Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting

 

PERSBERICHT - Burgerbeweging Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting

 

Het expertisecentrum voor directe democratie Democratie.Nu mag haar expertise niet bekend maken op de commissie, die zich momenteel buigt over Politieke Vernieuwing.

 

Al 21 jaar zet Democratie.Nu in op de democratisering van de Belgische politiek. Zo stelt de burgerbeweging onder meer wetteksten over directe democratie op en licht deze vervolgens toe bij de verschillende politieke partijen. Politici meer vertrouwd maken met vormen van directe democratie – zoals bindende referenda en loting – en voorkomen dat deze instrumenten voor burgerdemocratie a priori worden uitgehold en geïnstrumentaliseerd: dat is de taak waarvoor Democratie.Nu zich gesteld ziet.

 

De voorbije twee jaar verzocht Democratie.Nu de Vlaamse regering herhaaldelijk dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Sinds de recente zesde staatshervorming is het mogelijk om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Klein probleem: de Vlaamse regering laat na een uitvoeringsdecreet op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd. Hierdoor kunnen er dan toch géén gewestelijke volksraadplegingen worden gelanceerd.

 

Democratie.Nu nam toen het initiatief en ontwierp zelf een uitvoeringsdecreet. Dit laatste werd aan de verschillende partijtoppen uit de bestuursmeerderheid voorgelegd en tevens via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend.

 

Het Vlaamse parlement wees het verzoekschrift resoluut af. En geen volksvertegenwoordiger was bereid om het burgervoorstel in haar oorspronkelijke, burgervriendelijke vorm op de politieke agenda te plaatsen.

 

Toch beweegt er het een en ander. Democratie.Nu’s burgerinitiatief gaf aanleiding tot verschillende parlementaire initiatieven, waaronder de decreetsvoorstellen van Groen (Van Besien) en het Vlaams Belang (Van Grieken), en een conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD (Schiltz). Ook een commissie rond deze thematiek – participatieve en directe democratie – zag het daglicht. Tijdens deze commissiehoorzittingen werden een aantal sprekers uitgenodigd, die het debat voeden en verrijken. Elke partij uit de commissie stelt een spreker voor.

 

Groen-volksvertegenwoordiger Wouter van Besien – met wie Democratie.Nu een aantal intensieve gesprekken voerde en tevens spreker op Democratie.Nu’s minicongres – droeg Democratie.Nu – tot 2× toe – voor als spreker. Democratie.Nu werd evenwel door de meerderheidspartijen van de lijst geschrapt.  

 

Dit is merkwaardig, maar logisch.

 

Daarom, beste Burger, heeft u alsnog zin in die langverwachte politieke vernieuwing? Benieuwd naar hoe Democratie.Nu deze democratisering alsnog wil realiseren? Of wil u méér van hetzelfde en laat u de geschiedenis zich herhalen?

 

Geachte Overheid, blijft de zo bejubelde ‘right to challenge’  ook dode letter?

 

Wij Burgers, willen bovendien beslissingsrecht. Wij willen zélf onze wetten ontwerpen en kunnen stemmen. Daarvoor zijn bindende referenda onontbeerlijk. De volksraadplegingen vormen hiertoe een eerste stap.

 

Teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu!  En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen a.u.b.

 

 

Lees ook: 

- Democratie.Nu’s kritiek op Schiltz’ conceptnota Burgerparticipatie

- Democratie.Nu’s voorstellen tot Politieke Vernieuwing en Democratisering en de voorstellen uit de conceptnota van regeringspartij Open VLD Willem-Frederik Schiltz.

- Democratie.Nu's voorstellen vs Willem-Frederik Schiltz' voorstellen tot Democratische Vernieuwing

 

David Joëts