Nieuws

N-VA slikt voorstel in

De N-VA moet zijn voorstel inslikken om in Vlaanderen een volksraadpleging te houden over de Europese grondwet. ... We willen eerst een samenwerkingsakkoord met alle parlementen van dit land over het subsidiariteitsprincipe.

Lees meer: N-VA slikt voorstel in

Het complotdenken ondergraaft de democratie

Het zegt dat de democratie eigenlijk een 'cryptocratie' is, een oligarchie of een plutocratie

Lees meer: Het complotdenken ondergraaft de democratie

Het pad van de innerlijke opstand

 

Hans Hoppe

Hans-Herman Hoppe “Democracy. The God that failed”
London: Transaction Publishers 2001,2004

De libertaire beweging die vooral in de USA wortel heeft geschoten, maar eigenlijk stamt uit Oostenrijk, vormt in deze gedachtenarme tijden een van de interessantste gedachtenstromingen. Ludwig von Mises geldt voor de libertairen als stamvader, en Murray Rothbard als eerstaanwezend profeet.

Eén van de meest opvallende hedendaagse vertegenwoordigers van het libertaire gedachtengoed is Hans Hoppe. Net zoals von Mises is Hoppe een naar de VS geëmigreerde Oostenrijker.

Lees meer: Het pad van de innerlijke opstand

Bevolking met kluitje in het riet

persbericht van democratie.nu 18-11-2005

vlaams parlement plakkaat

Er komt dus geen Vlaamse volksraadpleging over de EU-Grondwet. De commissie binnenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement heeft twee voorstellen van decreet daarover verworpen. Hoewel we natuurlijk ontgoocheld zijn is democratie.nu niet echt verbaasd. België noch Vlaanderen is een democratie en de partijen pakken dan ook enkel uit met democratie als het hen goed uitkomt, tijdens verkiezingsperiodes, dan gaat het immers om hun eigen machtspositie.

Lees meer: Bevolking met kluitje in het riet

Over eindtermen en burgerzin

klas

Vlaamse scholen die belastinggeldden van ouders willen recupereren en gebruiken voor onderwijs, moeten ervoor zorgen dat hun leerlingen aan bepaalde eindtermen voldoen. Dat er in die eindtermen kennis staat die kinderen moeten verwerven, weet iedereen. Maar er staan ook expliciet bepaalde attitudes in beschreven die ieder kind moet verwerven. Dit wordt 'opvoeding tot burgerzin genoemd:

Lees meer: Over eindtermen en burgerzin