Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?

 

De nazomer is ingezet. Het Vlaamse parlement houdt nog voor even zijn zomerslaap, maar bij Democratie.Nu is men al druk in de weer. 

Want er is behoorlijk wat werk aan de winkel!

Zoals we reeds in onze vorige nieuwsbrief uitgebreid toelichtten, kregen de gewesten in ons land – sinds de zesde staatshervorming – de mogelijkheid om volksraadplegingen te organiseren. Vooraleer de burgers daadwerkelijk een volksraadpleging kunnen aanvragen, moeten de gewestelijke parlementen wel eerst dit koninklijke besluit omzetten in decreten. Hierin worden het algemeen kader, de spelregels en de procedures voor een volksraadpleging vastgelegd.  

Bij de Vlaamse coalitiepartijen is hiervoor bitter weinig animo te vinden. Dat betekent: indien wij de Vlaamse regeringspartijen niet tot actie aanmanen, zal er geen uitvoeringswetgeving meer worden gemaakt. 

Dat betekent: nog minder inspraak.

Dat willen wij koste wat kost verhinderen. Daarom zag het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ het daglicht.

Momenteel werken wij vlijtig op twee fronten: vorm en inhoud.

Enerzijds scherpen we volop onze instrumenten aan. Zo vieren we alvast het nieuwe jaar met een kersverse website. De huidige website van Democratie.Nu is wereldwijd een van de rijkste websites aangaande het sleutelthema ‘directe democratie’. Deze schat aan informatie en expertise zal voortaan overzichtelijker worden aangeboden en eenvoudiger kunnen worden ontsloten. Ook een nieuw, fris logo is in de maak. Bovendien wordt de huisstijl opgefrist en de maandelijkse nieuwsbrief in een nieuw jasje gestopt.

Op inhoudelijk vlak hebben we kundig een eigen wetsvoorstel uitgewerkt. We geloven hier heel sterk in. Nu is het onze taak de politici vertrouwd te maken met dit ‘ideale, burgervriendelijke uitvoeringsbesluit’. 

Intussen voerden we ook aftastende gesprekken met een aantal sleutelfiguren uit het politieke veld. Tijdens deze ontmoetingen steken we steeds onze voelsprieten uit – op zoek naar de meest geschikte volksvertegenwoordiger – die ons wetsvoorstel (liefst ongeschonden) wil voorleggen aan de commissie. 

Omdat wij momenteel op verschillende fronten actief zijn, is onze aanpak behoorlijk divers. En daarom ook zo tijdsintensief. Wetgeving aanleveren en gestemd krijgen is een delicate opdracht en vergt een bedachte en zorgzame aanpak. 

Hou dit project levensvatbaar a.u.b. Doe daarom een gift. 

Democratie.Nu is een burgerbeweging en heeft geen grote sponsors uit de politieke, bedrijfswereld of overheid achter zich. 

Wel hebben we elkaar en onze democratische idealen van vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht. 

Daarom kunnen wij zonder uw steun dit project niet realiseren.

Concreter: om het project te laten slagen, schakelen we gedurende negen maanden een projectleider in. Deze ontfermt zich over de lobbygesprekken, de verdere professionalisering van de organisatie en het uitvoeren van onze communicatiestrategie.

- € 18.900 = loonkosten (sociale lasten als werkgever incl.)

- € 6.000 = communicatiekosten (aanmaak nieuwe website + grafische vormgeving + mailings (alleen al het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief kost jaarlijks € 2.000 aan hostingkosten) + reclamebudget)

- € 6.256 = diverse kosten zoals de frequente verplaatsingen, representatiekosten, vrijwilligersvergoedingen, bureelwerking, enz. = In totaal begroten we het project op € 31.156

Uw steun is hierbij onontbeerlijk.

Daarom kunnen wij zonder uw steun dit project niet realiseren. 

Mogen wij op u rekenen? 

U kunt hier online doneren met credit card of PayPal:

 


U kunt natuurlijk ook een bankoverschrijving doen, op rekeningnummer BE23 5230 8007 5191 t.n.v. Democratie.nu.

Steun ons regelmatig

Nog beter is het om ons regelmatig te steunen met een doorlopende opdracht. Deze kunt u hier downloaden:

Vul hem in en stuur hem retour aan uw bank of aan:

Democratie.nu
Zavelstraat 22
3212 Pellenberg

Hartelijk dank voor uw steun!