Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Editoriaal

Beste direct-democraat.

Verandering van spijs doet eten. Vanaf heden biedt Democratie.Nu u dan ook een nieuwsbrief in een fris jasje aan.

Gaandeweg zullen er twee soorten nieuwsbrieven verschijnen:

1.    De ene soort nieuwsbrief – de zogenaamde dossiers – focussen zich op diverse brandend actuele maatschappelijke thema’s.

Zo snijden de eerstvolgende dossieredities onder meer de volgende onderwerpen aan:
-    ‘(de logica van) Het Vrije Woord’: waarom de vrije meningsuiting zo cruciaal is, wil échte democratie kunnen bloeien
-    de ‘Particratie’: een analyse van de heersende politieke klasse
-    ‘Politieke Mêmes’: een analyse van het gehanteerde politieke taalgebruik
-    de verborgen agenda van de ‘Politieke Correctheid’
-    ‘Verkiezingen zijn géén Democratie’
-    ‘Vlaanderen, België, Europa en de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde: over de gestage evolutie naar een internationale, niet-verkozen anonieme rechtsdictatuur.
-    …

Telkens nadat een nieuw dossier wordt aangesneden, zullen de daaropvolgende weken een aantal ‘updates’ verschijnen, die het thema steeds verder uitspitten. Deze updates spelen tevens in op lezersbrieven en/of recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Democratie.Nu blijft hierbij haar trouwe lezers gedegen informatie aanleveren. Anderzijds willen wij ook hén aanspreken, die tot op heden weinig met politiek zijn vertrouwd. Via het gloednieuwe ‘Dummies-luik’ wil Democratie.Nu de leek wegwijs maken doorheen het kluwen dat politiek heet.

2.    De andere soort nieuwsbrief richt zich specifiek op een actueel Democratie.Nu-project. Momenteel betreft dit de (implementatie van de) gewestelijke volksraadpleging. Voorliggende nieuwsbrief brengt hierover verslag uit.