Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU

De Tweede Kamer wil dat het kabinet 'krachtig afstand' neemt van elke beweging naar een meer politieke unie in Europa. Nationale zeggenschap moet er volgens een meerderheid in het parlement blijven over zaken als pensioenen, belastingen en lonen.

Donderdagnacht nam de Kamer een motie hierover aan, die de bewegingsruimte van het kabinet in Europa kleiner maakt. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) had het aannemen van de motie ontraden. Premier Mark Rutte is er warm voorstander van dat de eurolanden hun economisch beleid beter op elkaar afstemmen en dat de lidstaten die het beste presteren daarbij als voorbeeld dienen. Maar hij wil geen Europese inmenging bij bijvoorbeeld belastingen en pensioenen. 

Onlangs kwamen Duitsland en Frankrijk met voorstellen die ertoe zouden leiden dat Europa meer invloed krijgt op het economisch beleid van de lidstaten. Partijen in de Tweede Kamer vrezen dat de twee landen, onder het mom van Europese coördinatie, slechts willen toewerken naar een meer politieke unie.

Bronnen en media:

  • VK.nl - Kamer neemt stelling tegen politiekere Europese Unie (http://politiek.net/iskander/35343)
  • VK.nl - Rutte: geen EU-bemoeienis belasting en pensioen (http://politiek.net/iskander/35343)