Nieuws

Witte Werf januari 1999

Gent: oproep van het actiecomité om ongeldig te stemmen.
* Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen.
* Verlies voor de Groenen in Hessen.
* Dehaene slaat weer toe.
* Vlaams Blok voorstander van het referendum.
* Een Canadees debat.
* Democratie zonder politiek.
* Diverse berichten.

Lees meer: Witte Werf januari 1999

Witte Werf januari 2000

Welke democratie?
* Het nieuwe offensief tegen de directe democratie
* UITTREKSEL UIT DE TOESPRAAK VAN PREMIER GUY VERHOFSTADT BIJ DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE POLITIEKE VERNIEUWING (17 januari 2000)
* Ludo Dierickx
* Reginald Moreels
* Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
* De komende referenda in Zwitserland
* Europees netwerk voor directe democratie
* Contacten in Budapest en Rome

Lees meer: Witte Werf januari 2000

Over particratie, meerderheid en oppositie

Prof. Hendrik Vuye (hoogleraar te Namen en Antwerpen) heeft onlangs een merkwaardige analyse over het Vlaams parlement geschreven. Volgens Vuye is van scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht in ons land geen sprake. In werkelijkheid is het parlement zijn zelfstandigheid ten opzichte van de regering allang kwijtgespeeld. Wie zal dit tegenspreken?

Lees meer: Over particratie, meerderheid en oppositie

Witte Werf januari 2004

Argumenten tegen democratie
De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
Condorcet en steiner over democratie en onderwijs
Condorcet over democratie
Alles vatbaar voor herziening
Condorcet over het onderwijs
Geen schoolplicht
Onderwijs en gelijkheid
Democratie volgens Steiner
Aspecten van onderwijsvrijheid
Vrije schoolkeuze
Vrij personeelsbeleid voor scholen
Geen programma of leerplan
Algemeen besluit
Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
Liegen mag
Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
Europese vetpotten
Nieuw offensief tegen vrije meningsuiting
Slaafse parlementsleden
Democratie en belastingen
En tenslotte...

Lees meer: Witte Werf januari 2004

Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod

Het verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod ... dank zij het verzamelen van meer dan 15.000 handtekeningen. We krijgen dan de gelegenheid om ons verzoekschrift toe te lichten. Jef Sleeckx zal in naam van Georges Debunne aan de commissie uitleggen waarom wij een debat en een volksraadpleging willen over die grondwet, waarom wij denken dat men de democratie aan het verkrachten is, welke bezorgdheid er bestaat onder de bevolking over de Europese politiek.   Het spreekt vanzelf dat we hier met zoveel mogelijk moeten aanwezig zijn.

Lees meer: Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod