Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu

Kandidaten voor het Vlaamse Parlement zijn veel vaker voorstander van burgervriendelijke referenda dan zij die in het Waalse of Brusselse parlement hopen te komen. Maar ook daar, en op federaal en Europees niveau, zijn er verrassend veel kandidaten die – soms tegen hun partijlijn in – meer directe democratie steunen. Dat blijkt uit een omvangrijk kandidatenonderzoek van Democratie.nu, VZW voor invoering van directe democratie, dat vandaag is gepubliceerd.

De afgelopen weken vroeg Democratie.nu alle kandidaten voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen – direct of via hun partijen – via email of zij specifieke voorstellen voor democratische vernieuwing willen steunen. In totaal 189 kandidaten steunden deze, een verrassend hoge score.

Gewestelijk niveau

Grondwettelijk zijn gewestelijke volksraadplegingen inmiddels mogelijk gemaakt. De komende legislatuur moeten de gewesten hiervoor uitvoeringswetten maken, waarin de meeste spelregels komen te staan. Democratie.nu vroeg de kandidaten om steun uit te spreken voor zo weinig mogelijk uitgesloten onderwerpen, een lage handtekeningendrempel, vrije handtekeningeninzameling en een lage of geen opkomstdrempel. In Vlaanderen tekenden maar liefst 71 kandidaten hiervoor, tegenover 21 Brusselse kandidaten en 19 Waalse. Koploper in Vlaanderen was de PVDA+ (24 kandidaten), gevolgd door het Vlaams Belang (17 kandidaten) en Groen! (8 kandidaten). Kandidaten die steun uitspraken tegen hun eigen partijlijn in, waren o.a. Matthias Storme (NV-A) en Dirk De Roeck en Valerie Taeldeman (CD&V).

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Aan de federale kandidaten vroeg Democratie.nu om de Grondwet te wijzigen zodat bindende referenda in heel België mogelijk worden. Zwitserland laat zien dat directe democratie, gepaard met de juiste meederheidsvereisten, juist kan bijdragen tot een vreedzaam samenleven van verschillende taalgroepen.  42 kandidaten steunden zo’n grondwetswijziging. Koploper is de Piratenpartij (6 kandidaten), op de voet gevolgd door Groen! (5) en het Vlaams Belang (5). Bij de SP.a steunen 3 kandidaten bindende federale referenda tegen de eigen partijlijn in (Bert Anciaux, Annemarie Kota en Patricia Sarasin-Dhaene), bij CD&V één kandidaat (Delphine Haulotte).

Europees Parlement

De Europese kandidaten werden gevraagd om een nieuwe openbare en inclusieve Conventie te steunen die een beter en democratischer EU-verdrag in elkaar moet zetten, gevolgd door nationale referenda in heel Europa over het eindresultaat. 32 kandidaten spraken zich voor een nieuwe Conventie uit, 31 daarvan ook voor een afsluitend nationaal referendum. De steun was het grootste bij Groen! (8 kandidaten), PVDA+ (4) en aan Waalse zijde Ecolo (4) en – verrassend – de PS. Bij de laatste bleek de omstredenheid van referenda uit het feit dat 5 kandidaten de Conventie steunden maar slechts 3 van hen ook het afsluitende nationale referendum daarover.

Het vervolg

Democratie.nu zal na de verkiezingen de kandidaten achter de broek zitten om hen aan hun woord te houden, en zal blijven lobbyen voor politieke en wetgevende initiatieven die de directe democratie verder invoeren.

De resultaten van het kandidatenonderzoek kunnen hier worden nagelezen: http://www.democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1177-wat-denken-de-kandidaten-en-de-partijen-over-directe-democratie