Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging

Recent werd de Belgische grondwet gewijzigd om volksraadplegingen in de gewesten mogelijk te maken. Deze worden echter pas realiteit als de gewestelijke parlementen uitvoeringswetgeving aannemen waarin de voorwaarden en spelregels komen te staan. In Vlaanderen maken de meerderheidspartijen of de regering nog geen enkele aanstalten om deze uitvoeringswetgeving in te stellen. In Wallonië is dit anders.

Akkoord voor de verkiezingen

Al voor de verkiezingen van 25 mei 2014 bereikten de vier Waalse partijen die aan de laatste (zesde) staatshervorming hadden meegewerkt, een akkoord voor de genoemde uitvoeringswetgeving. Een volksraadpleging zou gehouden worden indien 100.000 burgers – ofwel circa 4 procent van de stemgerechtigden - hiervoor tekenen. (Ter vergelijking: in Zwitserland is de handtekeningendrempel voor een correctief referendum 1 procent en voor een volksinitiatief ca. 2 procent van de kiesgerechtigden). Een volksraadpleging zou echter ook door de regering of door éénderde van de Waalse parlementsleden kunnen worden geïnitieerd.

Nieuw voorstel

Na de vorming van de coalitie van PS en cdH kwamen deze partijen echter met een nieuw voorstel. Enkel burgers zouden nog een volksraadpleging kunnen aanvragen en de regering of een parlementsminderheid niet. Het argument van de Waalse regering luidde dat een volksraadpleging anders zou verworden tot een politiek instrument van politici.

Raad van State

Omdat de uitvoeringswet voor de gewestelijke volksraadpleging een tweederde meerderheid behoeft, moest de regering toch weer om de tafel met de andere partijen om een akkoord te bereiken. De laatste stand lijkt nu te zijn dat MR het initiatiefrecht van parlement en regering wil laten vallen op voorwaarde dat het parlement hoorzittingen kan houden met de initiatiefnemers van een volksraadpleging. De PS kondigde aan dat de handtekeningendrempel nog wel wat lager kon. Ook kwamen de partijen overeen om hun teksten aan de Raad van State te sturen voor advies.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.