Nieuws

Forum voor Democratie over referenda

Het is tijd dat we de discussie over referenda een niveau hoger tillen, betogen dr. Rutger van den Noort en dr. Thierry Baudet. Ze trekken de lijnen voor een referenda-agenda 2018.

Zoals veel politieke discussies, is ook de discussie rond het houden van referenda totaal gepolariseerd. Vernieuwing van het referendaproces is nodig om de kloof met de bevolking te verkleinen en gedragen beslissingen te nemen.

De reden om net als in Zwitserland af en toe een referendum te houden is dat tijdens Tweede Kamerverkiezingen vrijwel geen enkele Nederlander het volledig eens is met alle standpunten van de gekozen partij. Het komt dus voor dat (ondanks dat de kiezer het gemiddeld eens is met een partij) op cruciale standpunten de mening van de bevolking afwijkt van de Kamersamenstelling. Op sommige thema’s leidt ons getrapte democratische systeem dus tot een andere uitkomst dan de zogenaamde ”popular vote”: de meerderheid van de stemmen. Alle reden dus om af en toe de bevolking te bevragen op cruciale thema’s.

Meer opties

Het is een illusie dat grote vraagstukken zoals een referendum over de nexit met een simpel ja of nee kunnen worden beantwoord. Tegenstanders van referenda gebruiken dit als argument om zo’n vraagstuk niet voor te leggen aan de bevolking. De eerste vernieuwing van het proces wordt hierbij zichtbaar. Het moet mogelijk worden om referenda te houden met meer dan twee antwoorden. Zo kunnen bijvoorbeeld in de discussie over de nexit er vijf opties worden voorgelegd, uiteenlopend van een verdere versterking van de EU tot het volledig vertrekken uit de EU. Ook teruggaan naar een EEG+-scenario kan dan een van de opties zijn.

Bij een referendum met meerdere opties ontstaat, net als bij bijvoorbeeld de Franse presidentsverkiezingen, de behoefte aan een tweede ronde, waarin de twee meest gekozen opties opnieuw worden voorgelegd aan de bevolking. Als in dit voorbeeld over de nexit de meest gekozen optie is dat Nederland zich losmaakt van de EU, dan neemt deze optie het op tegen de op één na meest gekozen optie: terug naar een handelsunie. De burgers die voor een verdere versteviging van de EU zijn, zullen dan in de tweede ronde massaal op de handelsunie stemmen, omdat dit in hun ogen een gunstiger alternatief is voor een volledig nexit.

Het resultaat is een gedragen besluit, waarbij de Tweede Kamer tussen de eerste stemming en de tweede stemming voldoende tijd moet hebben voor een inhoudelijke discussie en een stemadvies richting de bevolking. De uitkomst van de tweede ronde moet uiteraard bindend zijn.

Tweerichtingsverkeer

In de verte horen we tegenstanders bezwaren opwerpen over de complexiteit van het proces. Dit is pertinente onzin met de ervaring van afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Iedere Nederlander had namelijk de keus uit 1116 kandidaten op het stembiljet, een feest van de democratie. Iedere Nederlander, jong of oud, getalenteerd of niet, heeft de juiste keus gemaakt. Een ander bezwaar is dat de complexiteit van zo’n beslissing beter door experts kan worden genomen. Het is ontegenzeggelijk waar dat de voor- en nadelen van een ingrijpende beslissing duidelijk gecommuniceerd moeten worden, maar in een democratie is het ook belangrijk dat juist de proteststem en de stem van de straat worden meegenomen in een beslissing.

De stem van een hoogopgeleide politicus is niet belangrijker dan die van een gewone Nederlander die iets vanuit zijn onderbuik vindt. Sterker nog: een dienende elite betrekt juist deze stem in zijn uiteindelijke beslissing. Overigens is dit laatste tweerichtingsverkeer. Het is luisteren en bevragen, matig beargumenteerde stellingen serieus nemen, maar ook verwachten dat er wordt doorgedacht over indirecte gevolgen van een besluit.

Regie in Den Haag

Het is een schande dat D66 als de drijvende kracht achter referenda nu zijn handen aftrekt van referenda. Het principe van een referendum wordt alleen verdedigd als de uitkomst in lijn ligt met de mening van het partijkartel. Van de andere kant moeten activistische groepen stoppen met het dreigen met een referendum over ieder onderwerp waarmee een groep in de samenleving het niet eens is.

Hiermee komen we bij een volgende stap naar volwassenheid. De Tweede Kamer moet de regie voeren over de nieuw te vormen referenda-agenda. Deze agenda bevat onderwerpen die referendabel zijn, waarbij ook de bevolking onderwerpen kan aanleveren. In veel buitenlanden wordt driemaal per jaar een rijtje beslissingen voorgelegd aan de bevolking, zonder dat iedereen in een stuip schiet. Bij het vaststellen van de agenda voor het jaar kan dan worden besloten of een referendum enkelvoudig is of gaat lopen over twee ronden, afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp.

Ons voorstel is dat in het lopende jaar deze discussie gaat worden gevoerd in de Tweede Kamer met als doel tot een agenda voor 2018 te komen. Zonder vooruit te lopen op de inhoud van de agenda: het verdient aanbeveling dat de Tweede Kamer de intentie uitspreekt volgend jaar een aantal vragen voor te leggen aan de bevolking.

Aan het eind van 2018 kan dit proces geëvalueerd worden. Een van de vragen tijdens het laatste referendum zal helder moeten krijgen in hoeverre Nederlanders referenda willen. Ook hier dient een aantal opties te worden gegeven. Dit metaproces (een referendum over het referendumproces) is tenslotte ook onderdeel van het volwassen maken van dit proces.

Rutger van den Noort werkt in de VS voor een Nederlandse multinational. Thierry Baudet is Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie.

BRON: Reformatorisch Dagblad 25/03/17

NOOT van Democratie.Nu: Forum voor Democratie is de enige nieuwe Nederlandse partij, die de kiesdrempel haalde. De partij wil het Nederlandse kartel openbreken en politieke vernieuwing doorvoeren.  

gents referendum

GENT - Vrijdag wordt een stapel van meer dan 26.000 handtekeningen ingediend om een referendum te vragen over het circulatieplan van Gent. Dat meldt de actiegroep Intelligent Mobiel, die de afgelopen maanden de handtekeningen inzamelde. Het referendum zal waarschijnlijk voor september zijn.

De actiegroep, een samenwerking tussen enkele Gentse burgers en de Gentse N-VA, wil een referendum houden over het nieuwe circulatieplan, dat op 3 april van start gaat. Daarvoor waren de handtekeningen nodig van tien procent van alle inwoners van Gent. Dat wil zeggen: 26.000 geldige handtekeningen van Gentenaars ouder dan 16 jaar. 

De vraag die wordt voorgesteld voor het referendum is Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan: ja of neen? Maar de formulering of inhoud van de vraag kan nog aangepast worden in de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft ook het laatste woord over de datum en de vraag die gesteld wordt. Na het indienen van de handtekeningen is ongeveer twee maanden tijd nodig voor het tellen en voor de verplichte informatiecampagne voor het referendum. 

N-VA verklaarde al een referendum te willen in juni, maar het stadsbestuur mikt op september. De zomervakantie is geen optie, omdat veel Gentenaars dan niet thuis zijn. Later dan oktober kan niet. Een jaar voor de volgende verkiezingen, in oktober 2018, mag volgens de wet geen referendum worden gehouden.

Derde referendum

Als er genoeg geldige handtekeningen zijn wordt dit het derde referendum in Gent  Naast het referendum over de Belfort-parking in 1997, was er ook in 1999 een Gents referendum. Het plan was toen om De Lijn te dwingen haar gebruikers in tien jaar te verdubbelen. Op 25 april 1999 werd gestemd, maar omdat slechts 22 procent - niet de nodige veertig procent - van de stemgerechtigde inwoners opdaagde, werden de stemmen niet geteld.

Voor een geldig resultaat is, in tegenstelling tot de vorige referenda, nu geen veertig procent van de stemgerechtigden meer nodig. Vandaag volstaat in een stad als Gent een opkomst van tien procent van de stemgerechtigde inwoners. Als 25.000 Gentenaars gaan stemmen, moet dus worden geteld. Bij minder niet.

BRON: de Gentenaar, 22/03/2017 

NOOT van Democratie.Nu: N-VA wil op gemeentelijk vlak een referendum afdwingen. Op het Vlaamse niveau echter blokkeert de N-VA de wettelijke implementatie van ons grondwettelijk recht op gewestelijke volksraadplegingen.

 

Knipsels april 2017

 

Lees meer: Knipsels april 2017

Knipsels maart 2017

Lees meer: Knipsels maart 2017

bestel uw workshop!

Democratie is ons hoogste goed. De Belgen zijn trots op hun democatie.

 

En toch ... verschijnen onze democratische instellingen steeds vaker in slecht daglicht. Dacht u ook aan ondoorzichtige procedures, belangenvermenging en graaicultuur?

 

De vraag dringt zich op: is onze democratie gaandeweg uitgehold? Is de democratie ziek? Of nog gewaagder: is de democratie wel ooit ingevoerd?

 

Hoog tijd dus om die democratie onder de loep te nemen!

 

In deze workshop schetsen we samen het ideaaltype democratie: welke zijn de onmisbare elementen en waarden die een authentieke democratie kenmerken?

 

Vervolgens toetsen we ons huidige, bestuurlijk systeem aan deze democratische elementen af. Dit legt meteen de sterke en zwakke punten van ons eigen rechtssysteem bloot.

 

Tot slot belichten we samen een aantal pistes die de democratie in volle glorie laat schitteren. Democratie.Nu - het expertisecentrum voor directe democratie - ontwikkelde hiertoe een drievoudig pad. Openbarend! Ook buitenlandse landen (bv Zwitserland) leveren bijzonder inspirerende inzichten op.

 

Benieuwd naar hoe we ons bestuurlijke systeem kunnen herstellen? Benieuwd naar hoe u uw samenleving vormgeeft?

Hoe u zélf direct wetten stemt?

 

Dan is deze workshop zeker en vast een aanrader! Uitdagend, onthullend, praktisch. Voorkennis niet nodig.

 

Kies uw formule:

- een algemene, spraakmakende teaser-workshop van 20 minuten

- een meer uitgediepte versie over tal van verschillende thema’s

 

Vraag uw workshop aan; ons team van democraten staat paraat!

 

Meer artikelen...

 1. 3 wegen om de democratie in te voeren
 2. Knipsels februari 2017
 3. Mini-congres 18 februari
 4. Knipsels januari 2018
 5. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 6. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 7. Knipsels december 2016
 8. Knipsels november 2016
 9. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 10. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 11. Knipsels oktober 2016
 12. Knipsels september 2016
 13. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 14. Was de Brexit een eerste testrit?
 15. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 16. Knipsels augustus 2016
 17. Interview met de Referendum-Partij
 18. Knipsels juli 2016
 19. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 20. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 21. Knipsels juni 2016
 22. Knipsels mei 2016
 23. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 24. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 25. workshop loting 19 april Gent
 26. een mislukt opiniestuk
 27. Knipsels april 2016
 28. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 29. Quotes over de NPC
 30. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 31. Uitvoeringsdecreet wallonië
 32. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 33. Knipsels maart 2016
 34. Knipsels januari 2016
 35. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 36. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 37. Oproep: "En u?"
 38. Agenda
 39. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 40. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 41. Editoriaal
 42. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 43. Knipsels december 2015
 44. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 45. Knipsels november 2015
 46. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 47. Knipsels oktober 2015
 48. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 49. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 50. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 51. Knipsels september 2015
 52. Knipsels augustus 2015
 53. Knipsels juli 2015
 54. Knipsels juni 2015 deel 2
 55. Knipsels juni 2015
 56. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 57. Wat is democratie?
 58. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 59. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 60. Knipsels mei 2015 deel 2
 61. Knipsels mei 2015
 62. Knipsels april 2015 deel 2
 63. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 64. Knipsels april 2015
 65. Knipsels maart 2015 deel 3
 66. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 67. Knipsels maart 2015 deel 2
 68. Knipsels maart 2015
 69. Knipsels februari 2015
 70. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 71. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 72. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 73. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 74. Knipsels Januari 2015
 75. Knipsels Kerst 2014
 76. Doneer!
 77. Knipsels december 2014
 78. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 79. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 80. Knipsels november 2014
 81. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 82. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 83. Knipsels oktober 2014
 84. Knipsels juli 2014
 85. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 86. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 87. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 88. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 89. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 90. Knipsels juni 2014
 91. Les positions des partis
 92. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 93. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 94. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 95. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 96. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 97. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 98. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 99. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 100. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 101. Begrippen rond democratie
 102. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 103. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 104. De N-VA en het referendum
 105. Knipsels maart 2014
 106. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 107. Knipsels 02/2014
 108. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 109. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 110. Directe democratie maakt het volk soeverein
 111. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 112. Les articles de Démocratie Directe
 113. Knipsels 09/2013
 114. Wie is er bang van confederalisme?
 115. Knipsels 12/2013
 116. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 117. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 118. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 119. Witte werven
 120. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 121. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 122. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 123. Wilfried Martens en de democratie
 124. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 125. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 126. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 127. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 128. De afgeremde democratie
 129. Dossier: Tax Freedom Day
 130. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 131. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 132. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 133. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 134. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 135. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 136. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 137. Hoe organiseer ik een referendum?
 138. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 139. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 140. De referendumsituatie in Vlaanderen
 141. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 142. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 143. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 144. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 145. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 146. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 147. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 148. Knipsels 10/2012
 149. Knipsels 08/2012
 150. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 151. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 152. Overwoekerende particratie
 153. Knipsels 07/2012
 154. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 155. Defining and measuring democracy
 156. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 157. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 158. Presentaties van de workshops
 159. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 160. Referendum over hennepteelt
 161. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 162. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 163. Knipsels maart 2012
 164. Waar is het Duitse goud?
 165. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 166. Artikelenbundel Februari 2012
 167. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 168. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 169. Artikelenbundel januari 2012
 170. 1ste Partijcongres van 3D
 171. Burgerinitiatieven
 172. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 173. G1000: zwakke placebo
 174. Het gedroomde land van de G1000
 175. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 176. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 177. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 178. Korte berichten november 2011
 179. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 180. ESM, de nieuwe Europese dictator
 181. Zwitserland is België niet
 182. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 183. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 184. Klein maar dapper.
 185. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 186. Burger telt weer niet mee
 187. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 188. De verzwegen revolutie in IJsland
 189. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 190. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 191. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 192. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 193. Marokkanen willen meer democratie
 194. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 195. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 196. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 197. G1000 Burgerinitiatief
 198. Democracy International Conferentie
 199. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 200. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 201. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 202. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 203. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 204. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 205. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 206. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 207. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 208. Schending Verdrag van Lissabon
 209. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 210. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 211. Vrije verkiezingen Egypte
 212. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 213. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 214. Burgerinitiatieven Rucphen
 215. BROV Politiek theater
 216. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 217. ECAS Conferentie 17 maart
 218. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 219. Volksraadpleging Tielt
 220. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 221. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 222. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 223. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 224. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 225. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 226. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 227. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 228. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 229. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 230. Referendum over Parkstad Turnhout?
 231. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 232. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 233. Referendum in Zulte
 234. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 235. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 236. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 237. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 238. Start je eigen land
 239. Mandataris versus partij
 240. De deugdzaamheid van de kleintjes
 241. Touring wil referendum over rekeningrijden
 242. Politieke etiketten : what’s in a name?
 243. Direct democracy prevents violence
 244. De macht van het volk, een referendum nu!
 245. Organiseer referendum over voortbestaan België
 246. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 247. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 248. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 249. De Belgische staatshervorming voorbij
 250. Staatshervorming Plan Z
 251. Over standpunt...
 252. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 253. De pi-factor van De Lange Wapper
 254. Zwitserland blijft meest competitieve land
 255. Knipsels september 2010
 256. Turken houden referendum over hun grondwet
 257. Groen licht voor geheime operaties
 258. Global Citizens in Charge
 259. Prijs voor de Democratie 2010
 260. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 261. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 262. ECI - pas vanaf 2012
 263. De wereld als weerbericht
 264. 1 op 6 Belgen stemde niet
 265. Referendum op lange baan geschoven
 266. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 267. Confederalisme voor dummies
 268. Natuurlijke rechten en democratie
 269. De stad der zienden
 270. België IS gebarsten
 271. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 272. Kiezersbedrog 2010
 273. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 274. Europa is alles behalve demokratisch
 275. De vergrendelde democratie
 276. Zwitserse zuinigheid
 277. Confederaal België
 278. Democratie? dream on
 279. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 280. Waar voor je geld-index
 281. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 282. De mythe van de parlementaire democratie
 283. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 284. Het Zweedse referendum
 285. Institutionele vuilnisbelt
 286. Hervormingsstreven in het vizier
 287. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 288. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 289. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 290. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 291. Direct Democracy Now!
 292. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 293. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 294. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 295. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 296. Directe democratische partijen
 297. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 298. Workshop - Politiek zonder politici
 299. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 300. Diplomademocratie
 301. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 302. Firmenspenden verbieten
 303. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 304. Politics without Politicians
 305. De EU schaadt de Europese idee
 306. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 307. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 308. The EU and Democracy do not match
 309. Minaretten
 310. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 311. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 312. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 313. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 314. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 315. Herentals stemt over verdwijnpaal
 316. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 317. Een gids door enkele documenten
 318. Global Forum on Modern Direct Democracy
 319. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 320. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 321. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 322. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 323. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 324. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 325. GVA en Democratie.Nu
 326. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 327. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 328. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 329. Directe democratie smaakt naar meer
 330. Referendum in Waasland?
 331. De Gewone Sabotage
 332. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 333. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 334. Geen gewone zondag in Antwerpen
 335. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 336. Persmap van Democratie.Nu
 337. Persbericht van Democratie.Nu
 338. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 339. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 340. Een democratische hoogdag
 341. Het referendum als democratisering van de politiek
 342. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 343. Directe Democratie en Bart De Wever
 344. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 345. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 346. Duitse kink in de EU-kabel?
 347. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 348. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 349. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 350. De kwelgeest Lange Wapper
 351. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 352. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 353. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 354. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 355. Uitwassen van de particratie
 356. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 357. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 358. Global Forum on Modern Direct Democracy
 359. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 360. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 361. Belangrijkste voordelen directe democratie
 362. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 363. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 364. Democratie en economie
 365. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 366. Burgemeester wil geen referendum
 367. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 368. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 369. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 370. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 371. Niemand geloofde nog in verbreding
 372. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 373. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 374. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 375. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 376. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 377. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 378. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 379. Izegem : Actiecomit
 380. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 381. Het einde van de grondwet?
 382. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 383. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 384. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 385. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 386. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 387. Over de scheiding der machten
 388. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 389. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 390. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 391. Knipsels april 2009
 392. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 393. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 394. De opmars van een wereldregering
 395. Democratie voor de elite
 396. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 397. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 398. Een blablabla Parlement
 399. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 400. Particratie is geen democratie
 401. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 402. Knipsels maart 2009
 403. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 404. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 405. Knipsels februari 2009
 406. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 407. Knipsels januari 2009
 408. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 409. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 410. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 411. De logica van de democratie
 412. Bedenkingen over de scheiding der machten
 413. Democratie en natuurrecht
 414. Voorbij de staatshervorming
 415. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 416. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 417. politiek beu
 418. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 419. Austrian minister quits over EU referendum clause
 420. Knipsels december 2008
 421. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 422. Referendum over stemplicht
 423. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 424. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 425. Knipsels november 2008
 426. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 427. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 428. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 429. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 430. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 431. Opstand!
 432. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 433. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 434. Big Brother
 435. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 436. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 437. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 438. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 439. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 440. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 441. No Means No
 442. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 443. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 444. Knipsels oktober 2008
 445. Is de EU democratischer dan België
 446. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 447. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 448. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 449. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 450. Recall van Arnold Schwarzenegger
 451. Knipsels september 2008
 452. Vier direct democratische initiatieven
 453. Steun Oosterweel referendum
 454. Knipsels augustus 2008
 455. Confederale chaos
 456. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 457. knipsels juli 2008
 458. Het hervormen van een staat
 459. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 460. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 461. Save Our Water Resources
 462. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 463. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 464. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 465. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 466. NO means NO
 467. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 468. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 469. Blokkeringsmemen herkennen
 470. Die verdomde Ieren toch!
 471. Waar BHV echt over gaat
 472. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 473. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 474. Nieuwe Europese Conventie.
 475. Beckerich
 476. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 477. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 478. België heruitgevonden
 479. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 480. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 481. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 482. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 483. EU bang van Iers referendum
 484. Tempelhof gaat dicht
 485. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 486. Die vervelende democratie toch
 487. Het vrije woord en dreiging met geweld
 488. Waarom onderwijs?
 489. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 490. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 491. Referendum over flat tax te Obwalden
 492. Kleine berichten maart 2008
 493. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 494. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 495. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 496. Iers referendum wordt genegeerd.
 497. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 498. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 499. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 500. Knipsels januari 2008
 501. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 502. Referendum over staatshervorming
 503. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 504. Luisteren politici naar u?
 505. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 506. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 507. I want a referendum
 508. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 509. Denkend aan Sint Kilda
 510. Federalisme en democratie
 511. Europa wil niet weten van democratie
 512. Despotisme versus volksraadpleging
 513. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 514. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 515. Wie laat ons mee beslissen?
 516. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 517. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 518. Waarom doet het parlement niets?
 519. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 520. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 521. Nieuws van het Referendum Platform
 522. De zetelcarrousel
 523. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 524. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 525. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 526. Wij willen onze zeg!
 527. Europees Referendum Campagne 2
 528. Diverse berichten 11/2007
 529. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 530. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 531. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 532. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 533. Referendum over Rand kan niet
 534. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 535. Geen tweede referendum in Nederland
 536. Twee voorstellen van de burger in Gent
 537. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 538. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 539. Campaigns from across the EU call for a referendum
 540. Over een echte bescherming van de minderheden
 541. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 542. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 543. Hamburg: Referendum over referenda
 544. Het referendum legaliseren
 545. Wij zijn de baas
 546. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 547. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 548. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 549. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 550. We vertrouwen de burger niet
 551. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 552. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 553. Stockholms referendum over tol
 554. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 555. De politieke kaste
 556. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 557. Voor een nieuw EU-referendum!
 558. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 559. Een gezonde stemming?
 560. Christen-democratie en referendum
 561. Op naar volgend EU-referendum
 562. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 563. Links en rechts
 564. Vertrouwen
 565. De anti-democratische EU
 566. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 567. Platform voor Vrije Meningsuiting
 568. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 569. De afwezige staatsburger.
 570. Naar asymmetrische staat
 571. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 572. Referendum over Europese grondwet
 573. Référendum
 574. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 575. First World Conference on Direct Democracy
 576. Reeds 16 Europese petities
 577. Een parlement zonder partijen
 578. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 579. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 580. knipsels-april 2007
 581. De campagne is de boodschap.
 582. Handen af van onze verkiezingen
 583. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 584. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 585. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 586. knipsels
 587. Tsjechisch sprookje
 588. Referendum over macht van politieke partijen
 589. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 590. Verslag debat: democratie in België?
 591. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 592. De kiesdrempel
 593. Democratie zonder nonsens
 594. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 595. campagne verkiezingen 2007
 596. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 597. lezing Arthur De Decker
 598. ¿Qué es lo que pretendemos?
 599. ¿Quienes somos?
 600. Vlaanderen onafhankelijk?
 601. Nieuw nummer van Athene is uit
 602. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 603. Het razende schaap van de Franse revolutie
 604. Dedecker voor directe democratie
 605. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 606. Nederland en het Referendum
 607. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 608. Vrij Informatie Netwerk
 609. Tussen controle en veiligheid
 610. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 611. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 612. Geef de macht terug aan de burger
 613. De Belgische democratie faalt
 614. referendum over abortus
 615. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 616. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 617. knipsels
 618. Aansluiting bij Rusland
 619. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 620. Referendum te Merchtem afgewezen
 621. Referendum op komst in Poperinge?
 622. Grondwetsherziening?
 623. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 624. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 625. Democratie zonder politiek?
 626. Een Canadees debat
 627. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 628. Dehaene slaat weer toe
 629. Verlies voor de groenen in Hessen
 630. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 631. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 632. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 633. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 634. Europees netwerk voor direkte democratie
 635. De komende referenda in Zwitserland
 636. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 637. Reginald Moreels
 638. Ludo Dierickx
 639. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 640. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 641. Welke democratie?
 642. Slaafse parlementsleden
 643. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 644. Europese vetpotten
 645. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 646. Liegen mag
 647. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 648. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 649. Argumenten tegen democratie
 650. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 651. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 652. Het republikeins genootschap
 653. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 654. Verhofstadt en de paarse democratie
 655. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 656. Het wonder van de verlichting
 657. Een onthullend arrest
 658. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 659. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 660. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 661. Seborga: we the people...
 662. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 663. De noodzaak van de geheime stemming
 664. Di Rupo en de directe democratie
 665. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 666. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 667. Democratie in België is een schijnvertoning
 668. Verzoekschrift sociale woningen
 669. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 670. Verdacht stemadvies
 671. Van Peel spreekt
 672. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 673. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 674. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 675. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 676. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 677. Update: de huidige partijstandpunten
 678. Democratie en economie
 679. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 680. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 681. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 682. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 683. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 684. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 685. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 686. Referendum te Ittre
 687. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 688. Belangrijke studie over naïef cynisme
 689. Directe democratie en belastingsfraude
 690. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 691. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 692. Nordrhein-Westfalen
 693. Beieren: voldoende handtekeningen
 694. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 695. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 696. Beperkte herverkiesbaarheid
 697. Geld en volksinitiatief
 698. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 699. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 700. Een historische kans!
 701. Sharia in Nederland?
 702. Documenten van de Verlichting (I)
 703. Slimme wetgeving
 704. Het zogenaamde politiek cynisme
 705. Referendum geëist te Fleurus
 706. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 707. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 708. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 709. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 710. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 711. Nederlandse toestanden - deel II
 712. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 713. Een anti-democratische mythe
 714. Het surrealisme van de Belgische politiek
 715. Directe democratie in Venezuela?
 716. De november-referenda in de USA
 717. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 718. Mark Eyskens over het referendum
 719. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 720. Duitse toestanden
 721. Berichten uit het Noorden
 722. Philadelphia II
 723. Is Europa te democratisch?
 724. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 725. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 726. Vrije meningsuiting
 727. Directe democratie en de doodstraf
 728. Documenten van de Verlichting (II)
 729. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 730. USA: directe democratie en landsconservatie
 731. USA: een stille belastingsrevolutie?
 732. Het referendum en de Belgische grondwet
 733. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 734. Democratie invoeren in ons land
 735. Drole de guerre (2)
 736. Memes en propaganda
 737. Propaganda begrijpen
 738. Democratie als witte magie
 739. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 740. Wetgeving rond directe democratie
 741. U wordt waargenomen
 742. Ierland: nieuw referendum over Nice
 743. We the people...
 744. Merkwaardige initiatieven in Californië
 745. Vlaams Blok voor referendum
 746. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 747. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 748. Nederland na de verkiezingen
 749. Drole de guerre (5)
 750. U wordt opgevoed
 751. Een democratische partij
 752. Journalisten en hun stem
 753. Van democratie is geen sprake...
 754. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 755. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 756. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 757. Parlementaire illusies
 758. Het goede leven
 759. Nieuw Gents referendum?
 760. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 761. Merkwaardig referendum in Norfolk
 762. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 763. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 764. Referendum in Duitstalig België?
 765. De standaard over het referendum
 766. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 767. Moet berichtgeving waar zijn?
 768. Japanse burger wantrouwt politici
 769. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 770. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 771. Quo Vadis, Europa?
 772. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 773. Geen democratie in Ekeren
 774. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 775. Strijd voor symbolen in Bolzano
 776. NVA tegen democratie
 777. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 778. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 779. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 780. Drole de guerre
 781. Weerstand tegen democratie
 782. Het nieuwe Estatut
 783. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 784. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 785. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 786. Europa heeft er een land bij
 787. persknipsels
 788. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 789. Italië wijst grondwetswijziging af
 790. Géén respect
 791. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 792. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 793. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 794. Volksdictatuur
 795. Eerste online referendum in Zwitserland
 796. Ward Beysen pro directe democratie
 797. Het goede leven
 798. Liegen in Malta
 799. Ondertussen in Somaliland
 800. Oorlog of democratie
 801. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 802. Peilingen (België)
 803. Peilingen (internationaal)
 804. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 805. Geluk en zelfbeschikking
 806. Bart Somers
 807. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 808. Onze progressieve pers
 809. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 810. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 811. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 812. Britten voor referendum over Europese grondwet
 813. Het particratisch argument
 814. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 815. Verzwijgen is goud
 816. Notities bij de voorbije verkiezingen
 817. Quotes uit de politiek
 818. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 819. Partijdige televisie
 820. Europese peilingen
 821. Democratie smaakt naar meer
 822. Catalonië stemt voor meer autonomie
 823. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 824. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 825. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 826. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 827. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 828. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 829. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 830. Het Witte Manifest
 831. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 832. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 833. Voor wie is het referendum bedreigend?
 834. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 835. Petitie "Europees parlement op een plek"
 836. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 837. What we do
 838. What we want
 839. Who we are
 840. Qu’est-ce que nous faisons?
 841. Qu’est-ce que nous voulons?
 842. Qui sommes nous?
 843. Nieuwe functies op de website
 844. Referenda en de wil van de burgers
 845. NEWSLETTER #15
 846. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 847. Enkele presentaties uit Nederland
 848. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 849. Mensenrechten en democratie
 850. Darwinisme en democratie
 851. Democratie bij de Atheners
 852. NEWSLETTER #14
 853. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 854. Français
 855. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 856. mail ons
 857. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 858. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 859. Buurtbevraging in Mechelen
 860. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 861. Decisive weeks lying ahead
 862. Direct democracy
 863. Omdat een andere politiek nodig is
 864. Democratie.Nu heeft u nodig!
 865. Democracy International Newsletter #13
 866. Vrij spreekrecht is absoluut
 867. The European Citizens’ Initiative
 868. Economie, democratie en het geluk
 869. Democratie maakt gelukkig
 870. Kom mee betogen!
 871. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 872. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 873. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 874. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 875. Time for Citizens to take the Initiative
 876. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 877. Voor de vrijheid van meningsuiting
 878. Over de vrijheid van meningsuiting
 879. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 880. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 881. credits
 882. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 883. DI NEWSLETTER #12
 884. Van particratie naar democratie
 885. De mythe van de Goede Dictator
 886. Vrijheid, democratie & secessie
 887. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 888. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 889. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 890. Schwarzenegger en directe democratie
 891. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 892. Is België echt een democratie?
 893. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 894. Het dierbare België
 895. DI-NEWSLETTER #11
 896. De kikker en de politiek
 897. Historiek tot 2002
 898. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 899. Laten we de stemplicht afschaffen.
 900. Historiek tot 2005
 901. Wat is en doet Democratie.nu ?
 902. Organisatie van WIT
 903. Wat is directe democratie?
 904. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 905. Het einde van de particratie?
 906. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 907. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 908. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 909. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 910. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 911. Aangeleerde hulpeloosheid
 912. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 913. Telt Ieders mening mee?
 914. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 915. N-VA slikt voorstel in
 916. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 917. Het pad van de innerlijke opstand
 918. Bevolking met kluitje in het riet
 919. Over eindtermen en burgerzin
 920. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 921. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 922. Schwarzenegger bijt in het zand
 923. Wijsheid voor de massa?
 924. over deze website
 925. History
 926. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 927. Hoe doden we een volksbesluit?
 928. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 929. Wahlstreik!
 930. politiek algemeen
 931. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 932. boeken en artikels
 933. Interview Jos Verhulst
 934. Het verdiepen van de democratie
 935. Persbericht Democratie.nu
 936. Witte Werf maart 1999
 937. Witte Werf mei 1999
 938. Witte Werf augustus 1999
 939. Witte Werf oktober 1999
 940. Witte Werf november 1999
 941. Witte Werf december 1999
 942. Witte Werf april 2000
 943. Witte Werf mei 2000
 944. Witte Werf december 2001
 945. Witte Werf februari 2002
 946. Witte Werf juni 2002
 947. Witte Werf oktober 2002
 948. Witte Werf december 2002
 949. Witte Werf april 2003
 950. Witte Werf juli 2003
 951. Witte Werf november 2003
 952. Witte Werf januari 1999
 953. Witte Werf januari 2000
 954. Over particratie, meerderheid en oppositie
 955. Witte Werf januari 2004
 956. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 957. Wit Bericht 05/09/2001
 958. Wit Bericht 23/03/2002
 959. Wit Bericht 10/04/2002
 960. Wit Bericht 20/04/2002
 961. Wit Bericht 17/05/2002
 962. Wit Bericht 11/09/2002
 963. Wit Bericht 02/01/2003
 964. Wit Bericht 19/01/2003
 965. Wit Bericht 25/01/2003