Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

“Beasts and Gods” van Roslyn Fuller

"Beasts and Gods" van Roslyn Fuller 


In het boek  “Beasts and Gods” van Roslyn Fuller  legt zij (onder andere) uit dat het grote gevaar bij referenda komt van de soms enorme invloed van het geld dat in de campagnes besteed wordt door de “special interests”.  Ondanks alle pogingen tot (wettelijke) beheersing van de bedragen en de opgelegde transparantie blijft er een duidelijk statistisch verband tussen de gespendeerd bedragen en de uitslagen, zeker bij ”sporadische referenda”.
 
Dit is natuurlijk ook het geval bij “electorale representatie” (lees verkiezingen) waar het dan bovendien nog heimelijk gebeurt. Het gaat dus niet enkel over het beslissingsrecht van de burger maar ook, en tegelijkertijd, over de financiële macht over de media en andere propaganda kanalen.

Referenda zijn dus ook maar een element in het streven naar volkssoevereiniteit.

Zoals het “recht op vrije meningsuiting” (en vrije pers) ook een noodzakelijk element is om tot een democratie (volkssoevereiniteit) te kunnen komen is ook de beperking en het toezicht op de financiële macht een noodzakelijk “element” voor democratie.  Iets wat tot hiertoe nog maar in zeer beperkte mate is verwezenlijkt en dan ook regelmatig wordt teruggeschroefd. Referenda hebben wel het voordeel dat zij de financiële machten dwingen in het openbaar te komen, maar dat belet niet dat zij (statistisch gezien in de meeste gevallen) succes boeken.