Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Herhaalt de geschiedenis zich?

 

21 jaar geleden. 1996. De Witte Mars. Wie herinnert zich niet 300.000 mensen op straat, die tijdens het tumult van de Dutroux-affaire hun ongenoegen uitten over het falende beleid, een falende justitie en een falende politie?

Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing. Dit had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. De ontnuchtering kwam al snel: de Commissie Politieke Vernieuwing bloedde dood. Bovendien veegde het ‘wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing’ al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Resultaat: na 15 à 20 jaar is er nog niets fundamenteel veranderd.

De particratie blijft almachtig. 21 jaar na datum wordt de expertise van Democratie.Nu (nog steeds) buiten het debat gehouden. Democratie.Nu blijkt zelfs niet langer welkom als spreker.

Democratische vernieuwing? De aangeleverde ‘vernieuwende’ voorstellen geven blijk van méér van hetzelfde: oude recepten gehuld in een ander jasje, vol van holle retoriek en misleidende termen.

Daarom, teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu! En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen aub. 

Democratie nu!

De politiek staat vaak mijlenver af van de burger. Het gros van de politieke besluiten wordt genomen zonder inspraak van de bevolking, wat leidt tot politieke apathie en onverschilligheid. En dat is gevaarlijk; want we leven niet in een democratie, maar in een particratie, waar de politieke elite blijk geeft van een eigen agenda. Het nalaten om de gewestelijke volksraadpleging tot uitvoering te brengen, bevestigt dit gegeven. Verdienen de Vlamingen niet beter?

De politieke instellingen behoren toe aan de burger. Daarom ijvert Democratie.Nu voor de invoering van directe democratie. Zo ontstaat een systeem van werkelijke volkssoevereiniteit, waardoor het volk over de structurele mogelijkheid beschikt om zélf over alle aangelegenheden te beslissen.

Natuurlijk is de gewestelijke volksraadpleging slechts een noodzakelijke stap naar een meer omvattend doel: de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitatief (BROV), waarbij burgers zélf (= direct) wetsvoorstellen kunnen indienen over alle onderwerpen op elk mogelijk bestuursniveau én hierover kunnen stemmen in een bindend referendum.