Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Quotes over de NPC


Armand de Decker (voorzitter Commissie Politieke Vernieuwing)

“Ik moet toegeven dat ik met gemengde gevoelens tegenover deze commissie stond. (…) Hoewel de regering de commissie Politieke vernieuwing aanvankelijk aanmoedigde een belangrijke rol te spelen, werd de commissie al heel vlug "ingehaald" door de regering, die op bepaalde punten zelf initiatieven nam. Binnen een regering verlopen besprekingen uiteraard veel gemakkelijker dan in een parlement, omdat in de regering alleen coalitiepartijen zetelen, terwijl er in het parlement ook een oppositie is. We hebben dus vaak de indruk gehad dat de regering ons wilde voorbijsteken.”


Els Van Weert (vast lid commissie)

"Al van bij het begin werd duidelijk dat de politieke wil om bepaalde zaken te veranderen, niet aanwezig was. De commissie mag bijvoorbeeld niet stemmen over concrete voorstellen. Dat beperkt onze politieke macht en betekenis enorm.” (…) “Maandag kon de commissie niet vergaderen, omdat er te weinig leden aanwezig waren. En wat stond er toevallig op de agenda? Ongeoorloofde afwezigheden op commissievergaderingen.”<