Artikelarchief

Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding

Hoofdcategorie: Dynamisch

 

Los van de vraag welk inhoudelijk politiek beleid er al dan niet gevoerd moet worden richt Democratie.Nu, én deze bundel, zich vooral op de vraag binnen welke structuren en volgens welke pro- cedures we die politieke beslissingen zullen, of zouden moeten, nemen. Een discussie over de inrichting van ons politiek bestel – de invoering van referenda, afschaffing van de opkomstplicht, stemgeheim in het parlement – is geen futiel probleem, zogezegd ondergeschikt aan de zaken die van ‘écht’ politiek belang zijn. De manier waarop er aan politiek wordt gedaan verraadt immers de fundamentele machtsverhoudin- gen en het mens- en wereldbeeld die aan de grondslag liggen van een bepaald politiek bestel, en het is juist binnen dat kader dat er een ‘inhoudelijk beleid’ uitgetekend kan worden.

Eerder dan dat ‘structuur’ ondergeschikt is aan ‘inhoud’ is het in de politiek dus andersom. De spelregels die gelden zijn van doorslaggevende invloed op het soort spel dat er gespeeld wordt, op wie er als winnaar uit de bus zal komen, en wie als verliezer. Het is vanuit dat besef dat Democratie.Nu zich politiek en maat- schappelijk engageert. Het is vanuit dat inzicht dat wij al een decennium lang ijveren voor de invoering van de democratie in België en in Europa.