Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Wat is en doet Democratie.nu ?

Democratie.nu is een burgerbeweging die in Februari 1995 in Vlaanderen werd opgericht onder de naam WIT met als doel de invoering van de directe democratie op alle Belgische bestuursniveau's. In 1999 volgde de oprichting van de Nederlandse afdeling: het Referendum Platform, die beoogt om de directe democratie in te voeren op alle bestuursniveau's in Nederland. Democratie.nu is ook de zusterorganisatie van Mehr Demokratie, die de invoering beoogt van de directe democratie in Duitsland.

Directe democratie is een vorm van democratie, die de momenteel bestaande, zuiver vertegenwoordigende democratie, uitbreidt met rechtstreeks beslissingsrecht door de burgers.

Democratie.nu wil met alle wettige actiemiddelen deze broodnodige verdieping van de democratie helpen bereiken.

Democratie.nu is geen politieke partij. Een politieke partij is een organisatie, die standpunten inneemt over alle mogelijke maatschappelijke thema's (meestal vanuit een bepaald wereldbeschouwelijk uitgangspunt) en streeft naar verwerving van politieke macht om die standpunten te verwerkelijken. Democratie.nu neemt geen standpunten in over het geheel van de maatschappelijke thema's en wil evenmin politieke macht veroveren. Het uitgangspunt van WIT is dat politieke macht niet moet worden veroverd door organisaties, maar moet worden overgedragen aan de burgers. De mensen zijn soevereine wezens die in democratisch overleg moeten kunnen besluiten hoe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost. Momenteel bestaat in ons land geen middel om dit democratisch overleg en deze directe democratische besluitvorming te realiseren. Deze middelen moeten worden ingevoerd.

Kort overzicht van onze acties en doelen
<ul>
  <li>Democratie.nu heeft tot doel
de invoering van de directe democratie, het burgerinitiatief en het referendum in Europa, België en Vlaanderen.</li>
  <li>De vereniging ijvert dat naast het parlementair wetgevend initiatief ook het burgerinitiatief grondwettelijk mogelijk wordt.</li>
  <li>Onderzoek, archief rond directe democratie, publicaties, boeken, debatten, studiedagen, opleidingen, websites, symposia en voorlichting.</li>
  <li>Contacten te onderhouden met
zowel lokale als mondiale gelijksoortige bewegingen.</li>
  <li>Overtuigen en engageren van politieke partijen, intelligentsia, individuen en mandatarissen, NGO's, burgerbewegingen, drukkingsgroepen</li>
  <li>Deelname aan betogingen en uitdelen van pamfletten</li>
</ul>