Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Overzichtspagina Gewestelijke Voksraadpleging

Democratie.Nu wil volksraadplegingen op gewestelijk niveau mogelijk maken. Al zijn ze louter raadgevend, het is een eerste belangrijke stap naar bindende referenda. Via dit instrument krijgt de burger een belangrijk beslissingsinstrument in handen. 

Hieronder volgt een bondig overzicht van onze gehanteerde strategie:

 1. Democratie.Nu kondigt een nieuw project aan: de Gewestelijke Volksraadpleging.
 2. Democratie.Nu stuurt een persbericht uit, waarin ze haar opzet — het streven naar de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging — publiek maakt.
 3. Democratie.Nu dient een direct verzoekschrift met toelichting en contextualisering in bij het Vlaamse Parlement.
 4. Het Vlaams Parlement wijst het directe verzoekschrift af.
 5. De Waalse partijen uit de bestuursmeerderheid PS, MR en CDH bereiken wél een politiek akkoord over de organisatie van volksraadplegingen op het niveau van de gewesten. Democratie.nu belicht en analyseert het Waalse voorstel.
 6. Democratie.Nu benadert de verschillende Vlaamse partijen uit de bestuursmeerderheid en voert sensibiliserende gesprekken. Vermits de directe weg (= het directe verzoekschrift) weinig vruchtbaar is, bewandelen we logischerwijs ook de onrechtstreekse weg: namelijk via de parlementaire vertegenwoordiging.
  Democratie.Nu zoekt volop naar een wetsindiener en gaat bij de fractieleiders van de huidige Vlaamse bestuursmeerderheid (N-VA, Open VLD en CD&V) op bezoek.
 7. Democratie.Nu lanceert een petitie om haar eis kracht bij te zetten.
 8. Democratie.Nu organiseert een minicongres over de gewestelijke volksraadpleging. Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Wouter van Besien (Groen) zijn onze gastsprekers. Beide dienen een voorstel van bijzonder decreet in!
 9. Democratie.Nu's inspanningen lonen: er komt een debat over de gewestelijke volksraadpleging op gang! Democratie.Nu blijkt echter niet welkom op de commissiehoorzittingen.
 10. Democratie.Nu roept elke burger op om de Vlaamse fractieleiders te mailen met het expliciete verzoek een positief gevolg te geven aan de gewestelijke volksraadpleging.
 11. Democratie.Nu lanceert de BROV-petitie.
  Bindende (!) referenda moeten natuurlijk ook op nationaal niveau ingang vinden. Dan kunnen de burgers rechtstreeks wetgevend werk verrichten, ook tegen de wil van federale politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen (totnogtoe een voorrecht voorbehouden aan de volksvertegenwoordiging).
  Samen met gelijkgezinden uit Wallonië start Democratie.Nu een campagne/petitie met als doel: het wijzigen van Art. 33 van de Grondwet. 
 12. Woensdag 21 februari is een zwarte dag voor de Vlaamse democratie. Tijdens de plenaire stemmen de meerderheidspartijen het wetsvoorstel schaamteloos weg. De regering was niet eens aanwezig. Ook de pers schitterde door haar afwezigheid. 
 13. In Wallonië wordt de gewestelijke volksraadpleging wél realiteit.

 PS. In Nederland schafte men recentelijk het raadgevende referendum af, nadat ze slechts enkele jaren ervoor werd ingevoerd!

Ter info:

GVR voor Dummies 

Hoe een volksraadpleging op gemeentelijk niveau organiseren? (stappenplan)