Nieuws

bestel uw workshop!

Democratie is ons hoogste goed. De Belgen zijn trots op hun democatie.

 

En toch ... verschijnen onze democratische instellingen steeds vaker in slecht daglicht. Dacht u ook aan ondoorzichtige procedures, belangenvermenging en graaicultuur?

 

De vraag dringt zich op: is onze democratie gaandeweg uitgehold? Is de democratie ziek? Of nog gewaagder: is de democratie wel ooit ingevoerd?

 

Hoog tijd dus om die democratie onder de loep te nemen!

 

In deze workshop schetsen we samen het ideaaltype democratie: welke zijn de onmisbare elementen en waarden die een authentieke democratie kenmerken?

 

Vervolgens toetsen we ons huidige, bestuurlijk systeem aan deze democratische elementen af. Dit legt meteen de sterke en zwakke punten van ons eigen rechtssysteem bloot.

 

Tot slot belichten we samen een aantal pistes die de democratie in volle glorie laat schitteren. Democratie.Nu - het expertisecentrum voor directe democratie - ontwikkelde hiertoe een drievoudig pad. Openbarend! Ook buitenlandse landen (bv Zwitserland) leveren bijzonder inspirerende inzichten op.

 

Benieuwd naar hoe we ons bestuurlijke systeem kunnen herstellen? Benieuwd naar hoe u uw samenleving vormgeeft?

Hoe u zélf direct wetten stemt?

 

Dan is deze workshop zeker en vast een aanrader! Uitdagend, onthullend, praktisch. Voorkennis niet nodig.

 

Kies uw formule:

- een algemene, spraakmakende teaser-workshop van 20 minuten

- een meer uitgediepte versie over tal van verschillende thema’s

 

Vraag uw workshop aan; ons team van democraten staat paraat!

 

3 wegen om de democratie in te voeren

Democratie.Nu’s strijd voor democratische vernieuwing wordt gevoerd vanuit een coherent geheel aan ideeën. Aan het getouwtrek tussen links en rechts nemen wij liever niet deel. De oorzaak van de crisis zit véél dieper: een gebrek aan volkssoevereiniteit, een pijnlijk gebrek aan wetgevende bevoegdheid voor de burger. 

Bijgevolg moet de democratie niet worden ‘hervormd' of ‘verfijnd', maar per definitie worden ‘ingevoerd’.

We onderscheiden hiertoe een drietal wegen:

Optie 1: de wettelijke weg
Optie 2: de ‘ongrondwettelijke’ weg
Optie 3: een ruimere lezing van de grondwet

De Belgische Grondwet stelt in Art. 33: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

en in Art. 42 “De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen.”  

 

Nu volgen de drie opties om deze te wijzigen opdat wetgevende bevoegdheid voor de burger mogelijk wordt.

 

Optie 1: de wettelijke weg: de grondwet wordt aangepast/gemoderniseerd
Door een aantal grondwetsartikels (hier specifiek: Art. 33) ‘voor herziening vatbaar te verklaren’. Dit gebeurt traditiegewijs op het einde van de legislatuur, waarop dan logischerwijs de ontbinding van het parlement volgt.
De nieuwe, aantredende regering kan dan - indien gewenst - met een tweederde meerderheid de specifieke grondwetsartikels wijzigen. Door specifiek Art. 33 in de grondwet te wijzigen, worden bindende referenda een grondwettelijke realiteit.
Art. 33 van de Belgische Grondwet bepaalt: ‘Alle machten gaan uit van de Natie’. Maar wie of wat is de ‘natie’? Gaan in een democratie niet alle machten uit van het volk? Met andere woorden: bij de eerstvolgende grondwetswijziging dient het misleidende begrip ‘natie’ te worden vervangen door ‘het volk’, waarbij dat volk ten alle tijde rechtstreeks wetgevend werk moet kunnen verrichten.

 

Optie 2: een ‘ongrondwettelijke’ daad.
Zelfs indien de politieke klasse de grondwetsartikelen niet wil herzien (optie 1), kan men – mits enige politieke, goede wil - evenwel onmiddellijk de grondwet wijzigen. Dit vond in België al eerder plaats.
Een voorbeeld: het algemeen stemrecht werd na de eerste wereldoorlog ook ingevoerd, vooraleer de grondwet werd aangepast. Onder druk van de arbeidersbeweging en met de communistische machtsgreep in Rusland op de achtergrond voerde koning Albert 1 via de zogenaamde 'coup van Loppem' - tégen de toenmalige grondwettelijke bepalingen in! - het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht in. Ook het vrouwenstemrecht werd na de tweede wereldoorlog op ‘ongrondwettelijke wijze’ ingevoerd.

 

Optie 3: de grondwet hoeft niet eens te worden aangepast, een minder restrictieve lezing van de grondwet volstaat.
Onze grondwet hoeft het referendum helemaal niet uit te sluiten: een (direct)democratische interpretatie van de grondwet is ook mogelijk.


Cfr Het interim-verslag van de Commissie Politieke Vernieuwing, Ugent professor Vény:

"De stelling als zou de organisatie van een referendum en van een volksraadpleging ongrondwettelijk zijn, werd geopperd door de afdeling wetgeving van de Raad van State en domineert tevens de rechtsleer en rechtspraak. In de grondwet1 is voor de zogenaamde ongrondwettigheid evenwel nergens een duidelijke grondslag terug te vinden: nergens verbiedt een bepaling formeel het referendum of de volksraadpleging. Bovenvermelde redenering is gebaseerd op Art. 33 van de grondwet, maar dat artikel blijft erg vaag. Bovendien zou de ongrondwettigheid alleen maar voortvloeien uit het tweede lid van Art. 33, en dan nog in combinatie met Art. 42 van de grondwet. Zo de andere sprekers daarin een impliciet verbod menen te zien, dan komt dat doordat zij aan de grondwet een restrictieve lezing geven. Niets belet echter een ruimere lezing.


Laat ons ook niet vergeten hoe beide wetgevende kamers zonder aarzelen Art. 33, tweede lid, opzij hebben geschoven telkens wanneer het er op aan kwam internationale instellingen bevoegdheden te verlenen (terwijl de Raad van State bij verschillende gelegenheden had ingebracht dat de toewijzing van beslissingsbevoegdheden en de overdracht van nationale soevereiniteit aan internationale instanties niet met die grondwetsbepaling strookte).


Met andere woorden: de particratie heeft er geen enkele moeite mee om de nationale soevereiniteit - het hoogste goed van de burger - door te schuiven naar allerhande supranationale instanties. Maar wanneer beslissingsbevoegdheid naar de burgers moet worden doorgeschoven, blijkt de grondwet plots een bezwaar. De grondwetsartikels 33 en 42 hebben kennelijk een hoog kameleon gehalte.

David Joëts

 

Knipsels februari 2017

 

Lees meer: Knipsels februari 2017

Mini-congres 18 februari

Thema's

Dit zijn enkele thema's die aan bod komen:

 • Wat zijn de fundamenten van een democratie?
 • Hoe evolueren we van een politiek van ongeïnteresseerde burgers naar een maatschappij met mondige burgers die inspraak willen?
 • Enkele mogelijkheden om uit het democratisch dilemma te geraken.
 • Toetsing van de Brexit aan de 7 voorwaarden voor eerlijke referenda.
 • Gewestelijke volksraadpleging belicht door volksvertegenwoordigers Wouter van Besien (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).
 • Loting, representativiteit en gelijkheid.

Agenda

 • 8u.30 Aankomst en onthaal 
 • 9u Inleiding: “Wat is Democratie Nu en vroeger?” Bert Penninckx - Democratie.Nu
 • 9u30 "Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat?" Marc Vanvelk - Democratie.Nu
 • 10u "De 7 voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging. Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit?" Guido De Bruyker - Democratie.Nu
 • 10u30 "Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Hoe kan de senaat geloot worden? Met een inleiding op de Atheense democratie." Paul Nollen & Bert Penninckx - Democratie.Nu
 • 11u pauze
 • 11u30 "Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet." Wouter Van Besien - Groen
 • 12u00 "Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie": Willem-Frederik Schiltz - Open VLD
 • 12u30 Vragen Panel
 • 13u00 broodjeslunch (€10 per persoon inclusief drank)

Inschrijvingen

Inschrijven verplicht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 11 februari 2017 AUB met vermelding van het aantal personen.
Indien u deelneemt aan de broodjeslunch om 13u; gelieve €10 per persoon te storten op BE23 5230 8007 5191, van Democratie.Nu vzw, Zavelstraat 22 te 3212 Pellenberg met vermelding “broodjes”.

Online-inschrijvingen 

Plaats

Liberaal Archief
Kramersplein 23
9000 Gent

Knipsels januari 2018

 

Lees meer: Knipsels januari 2018

Meer artikelen...

 1. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 2. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 3. Knipsels december 2016
 4. Knipsels november 2016
 5. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 6. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 7. Knipsels oktober 2016
 8. Knipsels september 2016
 9. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 10. Was de Brexit een eerste testrit?
 11. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 12. Knipsels augustus 2016
 13. Interview met de Referendum-Partij
 14. Knipsels juli 2016
 15. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 16. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 17. Knipsels juni 2016
 18. Knipsels mei 2016
 19. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 20. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 21. workshop loting 19 april Gent
 22. een mislukt opiniestuk
 23. Knipsels april 2016
 24. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 25. Quotes over de NPC
 26. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 27. Uitvoeringsdecreet wallonië
 28. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 29. Knipsels maart 2016
 30. Knipsels januari 2016
 31. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 32. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 33. Oproep: "En u?"
 34. Agenda
 35. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 36. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 37. Editoriaal
 38. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 39. Knipsels december 2015
 40. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 41. Knipsels november 2015
 42. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 43. Knipsels oktober 2015
 44. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 45. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 46. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 47. Knipsels september 2015
 48. Knipsels augustus 2015
 49. Knipsels juli 2015
 50. Knipsels juni 2015 deel 2
 51. Knipsels juni 2015
 52. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 53. Wat is democratie?
 54. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 55. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 56. Knipsels mei 2015 deel 2
 57. Knipsels mei 2015
 58. Knipsels april 2015 deel 2
 59. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 60. Knipsels april 2015
 61. Knipsels maart 2015 deel 3
 62. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 63. Knipsels maart 2015 deel 2
 64. Knipsels maart 2015
 65. Knipsels februari 2015
 66. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 67. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 68. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 69. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 70. Knipsels Januari 2015
 71. Knipsels Kerst 2014
 72. Doneer!
 73. Knipsels december 2014
 74. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 75. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 76. Knipsels november 2014
 77. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 78. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 79. Knipsels oktober 2014
 80. Knipsels juli 2014
 81. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 82. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 83. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 84. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 85. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 86. Knipsels juni 2014
 87. Les positions des partis
 88. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 89. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 90. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 91. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 92. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 93. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 94. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 95. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 96. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 97. Begrippen rond democratie
 98. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 99. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 100. De N-VA en het referendum
 101. Knipsels maart 2014
 102. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 103. Knipsels 02/2014
 104. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 105. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 106. Directe democratie maakt het volk soeverein
 107. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 108. Les articles de Démocratie Directe
 109. Knipsels 09/2013
 110. Wie is er bang van confederalisme?
 111. Knipsels 12/2013
 112. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 113. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 114. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 115. Witte werven
 116. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 117. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 118. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 119. Wilfried Martens en de democratie
 120. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 121. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 122. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 123. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 124. De afgeremde democratie
 125. Dossier: Tax Freedom Day
 126. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 127. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 128. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 129. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 130. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 131. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 132. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 133. Hoe organiseer ik een referendum?
 134. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 135. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 136. De referendumsituatie in Vlaanderen
 137. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 138. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 139. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 140. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 141. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 142. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 143. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 144. Knipsels 10/2012
 145. Knipsels 08/2012
 146. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 147. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 148. Overwoekerende particratie
 149. Knipsels 07/2012
 150. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 151. Defining and measuring democracy
 152. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 153. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 154. Presentaties van de workshops
 155. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 156. Referendum over hennepteelt
 157. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 158. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 159. Knipsels maart 2012
 160. Waar is het Duitse goud?
 161. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 162. Artikelenbundel Februari 2012
 163. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 164. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 165. Artikelenbundel januari 2012
 166. 1ste Partijcongres van 3D
 167. Burgerinitiatieven
 168. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 169. G1000: zwakke placebo
 170. Het gedroomde land van de G1000
 171. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 172. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 173. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 174. Korte berichten november 2011
 175. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 176. ESM, de nieuwe Europese dictator
 177. Zwitserland is België niet
 178. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 179. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 180. Klein maar dapper.
 181. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 182. Burger telt weer niet mee
 183. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 184. De verzwegen revolutie in IJsland
 185. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 186. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 187. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 188. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 189. Marokkanen willen meer democratie
 190. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 191. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 192. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 193. G1000 Burgerinitiatief
 194. Democracy International Conferentie
 195. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 196. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 197. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 198. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 199. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 200. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 201. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 202. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 203. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 204. Schending Verdrag van Lissabon
 205. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 206. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 207. Vrije verkiezingen Egypte
 208. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 209. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 210. Burgerinitiatieven Rucphen
 211. BROV Politiek theater
 212. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 213. ECAS Conferentie 17 maart
 214. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 215. Volksraadpleging Tielt
 216. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 217. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 218. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 219. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 220. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 221. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 222. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 223. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 224. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 225. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 226. Referendum over Parkstad Turnhout?
 227. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 228. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 229. Referendum in Zulte
 230. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 231. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 232. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 233. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 234. Start je eigen land
 235. Mandataris versus partij
 236. De deugdzaamheid van de kleintjes
 237. Touring wil referendum over rekeningrijden
 238. Politieke etiketten : what’s in a name?
 239. Direct democracy prevents violence
 240. De macht van het volk, een referendum nu!
 241. Organiseer referendum over voortbestaan België
 242. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 243. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 244. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 245. De Belgische staatshervorming voorbij
 246. Staatshervorming Plan Z
 247. Over standpunt...
 248. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 249. De pi-factor van De Lange Wapper
 250. Zwitserland blijft meest competitieve land
 251. Knipsels september 2010
 252. Turken houden referendum over hun grondwet
 253. Groen licht voor geheime operaties
 254. Global Citizens in Charge
 255. Prijs voor de Democratie 2010
 256. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 257. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 258. ECI - pas vanaf 2012
 259. De wereld als weerbericht
 260. 1 op 6 Belgen stemde niet
 261. Referendum op lange baan geschoven
 262. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 263. Confederalisme voor dummies
 264. Natuurlijke rechten en democratie
 265. De stad der zienden
 266. België IS gebarsten
 267. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 268. Kiezersbedrog 2010
 269. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 270. Europa is alles behalve demokratisch
 271. De vergrendelde democratie
 272. Zwitserse zuinigheid
 273. Confederaal België
 274. Democratie? dream on
 275. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 276. Waar voor je geld-index
 277. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 278. De mythe van de parlementaire democratie
 279. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 280. Het Zweedse referendum
 281. Institutionele vuilnisbelt
 282. Hervormingsstreven in het vizier
 283. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 284. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 285. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 286. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 287. Direct Democracy Now!
 288. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 289. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 290. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 291. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 292. Directe democratische partijen
 293. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 294. Workshop - Politiek zonder politici
 295. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 296. Diplomademocratie
 297. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 298. Firmenspenden verbieten
 299. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 300. Politics without Politicians
 301. De EU schaadt de Europese idee
 302. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 303. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 304. The EU and Democracy do not match
 305. Minaretten
 306. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 307. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 308. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 309. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 310. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 311. Herentals stemt over verdwijnpaal
 312. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 313. Een gids door enkele documenten
 314. Global Forum on Modern Direct Democracy
 315. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 316. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 317. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 318. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 319. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 320. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 321. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 322. GVA en Democratie.Nu
 323. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 324. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 325. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 326. Directe democratie smaakt naar meer
 327. Referendum in Waasland?
 328. De Gewone Sabotage
 329. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 330. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 331. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 332. Geen gewone zondag in Antwerpen
 333. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 334. Persmap van Democratie.Nu
 335. Persbericht van Democratie.Nu
 336. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 337. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 338. Een democratische hoogdag
 339. Het referendum als democratisering van de politiek
 340. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 341. Directe Democratie en Bart De Wever
 342. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 343. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 344. Duitse kink in de EU-kabel?
 345. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 346. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 347. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 348. De kwelgeest Lange Wapper
 349. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 350. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 351. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 352. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 353. Uitwassen van de particratie
 354. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 355. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 356. Global Forum on Modern Direct Democracy
 357. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 358. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 359. Belangrijkste voordelen directe democratie
 360. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 361. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 362. Democratie en economie
 363. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 364. Burgemeester wil geen referendum
 365. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 366. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 367. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 368. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 369. Niemand geloofde nog in verbreding
 370. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 371. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 372. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 373. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 374. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 375. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 376. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 377. Izegem : Actiecomit
 378. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 379. Het einde van de grondwet?
 380. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 381. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 382. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 383. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 384. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 385. Over de scheiding der machten
 386. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 387. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 388. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 389. Knipsels april 2009
 390. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 391. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 392. De opmars van een wereldregering
 393. Democratie voor de elite
 394. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 395. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 396. Een blablabla Parlement
 397. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 398. Particratie is geen democratie
 399. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 400. Knipsels maart 2009
 401. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 402. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 403. Knipsels februari 2009
 404. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 405. Knipsels januari 2009
 406. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 407. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 408. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 409. De logica van de democratie
 410. Bedenkingen over de scheiding der machten
 411. Democratie en natuurrecht
 412. Voorbij de staatshervorming
 413. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 414. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 415. politiek beu
 416. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 417. Austrian minister quits over EU referendum clause
 418. Knipsels december 2008
 419. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 420. Referendum over stemplicht
 421. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 422. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 423. Knipsels november 2008
 424. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 425. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 426. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 427. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 428. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 429. Opstand!
 430. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 431. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 432. Big Brother
 433. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 434. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 435. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 436. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 437. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 438. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 439. No Means No
 440. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 441. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 442. Knipsels oktober 2008
 443. Is de EU democratischer dan België
 444. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 445. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 446. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 447. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 448. Recall van Arnold Schwarzenegger
 449. Knipsels september 2008
 450. Vier direct democratische initiatieven
 451. Steun Oosterweel referendum
 452. Knipsels augustus 2008
 453. Confederale chaos
 454. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 455. knipsels juli 2008
 456. Het hervormen van een staat
 457. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 458. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 459. Save Our Water Resources
 460. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 461. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 462. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 463. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 464. NO means NO
 465. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 466. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 467. Blokkeringsmemen herkennen
 468. Die verdomde Ieren toch!
 469. Waar BHV echt over gaat
 470. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 471. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 472. Nieuwe Europese Conventie.
 473. Beckerich
 474. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 475. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 476. België heruitgevonden
 477. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 478. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 479. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 480. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 481. EU bang van Iers referendum
 482. Tempelhof gaat dicht
 483. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 484. Die vervelende democratie toch
 485. Het vrije woord en dreiging met geweld
 486. Waarom onderwijs?
 487. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 488. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 489. Referendum over flat tax te Obwalden
 490. Kleine berichten maart 2008
 491. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 492. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 493. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 494. Iers referendum wordt genegeerd.
 495. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 496. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 497. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 498. Knipsels januari 2008
 499. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 500. Referendum over staatshervorming
 501. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 502. Luisteren politici naar u?
 503. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 504. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 505. I want a referendum
 506. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 507. Denkend aan Sint Kilda
 508. Federalisme en democratie
 509. Europa wil niet weten van democratie
 510. Despotisme versus volksraadpleging
 511. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 512. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 513. Wie laat ons mee beslissen?
 514. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 515. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 516. Waarom doet het parlement niets?
 517. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 518. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 519. Nieuws van het Referendum Platform
 520. De zetelcarrousel
 521. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 522. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 523. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 524. Wij willen onze zeg!
 525. Europees Referendum Campagne 2
 526. Diverse berichten 11/2007
 527. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 528. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 529. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 530. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 531. Referendum over Rand kan niet
 532. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 533. Geen tweede referendum in Nederland
 534. Twee voorstellen van de burger in Gent
 535. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 536. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 537. Campaigns from across the EU call for a referendum
 538. Over een echte bescherming van de minderheden
 539. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 540. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 541. Hamburg: Referendum over referenda
 542. Het referendum legaliseren
 543. Wij zijn de baas
 544. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 545. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 546. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 547. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 548. We vertrouwen de burger niet
 549. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 550. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 551. Stockholms referendum over tol
 552. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 553. De politieke kaste
 554. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 555. Voor een nieuw EU-referendum!
 556. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 557. Een gezonde stemming?
 558. Christen-democratie en referendum
 559. Op naar volgend EU-referendum
 560. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 561. Links en rechts
 562. Vertrouwen
 563. De anti-democratische EU
 564. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 565. Platform voor Vrije Meningsuiting
 566. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 567. De afwezige staatsburger.
 568. Naar asymmetrische staat
 569. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 570. Referendum over Europese grondwet
 571. Référendum
 572. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 573. First World Conference on Direct Democracy
 574. Reeds 16 Europese petities
 575. Een parlement zonder partijen
 576. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 577. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 578. knipsels-april 2007
 579. De campagne is de boodschap.
 580. Handen af van onze verkiezingen
 581. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 582. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 583. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 584. knipsels
 585. Tsjechisch sprookje
 586. Referendum over macht van politieke partijen
 587. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 588. Verslag debat: democratie in België?
 589. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 590. De kiesdrempel
 591. Democratie zonder nonsens
 592. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 593. campagne verkiezingen 2007
 594. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 595. lezing Arthur De Decker
 596. ¿Qué es lo que pretendemos?
 597. ¿Quienes somos?
 598. Vlaanderen onafhankelijk?
 599. Nieuw nummer van Athene is uit
 600. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 601. Het razende schaap van de Franse revolutie
 602. Dedecker voor directe democratie
 603. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 604. Nederland en het Referendum
 605. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 606. Vrij Informatie Netwerk
 607. Tussen controle en veiligheid
 608. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 609. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 610. Geef de macht terug aan de burger
 611. De Belgische democratie faalt
 612. referendum over abortus
 613. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 614. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 615. knipsels
 616. Aansluiting bij Rusland
 617. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 618. Referendum te Merchtem afgewezen
 619. Referendum op komst in Poperinge?
 620. Grondwetsherziening?
 621. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 622. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 623. Democratie zonder politiek?
 624. Een Canadees debat
 625. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 626. Dehaene slaat weer toe
 627. Verlies voor de groenen in Hessen
 628. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 629. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 630. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 631. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 632. Europees netwerk voor direkte democratie
 633. De komende referenda in Zwitserland
 634. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 635. Reginald Moreels
 636. Ludo Dierickx
 637. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 638. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 639. Welke democratie?
 640. Slaafse parlementsleden
 641. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 642. Europese vetpotten
 643. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 644. Liegen mag
 645. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 646. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 647. Argumenten tegen democratie
 648. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 649. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 650. Het republikeins genootschap
 651. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 652. Verhofstadt en de paarse democratie
 653. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 654. Het wonder van de verlichting
 655. Een onthullend arrest
 656. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 657. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 658. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 659. Seborga: we the people...
 660. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 661. De noodzaak van de geheime stemming
 662. Di Rupo en de directe democratie
 663. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 664. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 665. Democratie in België is een schijnvertoning
 666. Verzoekschrift sociale woningen
 667. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 668. Verdacht stemadvies
 669. Van Peel spreekt
 670. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 671. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 672. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 673. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 674. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 675. Update: de huidige partijstandpunten
 676. Democratie en economie
 677. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 678. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 679. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 680. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 681. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 682. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 683. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 684. Referendum te Ittre
 685. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 686. Belangrijke studie over naïef cynisme
 687. Directe democratie en belastingsfraude
 688. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 689. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 690. Nordrhein-Westfalen
 691. Beieren: voldoende handtekeningen
 692. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 693. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 694. Beperkte herverkiesbaarheid
 695. Geld en volksinitiatief
 696. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 697. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 698. Een historische kans!
 699. Sharia in Nederland?
 700. Documenten van de Verlichting (I)
 701. Slimme wetgeving
 702. Het zogenaamde politiek cynisme
 703. Referendum geëist te Fleurus
 704. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 705. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 706. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 707. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 708. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 709. Nederlandse toestanden - deel II
 710. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 711. Een anti-democratische mythe
 712. Het surrealisme van de Belgische politiek
 713. Directe democratie in Venezuela?
 714. De november-referenda in de USA
 715. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 716. Mark Eyskens over het referendum
 717. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 718. Duitse toestanden
 719. Berichten uit het Noorden
 720. Philadelphia II
 721. Is Europa te democratisch?
 722. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 723. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 724. Vrije meningsuiting
 725. Directe democratie en de doodstraf
 726. Documenten van de Verlichting (II)
 727. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 728. USA: directe democratie en landsconservatie
 729. USA: een stille belastingsrevolutie?
 730. Het referendum en de Belgische grondwet
 731. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 732. Democratie invoeren in ons land
 733. Drole de guerre (2)
 734. Memes en propaganda
 735. Propaganda begrijpen
 736. Democratie als witte magie
 737. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 738. Wetgeving rond directe democratie
 739. U wordt waargenomen
 740. Ierland: nieuw referendum over Nice
 741. We the people...
 742. Merkwaardige initiatieven in Californië
 743. Vlaams Blok voor referendum
 744. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 745. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 746. Nederland na de verkiezingen
 747. Drole de guerre (5)
 748. U wordt opgevoed
 749. Een democratische partij
 750. Journalisten en hun stem
 751. Van democratie is geen sprake...
 752. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 753. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 754. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 755. Parlementaire illusies
 756. Het goede leven
 757. Nieuw Gents referendum?
 758. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 759. Merkwaardig referendum in Norfolk
 760. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 761. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 762. Referendum in Duitstalig België?
 763. De standaard over het referendum
 764. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 765. Moet berichtgeving waar zijn?
 766. Japanse burger wantrouwt politici
 767. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 768. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 769. Quo Vadis, Europa?
 770. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 771. Geen democratie in Ekeren
 772. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 773. Strijd voor symbolen in Bolzano
 774. NVA tegen democratie
 775. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 776. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 777. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 778. Drole de guerre
 779. Weerstand tegen democratie
 780. Het nieuwe Estatut
 781. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 782. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 783. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 784. Europa heeft er een land bij
 785. persknipsels
 786. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 787. Italië wijst grondwetswijziging af
 788. Géén respect
 789. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 790. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 791. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 792. Volksdictatuur
 793. Eerste online referendum in Zwitserland
 794. Ward Beysen pro directe democratie
 795. Het goede leven
 796. Liegen in Malta
 797. Ondertussen in Somaliland
 798. Oorlog of democratie
 799. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 800. Peilingen (België)
 801. Peilingen (internationaal)
 802. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 803. Geluk en zelfbeschikking
 804. Bart Somers
 805. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 806. Onze progressieve pers
 807. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 808. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 809. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 810. Britten voor referendum over Europese grondwet
 811. Het particratisch argument
 812. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 813. Verzwijgen is goud
 814. Notities bij de voorbije verkiezingen
 815. Quotes uit de politiek
 816. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 817. Partijdige televisie
 818. Europese peilingen
 819. Democratie smaakt naar meer
 820. Catalonië stemt voor meer autonomie
 821. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 822. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 823. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 824. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 825. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 826. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 827. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 828. Het Witte Manifest
 829. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 830. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 831. Voor wie is het referendum bedreigend?
 832. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 833. Petitie "Europees parlement op een plek"
 834. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 835. What we do
 836. What we want
 837. Who we are
 838. Qu’est-ce que nous faisons?
 839. Qu’est-ce que nous voulons?
 840. Qui sommes nous?
 841. Nieuwe functies op de website
 842. Referenda en de wil van de burgers
 843. NEWSLETTER #15
 844. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 845. Enkele presentaties uit Nederland
 846. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 847. Mensenrechten en democratie
 848. Darwinisme en democratie
 849. Democratie bij de Atheners
 850. NEWSLETTER #14
 851. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 852. Français
 853. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 854. mail ons
 855. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 856. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 857. Buurtbevraging in Mechelen
 858. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 859. Decisive weeks lying ahead
 860. Direct democracy
 861. Omdat een andere politiek nodig is
 862. Democratie.Nu heeft u nodig!
 863. Democracy International Newsletter #13
 864. Vrij spreekrecht is absoluut
 865. The European Citizens’ Initiative
 866. Economie, democratie en het geluk
 867. Democratie maakt gelukkig
 868. Kom mee betogen!
 869. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 870. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 871. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 872. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 873. Time for Citizens to take the Initiative
 874. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 875. Voor de vrijheid van meningsuiting
 876. Over de vrijheid van meningsuiting
 877. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 878. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 879. credits
 880. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 881. DI NEWSLETTER #12
 882. Van particratie naar democratie
 883. De mythe van de Goede Dictator
 884. Vrijheid, democratie & secessie
 885. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 886. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 887. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 888. Schwarzenegger en directe democratie
 889. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 890. Is België echt een democratie?
 891. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 892. Het dierbare België
 893. DI-NEWSLETTER #11
 894. De kikker en de politiek
 895. Historiek tot 2002
 896. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 897. Laten we de stemplicht afschaffen.
 898. Historiek tot 2005
 899. Wat is en doet Democratie.nu ?
 900. Organisatie van WIT
 901. Wat is directe democratie?
 902. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 903. Het einde van de particratie?
 904. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 905. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 906. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 907. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 908. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 909. Aangeleerde hulpeloosheid
 910. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 911. Telt Ieders mening mee?
 912. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 913. N-VA slikt voorstel in
 914. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 915. Het pad van de innerlijke opstand
 916. Bevolking met kluitje in het riet
 917. Over eindtermen en burgerzin
 918. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 919. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 920. Schwarzenegger bijt in het zand
 921. Wijsheid voor de massa?
 922. over deze website
 923. History
 924. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 925. Hoe doden we een volksbesluit?
 926. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 927. Wahlstreik!
 928. politiek algemeen
 929. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 930. boeken en artikels
 931. Interview Jos Verhulst
 932. Het verdiepen van de democratie
 933. Persbericht Democratie.nu
 934. Witte Werf maart 1999
 935. Witte Werf mei 1999
 936. Witte Werf augustus 1999
 937. Witte Werf oktober 1999
 938. Witte Werf november 1999
 939. Witte Werf december 1999
 940. Witte Werf april 2000
 941. Witte Werf mei 2000
 942. Witte Werf december 2001
 943. Witte Werf februari 2002
 944. Witte Werf juni 2002
 945. Witte Werf oktober 2002
 946. Witte Werf december 2002
 947. Witte Werf april 2003
 948. Witte Werf juli 2003
 949. Witte Werf november 2003
 950. Witte Werf januari 1999
 951. Witte Werf januari 2000
 952. Over particratie, meerderheid en oppositie
 953. Witte Werf januari 2004
 954. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 955. Wit Bericht 05/09/2001
 956. Wit Bericht 23/03/2002
 957. Wit Bericht 10/04/2002
 958. Wit Bericht 20/04/2002
 959. Wit Bericht 17/05/2002
 960. Wit Bericht 11/09/2002
 961. Wit Bericht 02/01/2003
 962. Wit Bericht 19/01/2003
 963. Wit Bericht 25/01/2003