Nieuws

Mini-congres van vzw Democratie.Nu 2018

Op 24 februari organiseert Democratie.Nu opnieuw een mini-congres met als centraal thema:

 

‘Hoe democratisch zijn verkiezingen?

Hoe verkrijgt uw stem werkelijke macht?’ 

 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober maken dit thema brandend actueel.

Verkiezingen worden steeds gelijkgesteld aan democratie. 
Dit wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. 
Verschillende sprekers onderzoeken en belichten elk vanuit hun expertise en ervaringen deze stelling.

Zaterdag 24 februari 2018 van 8u45 tot 13u30
Liberaal Archief Kramersplein 23 9000 Gent

Vrije bijdrage

Kondig a.u.b. uw deelname aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

08u15
Onthaal

08u45 
Bert Penninckx (Democratie.Nu)
Inleidend woord
www.democratie.nu

9u
Jean-Paul Pinon (We Citizens)
 De ‘kieswijzer’: nu de burger eens mag meedoen, hoe gebruikt hij het beste zijn stem?
www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/

9u30 
Bart Neys (Referendumpartij)
www.referendum-partij.be

10u
Gilberte Muls (Lubbeek Leeft)
lubbeekleeft.be/beginselverklaring

 10u30 
pauze 
met drank & broodjes

11u
Peter Vangeel (in naam van de burgers van Grobbendonk & Bouwel)
‘Uitklapdemocratie in de praktijk: een succesvol voorbeeld’
www.deburgers.be 

11u30
Thomas Goorden (Burgerlijst Antwerpen)
‘Uitklap-democratie/Flatpack-democracy’:
wat zijn de opties als je binnen het huidige kiessysteem aan de slag wil en maximale beleidsparticipatie wil organiseren?
www.burgerlijst.be

12u
David Joëts (Democratie.Nu)
Zijn verkiezingen essentieel voor een democratie?
www.democratie.nu 

12u30 - 13u30
debat/vragenuurtje
met drank & broodjes

 

Graag vooraf inschrijven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
met vermelding van het aantal personen.

Maak dit minicongres mee mogelijk. Een donatie is welkom.

Ter plaatse te verkrijgen: het boek “Directe democratie” (€14), de artikelenbundel (€5) en fluovestjes M, L, XL (€11). Leden (€30/jaar) krijgen 50% korting op de boeken.

Knipsels december 2017

Lees meer: Knipsels december 2017

Help je mee flyeren tijdens de betoging van 19 december?

Dinsdag a.s. 19 december vindt in Brussel een vakbondsmanifestatie plaats (tegen de beknottingen van de pensioenen).


Voor Democratie vzw een uitstekende gelegenheid om samen met onze Waalse gelijkgezinden in de kijker te lopen en ruchtbaarheid te geven aan onze federale petitie ‘Bindend Referendum en Burgerinitiatief’.

Deze petitie, waarvoor we in heel het land 100 000 handtekeningen wensen te verzamelen, moet de regering aansporen een fundamenteel democratisch recht in de grondwet in te schrijven, namelijk de beslissing van de burger over zijn wetten.

 

Wij delen pamfletten uit en - waar mogelijk - laten we onze petitielijsten ondertekenen.

 

Plaats: hoek Albert II-laan en Rogierstraat, Brussel.
Uur:  tussen 9.30 u & 9.45 u.

 

DOE JE MEE?

Laat het ons weten. Hoe meer activisten hoe beter.

 

* Niet vergeten: fluo-vestje met opschrift(en) Democratie.Nu.
Wie er geen heeft: laat het weten, je krijgt er één ter plaatse.

 

Wij rekenen op jullie!

Een democratische groet,

het Democratie.Nu-team

persbericht PLATFORM POLITIEKE RECHTEN

Lancering van het Platform Politieke Rechten.


Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren .

 

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting ; belangrijkste ondersteuning van de democratie, zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat gebeurt ! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen !

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10u30.

 

Adres : Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3  5000 Namen

contact : 0498/043068

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru.), Democratie Nu ! (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru).

 

 

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen, de manier van regeren te hervormen  door politieke rechten in te voeren.

 

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten : hun doel is er toe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht « de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk», het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet – Art 34)

 

Twee werktuigen zijn de basis van  politieke rechten :

 

- Het recht op referendum : het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen.

- Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (herzien van de Grondwet, een wet…).

 

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.
In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren !

 

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft…

 

- Mag de burger stemmen voor  overheidsbeslissingen op verschillende niveau’s?

- Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?

- Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?

- Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?

- Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?

- Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?

- Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?

- In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?

- Een gemeente, bvb door extreem rechts vergiftigd, zou zij bvb racistische regels kunnen stemmen ?

- Enz…

 

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

 

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

 

De politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de  burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

 

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen !

persconferentie dinsdag 21 november, Namen

 

Lancement de la Plate forme des Droits Politiques.

Elle regroupe citoyens, organisations et partis unis sur 1 point:

réformer la gouvernance, en instaurant les droits politiques.

    

Les droits politiques organisent et objectivisent l'expression de la volonté des citoyens.

Clefs de voûte de la démocratie, ils dirigent la gouvernance.

Ils inversent le cours des choses!

En Suisse, pays hétérogène s'il en est, depuis des siècles !

 

    

Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse ce mardi 21 novembre 2017 à 10h30!

            

Adresse: Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3, 5000 Namur

Contact: 0498 /043068

Présents (e.a.): Parti Référendum (B), Democratie Belgium (W+Brx.), Democratie.Nu! (VL), Mouvement Citoyens Libres (W), Nous Citoyens (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Brx.), ...

                        

Vous trouverez le communiqué de presse en annexe. 

Un dossier de presse largement documenté sera remis aux journalistes.

                         

La Plate forme des Droits Politiques a pour objet d'inverser le cours des choses, réformer la gouvernance, en instaurant les droits politiques.

Les droits politiques vont bien au-delà des droits fondamentaux: ils ont pour but et garantissent de façon objective que chaque projet des autorités publiques soit « l'expression fidèle et sûre de la volonté de la population », souveraine (Constitution Suisse – Art 34).

 

2 outils principaux composent les droits politiques:

- Le droit de référendum: le droit de la population d'approuver/rejeter un projet des autorités publiques.

- Le droit d'initiative: le droit des citoyens de proposer un projet (révision constitution, loi, ...).

    

Les droits politiques sont les fondements d'une démocratie de concordance entre les projets des autorités et volonté des citoyens, d'une démocratie.

Appliqués de façon remarquable en Suisse depuis plusieurs siècles, ils restent largement méconnus chez nous. Mais plus pour longtemps, sans doute! ...

De nombreuses questions se posent quant à leur application pratique ...

- Le citoyen peut-il voter pour les décisions aux différents niveaux de pouvoir?

- Le citoyen doit-il voter pour toutes les décisions?

- Comment s'organisent en pratique les référendums et les initiatives?

- Le citoyen va-t-il devoir passer sa vie dans les hémicycles et les bureaux de vote?

- Comment peut-il exprimer clairement sa volonté sur un dossier complexe, qui traite de plusieurs questions différentes?

- Quels sont les avantages et désavantages des droits politiques?

- La majorité de la population décide-t-elle de tous les projets de la société?

- Dans quelle mesure le peuple peut-il être manipulé par les groupes d'intérêts?

- Une commune, gangrénée par l'extrême droite, pourrait-elle, par exemple, décider de voter des règlements à caractère raciste?

- etc.   

           

La conférence de presse répondra à toutes les questions sur le sujet.

 

Lors de la conférence de presse seront également présentés l'histoire des droits politiques en Belgique, certains droits politiques novateurs, comme celui du citoyen à contraindre l'autorité à l'exécution du droit (Alain Lebrun, juriste) et la pétition en cours pour les droits politiques (Bruno Clerckx).

   

                             

Les droits politiques organisent et objectivisent l'expression de la volonté des citoyens.

Clefs de voûte de la démocratie, ils dirigent la gouvernance.

        

Appel est lancé aux citoyens qui veulent inverser le cours des choses!

 

 

NEDERLANDSTALIG PERSBERICHT

Lancering van het Platform Politieke Rechten.

Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren .

 

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting ; belangrijkste ondersteuning van de democratie, zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat gebeurt ! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen !

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10u30.

 

Adres : Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3  5000 Namen

contact : 0498/043068

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru.), Democratie Nu ! (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru).

  

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

 

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen, de manier van regeren te hervormen door politieke rechten in te voeren. 

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten : hun doel is er toe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht « de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk», het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet – Art 34)

 

Twee werktuigen zijn de basis van  politieke rechten :

- Het recht op referendum : het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen.

- Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (herzien van de Grondwet, een wet…).

 

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.

In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren !

 

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft…

- Mag de burger stemmen voor  overheidsbeslissingen op verschillende niveau’s?

- Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?

- Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?

- Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?

- Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?

- Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?

- Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?

- In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?

- Een gemeente, bvb door extreem rechts vergiftigd, zou zij bvb racistische regels kunnen stemmen ?

- Enz…

 

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

 

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

 

De politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de  burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

 

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen !

 

 

Meer artikelen...

 1. uitnodiging voordracht 29 november
 2. Democratie en de Catalonië-kwestie
 3. Knipsels november 2017
 4. Democracy Target Belgium
 5. Knipsels oktober 2017
 6. Overzichtspagina Gewestelijke Voksraadpleging
 7. verzoek fractieleiders Gewestelijke Volksraadpleging
 8. vrijwilligersvacatures
 9. Vacature communicatiestrateeg
 10. vacature projectleider
 11. Knipsels september 2017
 12. Knipsels augustus 2017
 13. Knipsels juli 2017
 14. Dringende projecten Democratie.Nu
 15. participatiecongres
 16. Rechtsstaat?
 17. rechtstaat
 18. Gedwongen Mandatering
 19. Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan
 20. antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan
 21. Knipsels juni 2017
 22. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 23. Vraagstelling in het lobbywerk
 24. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 25. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 26. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 27. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 28. Merkwaardig
 29. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 30. Herhaalt de geschiedenis zich?
 31. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 32. Knipsels mei 2017
 33. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 34. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 35. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 36. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 37. Forum voor Democratie over referenda
 38. gents referendum
 39. Knipsels april 2017
 40. Knipsels maart 2017
 41. bestel uw workshop!
 42. 3 wegen om de democratie in te voeren
 43. Knipsels februari 2017
 44. Mini-congres 18 februari
 45. Knipsels januari 2018
 46. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 47. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 48. Knipsels december 2016
 49. Knipsels november 2016
 50. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 51. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 52. Knipsels oktober 2016
 53. Knipsels september 2016
 54. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 55. Was de Brexit een eerste testrit?
 56. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 57. Knipsels augustus 2016
 58. Interview met de Referendum-Partij
 59. Knipsels juli 2016
 60. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 61. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 62. Knipsels juni 2016
 63. Knipsels mei 2016
 64. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 65. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 66. workshop loting 19 april Gent
 67. een mislukt opiniestuk
 68. Knipsels april 2016
 69. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 70. Quotes over de NPC
 71. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 72. Uitvoeringsdecreet wallonië
 73. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 74. Knipsels maart 2016
 75. Knipsels januari 2016
 76. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 77. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 78. Oproep: "En u?"
 79. Agenda
 80. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 81. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 82. Editoriaal
 83. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 84. Knipsels december 2015
 85. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 86. Knipsels november 2015
 87. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 88. Knipsels oktober 2015
 89. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 90. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 91. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 92. Knipsels september 2015
 93. Knipsels augustus 2015
 94. Knipsels juli 2015
 95. Knipsels juni 2015 deel 2
 96. Knipsels juni 2015
 97. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 98. Wat is democratie?
 99. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 100. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 101. Knipsels mei 2015 deel 2
 102. Knipsels mei 2015
 103. Knipsels april 2015 deel 2
 104. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 105. Knipsels april 2015
 106. Knipsels maart 2015 deel 3
 107. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 108. Knipsels maart 2015 deel 2
 109. Knipsels maart 2015
 110. Knipsels februari 2015
 111. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 112. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 113. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 114. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 115. Knipsels Januari 2015
 116. Knipsels Kerst 2014
 117. Doneer!
 118. Knipsels december 2014
 119. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 120. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 121. Knipsels november 2014
 122. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 123. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 124. Knipsels oktober 2014
 125. Knipsels juli 2014
 126. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 127. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 128. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 129. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 130. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 131. Knipsels juni 2014
 132. Les positions des partis
 133. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 134. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 135. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 136. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 137. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 138. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 139. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 140. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 141. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 142. Begrippen rond democratie
 143. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 144. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 145. De N-VA en het referendum
 146. Knipsels maart 2014
 147. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 148. Knipsels 02/2014
 149. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 150. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 151. Directe democratie maakt het volk soeverein
 152. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 153. Les articles de Démocratie Directe
 154. Knipsels 09/2013
 155. Wie is er bang van confederalisme?
 156. Knipsels 12/2013
 157. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 158. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 159. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 160. Witte werven
 161. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 162. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 163. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 164. Wilfried Martens en de democratie
 165. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 166. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 167. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 168. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 169. De afgeremde democratie
 170. Dossier: Tax Freedom Day
 171. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 172. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 173. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 174. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 175. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 176. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 177. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 178. Hoe organiseer ik een referendum?
 179. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 180. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 181. De referendumsituatie in Vlaanderen
 182. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 183. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 184. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 185. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 186. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 187. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 188. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 189. Knipsels 10/2012
 190. Knipsels 08/2012
 191. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 192. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 193. Overwoekerende particratie
 194. Knipsels 07/2012
 195. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 196. Defining and measuring democracy
 197. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 198. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 199. Presentaties van de workshops
 200. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 201. Referendum over hennepteelt
 202. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 203. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 204. Knipsels maart 2012
 205. Waar is het Duitse goud?
 206. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 207. Artikelenbundel Februari 2012
 208. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 209. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 210. Artikelenbundel januari 2012
 211. 1ste Partijcongres van 3D
 212. Burgerinitiatieven
 213. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 214. G1000: zwakke placebo
 215. Het gedroomde land van de G1000
 216. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 217. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 218. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 219. Korte berichten november 2011
 220. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 221. ESM, de nieuwe Europese dictator
 222. Zwitserland is België niet
 223. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 224. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 225. Klein maar dapper.
 226. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 227. Burger telt weer niet mee
 228. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 229. De verzwegen revolutie in IJsland
 230. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 231. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 232. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 233. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 234. Marokkanen willen meer democratie
 235. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 236. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 237. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 238. G1000 Burgerinitiatief
 239. Democracy International Conferentie
 240. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 241. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 242. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 243. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 244. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 245. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 246. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 247. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 248. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 249. Schending Verdrag van Lissabon
 250. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 251. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 252. Vrije verkiezingen Egypte
 253. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 254. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 255. Burgerinitiatieven Rucphen
 256. BROV Politiek theater
 257. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 258. ECAS Conferentie 17 maart
 259. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 260. Volksraadpleging Tielt
 261. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 262. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 263. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 264. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 265. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 266. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 267. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 268. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 269. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 270. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 271. Referendum over Parkstad Turnhout?
 272. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 273. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 274. Referendum in Zulte
 275. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 276. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 277. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 278. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 279. Start je eigen land
 280. Mandataris versus partij
 281. De deugdzaamheid van de kleintjes
 282. Touring wil referendum over rekeningrijden
 283. Politieke etiketten : what’s in a name?
 284. Direct democracy prevents violence
 285. De macht van het volk, een referendum nu!
 286. Organiseer referendum over voortbestaan België
 287. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 288. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 289. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 290. De Belgische staatshervorming voorbij
 291. Staatshervorming Plan Z
 292. Over standpunt...
 293. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 294. De pi-factor van De Lange Wapper
 295. Zwitserland blijft meest competitieve land
 296. Knipsels september 2010
 297. Turken houden referendum over hun grondwet
 298. Groen licht voor geheime operaties
 299. Global Citizens in Charge
 300. Prijs voor de Democratie 2010
 301. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 302. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 303. ECI - pas vanaf 2012
 304. De wereld als weerbericht
 305. 1 op 6 Belgen stemde niet
 306. Referendum op lange baan geschoven
 307. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 308. Confederalisme voor dummies
 309. Natuurlijke rechten en democratie
 310. De stad der zienden
 311. België IS gebarsten
 312. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 313. Kiezersbedrog 2010
 314. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 315. Europa is alles behalve demokratisch
 316. De vergrendelde democratie
 317. Zwitserse zuinigheid
 318. Confederaal België
 319. Democratie? dream on
 320. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 321. Waar voor je geld-index
 322. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 323. De mythe van de parlementaire democratie
 324. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 325. Het Zweedse referendum
 326. Institutionele vuilnisbelt
 327. Hervormingsstreven in het vizier
 328. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 329. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 330. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 331. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 332. Direct Democracy Now!
 333. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 334. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 335. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 336. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 337. Directe democratische partijen
 338. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 339. Workshop - Politiek zonder politici
 340. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 341. Diplomademocratie
 342. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 343. Firmenspenden verbieten
 344. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 345. Politics without Politicians
 346. De EU schaadt de Europese idee
 347. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 348. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 349. The EU and Democracy do not match
 350. Minaretten
 351. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 352. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 353. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 354. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 355. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 356. Herentals stemt over verdwijnpaal
 357. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 358. Een gids door enkele documenten
 359. Global Forum on Modern Direct Democracy
 360. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 361. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 362. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 363. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 364. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 365. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 366. GVA en Democratie.Nu
 367. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 368. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 369. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 370. Directe democratie smaakt naar meer
 371. Referendum in Waasland?
 372. De Gewone Sabotage
 373. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 374. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 375. Geen gewone zondag in Antwerpen
 376. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 377. Persmap van Democratie.Nu
 378. Persbericht van Democratie.Nu
 379. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 380. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 381. Een democratische hoogdag
 382. Het referendum als democratisering van de politiek
 383. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 384. Directe Democratie en Bart De Wever
 385. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 386. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 387. Duitse kink in de EU-kabel?
 388. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 389. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 390. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 391. De kwelgeest Lange Wapper
 392. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 393. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 394. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 395. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 396. Uitwassen van de particratie
 397. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 398. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 399. Global Forum on Modern Direct Democracy
 400. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 401. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 402. Belangrijkste voordelen directe democratie
 403. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 404. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 405. Democratie en economie
 406. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 407. Burgemeester wil geen referendum
 408. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 409. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 410. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 411. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 412. Niemand geloofde nog in verbreding
 413. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 414. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 415. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 416. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 417. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 418. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 419. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 420. Izegem : Actiecomit
 421. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 422. Het einde van de grondwet?
 423. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 424. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 425. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 426. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 427. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 428. Over de scheiding der machten
 429. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 430. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 431. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 432. Knipsels april 2009
 433. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 434. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 435. De opmars van een wereldregering
 436. Democratie voor de elite
 437. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 438. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 439. Een blablabla Parlement
 440. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 441. Particratie is geen democratie
 442. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 443. Knipsels maart 2009
 444. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 445. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 446. Knipsels februari 2009
 447. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 448. Knipsels januari 2009
 449. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 450. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 451. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 452. De logica van de democratie
 453. Bedenkingen over de scheiding der machten
 454. Democratie en natuurrecht
 455. Voorbij de staatshervorming
 456. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 457. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 458. politiek beu
 459. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 460. Austrian minister quits over EU referendum clause
 461. Knipsels december 2008
 462. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 463. Referendum over stemplicht
 464. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 465. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 466. Knipsels november 2008
 467. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 468. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 469. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 470. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 471. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 472. Opstand!
 473. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 474. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 475. Big Brother
 476. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 477. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 478. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 479. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 480. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 481. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 482. No Means No
 483. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 484. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 485. Knipsels oktober 2008
 486. Is de EU democratischer dan België
 487. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 488. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 489. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 490. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 491. Recall van Arnold Schwarzenegger
 492. Knipsels september 2008
 493. Vier direct democratische initiatieven
 494. Steun Oosterweel referendum
 495. Knipsels augustus 2008
 496. Confederale chaos
 497. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 498. knipsels juli 2008
 499. Het hervormen van een staat
 500. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 501. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 502. Save Our Water Resources
 503. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 504. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 505. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 506. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 507. NO means NO
 508. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 509. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 510. Blokkeringsmemen herkennen
 511. Die verdomde Ieren toch!
 512. Waar BHV echt over gaat
 513. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 514. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 515. Nieuwe Europese Conventie.
 516. Beckerich
 517. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 518. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 519. België heruitgevonden
 520. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 521. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 522. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 523. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 524. EU bang van Iers referendum
 525. Tempelhof gaat dicht
 526. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 527. Die vervelende democratie toch
 528. Het vrije woord en dreiging met geweld
 529. Waarom onderwijs?
 530. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 531. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 532. Referendum over flat tax te Obwalden
 533. Kleine berichten maart 2008
 534. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 535. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 536. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 537. Iers referendum wordt genegeerd.
 538. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 539. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 540. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 541. Knipsels januari 2008
 542. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 543. Referendum over staatshervorming
 544. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 545. Luisteren politici naar u?
 546. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 547. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 548. I want a referendum
 549. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 550. Denkend aan Sint Kilda
 551. Federalisme en democratie
 552. Europa wil niet weten van democratie
 553. Despotisme versus volksraadpleging
 554. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 555. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 556. Wie laat ons mee beslissen?
 557. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 558. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 559. Waarom doet het parlement niets?
 560. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 561. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 562. Nieuws van het Referendum Platform
 563. De zetelcarrousel
 564. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 565. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 566. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 567. Wij willen onze zeg!
 568. Europees Referendum Campagne 2
 569. Diverse berichten 11/2007
 570. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 571. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 572. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 573. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 574. Referendum over Rand kan niet
 575. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 576. Geen tweede referendum in Nederland
 577. Twee voorstellen van de burger in Gent
 578. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 579. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 580. Campaigns from across the EU call for a referendum
 581. Over een echte bescherming van de minderheden
 582. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 583. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 584. Hamburg: Referendum over referenda
 585. Het referendum legaliseren
 586. Wij zijn de baas
 587. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 588. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 589. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 590. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 591. We vertrouwen de burger niet
 592. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 593. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 594. Stockholms referendum over tol
 595. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 596. De politieke kaste
 597. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 598. Voor een nieuw EU-referendum!
 599. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 600. Een gezonde stemming?
 601. Christen-democratie en referendum
 602. Op naar volgend EU-referendum
 603. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 604. Links en rechts
 605. Vertrouwen
 606. De anti-democratische EU
 607. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 608. Platform voor Vrije Meningsuiting
 609. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 610. De afwezige staatsburger.
 611. Naar asymmetrische staat
 612. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 613. Referendum over Europese grondwet
 614. Référendum
 615. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 616. First World Conference on Direct Democracy
 617. Reeds 16 Europese petities
 618. Een parlement zonder partijen
 619. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 620. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 621. knipsels-april 2007
 622. De campagne is de boodschap.
 623. Handen af van onze verkiezingen
 624. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 625. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 626. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 627. knipsels
 628. Tsjechisch sprookje
 629. Referendum over macht van politieke partijen
 630. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 631. Verslag debat: democratie in België?
 632. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 633. De kiesdrempel
 634. Democratie zonder nonsens
 635. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 636. campagne verkiezingen 2007
 637. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 638. lezing Arthur De Decker
 639. ¿Qué es lo que pretendemos?
 640. ¿Quienes somos?
 641. Vlaanderen onafhankelijk?
 642. Nieuw nummer van Athene is uit
 643. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 644. Het razende schaap van de Franse revolutie
 645. Dedecker voor directe democratie
 646. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 647. Nederland en het Referendum
 648. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 649. Vrij Informatie Netwerk
 650. Tussen controle en veiligheid
 651. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 652. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 653. Geef de macht terug aan de burger
 654. De Belgische democratie faalt
 655. referendum over abortus
 656. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 657. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 658. knipsels
 659. Aansluiting bij Rusland
 660. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 661. Referendum te Merchtem afgewezen
 662. Referendum op komst in Poperinge?
 663. Grondwetsherziening?
 664. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 665. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 666. Democratie zonder politiek?
 667. Een Canadees debat
 668. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 669. Dehaene slaat weer toe
 670. Verlies voor de groenen in Hessen
 671. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 672. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 673. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 674. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 675. Europees netwerk voor direkte democratie
 676. De komende referenda in Zwitserland
 677. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 678. Reginald Moreels
 679. Ludo Dierickx
 680. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 681. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 682. Welke democratie?
 683. Slaafse parlementsleden
 684. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 685. Europese vetpotten
 686. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 687. Liegen mag
 688. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 689. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 690. Argumenten tegen democratie
 691. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 692. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 693. Het republikeins genootschap
 694. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 695. Verhofstadt en de paarse democratie
 696. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 697. Het wonder van de verlichting
 698. Een onthullend arrest
 699. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 700. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 701. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 702. Seborga: we the people...
 703. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 704. De noodzaak van de geheime stemming
 705. Di Rupo en de directe democratie
 706. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 707. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 708. Democratie in België is een schijnvertoning
 709. Verzoekschrift sociale woningen
 710. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 711. Verdacht stemadvies
 712. Van Peel spreekt
 713. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 714. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 715. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 716. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 717. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 718. Update: de huidige partijstandpunten
 719. Democratie en economie
 720. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 721. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 722. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 723. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 724. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 725. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 726. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 727. Referendum te Ittre
 728. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 729. Belangrijke studie over naïef cynisme
 730. Directe democratie en belastingsfraude
 731. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 732. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 733. Nordrhein-Westfalen
 734. Beieren: voldoende handtekeningen
 735. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 736. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 737. Beperkte herverkiesbaarheid
 738. Geld en volksinitiatief
 739. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 740. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 741. Een historische kans!
 742. Sharia in Nederland?
 743. Documenten van de Verlichting (I)
 744. Slimme wetgeving
 745. Het zogenaamde politiek cynisme
 746. Referendum geëist te Fleurus
 747. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 748. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 749. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 750. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 751. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 752. Nederlandse toestanden - deel II
 753. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 754. Een anti-democratische mythe
 755. Het surrealisme van de Belgische politiek
 756. Directe democratie in Venezuela?
 757. De november-referenda in de USA
 758. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 759. Mark Eyskens over het referendum
 760. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 761. Duitse toestanden
 762. Berichten uit het Noorden
 763. Philadelphia II
 764. Is Europa te democratisch?
 765. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 766. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 767. Vrije meningsuiting
 768. Directe democratie en de doodstraf
 769. Documenten van de Verlichting (II)
 770. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 771. USA: directe democratie en landsconservatie
 772. USA: een stille belastingsrevolutie?
 773. Het referendum en de Belgische grondwet
 774. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 775. Democratie invoeren in ons land
 776. Drole de guerre (2)
 777. Memes en propaganda
 778. Propaganda begrijpen
 779. Democratie als witte magie
 780. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 781. Wetgeving rond directe democratie
 782. U wordt waargenomen
 783. Ierland: nieuw referendum over Nice
 784. We the people...
 785. Merkwaardige initiatieven in Californië
 786. Vlaams Blok voor referendum
 787. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 788. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 789. Nederland na de verkiezingen
 790. Drole de guerre (5)
 791. U wordt opgevoed
 792. Een democratische partij
 793. Journalisten en hun stem
 794. Van democratie is geen sprake...
 795. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 796. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 797. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 798. Parlementaire illusies
 799. Het goede leven
 800. Nieuw Gents referendum?
 801. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 802. Merkwaardig referendum in Norfolk
 803. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 804. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 805. Referendum in Duitstalig België?
 806. De standaard over het referendum
 807. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 808. Moet berichtgeving waar zijn?
 809. Japanse burger wantrouwt politici
 810. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 811. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 812. Quo Vadis, Europa?
 813. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 814. Geen democratie in Ekeren
 815. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 816. Strijd voor symbolen in Bolzano
 817. NVA tegen democratie
 818. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 819. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 820. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 821. Drole de guerre
 822. Weerstand tegen democratie
 823. Het nieuwe Estatut
 824. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 825. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 826. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 827. Europa heeft er een land bij
 828. persknipsels
 829. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 830. Italië wijst grondwetswijziging af
 831. Géén respect
 832. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 833. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 834. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 835. Volksdictatuur
 836. Eerste online referendum in Zwitserland
 837. Ward Beysen pro directe democratie
 838. Het goede leven
 839. Liegen in Malta
 840. Ondertussen in Somaliland
 841. Oorlog of democratie
 842. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 843. Peilingen (België)
 844. Peilingen (internationaal)
 845. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 846. Geluk en zelfbeschikking
 847. Bart Somers
 848. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 849. Onze progressieve pers
 850. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 851. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 852. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 853. Britten voor referendum over Europese grondwet
 854. Het particratisch argument
 855. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 856. Verzwijgen is goud
 857. Notities bij de voorbije verkiezingen
 858. Quotes uit de politiek
 859. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 860. Partijdige televisie
 861. Europese peilingen
 862. Democratie smaakt naar meer
 863. Catalonië stemt voor meer autonomie
 864. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 865. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 866. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 867. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 868. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 869. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 870. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 871. Het Witte Manifest
 872. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 873. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 874. Voor wie is het referendum bedreigend?
 875. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 876. Petitie "Europees parlement op een plek"
 877. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 878. What we do
 879. What we want
 880. Who we are
 881. Qu’est-ce que nous faisons?
 882. Qu’est-ce que nous voulons?
 883. Qui sommes nous?
 884. Nieuwe functies op de website
 885. Referenda en de wil van de burgers
 886. NEWSLETTER #15
 887. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 888. Enkele presentaties uit Nederland
 889. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 890. Mensenrechten en democratie
 891. Darwinisme en democratie
 892. Democratie bij de Atheners
 893. NEWSLETTER #14
 894. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 895. Français
 896. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 897. mail ons
 898. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 899. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 900. Buurtbevraging in Mechelen
 901. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 902. Decisive weeks lying ahead
 903. Direct democracy
 904. Omdat een andere politiek nodig is
 905. Democratie.Nu heeft u nodig!
 906. Democracy International Newsletter #13
 907. Vrij spreekrecht is absoluut
 908. The European Citizens’ Initiative
 909. Economie, democratie en het geluk
 910. Democratie maakt gelukkig
 911. Kom mee betogen!
 912. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 913. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 914. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 915. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 916. Time for Citizens to take the Initiative
 917. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 918. Voor de vrijheid van meningsuiting
 919. Over de vrijheid van meningsuiting
 920. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 921. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 922. credits
 923. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 924. DI NEWSLETTER #12
 925. Van particratie naar democratie
 926. De mythe van de Goede Dictator
 927. Vrijheid, democratie & secessie
 928. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 929. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 930. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 931. Schwarzenegger en directe democratie
 932. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 933. Is België echt een democratie?
 934. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 935. Het dierbare België
 936. DI-NEWSLETTER #11
 937. De kikker en de politiek
 938. Historiek tot 2002
 939. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 940. Laten we de stemplicht afschaffen.
 941. Historiek tot 2005
 942. Wat is en doet Democratie.nu ?
 943. Organisatie van WIT
 944. Wat is directe democratie?
 945. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 946. Het einde van de particratie?
 947. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 948. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 949. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 950. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 951. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 952. Aangeleerde hulpeloosheid
 953. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 954. Telt Ieders mening mee?
 955. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 956. N-VA slikt voorstel in
 957. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 958. Het pad van de innerlijke opstand
 959. Bevolking met kluitje in het riet
 960. Over eindtermen en burgerzin
 961. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 962. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 963. Schwarzenegger bijt in het zand
 964. Wijsheid voor de massa?
 965. over deze website
 966. History
 967. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 968. Hoe doden we een volksbesluit?
 969. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 970. Wahlstreik!
 971. politiek algemeen
 972. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 973. boeken en artikels
 974. Interview Jos Verhulst
 975. Het verdiepen van de democratie
 976. Persbericht Democratie.nu
 977. Witte Werf maart 1999
 978. Witte Werf mei 1999
 979. Witte Werf augustus 1999
 980. Witte Werf oktober 1999
 981. Witte Werf november 1999
 982. Witte Werf december 1999
 983. Witte Werf april 2000
 984. Witte Werf mei 2000
 985. Witte Werf december 2001
 986. Witte Werf februari 2002
 987. Witte Werf juni 2002
 988. Witte Werf oktober 2002
 989. Witte Werf december 2002
 990. Witte Werf april 2003
 991. Witte Werf juli 2003
 992. Witte Werf november 2003
 993. Witte Werf januari 1999
 994. Witte Werf januari 2000
 995. Over particratie, meerderheid en oppositie
 996. Witte Werf januari 2004
 997. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 998. Wit Bericht 05/09/2001
 999. Wit Bericht 23/03/2002
 1000. Wit Bericht 10/04/2002
 1001. Wit Bericht 20/04/2002
 1002. Wit Bericht 17/05/2002
 1003. Wit Bericht 11/09/2002
 1004. Wit Bericht 02/01/2003
 1005. Wit Bericht 19/01/2003
 1006. Wit Bericht 25/01/2003