Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"

Op regelmatige tijdstippen lanceert de Belgische pers een actie ter bestrijding van de democratie. In een van de vorige acties mocht prof.em. Roger Blanpain op 3 augustus 2005 het woord voeren in "De Tijd" onder de titel "Referenda en Europese democratie gaan niet samen." Hierop is toen een reactie gekomen van Jos Verhulst, onder de titel: "Roger Blanpain weet niet wat Democratie is". Nu wordt blijkbaar een nieuwe actie gelanceerd in "De Standaard" ter bestrijding en besmeuring van democratie.

Op 4 November 2005 mocht Walter Zinzen het woord voeren onder de titel: "Het probleem met de wakkere burger"

Commentaar:
1) Walter Zinzen weet niet wat democratie is.
Walter Zinzen verwart de mondigheid van burgers, die door hun acties gerechtelijke beslissingen uitlokken, en daardoor het leven van politici bemoeilijken, met "democratie". In een democratie wordt het het probleem voorgelegd aan de bevolking, die tussen alle mogelijke oplossingen de beste eruit kiest.

Het is hier nogal duidelijk dat de volledige bevolking baat heeft bij een goed functionerende luchthaven. Het is evident dat een kleine minderheid van die bevolking gestoord wordt door de luchthaven activiteiten. Door de oplossing voor de luchthaven op een democratische manier te laten gebeuren, kan het belangrijke voordeel voor 10 miljoen Belgen, worden afgewogen tegen het nadeel van tienduizenden, misschien wel honderduizend mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen.

Het is het particratische systeem dat de problemen hier veroorzaakt. Een zeer kleine minderheid slaagt er in een particratie in het algemeen belang tegen te houden. Walter Zinzen ziet dit niet in, omdat hij blijkbaar particratie ten onrechte aanziet voor democratie, en de mondigheid van burgers die een particratisch systeem gemakkelijk hun wil kunnen opleggen, met de mondigheid van burgers in een democratisch systeem.

2) Walter Zinzen is slecht geïnformeerd over de werking van de democratie in California. Blijkbaar verwijst hij naar de kwakkel die ook een tijd geleden door prof. Blanpain werd gelanceerd. Blijkbaar beschikt Walter Zinzen over een "absoluut norm" wat een behoorlijke beslissing is. Deze "absolute norm" dient dan ook te worden opgelegd aan de bevolking tegen de wil van de meerderheid van de bevolking in.

Ik raad aan dat bij wijze van inleiding, Walter Zinzen, zich eerst ten gronde informeert over de democratie in Amerika. Een interessant boek hierover is "For the Many or the Few" van John Matsusaka (http://www.usc.edu/uscnews/stories/10614.html). In dit boek wordt aangetoond hoe in Amerika democratie (niet particratie) werkt ten voordele van "the many" eerder dan voor "the few".