Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft Democratie.Nu de kandidaten uitgenodigd hun opinie te geven over directe democratie op het niveau van Europa, het federale niveau en de gewesten.

 

Het rapport kunt u lezen op:

http://www.democratie.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=1177

 

Wat valt op?

          - Meer kandidaten dan we verwachtten hebben hun mening gegeven. Het thema directe democratie leeft wel degelijk bij politici en de bevolking maar is weinig spectaculair, de gevolgen van dictatoriale tendensen of het gebrek aan democratie zijn spectaculairder: armoede, oorlog, communautaire conflicten, omvallende banken, ontwrichte begrotingen enz. Democratie is het fundament van de samenleving en dat vinden we terug in de wil van vele kandidaten om meer directe democratie mogelijk te maken. Recent werd het mogelijk om (niet bindende) volksraadplegingen (met vele uitgesloten onderwerpen) te houden op gewestelijk niveau.
          - Het is duidelijk dat er een frisse wind in het democratische engagement opkomt bij kleinere partijen. De systemische crisissen leert de verantwoordelijken pijnlijk dat ongewenste maatschappelijke tendensen voorkomen konden worden indien het fundamentele mensenrecht dat democratie noemt zich kan uiten in bindende referenda op volksinitiatief.
          - Tegenover de 189 kandidaten die directe democratie genegen zijn contrasteren twee partijen die democratie een elitair begrip toedichten, de burgers weinig zeggenschap gunnen, én mede verantwoordelijk zijn voor de huidige maatschappelijke malaise: PS en CD&V. Doch ook hier zien we enkele dissidenten. Wil dit zeggen dat de andere partijen de democratie zullen redden? Dat zou naïef zijn, het kan nog een flink aantal jaren duren voordat goede modaliteiten en de beginselen van directe democratie toegepast zullen worden. Maar een volgende systemische crisis kan wel de druppel zijn die een snelle ommezwaai naar direct democratie of loting noodzakelijk maakt.
          - Hoe lager het bestuursniveau, hoe groter de appetijt naar meer directe democratie. De vrees voor werkelijke burgerparticipatie is daar niet vreemd aan. Ook op federaal niveau moet er meer directe democratie komen om voor de grote maatschappelijke vraagstukken een door de samenleving gedragen oplossing uit te kunnen werken.

Wat gaat Democratie.Nu met deze inzichten doen?

          Democratie.Nu zal trachten op gewestelijk, federaal en Europees niveau, in samenwerking met onze zusterorganisaties, faire en bindende referenda mogelijk te maken. Wij willen de successen van het referendumplatform.nl, waar van af eind 2014 nationale referenda mogelijk worden, en de successen van Mehr Democratie en Democracy International kopiëren. Met de communautaire tegenstellingen zal dit geen sinecure zijn maar het Jura voorbeeld in Zwitserland leert ons dat wat hier onmogelijk lijkt daar gewoon realiteit is. Een globaal projectplan wordt voorbereid waar u ook in kunt participeren.
          Het spreekt voor zich dat de vereniging Democratie.Nu onze Waalse vrienden willen helpen in hun streven naar directe democratie. We willen de samenwerking versterken en het Franstalige luik van onze website veel beter uitbouwen. Daar zoeken we concreet projectsponsoring voor. (ongeveer €4500)
          Naast de democratisering van de drie bestuursniveaus willen we ondertussen de burgers al concrete instrumenten aanbieden die hun leven kunnen verbeteren door petities in te dienen: petitie.be
          Democratie.Nu heeft, dank zij onze sponsors; waaronder de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, de projectleider Arjen Nijeboer en de moderator Ivar Hermans; petitie.be aan de burgers kunnen aanbieden. Wegens succes is net de server van capaciteit verdubbeld. Onze ambitie is om petitie.be aan onze Franstalige burgers aan te bieden. Met de opgedane ervaringen schatten we deze investering op een €14.000.
          Verder willen we de voortrekkersrol die Belgische speelt in de elektronische identiteitskaart ook in petitie.be integreren. Kostplaatje? Een kleine €6.000
          Een andere ambitie is om gemeenten te vragen om hun petities en volksraadplegingen bij petitie.be te hosten. Deze campagne schatten we op een €7.000

Wat kunt u met deze inzichten doen?

          Uiteraard kunt u op basis van onze bevindingen beslissen om "slim" te stemmen. Een keuze uit de kandidaten kan nu gemakkelijk gemaakt worden. In elke partij zijn er "democraten" te vinden. Democratie.Nu is politiek neutraal.
          Ons standaardwerk rond directe democratie is al in 9 talen vertaald en kan u helpen om vooroordelen te ontzenuwen.
          U kunt petities tekenen die u aan staan of zelf een petitie starten over dat onderwerp waar je al lang iets wou rond doen: petitie.be
          Met uw inzet kunt u ook ons flink helpen directe democratie in te voeren. Vervoeg ons team. Wij kunnen uw talent goed gebruiken. Vergeet niet dat Democratie.Nu geen last heeft van electorale koortsen en wij dus gestaag aan een betere samenleving kunnen doorwerken. Bent u niet verkozen, wil je fundamentele maatschappelijke verandering? Engageer je bij Democratie.Nu!
          Wij hebben geleerd met weinig middelen veel te doen . Wat moet dat zijn als we substantieel meer financiële middelen zouden hebben? Democratie is de hefboom naar maatschappelijke verbetering. Investeer mee in democratie (nu je geld nog iets waard is). Word sponsor, word lid.

 


Persbericht – 20 mei 2014
 
Grootste referendumvoorstanders zijn Groen!, PVDA+ en Vlaams Belang  
 
Vooral veel animo voor directe democratie onder Vlaamse verkiezingskandidaten
 
Kandidaten voor het Vlaamse Parlement zijn veel vaker voorstander van burgervriendelijke referenda dan zij die in het Waalse of Brusselse parlement hopen te komen. Maar ook daar, en op federaal en Europees niveau, zijn er verrassend veel kandidaten die – soms tegen hun partijlijn in – meer directe democratie steunen. Dat blijkt uit een omvangrijk kandidatenonderzoek van Democratie.nu, VZW voor invoering van directe democratie, dat vandaag is gepubliceerd.
 
De afgelopen weken vroeg Democratie.nu alle kandidaten voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen – direct of via hun partijen – via email of zij specifieke voorstellen voor democratische vernieuwing willen steunen. In totaal 189 kandidaten steunden deze, een verrassend hoge score.
 
Gewestelijk niveau
 
Grondwettelijk zijn gewestelijke volksraadplegingen inmiddels mogelijk gemaakt. De komende legislatuur moeten de gewesten hiervoor uitvoeringswetten maken, waarin de meeste spelregels komen te staan. Democratie.nu vroeg de kandidaten om steun uit te spreken voor zo weinig mogelijk uitgesloten onderwerpen, een lage handtekeningendrempel, vrije handtekeningeninzameling en een lage of geen opkomstdrempel. In Vlaanderen tekenden maar liefst 71 kandidaten hiervoor, tegenover 21 Brusselse kandidaten en 19 Waalse. Koploper in Vlaanderen was de PVDA+ (24 kandidaten), gevolgd door het Vlaams Belang (17 kandidaten) en Groen! (8 kandidaten). Kandidaten die steun uitspraken tegen hun eigen partijlijn in, waren o.a. Matthias Storme (NV-A) en Dirk De Roeck en Valerie Taeldeman (CD&V).
 
Kamer van Volksvertegenwoordigers
 
Aan de federale kandidaten vroeg Democratie.nu om de Grondwet te wijzigen zodat bindende referenda in heel België mogelijk worden. Zwitserland laat zien dat directe democratie, gepaard met de juiste meederheidsvereisten, juist kan bijdragen tot een vreedzaam samenleven van verschillende taalgroepen.  42 kandidaten steunden zo’n grondwetswijziging. Koploper is de Piratenpartij (6 kandidaten), op de voet gevolgd door Groen! (5) en het Vlaams Belang (5). Bij de SP.a steunen 3 kandidaten bindende federale referenda tegen de eigen partijlijn in (Bert Anciaux, Annemarie Kota en Patricia Sarasin-Dhaene), bij CD&V één kandidaat (Delphine Haulotte).
 
Europees Parlement
 
De Europese kandidaten werden gevraagd om een nieuwe openbare en inclusieve Conventie te steunen die een beter en democratischer EU-verdrag in elkaar moet zetten, gevolgd door nationale referenda in heel Europa over het eindresultaat. 32 kandidaten spraken zich voor een nieuwe Conventie uit, 31 daarvan ook voor een afsluitend nationaal referendum. De steun was het grootste bij Groen! (8 kandidaten), PVDA+ (4) en aan Waalse zijde Ecolo (4) en – verrassend – de PS. Bij de laatste bleek de omstredenheid van referenda uit het feit dat 5 kandidaten de Conventie steunden maar slechts 3 van hen ook het afsluitende nationale referendum daarover.
 
Het vervolg
 
Democratie.nu zal zich na de verkiezingen inzetten voor politieke wetgevende en initiatieven om daadwerkelijk te zorgen voor meer directe democratie op alle politieke niveaus.
 
De resultaten van het kandidatenonderzoek kunnen hier worden nagelezen:


In samenwerking met Kieswijzer2014 van vzw ‘WijBurgers’ (www.Kieswijzer2014.be ). Deze gratis toepassing berekent voor elke kandidaat de score van politiek verwantschap met de gebruiker. Kieswijzer2014 behandelt de kandidaten van alle partijen van heel België. In Franstalig België heeft ‘WijBurgers’ een exclusieve mediapartner: Sudpresse.  Kieswijzer2014 is gekoppeld aan dePolitieke Databank van ‘WijBurgers’ die sinds 4 april online is.

Volledige tekst:  www.wecitizens.be/docs-nl/M14-140508-Persbericht.htm