Nieuws

Democratie en de Catalonië-kwestie

Democratie en de Catalonië-kwestie.


Laten we nog eens de grondbeginselen overlopen van de volksvergadering. De volksvergadering als kiemcel van de democratische gemeenschap, een begrip zoals het ontvouwd wordt in het  werk ‘Directe Democratie – Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum’ van J. Verhulst/A. Nyeboer (blz. 17-19).


Eerst is er het GELIJKHEIDSBEGINSEL. Of de gelijkwaardigheid in rechte van ieder toerekeningsvatbaar lid van een gemeenschap die wetten stemt via volksvergaderingen. Elk lid kan aan zo een vergadering deel nemen en de stem van elke deelnemer heeft hetzelfde gewicht.


Vervolgens het INITIATIEFRECHT. Dit vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel  en stelt dat ieder lid van de volksvergadering initiatiefrecht heeft, d.w.z.  het recht om voorstellen in te dienen en dus de agenda van de volksvergadering mee te bepalen.


Tenslotte de MEERDERHEIDSREGEL  en het MANDATERINGSBEGINSEL. Onder de meerderheidsregel verstaan we het principe dat de helft plus één-of-meer van de stemmen wint, en dat elk lid zich daaraan onderwerpt. De reden voor deze overeenkomst is dat een volksvergadering geen beslissingen aanvaardt die een elite haar zou opleggen, aangezien dit zou neerkomen op het ontkennen van het gelijkheids- en het initiatiefbeginsel. De aanleiding, zouden we kunnen zeggen, is dat volledige consensus in de praktijk hoge uitzondering is. En aangezien daarnaast ook universele deelname aan de stemming in de praktijk niet haalbaar is (ziekte bijvoorbeeld, of gebrek aan interesse, of tekort aan inzicht in de gestemde voorstellen) is ook het mandateringsprincipe een essentieel element. Gestemde wetten gelden immers voor alle leden van de gemeenschap en dus geeft hij/zij die niet meestemt aan hen die dit wel doen impliciet een mandaat om in zijn/haar plaats te stemmen.

Dit zijn beginselen waarop niet alleen een volksvergadering, maar ook een grotere gemeenschap gebouwd kan worden, een gemeenschap die geen autoriteit boven zich kent dan haar samenstellende burgers, een in wezen vrije maatschappij dus, een democratie. Hieruit blijkt dat een democratie, die naam waardig, meer is dan een land met een vertegenwoordigende regering die de burgers af en toe wat inspraak toestaat. Het referendum is bijvoorbeeld zo een politiek instrument dat de volksvergadering van het dorpsplein naar de grotere schaal transfereert. Een goede  referendumpraktijk veronderstelt echter dat een gemeenschap zich over verschillende  generaties heen de daartoe noodzakelijke democratische cultuur eigen maakt. Een gemeenschap die ineens, op initiatief van de overheid of een politieke partij, tot een referendum opgeroepen wordt, ontbeert de oefening in het omgaan hiermee. Staatsreferenda (plebiscieten) vinden we vooral in landen die dat soort zelfbeschikkingscultuur niet hebben uitgebouwd, en daarom wordt zo een referendum daar meestal niet ingeleid door een degelijke objectieve informatie- en debatperiode, maar wel door propaganda en stemmingmakerij.  In een samenleving, die bij gemis aan praktijk de beginselen van de volksvergadering nog niet in zich opgenomen heeft, vallen plebiscieten daarom op ongeschikte bodem. De resultaten zijn ons bekend: Tzipras, Brexit, Erdogan, …  


Catalonië worstelt met een woelig verleden m.b.t. zelfbeschikking: vanaf de vroege 18e eeuw poogde de Spaanse staat voortdurend Catalonië’s autonomie (zoals die van andere deelstaten) terug te dringen of helemaal op te heffen,  met af en toe eens periodes van kleinere of grotere tegemoetkomingen. Voor een onafhankelijkheidsreferendum is zo een deelstaat vanzelfsprekend een explosieve omgeving.

Dat democratie een proces van beneden naar boven is, en niet omgekeerd, is een stelregel waar de meeste regeringen het heel  lastig mee blijven hebben. Dat is ook voor een deel zo met Puigdemont en zijn onafhankelijkheidsreferendum. Het was ten eerste een plebisciet, een staatsreferendum, en dus tot op zekere hoogte in strijd met het initiatiefrecht van de burgers. Ten tweede verbood de Spaanse regering  dit referendum, en dat in de meest dreigende bewoordingen. Intimidatie dus, die de vrije stembusgang belet heeft. Bij diezelfde regering Rajoy vervolgens kwam/komt de miskenning van democratische beginsels pas op stuitend flagrante wijze tot uiting. Rajoy had zelfs op de al bij al vreedzame Catalaanse démarche geen beter antwoord dan, bevoogdend met het grote gelijk zwaaiend, tot niets minder over te gaan dan gewelddadige repressie.


Last but not least, misschien nog het meest zielige symptoom van een hopeloos achterop hinkende politieke heerserskaste, was het opportunistisch stilzwijgen van de Europese Gemeenschap. Natuurlijk is die als de dood voor afscheidingen en dus ook voor alle precedenten ervan. Na dagen van aandringen vernamen we uit  de mond van EU-commissievoorzitter Jean-Claude Junker ook diens opvatting over democratie en ‘rechtsstaat’:  "Ik zie niet in hoe de rechtsstaat zou geschonden zijn door de Spaanse autoriteiten. Ik denk eerder dat diegenen die de Spaanse grondwettelijke orde niet respecteren de wet aan het breken zijn".


Waar is het gelijkheidsbeginsel? Waar het initiatiefrecht? Ook het meerderheidsprincipe en het mandateringsprincipe wordt door onze zogenaamde democratische instellingen courant geschonden. Het zou evenwel wat te ver voeren om ook dit hier te expliciteren. Voor wie of wat bestaat de Grondwet?  Voor het volk? Is het volk er voor de Grondwet? Wie heeft die grondwet geschreven? Voor de hand liggende vragen, waaraan het modale politieke bedrijf zijn werkzaamheid helaas nog steeds niet aftoetst.

De gebeurtenissen rond Catalonië kunnen niet beter het feit illustreren dat de verlichte geesten die geacht zijn ons te besturen – hoe toegewijd velen onder hen hun taak ook opnemen – helemaal niet zo verlicht zijn als mensen vagelijk plegen aan te nemen. Mensen kunnen beter het idée fixe laten varen dat zo een bestuur een noodzakelijkheid is. Verantwoordelijke, hoopvolle en bewuste burgers dienen hun zelfbeschikking stukje bij beetje zelf op te eisen.

Guido de Bruyker, medewerker Democratie.Nu

 

Knipsels november 2017

 

Lees meer: Knipsels november 2017

Democracy Target Belgium

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 wil Democratie.Nu via de publicatie van een charter Democratische Vernieuwing een krachtig signaal geven aan de bestuurlijke wereld.

Daarom stelt Democratie.Nu samen met een aantal organisaties (waaronder WeCitizens, DeWakkereBurger, StRaten-Generaal, Transparencia, Constituante, D19-20, het Europees Volkshuis en een aantal Franse verenigingen/academici) een eisenbundel op.

Verschillende universitaire faculteiten toetsen de voorstellen af.

Vervolgens zullen deze aan de gemeentelijke kandidaat-verkozenen overhandigd.

Knipsels oktober 2017

 

Lees meer: Knipsels oktober 2017

Overzichtspagina Gewestelijke Voksraadpleging

 

1. Democratie.Nu kondigt een nieuw project aan: de Gewestelijke Volksraadpleging


2. Democratie.Nu stuurt een persbericht uit, waarin ze haar opzet - het streven naar de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging - wereldkundig maakt.


3. Democratie.Nu dient een direct verzoekschrift met toelichting en contextualisering in bij het Vlaamse Parlement.


4. Het Vlaams Parlement wijst het directe verzoekschrift af.


5. De Waalse partijen uit de bestuursmeerderheid PS, MR en CDH bereiken wél een politiek akkoord over de organisatie van volksraadplegingen op het niveau van de gewesten. Democratie.nu belicht en analyseert het Waalse voorstel.


6. Democratie.Nu benadert de verschillende Vlaamse partijen uit de bestuursmeerderheid en voert sensibiliserende gesprekken. Vermits de directe weg (= het directe verzoekschrift) weinig vruchtbaar is, bewandelen we logischerwijs ook de onrechtstreekse weg: namelijk via de parlementaire vertegenwoordiging.

Democratie.Nu zoekt volop naar een wetsindiener en gaat bij de fractieleiders van de huidige Vlaamse bestuursmeerderheid (N-VA, Open VLD en CD&V) op bezoek.


7. Democratie.Nu lanceert een petitie om haar eis kracht bij te zetten


8. Democratie.Nu's inspanningen lonen: er komt een debat over de gewestelijke volksraadpleging op gang! Democratie.Nu blijkt echter niet welkom op de commissiehoorzittingen.


9. Democratie.Nu roept elke burger op om de Vlaamse fractieleiders te mailen met het expliciete verzoek een positief gevolg te geven aan de gewestelijke volksraadpleging.


10. Democratie.Nu lanceert de BROV-petitie.

Bindende (!) referenda moeten natuurlijk ook op nationaal niveau ingang vinden. Dan kunnen de burgers rechtstreeks wetgevend werk verrichten, ook tegen de wil van federale politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen (totnogtoe een voorrecht voorbehouden aan de volksvertegenwoordiging).

Samen met gelijkgezinden uit Wallonië start Democratie.Nu een campagne/petitie met als doel: het wijzigen van Art. 33 van de Grondwet. 

 

 Ter info:

 • GVR voor Dummies 
 • Hoe een volksraadpleging op gemeentelijk niveau organiseren? (stappenplan)

 

 

Meer artikelen...

 1. verzoek fractieleiders Gewestelijke Volksraadpleging
 2. vrijwilligersvacatures
 3. Vacature communicatiestrateeg
 4. vacature projectleider
 5. Knipsels september 2017
 6. Knipsels augustus 2017
 7. Knipsels juli 2017
 8. Dringende projecten Democratie.Nu
 9. participatiecongres
 10. Rechtsstaat?
 11. rechtstaat
 12. Gedwongen Mandatering
 13. Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan
 14. antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan
 15. Knipsels juni 2017
 16. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 17. Vraagstelling in het lobbywerk
 18. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 19. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 20. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 21. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 22. Merkwaardig
 23. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 24. Herhaalt de geschiedenis zich?
 25. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 26. Knipsels mei 2017
 27. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 28. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 29. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 30. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 31. Forum voor Democratie over referenda
 32. gents referendum
 33. Knipsels april 2017
 34. Knipsels maart 2017
 35. bestel uw workshop!
 36. 3 wegen om de democratie in te voeren
 37. Knipsels februari 2017
 38. Mini-congres 18 februari
 39. Knipsels januari 2017
 40. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 41. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 42. Knipsels december 2016
 43. Knipsels november 2016
 44. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 45. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 46. Knipsels oktober 2016
 47. Knipsels september 2016
 48. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 49. Was de Brexit een eerste testrit?
 50. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 51. Knipsels augustus 2016
 52. Interview met de Referendum-Partij
 53. Knipsels juli 2016
 54. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 55. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 56. Knipsels juni 2016
 57. Knipsels mei 2016
 58. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 59. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 60. workshop loting 19 april Gent
 61. een mislukt opiniestuk
 62. Knipsels april 2016
 63. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 64. Quotes over de NPC
 65. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 66. Uitvoeringsdecreet wallonië
 67. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 68. Knipsels maart 2016
 69. Knipsels januari 2016
 70. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 71. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 72. Oproep: "En u?"
 73. Agenda
 74. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 75. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 76. Editoriaal
 77. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 78. Knipsels december 2015
 79. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 80. Knipsels november 2015
 81. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 82. Knipsels oktober 2015
 83. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 84. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 85. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 86. Knipsels september 2015
 87. Knipsels augustus 2015
 88. Knipsels juli 2015
 89. Knipsels juni 2015 deel 2
 90. Knipsels juni 2015
 91. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 92. Wat is democratie?
 93. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 94. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 95. Knipsels mei 2015 deel 2
 96. Knipsels mei 2015
 97. Knipsels april 2015 deel 2
 98. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 99. Knipsels april 2015
 100. Knipsels maart 2015 deel 3
 101. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 102. Knipsels maart 2015 deel 2
 103. Knipsels maart 2015
 104. Knipsels februari 2015
 105. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 106. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 107. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 108. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 109. Knipsels Januari 2015
 110. Knipsels Kerst 2014
 111. Doneer!
 112. Knipsels december 2014
 113. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 114. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 115. Knipsels november 2014
 116. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 117. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 118. Knipsels oktober 2014
 119. Knipsels juli 2014
 120. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 121. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 122. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 123. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 124. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 125. Knipsels juni 2014
 126. Les positions des partis
 127. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 128. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 129. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 130. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 131. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 132. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 133. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 134. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 135. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 136. Begrippen rond democratie
 137. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 138. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 139. De N-VA en het referendum
 140. Knipsels maart 2014
 141. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 142. Knipsels 02/2014
 143. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 144. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 145. Directe democratie maakt het volk soeverein
 146. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 147. Les articles de Démocratie Directe
 148. Knipsels 09/2013
 149. Wie is er bang van confederalisme?
 150. Knipsels 12/2013
 151. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 152. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 153. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 154. Witte werven
 155. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 156. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 157. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 158. Wilfried Martens en de democratie
 159. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 160. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 161. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 162. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 163. De afgeremde democratie
 164. Dossier: Tax Freedom Day
 165. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 166. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 167. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 168. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 169. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 170. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 171. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 172. Hoe organiseer ik een referendum?
 173. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 174. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 175. De referendumsituatie in Vlaanderen
 176. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 177. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 178. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 179. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 180. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 181. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 182. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 183. Knipsels 10/2012
 184. Knipsels 08/2012
 185. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 186. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 187. Overwoekerende particratie
 188. Knipsels 07/2012
 189. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 190. Defining and measuring democracy
 191. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 192. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 193. Presentaties van de workshops
 194. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 195. Referendum over hennepteelt
 196. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 197. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 198. Knipsels maart 2012
 199. Waar is het Duitse goud?
 200. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 201. Artikelenbundel Februari 2012
 202. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 203. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 204. Artikelenbundel januari 2012
 205. 1ste Partijcongres van 3D
 206. Burgerinitiatieven
 207. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 208. G1000: zwakke placebo
 209. Het gedroomde land van de G1000
 210. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 211. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 212. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 213. Korte berichten november 2011
 214. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 215. ESM, de nieuwe Europese dictator
 216. Zwitserland is België niet
 217. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 218. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 219. Klein maar dapper.
 220. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 221. Burger telt weer niet mee
 222. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 223. De verzwegen revolutie in IJsland
 224. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 225. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 226. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 227. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 228. Marokkanen willen meer democratie
 229. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 230. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 231. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 232. G1000 Burgerinitiatief
 233. Democracy International Conferentie
 234. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 235. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 236. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 237. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 238. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 239. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 240. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 241. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 242. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 243. Schending Verdrag van Lissabon
 244. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 245. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 246. Vrije verkiezingen Egypte
 247. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 248. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 249. Burgerinitiatieven Rucphen
 250. BROV Politiek theater
 251. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 252. ECAS Conferentie 17 maart
 253. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 254. Volksraadpleging Tielt
 255. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 256. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 257. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 258. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 259. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 260. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 261. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 262. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 263. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 264. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 265. Referendum over Parkstad Turnhout?
 266. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 267. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 268. Referendum in Zulte
 269. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 270. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 271. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 272. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 273. Start je eigen land
 274. Mandataris versus partij
 275. De deugdzaamheid van de kleintjes
 276. Touring wil referendum over rekeningrijden
 277. Politieke etiketten : what’s in a name?
 278. Direct democracy prevents violence
 279. De macht van het volk, een referendum nu!
 280. Organiseer referendum over voortbestaan België
 281. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 282. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 283. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 284. De Belgische staatshervorming voorbij
 285. Staatshervorming Plan Z
 286. Over standpunt...
 287. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 288. De pi-factor van De Lange Wapper
 289. Zwitserland blijft meest competitieve land
 290. Knipsels september 2010
 291. Turken houden referendum over hun grondwet
 292. Groen licht voor geheime operaties
 293. Global Citizens in Charge
 294. Prijs voor de Democratie 2010
 295. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 296. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 297. ECI - pas vanaf 2012
 298. De wereld als weerbericht
 299. 1 op 6 Belgen stemde niet
 300. Referendum op lange baan geschoven
 301. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 302. Confederalisme voor dummies
 303. Natuurlijke rechten en democratie
 304. De stad der zienden
 305. België IS gebarsten
 306. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 307. Kiezersbedrog 2010
 308. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 309. Europa is alles behalve demokratisch
 310. De vergrendelde democratie
 311. Zwitserse zuinigheid
 312. Confederaal België
 313. Democratie? dream on
 314. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 315. Waar voor je geld-index
 316. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 317. De mythe van de parlementaire democratie
 318. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 319. Het Zweedse referendum
 320. Institutionele vuilnisbelt
 321. Hervormingsstreven in het vizier
 322. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 323. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 324. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 325. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 326. Direct Democracy Now!
 327. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 328. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 329. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 330. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 331. Directe democratische partijen
 332. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 333. Workshop - Politiek zonder politici
 334. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 335. Diplomademocratie
 336. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 337. Firmenspenden verbieten
 338. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 339. Politics without Politicians
 340. De EU schaadt de Europese idee
 341. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 342. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 343. The EU and Democracy do not match
 344. Minaretten
 345. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 346. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 347. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 348. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 349. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 350. Herentals stemt over verdwijnpaal
 351. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 352. Een gids door enkele documenten
 353. Global Forum on Modern Direct Democracy
 354. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 355. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 356. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 357. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 358. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 359. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 360. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 361. GVA en Democratie.Nu
 362. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 363. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 364. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 365. Directe democratie smaakt naar meer
 366. Referendum in Waasland?
 367. De Gewone Sabotage
 368. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 369. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 370. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 371. Geen gewone zondag in Antwerpen
 372. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 373. Persmap van Democratie.Nu
 374. Persbericht van Democratie.Nu
 375. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 376. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 377. Een democratische hoogdag
 378. Het referendum als democratisering van de politiek
 379. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 380. Directe Democratie en Bart De Wever
 381. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 382. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 383. Duitse kink in de EU-kabel?
 384. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 385. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 386. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 387. De kwelgeest Lange Wapper
 388. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 389. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 390. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 391. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 392. Uitwassen van de particratie
 393. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 394. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 395. Global Forum on Modern Direct Democracy
 396. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 397. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 398. Belangrijkste voordelen directe democratie
 399. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 400. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 401. Democratie en economie
 402. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 403. Burgemeester wil geen referendum
 404. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 405. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 406. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 407. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 408. Niemand geloofde nog in verbreding
 409. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 410. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 411. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 412. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 413. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 414. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 415. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 416. Izegem : Actiecomit
 417. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 418. Het einde van de grondwet?
 419. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 420. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 421. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 422. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 423. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 424. Over de scheiding der machten
 425. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 426. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 427. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 428. Knipsels april 2009
 429. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 430. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 431. De opmars van een wereldregering
 432. Democratie voor de elite
 433. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 434. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 435. Een blablabla Parlement
 436. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 437. Particratie is geen democratie
 438. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 439. Knipsels maart 2009
 440. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 441. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 442. Knipsels februari 2009
 443. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 444. Knipsels januari 2009
 445. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 446. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 447. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 448. De logica van de democratie
 449. Bedenkingen over de scheiding der machten
 450. Democratie en natuurrecht
 451. Voorbij de staatshervorming
 452. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 453. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 454. politiek beu
 455. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 456. Austrian minister quits over EU referendum clause
 457. Knipsels december 2008
 458. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 459. Referendum over stemplicht
 460. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 461. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 462. Knipsels november 2008
 463. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 464. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 465. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 466. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 467. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 468. Opstand!
 469. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 470. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 471. Big Brother
 472. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 473. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 474. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 475. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 476. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 477. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 478. No Means No
 479. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 480. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 481. Knipsels oktober 2008
 482. Is de EU democratischer dan België
 483. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 484. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 485. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 486. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 487. Recall van Arnold Schwarzenegger
 488. Knipsels september 2008
 489. Vier direct democratische initiatieven
 490. Steun Oosterweel referendum
 491. Knipsels augustus 2008
 492. Confederale chaos
 493. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 494. knipsels juli 2008
 495. Het hervormen van een staat
 496. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 497. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 498. Save Our Water Resources
 499. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 500. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 501. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 502. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 503. NO means NO
 504. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 505. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 506. Blokkeringsmemen herkennen
 507. Die verdomde Ieren toch!
 508. Waar BHV echt over gaat
 509. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 510. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 511. Nieuwe Europese Conventie.
 512. Beckerich
 513. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 514. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 515. België heruitgevonden
 516. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 517. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 518. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 519. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 520. EU bang van Iers referendum
 521. Tempelhof gaat dicht
 522. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 523. Die vervelende democratie toch
 524. Het vrije woord en dreiging met geweld
 525. Waarom onderwijs?
 526. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 527. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 528. Referendum over flat tax te Obwalden
 529. Kleine berichten maart 2008
 530. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 531. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 532. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 533. Iers referendum wordt genegeerd.
 534. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 535. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 536. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 537. Knipsels januari 2008
 538. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 539. Referendum over staatshervorming
 540. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 541. Luisteren politici naar u?
 542. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 543. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 544. I want a referendum
 545. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 546. Denkend aan Sint Kilda
 547. Federalisme en democratie
 548. Europa wil niet weten van democratie
 549. Despotisme versus volksraadpleging
 550. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 551. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 552. Wie laat ons mee beslissen?
 553. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 554. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 555. Waarom doet het parlement niets?
 556. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 557. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 558. Nieuws van het Referendum Platform
 559. De zetelcarrousel
 560. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 561. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 562. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 563. Wij willen onze zeg!
 564. Europees Referendum Campagne 2
 565. Diverse berichten 11/2007
 566. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 567. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 568. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 569. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 570. Referendum over Rand kan niet
 571. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 572. Geen tweede referendum in Nederland
 573. Twee voorstellen van de burger in Gent
 574. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 575. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 576. Campaigns from across the EU call for a referendum
 577. Over een echte bescherming van de minderheden
 578. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 579. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 580. Hamburg: Referendum over referenda
 581. Het referendum legaliseren
 582. Wij zijn de baas
 583. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 584. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 585. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 586. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 587. We vertrouwen de burger niet
 588. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 589. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 590. Stockholms referendum over tol
 591. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 592. De politieke kaste
 593. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 594. Voor een nieuw EU-referendum!
 595. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 596. Een gezonde stemming?
 597. Christen-democratie en referendum
 598. Op naar volgend EU-referendum
 599. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 600. Links en rechts
 601. Vertrouwen
 602. De anti-democratische EU
 603. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 604. Platform voor Vrije Meningsuiting
 605. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 606. De afwezige staatsburger.
 607. Naar asymmetrische staat
 608. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 609. Referendum over Europese grondwet
 610. Référendum
 611. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 612. First World Conference on Direct Democracy
 613. Reeds 16 Europese petities
 614. Een parlement zonder partijen
 615. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 616. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 617. knipsels-april 2007
 618. De campagne is de boodschap.
 619. Handen af van onze verkiezingen
 620. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 621. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 622. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 623. knipsels
 624. Tsjechisch sprookje
 625. Referendum over macht van politieke partijen
 626. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 627. Verslag debat: democratie in België?
 628. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 629. De kiesdrempel
 630. Democratie zonder nonsens
 631. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 632. campagne verkiezingen 2007
 633. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 634. lezing Arthur De Decker
 635. ¿Qué es lo que pretendemos?
 636. ¿Quienes somos?
 637. Vlaanderen onafhankelijk?
 638. Nieuw nummer van Athene is uit
 639. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 640. Het razende schaap van de Franse revolutie
 641. Dedecker voor directe democratie
 642. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 643. Nederland en het Referendum
 644. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 645. Vrij Informatie Netwerk
 646. Tussen controle en veiligheid
 647. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 648. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 649. Geef de macht terug aan de burger
 650. De Belgische democratie faalt
 651. referendum over abortus
 652. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 653. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 654. knipsels
 655. Aansluiting bij Rusland
 656. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 657. Referendum te Merchtem afgewezen
 658. Referendum op komst in Poperinge?
 659. Grondwetsherziening?
 660. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 661. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 662. Democratie zonder politiek?
 663. Een Canadees debat
 664. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 665. Dehaene slaat weer toe
 666. Verlies voor de groenen in Hessen
 667. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 668. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 669. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 670. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 671. Europees netwerk voor direkte democratie
 672. De komende referenda in Zwitserland
 673. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 674. Reginald Moreels
 675. Ludo Dierickx
 676. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 677. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 678. Welke democratie?
 679. Slaafse parlementsleden
 680. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 681. Europese vetpotten
 682. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 683. Liegen mag
 684. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 685. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 686. Argumenten tegen democratie
 687. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 688. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 689. Het republikeins genootschap
 690. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 691. Verhofstadt en de paarse democratie
 692. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 693. Het wonder van de verlichting
 694. Een onthullend arrest
 695. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 696. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 697. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 698. Seborga: we the people...
 699. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 700. De noodzaak van de geheime stemming
 701. Di Rupo en de directe democratie
 702. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 703. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 704. Democratie in België is een schijnvertoning
 705. Verzoekschrift sociale woningen
 706. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 707. Verdacht stemadvies
 708. Van Peel spreekt
 709. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 710. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 711. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 712. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 713. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 714. Update: de huidige partijstandpunten
 715. Democratie en economie
 716. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 717. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 718. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 719. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 720. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 721. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 722. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 723. Referendum te Ittre
 724. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 725. Belangrijke studie over naïef cynisme
 726. Directe democratie en belastingsfraude
 727. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 728. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 729. Nordrhein-Westfalen
 730. Beieren: voldoende handtekeningen
 731. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 732. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 733. Beperkte herverkiesbaarheid
 734. Geld en volksinitiatief
 735. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 736. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 737. Een historische kans!
 738. Sharia in Nederland?
 739. Documenten van de Verlichting (I)
 740. Slimme wetgeving
 741. Het zogenaamde politiek cynisme
 742. Referendum geëist te Fleurus
 743. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 744. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 745. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 746. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 747. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 748. Nederlandse toestanden - deel II
 749. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 750. Een anti-democratische mythe
 751. Het surrealisme van de Belgische politiek
 752. Directe democratie in Venezuela?
 753. De november-referenda in de USA
 754. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 755. Mark Eyskens over het referendum
 756. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 757. Duitse toestanden
 758. Berichten uit het Noorden
 759. Philadelphia II
 760. Is Europa te democratisch?
 761. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 762. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 763. Vrije meningsuiting
 764. Directe democratie en de doodstraf
 765. Documenten van de Verlichting (II)
 766. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 767. USA: directe democratie en landsconservatie
 768. USA: een stille belastingsrevolutie?
 769. Het referendum en de Belgische grondwet
 770. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 771. Democratie invoeren in ons land
 772. Drole de guerre (2)
 773. Memes en propaganda
 774. Propaganda begrijpen
 775. Democratie als witte magie
 776. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 777. Wetgeving rond directe democratie
 778. U wordt waargenomen
 779. Ierland: nieuw referendum over Nice
 780. We the people...
 781. Merkwaardige initiatieven in Californië
 782. Vlaams Blok voor referendum
 783. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 784. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 785. Nederland na de verkiezingen
 786. Drole de guerre (5)
 787. U wordt opgevoed
 788. Een democratische partij
 789. Journalisten en hun stem
 790. Van democratie is geen sprake...
 791. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 792. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 793. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 794. Parlementaire illusies
 795. Het goede leven
 796. Nieuw Gents referendum?
 797. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 798. Merkwaardig referendum in Norfolk
 799. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 800. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 801. Referendum in Duitstalig België?
 802. De standaard over het referendum
 803. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 804. Moet berichtgeving waar zijn?
 805. Japanse burger wantrouwt politici
 806. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 807. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 808. Quo Vadis, Europa?
 809. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 810. Geen democratie in Ekeren
 811. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 812. Strijd voor symbolen in Bolzano
 813. NVA tegen democratie
 814. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 815. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 816. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 817. Drole de guerre
 818. Weerstand tegen democratie
 819. Het nieuwe Estatut
 820. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 821. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 822. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 823. Europa heeft er een land bij
 824. persknipsels
 825. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 826. Italië wijst grondwetswijziging af
 827. Géén respect
 828. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 829. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 830. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 831. Volksdictatuur
 832. Eerste online referendum in Zwitserland
 833. Ward Beysen pro directe democratie
 834. Het goede leven
 835. Liegen in Malta
 836. Ondertussen in Somaliland
 837. Oorlog of democratie
 838. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 839. Peilingen (België)
 840. Peilingen (internationaal)
 841. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 842. Geluk en zelfbeschikking
 843. Bart Somers
 844. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 845. Onze progressieve pers
 846. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 847. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 848. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 849. Britten voor referendum over Europese grondwet
 850. Het particratisch argument
 851. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 852. Verzwijgen is goud
 853. Notities bij de voorbije verkiezingen
 854. Quotes uit de politiek
 855. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 856. Partijdige televisie
 857. Europese peilingen
 858. Democratie smaakt naar meer
 859. Catalonië stemt voor meer autonomie
 860. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 861. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 862. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 863. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 864. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 865. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 866. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 867. Het Witte Manifest
 868. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 869. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 870. Voor wie is het referendum bedreigend?
 871. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 872. Petitie "Europees parlement op een plek"
 873. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 874. What we do
 875. What we want
 876. Who we are
 877. Qu’est-ce que nous faisons?
 878. Qu’est-ce que nous voulons?
 879. Qui sommes nous?
 880. Nieuwe functies op de website
 881. Referenda en de wil van de burgers
 882. NEWSLETTER #15
 883. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 884. Enkele presentaties uit Nederland
 885. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 886. Mensenrechten en democratie
 887. Darwinisme en democratie
 888. Democratie bij de Atheners
 889. NEWSLETTER #14
 890. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 891. Français
 892. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 893. mail ons
 894. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 895. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 896. Buurtbevraging in Mechelen
 897. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 898. Decisive weeks lying ahead
 899. Direct democracy
 900. Omdat een andere politiek nodig is
 901. Democratie.Nu heeft u nodig!
 902. Democracy International Newsletter #13
 903. Vrij spreekrecht is absoluut
 904. The European Citizens’ Initiative
 905. Economie, democratie en het geluk
 906. Democratie maakt gelukkig
 907. Kom mee betogen!
 908. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 909. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 910. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 911. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 912. Time for Citizens to take the Initiative
 913. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 914. Voor de vrijheid van meningsuiting
 915. Over de vrijheid van meningsuiting
 916. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 917. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 918. credits
 919. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 920. DI NEWSLETTER #12
 921. Van particratie naar democratie
 922. De mythe van de Goede Dictator
 923. Vrijheid, democratie & secessie
 924. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 925. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 926. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 927. Schwarzenegger en directe democratie
 928. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 929. Is België echt een democratie?
 930. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 931. Het dierbare België
 932. DI-NEWSLETTER #11
 933. De kikker en de politiek
 934. Historiek tot 2002
 935. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 936. Laten we de stemplicht afschaffen.
 937. Historiek tot 2005
 938. Wat is en doet Democratie.nu ?
 939. Organisatie van WIT
 940. Wat is directe democratie?
 941. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 942. Het einde van de particratie?
 943. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 944. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 945. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 946. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 947. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 948. Aangeleerde hulpeloosheid
 949. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 950. Telt Ieders mening mee?
 951. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 952. N-VA slikt voorstel in
 953. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 954. Het pad van de innerlijke opstand
 955. Bevolking met kluitje in het riet
 956. Over eindtermen en burgerzin
 957. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 958. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 959. Schwarzenegger bijt in het zand
 960. Wijsheid voor de massa?
 961. over deze website
 962. History
 963. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 964. Hoe doden we een volksbesluit?
 965. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 966. Wahlstreik!
 967. politiek algemeen
 968. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 969. boeken en artikels
 970. Interview Jos Verhulst
 971. Het verdiepen van de democratie
 972. Persbericht Democratie.nu
 973. Witte Werf maart 1999
 974. Witte Werf mei 1999
 975. Witte Werf augustus 1999
 976. Witte Werf oktober 1999
 977. Witte Werf november 1999
 978. Witte Werf december 1999
 979. Witte Werf april 2000
 980. Witte Werf mei 2000
 981. Witte Werf december 2001
 982. Witte Werf februari 2002
 983. Witte Werf juni 2002
 984. Witte Werf oktober 2002
 985. Witte Werf december 2002
 986. Witte Werf april 2003
 987. Witte Werf juli 2003
 988. Witte Werf november 2003
 989. Witte Werf januari 1999
 990. Witte Werf januari 2000
 991. Over particratie, meerderheid en oppositie
 992. Witte Werf januari 2004
 993. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 994. Wit Bericht 05/09/2001
 995. Wit Bericht 23/03/2002
 996. Wit Bericht 10/04/2002
 997. Wit Bericht 20/04/2002
 998. Wit Bericht 17/05/2002
 999. Wit Bericht 11/09/2002
 1000. Wit Bericht 02/01/2003
 1001. Wit Bericht 19/01/2003
 1002. Wit Bericht 25/01/2003