Nieuws

Wit Bericht 05/09/2001

Enkele bedenkingen over democratie in België en in Europa


Woensdag 05 september 2001
auteur: Jos Verhulst

Het juiste wapen tegen de bedenkelijke kanten van de globalisering is de invoering van de democratie.
Toen in 1885 de ‘Belgische Werkerspartij’ werd opgericht, luidde het eerste programmapunt: “Algemeen stemrecht. Rechtstreeksche wetgeving door het volk, dat is: bekrachtiging en initiatief door het volk op wetgevend gebied, geheime en verplichtende stemming.

Lees meer: Wit Bericht 05/09/2001

Wit Bericht 23/03/2002

¨Schaf de stemplicht af en voer het referendum in¨

Ward Beysen in Het Manifest van de Burger
Het referendum??

Toen de paarsgroene coalitie aan het bewind kwam, werd de invoering van het referendum op volksinitiatief in het vooruitzicht gesteld. Tot op heden is daar weinig van in huis gekomen.

Lees meer: Wit Bericht 23/03/2002

Wit Bericht 10/04/2002

NAAR HET BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF


De huidige minister van justitie heeft het enkele jaren geleden in De Standaard duidelijk uitgesproken: "Dat we in een democratie leven is een illusie. We leven in een particratie" (De Standaard Magazine, 29 augustus 1997).

Lees meer: Wit Bericht 10/04/2002

Wit Bericht 20/04/2002

SEATTLE'S VERZONNEN TOESPRAAK & DE RAADPLEGING VAN HET VERZUURDE VLAAMSE VOLK


Hoe kun je de lucht bezitten? "... "Het zicht van uw steden doet pijn aan mijn ogen ". Wie kent niet deze passages uit de toespraak van Indianenhoofdman Seattle? De rede is wereldberoemd, werd geprezen in talloze bladen met wereldverspreiding (zoals Newsweek en The National Geographic) en is door de Wereldraad der Kerken in boekvorm verspreid.

Lees meer: Wit Bericht 20/04/2002

Wit Bericht 17/05/2002

EEN DEMOCRATISCHE PARTIJ


Het is bekend dat de politieke partijen in België onderverdeeld zijn in `democratische' partijen en niet-democratische alias `racistische' partijen. De grootste `democratische partij' in Franstalig België is de Parti Socialiste.

Lees meer: Wit Bericht 17/05/2002