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 796. What we do
 797. What we want
 798. Who we are
 799. Qu’est-ce que nous faisons?
 800. Qu’est-ce que nous voulons?
 801. Qui sommes nous?
 802. Nieuwe functies op de website
 803. Referenda en de wil van de burgers
 804. NEWSLETTER #15
 805. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 806. Enkele presentaties uit Nederland
 807. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 808. Mensenrechten en democratie
 809. Darwinisme en democratie
 810. Democratie bij de Atheners
 811. NEWSLETTER #14
 812. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 813. Français
 814. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 815. mail ons
 816. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 817. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 818. Buurtbevraging in Mechelen
 819. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 820. Decisive weeks lying ahead
 821. Direct democracy
 822. Omdat een andere politiek nodig is
 823. Democratie.Nu heeft u nodig!
 824. Democracy International Newsletter #13
 825. Vrij spreekrecht is absoluut
 826. The European Citizens’ Initiative
 827. Economie, democratie en het geluk
 828. Democratie maakt gelukkig
 829. Kom mee betogen!
 830. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 831. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 832. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 833. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 834. Time for Citizens to take the Initiative
 835. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 836. Voor de vrijheid van meningsuiting
 837. Over de vrijheid van meningsuiting
 838. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 839. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 840. credits
 841. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 842. DI NEWSLETTER #12
 843. Van particratie naar democratie
 844. De mythe van de Goede Dictator
 845. Vrijheid, democratie & secessie
 846. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 847. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 848. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 849. Schwarzenegger en directe democratie
 850. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 851. Is België echt een democratie?
 852. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 853. Het dierbare België
 854. DI-NEWSLETTER #11
 855. De kikker en de politiek
 856. Historiek tot 2002
 857. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 858. Laten we de stemplicht afschaffen.
 859. Historiek tot 2005
 860. Wat is en doet Democratie.nu ?
 861. Organisatie van WIT
 862. Wat is directe democratie?
 863. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 864. Het einde van de particratie?
 865. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 866. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 867. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 868. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 869. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 870. Aangeleerde hulpeloosheid
 871. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 872. Telt Ieders mening mee?
 873. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 874. N-VA slikt voorstel in
 875. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 876. Het pad van de innerlijke opstand
 877. Bevolking met kluitje in het riet
 878. Over eindtermen en burgerzin
 879. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 880. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 881. Schwarzenegger bijt in het zand
 882. Wijsheid voor de massa?
 883. over deze website
 884. History
 885. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 886. Hoe doden we een volksbesluit?
 887. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 888. Wahlstreik!
 889. politiek algemeen
 890. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 891. boeken en artikels
 892. Interview Jos Verhulst
 893. Het verdiepen van de democratie
 894. Persbericht Democratie.nu
 895. Witte Werf maart 1999
 896. Witte Werf mei 1999
 897. Witte Werf augustus 1999
 898. Witte Werf oktober 1999
 899. Witte Werf november 1999
 900. Witte Werf december 1999
 901. Witte Werf april 2000
 902. Witte Werf mei 2000
 903. Witte Werf december 2001
 904. Witte Werf februari 2002
 905. Witte Werf juni 2002
 906. Witte Werf oktober 2002
 907. Witte Werf december 2002
 908. Witte Werf april 2003
 909. Witte Werf juli 2003
 910. Witte Werf november 2003
 911. Witte Werf januari 1999
 912. Witte Werf januari 2000
 913. Over particratie, meerderheid en oppositie
 914. Witte Werf januari 2004
 915. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 916. Wit Bericht 05/09/2001
 917. Wit Bericht 23/03/2002
 918. Wit Bericht 10/04/2002
 919. Wit Bericht 20/04/2002
 920. Wit Bericht 17/05/2002
 921. Wit Bericht 11/09/2002
 922. Wit Bericht 02/01/2003
 923. Wit Bericht 19/01/2003
 924. Wit Bericht 25/01/2003