Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels juli 2014

 

  1. The end of democracy as we know it
  2.  6° ASSEMBLE CITOYENNE / 6° VOLKSVERGADERING / 6° VOLKSSAMMLUNG
  3.  Hoe heroveren we de democratie?
  4.  wie heeft het hier moeilijk mee?
  5.  Zwitserland is België niet
  6. Wat mankeert er aan ons politiek bestel?

 

The end of democracy as we know it

De democratie wordt geblokkeerd door de belangengroepen die ze in het leven geroepen hebben (en die nu in alle geledingen van de samenleving hun organisaties in leven houden met een kluwen van regelgeving en onuitgesproken afspraken). Zelfs Machiavelli had daar waarschijnlijk nog niet aan gedacht. Echte democratie begint onderaan bij de burger (denk aan Zwitserland waar ze al 800 jaar in Obwalden jaarlijks op het marktplein stemmen met de hand). Anders zijn we inderdaad beter af met technocratische halve dictaturen zoals Singapore waar de Sociale Zekerheid structureel werkt (en met kapitalisatie), en niet met een zeer duur systeem waarvan de helft blijft hangen in werkingskosten en gefinancierd wordt met leningen op de volgende generaties. Het ziet er hopeloos uit, maar er zijn ook tekenen dat de huidige malaise de weg vrijmaakt voor een nieuwe toekomst. Het begint bij analyse. Wie door de bomen het bos niet meer ziet, moet afstand nemen. Dan ziet hij de rotte plekken en waar het groen gretig opschiet. 

bron: http://www.democracyforall.eu/node/12

schrijver Eric Verhulst

6° ASSEMBLE CITOYENNE / 6° VOLKSVERGADERING / 6° VOLKSSAMMLUNG

https://www.facebook.com/events/293776614131109/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Hoe heroveren we de democratie?

25ste Gentse Feestendebatten

Dinsdag 22 juli, 14u-18u, NTGent, Sint-Baafsplein 17;

Organisatie Vzw. Trefpunt en Democratie 2000 “Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden” (Moderator: Eric Goeman); gratis inkom: Hoe heroveren we de democratie? (Heeft de parlementaire democratie nog een toekomst? - Over individualisering, vermarkting, versplintering, mediatisering en burgerschap) 

met Luc Huyse (socioloog en emeritus hoogleraar KULeuven; publiceerde in 2006 over genocide in Rwanda “Alles gaat voorbij, behalve het verleden”; eredoctoraat van de UGent; driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Kritiek & Essay voor “Over politiek”; Arkprijs van het Vrije Woord 2009; auteur “De democratie voorbij”, uitgeverij Van Halewyck); Ludo Abicht (Emeritus hoogleraar filosofie en literatuur faculteit politieke wetenschappen Antwerpen; Gravensteengroep; actief in Rood; publicist van o.a. “De verlichting vandaag”; “Gewoon volk eerst”; “Intelligente emotie; Arkprijs van het Vrije Woord; auteur van “Democratieën sterven liggend” – Kritiek van de tactische rede”, uitgeverij Houtekiet); Walter Zinzen (gepensioneerd VRT journalist; was ondermeer eindredacteur van Het Journaal en van de duidingsprogramma’s Terzake en Panorama; laureaat Prijs voor de Democratie 2001; auteur van “Mens erger je. Een pamflet”, uitgeverij Pelckmans); Karim Zahidi (politiek filosoof Universiteit Antwerpen);Marc Reynebeau (historicus, journalist, columnist De Standaard); Meindert Fennema (Nederlands politicoloog en emeritus hoogleraar politicologie; was als hoogleraar verbonden aan afdeling politicologie en Instituut voor Migratie en Etnische Studies Universiteit van Amsterdam, waar hij de leerstoel politieke theorie van etnische verhoudingen bekleedde; publicaties o.a. Geert Wilders. Tovenaarsleerling, 2010; Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn. Balans van de Democratie, 2012; Help, de elite verdwijnt!, 2012; wekelijkse columnist De Volkskrant.nl); Karl van den Broeck (hoofdredacteur Apache.be; ex-hoofdredacteur weekblad Knack; voordien chef nieuws en chef cultuur bij De Morgen); Eric Corijn(prof. em. Sociale en culturele geografie VUB; cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper; directeur Cosmopolis, lid Vooruitgroep); Yves Desmet (journalist en essayist. In oktober 1994 werd hij hoofdredacteur van De Morgen, later politiek hoofdredacteur en sinds 2012 opnieuw hoofdredacteur. Op televisie kreeg hij bekendheid door het programma Polspoel & Desmet, VTM. Sinds april 2014 opiniërend hoofdredacteur De Morgen)

Wie heeft het hier moeilijk mee?

Een geweigerde bijdrage van Paul Nollen:

"Het is duidelijk dat wereldwijd het vertrouwen in politici en het electoraal representatief systeem afneemt (bv Edelman barometer) Politieke wetenschappers die dit fenomeen onderzoeken komen dan ook tot de bevinding dat verkiezingen niets met democratie te maken hebben, wat politici ook mogen beweren. Het is zelfs zo dat het electoraal representatief systeem is ingevoerd tegen democratie. Verkiezingen zijn per definitie een "electoraal aristocratisch" systeem ( verkiezing van "de besten") . Wie dit wat verder wil bestuderen kan oa terecht bij Francis Dupui Déri (Démocratie. Histoire politique d'un mot). In het electoraal representatief systeem kan wel een democratisch element aanwezig zijn (Bernard Marin "the principles of representative government ") maar dit vergt het respecteren van het gelijkheidsbeginsel wat ook zelden het geval is (kiesdrempel, systeem D'hondt zetelverdeling, coalitievorming na de verkiezingen, .. ) . Bovendien is een democratisch element nog geen democratie. Dat vinden we enkel terug in Zwitserland en zowat de helft der staten in de US waar de burgers zelf wetgevende bevoegdheid hebben door het bindend referendum op volksinitiatief. De rest is volksverlakkerij en iemand die democratie voorstaat onwaardig."

Zwitserland is België niet

Link: http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1050-zwitserland-is-belgie-niet

"Het is zo dat sinds 1959 alle politieke partijen in de zevenhoofdige federale regering vertegenwoordigd zijn.  Die afspraak past in de Zwitserse Konkordanzdemokratie, die erop gericht is beleidsbeslissingen in consensus te  nemen. Dat bij die consensusvinding niet alleen met de partijstandpunten maar ook met “gevoeligheden” van de verschillende taalgemeenschappen rekening wordt gehouden, spreekt voor zich." zoek naar Konkordanz op www.democratie.nu voor meer info.

Wat mankeert er aan ons politiek bestel?

Link: http://www.volontegenerale.nl/interviews/het-gezicht-180-graden-draaien-en-naar-de-burger-luisteren/

Ten eerste vraag ik mij af of wij ons politieke systeem het beste ‘democratie’ of ‘electieve aristocratie’ moeten noemen. Je zou kunnen denken: ‘Wat maakt het nu uit wat voor naam het systeem heeft? Het systeem verandert er niet door.’ Echter, net zoals wanneer je een auto repareert, moet je weten wat voor soort motor de auto aandrijft. Oplossingen voor problemen in een democratie zijn anders dan oplossingen voor problemen in een electieve aristocratie. Het gebruik van een oplossing voor het ene systeem leidt tot problemen als het voor het andere systeem wordt gebruikt. Ik noem ons politieke bestel een electieve aristocratie, omdat de hedendaagse volksvertegenwoordiger de politiek bepaalt en de niet de burger, zoals dat in een democratie het geval is. De burger stemt eenmaal in de vier jaar, waarbij de aristocratie wordt gekozen.