Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei

Op 25 mei vinden in België monsterverkiezingen plaats voor de regionale parlementen, de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Democratie.nu heeft in samenwerking met partners als We Citizens een database gemaakt met contactgegevens van zoveel mogelijk kandidaten en stelt hen concrete vragen omtrent hun bereidheid om directe beslisrechten aan burgers te geven. De resultaten worden voor de verkiezingen gepubliceerd op www.democratie.nu en aan de media doorgegeven.

Eerlijke spelregels voor regionale volksraadplegingen

Aan de kandidaten voor de regionale parlementen vraagt Democratie.nu of zij zich willen inzetten voor eerlijke, burgervriendelijke spelregels voor de regionale volksraadpleging. Door een grondwetsherziening zijn regionale volksraadplegingen nu mogelijk gemaakt, maar de komende tijd moet er een uitvoeringswetgeving komen. Hierin zullen de meeste spelregels worden uitgewerkt. Democratie.nu zet zich in voor burgervriendelijke voorwaarden.

Federale bindende referenda

De kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden gevraagd of zij een grondwetswijziging (artikel 33) willen steunen die bindende federale referenda mogelijk maakt. Politici hoeven daarbij niet bang te zijn dat referenda de eenheid van België bedreigen, mits de voorwaarden en spelregels goed zijn doordacht. In Zwitserland heeft het federale referendumsysteem er juist voor gezorgd dat de verschillende taalgroepen (Zwitserland heeft een Duitstalige meerderheid en Frans- en Italiaanstalige minderheden) goed zijn geïntegreerd in Zwitserland en dat zij vreedzaam konden samenleven. Het Jura-conflict (de vorming van een nieuw zelfstandig kanton Jura) is mede dankzij de directe democratie vreedzaam opgelost.

Nieuwe EU-Conventie met bindende referenda

De kandidaten voor het Europees Parlement worden tenslotte gevraagd of zij een nieuwe Europese Conventie met referenda over het eindresultaat willen steunen. Momenteel worden allerlei nieuwe bevoegdheden overgeheveld aan de EU via ad-hoc verdragen die achter gesloten deuren worden gemaakt. De nationale parlementen kunnen er dan niets meer aan veranderen, om van de bevolking nog maar te zwijgen. Democratie.nu vraagt, net als Democracy International in alle 28 lidstaten, om een nieuwe Europese Conventie die in het openbaar een nieuwe algemene EU-verdragsherziening uitwerkt, met nationale referenda over het eindresultaat die in heel Europa op dezelfde dag gehouden worden.