Artikelarchief

Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement

Hoofdcategorie: Dynamisch

 

De implementatie van de Gewestelijke Volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht op burgerinspraak – mogelijk sinds de zesde staatshervorming – dode letter blijft.

Daarom ontwierp Democratie.Nu zelf een uitvoeringsdecreet en diende het voorstel in onder de vorm van een ‘direct verzoekschrift’. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement.  

Intussen mocht Democratie.Nu dit antwoord ontvangen.

De commissie heeft beslist geen onmiddellijk gevolg te geven aan het directe verzoekschrift.

Daarom stellen we verder onze hoop op de onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging.

De drie Vlaamse meerderheidspartijen werden aangeschreven met het verzoek het besluitvormingsproces alsnog in te leiden.

Democratie.Nu zat met volksvertegenwoordigers van Open VLD en CD&V aan tafel. Beide partijen bespreken momenteel het voorstel binnen de fractie. Ook schreef Democratie.Nu – tot op heden helaas vruchteloos – alle N-VA-volksvertegenwoordigers uit de commissie aan. 

 

Wordt vervolgd!

David Joëts,

projectleider Gewestelijke Volksraadpleging