Nieuws

Bevolking met kluitje in het riet

persbericht van democratie.nu 18-11-2005

vlaams parlement plakkaat

Er komt dus geen Vlaamse volksraadpleging over de EU-Grondwet. De commissie binnenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement heeft twee voorstellen van decreet daarover verworpen. Hoewel we natuurlijk ontgoocheld zijn is democratie.nu niet echt verbaasd. België noch Vlaanderen is een democratie en de partijen pakken dan ook enkel uit met democratie als het hen goed uitkomt, tijdens verkiezingsperiodes, dan gaat het immers om hun eigen machtspositie.

Lees meer: Bevolking met kluitje in het riet

Over eindtermen en burgerzin

klas

Vlaamse scholen die belastinggeldden van ouders willen recupereren en gebruiken voor onderwijs, moeten ervoor zorgen dat hun leerlingen aan bepaalde eindtermen voldoen. Dat er in die eindtermen kennis staat die kinderen moeten verwerven, weet iedereen. Maar er staan ook expliciet bepaalde attitudes in beschreven die ieder kind moet verwerven. Dit wordt 'opvoeding tot burgerzin genoemd:

Lees meer: Over eindtermen en burgerzin

Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.

De mensen moeten op z'n minst wéten wat erin staat, voor er kan worden gestemd.

Lees meer: Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.

'Truc met het volk' is boerenbedrog

Op 15 oktober verscheen er in DeStandaard een uitgebreid essay van politicoloog Kris Deschouwer (VUB) onder de titel 'De truc met het volk'.

 

Deschouwer vangt aan met het linken van 'populisme' met 'volkssoevereiniteit': "De populistische visie op democratie lijkt de wind in de zeilen te hebben. Maar het idee dat het volk' soeverein moet zijn of kunnen zijn, is heel bedenkelijk.".

Lees meer: 'Truc met het volk' is boerenbedrog

Schwarzenegger bijt in het zand

De kiezers in de Amerikaanse staat Californië hebben vier belangrijke voorstellen van hun gouverneur Arnold Schwarzenegger afgewezen. De referenda werden beschouwd als een test voor de Governator, die zich volgend jaar wil laten herkiezen.

Lees meer: Schwarzenegger bijt in het zand