Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels januari 2018

 

 

Opgelet met plebiscieten!
Meestal mogen burgers zelf geen referendum aanvragen zoals in België nog steeds het geval is. De uitslag van een plebisciet kan in principe bindend of niet-bindend zijn. Voorstanders van referenda staan doorgaans wantrouwend tegenover het plebisciet, omdat zo'n referendum als het ware van bovenaf wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet ' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank, en roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes.Plebiscieten worden gewoonlijk ingezet bij gevoelige of omstreden kwesties: de machthebber zoekt naar een uitweg bij een beleidsimpasse. Deze nepreferenda worden door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en/of met een zodanige vraagstelling dat de gewenste uitkomst veelal wordt bereikt. Mocht - in weerwil van deze manipulatie - de volksstemming toch niet naar het vooropgestelde resultaat leiden, kan de overheid het resultaat van het plebisciet alsnog negeren.

Verhindert burgemeester handtekeningenactie voor volksraadpleging over fusie met Bilzen?
HOESELT - Na de gemeenteraad kloeg gemeenteraadsvoorzitter Fons Capiot (CDH) dat zijn partij nog steeds niet de officiële formulieren kreeg om handtekeningen te verzamelen voor een volksraadpleging over een fusie met Bilzen.
Het Belang van Limburg 2 januari 2018

Slovaakse premier roept Europa op referenda achterwege te laten
De Slovaakse premier Robert Fico roept zijn collega's binnen de Europese Unie (EU) op geen referenda meer te organiseren zoals vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk of Italië. Die referenda "brengen de eenheid van het Europese blok in gevaar", zegt hij.
deredactie.be 3 januari 2018

Marine Le Pen: “Annexatie van de Krim door Rusland was niet illegaal”
Ik geloof absoluut niet dat er sprake was van een illegale annexatie. Er was een referendum en de inwoners van de Krim wilden naar Rusland”, zegt ze in een gesprek met BFM TV en met de radiozender RMC. “Ik zie niet in waarom het gerechtvaardigd is om dat referendum in vraag te stellen”.
Het Nieuwsblad 3 januari 2018

Petities en Facebookgroep willen Music For Life in Boom houden
Er zijn diverse petities aan de gang en er is ook al een Facebookgroep opgericht die Music For Life in Boom willen houden. Eerder werd al bekend gemaakt dat StuBru haar laatste editie in De Schorre hield.
Gazet van Antwerpen 5 januari 2018

Klasgenootjes van verongelukte meisjes geven petitie af aan minister Weyts 
Tientallen klasgenoten van hartsvriendinnen Merel De Prins en Sofie De Ridder, die allebei door een verkeersongeval om het leven kwamen, hebben zondagochtend een brief afgegeven aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). ‘Ik wilde nog zoveel zeggen, maar ja, dat gaat niet meer.’
Gazet van Antwerpen 8 januari 2018

Ongeregistreerde Turken in buitenland mogen stemmen bij referendum
Circa een miljoen Turken die in het buitenland wonen zonder een geregistreerd adres te hebben dat bekend is bij de Turkse autoriteiten, kunnen straks toch stemmen in een Turks referendum over de grondwet. 
ad.nl 9 januari 2018

Buurt start petitie tegen bouw van gymhal
Duffel - Bewoners uit de Norbertijnerlei zijn een petitie begonnen tegen de bouw van een gymhal in hun straat. “Een stukje natuur dreigt zo te verdwijnen”, luidt hun kritiek.
Gazet van Antwerpen 10 januari 2018

Weyts niet bevoegd over besluit al dan niet respecteren volksraadplegingen Oosterweel
"Vermits ik niet bevoegd ben om te beslissen over de vergunningsaanvragen voor de Oosterweelverbinding, ben ik ook niet bevoegd om te beslissen of de uitslag van de geplande volksraadplegingen moet worden gerespecteerd". Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in antwoord op een schriftelijke vraag van Wouter Van Besien (Groen).
Het Laatste Nieuws 11 januari 2018

IJsland heeft nieuwe regering: mogelijk referendum over toetreding tot EU
De leider van de Onafhankelijkheidspartij, Bjarni Benediktsson, wordt premier van de nieuwe regering, die vandaag in de loop van de dag wordt voorgesteld. De partijen hebben afgesproken dat er een referendum komt over eventuele toetreding tot de Europese Unie, hoewel de Onafhankelijkheidspartij tegen een EU-lidmaatschap is.
De Morgen 10 januari 2018

Nieuw referendum hangt als zwaard van Damocles boven Oosterweel
De Tijd 11 januari 2017

Naar een EU-referendum op IJsland?
Eén van de opmerkelijkste punten in het regeringsakkoord is een mogelijk referendum over een toetreding van IJsland tot de Europese Unie, gepland tegen het einde van de legislatuur. IJsland vroeg in 2008 al EU-lidmaatschap aan, in de nasleep van de economische crisis die het eiland zwaar trof. Die crisis leidde tot een volledige ineenstorting van de IJslandse banken, en leverde nogal wat IJslanders ook persoonlijk grote financiële problemen op. De onderhandelingen over een eventueel IJslands EU-lidmaatschap werden echter in 2013 bevroren, en in 2015 definitief van tafel gehaald.
sceptr.net 12 januari 2018

Baudet voor rechter: kabinet wilde hachje redden na referendum over Oekraïne
De lijsttrekker van Forum voor Democratie zit vrijdag in de Haagse rechtbank als aanklager van de Staat der Nederlanden. Volgens hem heeft Rutte de uitslag van het Oekraïnereferendum op 6 april 2016 compleet genegeerd. 'We hebben ons hard gemaakt voor het creëren van momentum onder de bevolking. Dat momentum is gebroken. Er heerst grote verslagenheid onder de bevolking, grenzend aan cynisme. Het animo voor volgende referenda is er niet groter op geworden. Men voelt zich terecht gepakt.'
de Volkskrant 13 januari 2018

Ook de PvdA maakt zich niet langer sterk voor een correctief referendum.
De leden van de partij schrapten het streven naar zo’n bindende uitspraak van de kiezer zaterdag uit het verkiezingsprogramma.
Reformatorisch dagblad 14 januari 2018

De Wever tegen nieuw referendum Oosterweel
Een nieuw referendum hangt als een zwaard van Damocles boven Oosterweel. De burgerbeweging Ringland liet de voorbije jaren een nieuwe wind waaien in het protest tegen de Oosterweelplannen door te ijveren voor een overkapping van de Antwerpse ring. Het gevolg is dat Ringland samen met de andere actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal in sneltempo genoeg handtekeningen verzameld heeft voor een nieuwe volksraadpleging over Oosterweel.
De Tijd 15 januari 2018

Termont uitgejouwd op nieuwjaarsreceptie
Burgemeester Daniel Termont (sp.a) van Gent is vanmorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Gentenaars uitgejouwd. Binnen drie maanden start een nieuw mobiliteitsplan in de stad en dat vinden de Gentenaars duidelijk een slechte zaak. Gent gaat al twee jaar gebukt onder heel wat wegenwerken, en er zijn minder en duurdere parkeerplaatsen in de binnenstad. Oppositiepartij N-VA wil daarover een referendum houden in de stad. Merkwaardig, want net nu zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij een referendum over mobiliteit in Antwerpen niet ziet zitten.
Knack 15 januari 2018

De Wever zit in de knoop met het referendum.
Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen, en dan moet de kiezer in 2018 maar oordelen.” Dat zei Bart De Wever zondag in De zevende dag toen hem gevraagd werd wat hij dacht over het nakende referendum over het Oosterweeltracé. Je kan die zin moeilijk anders interpreteren dan: wat de uitslag van het referendum ook wordt, ik leg hem naast me neer, en we zien wel of de kiezer ons volgt.
Gazet van Antwerpen 17 januari 2018

Referenda, een goed idee? Casus Colombia
Het houden van referenda moet een belangrijk punt blijven in het politieke debat om de burger dichter te betrekken in de besluitvorming. Belangrijk daarbij is echter dat deze plaatsvindt binnen een goedwerkende democratie. In Colombia bijvoorbeeld wijst de lage opkomst op een enorm gedepolitiseerde bevolking. Er zijn veel meer initiatieven nodig die de bevolking informeert en betrekt, zodat referenda niet uitgespeeld kunnen worden als een gevecht binnen de heersende politieke elite, maar als een keuze tussen verschillende inhoudelijke beleidsopties
DeWereldMorgen.be 16 januari 2018

'Geen nieuw Oosterweel-referendum'
De Antwerpse actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal overwegen een nieuwe volksraadpleging over het dossier. "We zullen zien of dat er komt", zegt De Wever. "Maar aan het eind van de rit moet de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen." 
De Morgen 16 januari 2018

De Wever: "Volksraadplegingen blokkeren en politiseren"
De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet te vinden voor volksraadplegingen, zoals voor het Oosterweeldossier waar enkele actiegroepen op aansturen. Volgens De Wever zijn zulke volksraadplegingen "echte blokkeringsmechanismen" geworden. Hij zou het "enorm betreuren" mocht er een nieuwe raadpleging komen over Oosterweel. Opvallend is dat in Gent de N-VA wél aanstuurt op een volksraadpleging.
deredactie.be 15 januari 2018

PvdA-leden schrappen wens voor correctief referendum
Het PvdA-congres heeft wel besloten andere vormen van directe democratie te onderzoeken. Eerder schreef de PvdA samen met D66 en GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel om correctieve referenda mogelijk te maken. De tussenvorm die nu bestaat — het raadgevend referendum — was voor die partijen alleen maar een opmaat naar meer. Ook de GroenLinks-leden lieten in december op hun congres het correctief referendum uit hun programma schrappen, onder meer omdat volgens hen de meeste thema's niet te vatten zijn in een 'simpele ja-neevraag'.
Het Financieele Dagblad 15 januari 2018

Strijd om de Gnephoek is begonnen
Eerder meldde de SP al dat de Gnephoekpolder en Vrouwgeestpolder grotendeels in handen zijn van projectontwikkelaars en bouwfondsen. Slimme handelaren van goedkope grond die als piranha's geduldig afwachten tot het eerste rund te water gaat om de oversteek te maken. Volkomen legaal en volgens de wet natuurlijk maar minimaal zo verwerpelijk. Van wie is de grond en van wie is de aarde eigenlijk? Is ons uitzicht, onze omgeving en het recht op schone lucht niet van ons allemaal?
Een volksraadpleging is de enige kans om de Gnephoek te behouden. Als er een besluit genomen is door de raad dan is het te laat. Een aanvraag daartoe moet snel gedaan worden. De hoge kosten die een referendum met zich mee brengt zijn verwaarloosbaar als dit samenvalt met de komende landelijke verkiezingen. 
Alphens Nieuwsblad 19 januari 2018

In de knoop met het referendum
Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen, en dan moet de kiezer in 2018 maar oordelen.” Dat zei Bart De Wever zondag in De zevende dag toen hem gevraagd werd wat hij dacht over het nakende referendum over het Oosterweeltracé. Je kan die zin moeilijk anders interpreteren dan: wat de uitslag van het referendum ook wordt, ik leg hem naast me neer, en we zien wel of de kiezer ons volgt.
ademloos.be 17 januari 2018

Nouvelles “têtes”, référendum, tirage au sort... Huit solutions pour revitaliser la démocratie
Cette année a vu triompher, en politique, les populismes et les candidats anti-système. Signe du mécontentement de la population et d'un déficit de représentation. Mais il existe des pistes pour réconcilier les électeurs et les élus.
La Libre Belgique 7 januari 2017

Turkije dichterbij uitbreiding macht Erdogan
Het Turkse parlement heeft zaterdag een pakket constitutionele hervormingen aangenomen waarmee de macht van president Recep Tayyip Erdogan flink kan worden uitgebreid. De wet moet nu in een referendum worden voorgelegd aan de Turkse bevolking.
Het Financieele Dagblad 21 januari 2018

Net president en daar zijn de eerste petities al
Donald Trump is amper enkele uren president en op de vernieuwde webpagina van het Witte Huis zijn al enkele petities gestart. Amerikanen kunnen hun president immers om een officiële reactie vragen als hun vraag binnen de maand 100.000 handtekeningen kan verzamelen. De eerste petities gaan over zijn belastingsaangifte en belangenvermenging.
deredactie.be 20 januari 2018

‘Paraaf in plaats van handtekening’ zet volksraadpleging mogelijk op de helling
ZINGEM - Het schepencollege heeft opnieuw advies gevraagd aan de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen. Sommige inwoners zouden een paraaf in plaats van een handtekening op het petitieformulier voor een volksraadpleging van Open VLD hebben geplaatst. En het college wil weten of die formulieren geldig zijn. “Schandalig, een nieuw vertragingsmanoeuvre”, klinkt het bij Open VLD.
Het Nieuwsblad 23 januari 2018

Garnwerders noemen uitslag volksraadpleging onbetrouwbaar
Niet representatief en onbetrouwbaar. Dat oordeel vellen een aantal inwoners van Garnwerd over de vorig jaar gehouden volksraadpleging over de gemeentelijke herindeling. De Garnwerders willen dat de gemeenteraad van Winsum het huiswerk nog eens overdoet.
dvhn.nl 23 januari 2018

Roze Groenen ondersteunen petitie tegen holebi- en transfobe haatspraak
De Roze Groenen, de LGBT-werkgroep van Groen, heeft tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie van de partij handtekeningen verzameld om Javid Nabiyev te steunen. Hij is een LGBT-activist in Azerbeidzjan.
Javid Nabiyev is de voorzitter van Nefes LGBT Azerbaijan Alliance. Nadat hij verschillende doodsbedreigingen kreeg, is Javid ondergedoken en gevlucht. Momenteel leeft Javid in Duitsland waar hij asiel heeft aangevraagd.
zizo-online.be 24 januari 2018

Wordt 2017 nu echt het jaar van de Catalaanse onafhankelijkheid?
2017 kondigt zich voor Catalonië aan als het jaar van de waarheid. De separatistische regering van de Spaanse regio hoopt in september een nieuw en definitief referendum te kunnen organiseren over onafhankelijkheid. Met het akkoord van Madrid als het kan, zonder als het moet. De Catalaanse premier licht het akkoord vanavond toe in het Europees parlement.
De Morgen 24 januari 2018

Voorstel voor onafhankelijk Californië neemt eerste horde
Het voorstel van een groep activisten, die ijveren voor een onafhankelijk Californië, heeft een eerste horde genomen. Het project werd ingediend bij de Californische autoriteiten, zo melden verschillende Amerikaanse media. Als het voorstel daar wordt goedgekeurd, komt het mogelijk tot een referendum.
deredactie.be 27 januari 2018

Genkenaren starten petitie om platanen op gemeenteraad te krijgen
GENK - De beweging rond het behoud van de platanen in Waterschei heeft een petitie gestart om een agendapunt af te dwingen op de gemeenteraad. Ze wil op die manier haar protest in een officieel jasje steken. De groep van sympathisanten en bewoners hoopt het stadsbestuur er toe aan te zetten terug te komen op de beslissing om ruim vierhonderd platanen in de wijk Waterschei te kappen.
Het Belang van Limburg 25 januari 2018

Wat wil de Turkse regering juist veranderen aan de grondwet?'
Burak Nalli blikt vooruit naar het Turks referendum over de voorgestelde grondwetswijziging, die de president meer macht zal geven.
Knack 26 januari 2018

Voorstel voor onafhankelijk Californië neemt eerste horde
Het voorstel van een groep activisten, die ijveren voor een onafhankelijk Californië, heeft een eerste horde genomen. Het project werd ingediend bij de Californische autoriteiten, zo melden verschillende Amerikaanse media. Als het voorstel daar wordt goedgekeurd, komt het mogelijk tot een referendum.
deredactie.be 27 januari 2018

Britten tekenen massaal petitie om Trump weg te houden bij de Queen
De Britten zien Trump liever gaan dan komen, en ze willen hem al helemaal niet in de buurt van hun koningin. Meer dan 1 miljoen inwoners van Groot-Brittannië hebben daarvoor een petitie getekend, waardoor de regering zwaar onder druk staat.
Het Laatste Nieuws 30 januari 2018

Referendum wordt spoedig mogelijk in Hilversum
Het wordt spoedig mogelijk om bestuurlijke beslissingen in Hilversum te corrigeren door middel van een zogeheten correctief referendum.
De Gooi-en Eemlander 30 januari 2018

Gemeenteraad Diksmuide: Idee2006 wil referendum over parkeren op de Grote Markt
Een week geleden heeft Idee2006 meer dan 3.000 handtekeningen met een motivatienota en een verzoekschrift aangetekend verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen om een referendum te organiseren rond de parkeergelegenheid bij de Grote Markt. Vanavond komt dit aan bod op de gemeenteraad.
kw.knack 30 januari 2018

Oostenrijks parlement zal zich over Ceta-kwestie buigen
Meer dan 550.000 Oostenrijkers hebben een petitie ondertekend tegen de de transatlantische vrijhandelsakkoorden Ceta en TTIP. Daardoor moet het parlement de kwestie behandelen, meldden de initiatiefnemers van de petitie in de afgelopen nacht. In totaal tekenden 562.000 mensen de petitie, of 8,9 procent van de stemgerechtigde bevolking. Voor de initiatiefnemers, onder hen milieuorganisatie Greenpeace en een parlementslid van de sociaaldemocratische SPÖ, gaat het om een “sensationeel” resultaat. Ook de extreemrechtse FPÖ had zich achter de petitie geschaard.
nl.metrotime 31 januari 2018

In het Verenigd Koninkrijk willen al zeker 1 miljoen mensen dat Trump niet komt, maar May buigt niet
Donald Trump komt naar het Verenigd Koninkrijk, maar de inwoners zijn het daar niet mee eens. Een petitie die aan de regering vraagt om dat bezoek te cancellen, of tenminste ferm in te perken, is intussen door 1 miljoen Britten ondertekend. Niet slecht, als je weet dat dat één op de 65 Britten zijn. Maar premier May heeft de petitie intussen afgewezen. "Dat zou een populistische beslissing zijn", zegt een bron binnen Downing Street. 
newsmonkey 30 januari 2018

CETA op de helling in Oostenrijk (http://www.landbouwleven.be/artikels/ceta-op-de-helling-oostenrijk)
Meer dan 550.000 Oostenrijkers hebben een petitie ondertekend tegen de de transatlantische vrijhandelsakkoorden CETA en TTIP. Daardoor moet het parlement de kwestie behandelen, meldden de initiatiefnemers van de petitie in de nacht van maandag op dinsdag.
landbouwleven.be 31 januari 2018

Inwoners bepalen nieuwe naam van fusiegemeente GNL
De inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal mogen de komende weken suggesties insturen voor de naam van de nieuwe gemeente, die door fusie ontstaat. Rond april mogen ze stemmen welke naam het wordt: er is keus uit drie suggesties. Dat heeft de gemeenteraad van Geldermalsen dinsdagavond (en die van Neerijnen en Lingewaal vorige week) unaniem besloten.
"U legt zich met dit besluit neer bij het resultaat van een volksraadpleging", stelde burgemeester Miranda de Vries. Maar daar hadden alle fracties vrede mee.
nieuwsbladgeldermalsen.nl 31 januari 2018

Wat vervangt ons referendum? :De volksraadpleging verdwijnt, maar burgers willen meebeslissen. 
‘Digitale democratie’ biedt uitkomst.In 2018 kunnen Nederlanders waarschijnlijk voor de laatste maal hun stem uitbrengen in een volksraadpleging – over de inlichtingenwet. Daarna zal het kabinet het referendum als middel om burgers te betrekken bij politieke besluitvorming afschaffen en verdwijnt deze manier van directe inspraak van het volk.
nrc.nl 1 januari 2017

Oud-premier Tony Blair pleit voor nieuw referendum rond brexit
De Britse oud-premier Tony Blair wil dat zijn landgenoten zich op termijn nogmaals mogen uitspreken over de brexit. Hij noemde het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie "een fout die de hedendaagse wereld niet begrijpt en toekomstige generaties niet zullen vergeven".
De Morgen 4 januari 2018

“Meer nood aan veilige dorpskom” : petitie tegenafbraak oude gemeenschool voor aanleg parking
De vrienden van de Zwalmse dorpen verzetten zich tegen het plan van de gemeente om de oude gemeenteschool in Nederzwalm af te breken en er een parking aan te leggen. “We hebben veel meer nood aan een veilige en leefbare dorpskom”, zegt woordvoerder Geert Pauwels, die een petitie startte voor het behoud van de school.
Het Laatste Nieuws 9 januari 2018