Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Syriza belooft de invoering van directe democratie

In Griekenland is op 27 januari het nieuwe, door Syriza gedomineerde kabinet ingezworen. In haar verkiezingsprogramma heeft Syriza beloofd om een heel pakket aan democratische vernieuwingen door te voeren, waaronder referenda op volksinitiatief. En dat wel in het eerste jaar van haar regering. Democratie.nu is benieuwd wat daarvan terecht komt.

Op 15 augustus 2014 publiceerde Syriza haar nieuwe programma. Het bevat vier ‘pilaren’. De eerste drie pilaren bevatten maatregelen op het gebied van sociale zaken, de economie en de werkgelegenheid. Echter de vierde pilaar is exclusief gewijd aan de verdieping van de democratie. De betreffende passage luidt:  

“Vierde Pilaar – De transformering van het politieke systeem ter verdieping van de democratie

In het eerste jaar van de Syriza-regering, starten we het proces voor de institutionele en democratische reconstructie van de staat. We versterken de instituties van de representatieve democratie en we introduceren nieuwe direct-democratische instituties.

1. Regionale organisatie van de staat. Versterking van de transparantie, van de economische autonomie en de effectieve werkwijze van gemeenten en regio’s. We versterken de direct-democratische instellingen en introduceren nieuwe.

2. Versterking van de democratische burgerparticipatie. Invoering van nieuwe instituties, zoals het wetgevend volksinitiatief, het volksveto en het recht van het volk om een referendum aan te vragen.

3. Versterking van het parlement, beperking van de immuniteit van het parlement, en afschaffing van de immuniteit van de minister-president.”

Democratie.nu is benieuwd wat hiervan terecht komt nu de partij zelf de macht in handen heeft. Geen woorden maar daden!

Het Engelstalige programma van Syriza is te vinden op: http://syriza.net.gr/index.php/en/theseis/45-what-the-syriza-government-will-do