Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief

Actio Populi werd op 2 oktober 2012 opgericht, net voor de gemeenteraadsverkiezingen.


“Actio Populi is een onafhankelijk en strikt neutraal burgerinitiatief dat het onvermogen en/of de onwil van politici wil verhelpen. Volgens ons dient de democratie en dus ook de politiek voor de burger, door de burger en van de burger te zijn. Jammer genoeg stellen we vast dat we louter behandeld worden als kiesvee. Met de oprichting van de vzw Actio Populi willen we kordaat optreden tegen de wortel van de meeste problemen in onze samenleving: de schijndemocratie in België. Dat de democratie in crisis zou zijn, is pure volksverlakkerij. Er is nog nooit echt sprake geweest van een democratie in dit land.

 

Actio Populi eist bindende referenda om het laatste woord over elke materie terug aan de bevolking te geven. Zwitserland , Ijsland en Porto Alegre achterna. Actio Populi roept de verantwoordelijke instanties voor de rechter via een historische collectieve dagvaarding (class action).

 

Reserveer alvast uw plaats in de geschiedenisboeken door lid te worden en u in te schrijven op de eiserslijst. Op die manier kunnen we als volk zelf onze toekomst bepalen!”

 

Op hun website en de Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/489437611073996/?ref=ts&fref=ts geeft Actio Populi een gedegen analyse van het democratisch gebeuren in België.” De pagina met “Veel gestelde vragen” is uitgebreid en gedegen. En staat ook in het Frans ter beschikking. Het is immers een Belgische actie. Uniek is dat u voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis met een collectieve dagvaarding kunt mee doen. We zijn immers allemaal de dupe van de particratie. Alles zit muurvast, er moet iets gebeuren, politici kunnen niet meer uit de dwingende logica van de particratie stappen. Alleen de burgers kunnen politici aanmoedigen om opnieuw een dienende rol voor hun medemens op te nemen; hun werkelijke opdracht waar maken. Zo’n aanmoediging, zo’n duwtje, wilt Actio Populi met een collectieve dagvaarding waar maken. Tot nu toe nemen al meer dan 160 mensen deel aan de actie. Hoe gaat dat in zijn werk?

 

“Actio Populi neemt de vormt aan van een VZW met als doelstelling (directe) democratie te ondersteunen, te verdedigen en te promoten. Concreet betekent dit dat wij volkssoevereiniteit expliciet willen laten erkennen in onze grondwet. De kracht van Actio Populi zal er zijn doordat duizenden mensen, liefst honderdduizenden mensen zich aansluiten bij deze VZW en haar doelstellingen steunen. Deze massale steun is noodzakelijk omdat wij een belang moeten kunnen aantonen voor de rechter. Actio Populi zal als hoofdeiser optreden in de collectieve dagvaarding en een advocaat aanstellen die de belangen van alle leden/eisers zal vertegenwoordigen. Via deze constructie kan op een transparante manier geld ingezameld worden om het ganse gebeuren in goede banen te leiden. Opdat collectieve vorderingen ingeleid kunnen worden, vraagt de Orde van Advocaten voldoende solvabel te zijn om alle kosten te kunnen betalen. Er is op dit moment ook nog geen advocaat aangesteld omdat het advocaten verboden wordt om cliënten te ronselen en omdat wij de aanbiedingen van verschillende advocaten nog eens rustig willen evalueren.”

 

In drie luiken wordt de actie toegelicht http://www.actiopopuli.be/nl/acties/. Verschillende leden van Democratie.Nu hebben Actio Populi inhoudelijk en praktisch mee helpen oprichten. De mede oprichting van Actio Populi was één van de drie realisaties van Democratie.Nu in het jaar 2012. De actie zou veel beter moeten bekend gemaakt worden. Verspreid de boodschap en schrijf u in.