Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie: terugblik op 2015 – blik op 2016 én een bloemlezing uit 21 jaar Democratie.Nu.

2015 mag men beschouwen als een mijlpaal voor Democratie.Nu vzw. Een goede opmaat naar de viering van ons 21-jarig bestaan. Het begon met het vorm geven van ons project de "Gewestelijke volksraadpleging". De zesde staatshervorming laat die immers toe! Met de gewestelijke volksraadpleging kunnen burgers en ngo's voorstellen formuleren rond leefmilieu, economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, vervoer, huisvesting, openbare werken. Er zal een ongelooflijke stap voorwaarts gezet worden.

Om dat project mogelijk te maken, moesten we iemand kunnen vrijstellen voor het vele coördinatiewerk. Met vrijwilligers, zoals we tot nu toe noodgedwongen werkten, zou het weer jaren duren. Arjen (die ook werkt voor onze Nederlandse zusterbeweging www.MeerDemocratie.nl) werkte één dag in de week voor Democratie.Nu, doch verdere verlenging was niet de eerste keuze, omdat we iemand nodig hadden die de situatie in België goed begreep. We hebben dus een vacature uitgeschreven en zo kwam het dat David Joëts ons vervoegde.

Gemiddeld krijgen we € 400 per maand aan schenkingen. We zijn jullie en vele anderen hiervoor enorm dankbaar.  Met dit bedrag kunnen we onze onkosten betalen. Gezien we onvoldoende middelen hadden, werkte David echter als vrijwilliger; we konden hem niet vrij stellen. Vanaf 1/1/2016 is dat veranderd: sinds dan werkt David, weliswaar aan een minimum loon, halftijds voor Democratie.Nu.

Zijn belangrijkste taak is momenteel het realiseren van het project "Gewestelijke volksraadpleging". Daartoe verfraaien we op termijn ook de site www.democratie.nu en de nieuwsbrief.

Hoe komt het dat het vanaf 2016 voor ons mogelijk wordt iemand halftijds vrij te stellen?
Ziehier een woordje uitleg. De tax shift laat toe dat bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers nog maar voor ca. 15% bijkomende lasten dient betaald te worden.
We hebben een toezegging voor twee jaar van €600 per maand gekregen van een Duitse privé sponsor, die ook Democracy International sponsort.
Waarom ziet hij en zijn team potentieel in ons?

Ten eerste zien zij België als een "opkomend" land waar democratie.nu de mogelijkheid aangrijpt om directe democratie te verwezenlijken. (Overal zijn er mogelijkheden, maar men moet het ook doen!)

Ten tweede zijn zij eveneens enthousiast over onze nieuwe medewerker en herkennen zijn potentieel. Vandaar twee jaar, daarna moeten we zelfbedruipend zijn.

Ten derde staan zij verbaasd over hoe wij het hier aanpakken. Democratie.nu springt internationaal gezien op verschillende vlakken in het oog:

- we blijven expert in de directe democratie. Zo vervaardigden we net een voorbeeldig uitvoeringsbesluit rond de gewestelijke volksraadpleging. We zijn bezig dit wereldkundig te maken.
- we denken verder na over hoe de representatieve democratie (ons verkiezingssysteem) verbeterd kan worden.
- we zijn ook met loting bezig en verkennen dus werkelijk alle democratische mogelijkheden.

Zo bouwen we goodwill op, ook met mensen die met deze vorm van democratie bezig zijn. Zo krijgen we ook een goed contact met andere ngo's én met politici die willens
nillens, uiteindelijk zullen moeten overtuigd worden én ‘voor hun laatste keer’ zullen moeten beslissen voor de burger. De publieke opinie zal de stok achter de deur zijn. Gebeurt er te weinig op het democratische terrein dan vrees ik dat de burger een Franse revolutie zal ontketenen. Dus Democratie.Nu moet zich verder voorbereiden en véél meer power hebben. Onze acties hebben een realistische aanpak.

Het project Gewestelijke volksraadpleging is er zo één: realistisch (rekening houdend met de mogelijkheden) en toch doordacht. Dat is wat de tijdsgeest nodig heeft, opdat de publieke opinie het zou oppikken.

Ook Democracy International ziet hoe wij concreet te werk gaan.
Het www.petitie.be project draait pas goed een jaar en er zijn nu al bijna 200 petities gestart en al 70.000 ondertekeningen. Dat vraagt allemaal coördinatie en projectmanagement. David kan gewoonweg niet volgen. Zoveel plannen en mogelijkheden. We staan in het begin van de expansie: na 21 jaar studie wordt de vereniging volwassen!
 
Wij zoeken naarstig verder naar mensen die mee de vereniging willen uitbouwen en steunen. Wil jij ons verder helpen? Misschien ken je ondertussen nieuwe mensen, hen kun
je vragen een bedrag te storten op ons rekeningnummer BE23 5230 8007 5191 t.v.v. Democratie.nu.
 
Een andere mogelijkheid is ons over een lange tijd geld te lenen of borg te staan. We zijn er zeker van dat onze inkomsten drastisch zullen toenemen.

Alleen al voor het project Gewestelijke volksraadpleging ontbreekt er nog ongeveer €14.000 (van de begrootte €31.156). Dan hebben we het nog niet gehad over het verder uitbouwen en bekend maken van ons expertisecentrum. Laat staan over de jaarlijkse vaste kosten, die nu €4.851 bedragen... En natuurlijk nog de vele projecten om uiteindelijk tot het BROV te komen (Bindend Referendum op Volksinitiatief). Die info kun je hen meegeven.
 
Nog een fijn nieuw jaar.

Bert Penninckx, voorzitter Democratie.Nu.