Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Historiek tot 2002

Historiek

Van af augstus 2002: zie de Witte Berichten (http://www.democratie.nu/content/blogcategory/31/58/)

2002 (mei) mede-initiëren van een referendumcampagne voor Europa
zie www.european-referendum.org

2001 ondersteuning burgerinitiatief voor de invoering van districtsraden in Gent.
WIT geeft advies, informatie en verzamelt mee handtekeningen voor de aanvraag van dit burgerinitiatief.

2000 Medeoprichter van het netwerk voor Directe Democratie in Europa

2000 Gemengde Federale commissie voor politieke vernieuwing
WIT volgt de commissie, neemt deel aan vergaderingen en heeft reeds twee nota's gestuurd aan alle Belgische parlementsleden over: fiscale aspecten en de kwestie van quorums en drempels. Actie om de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 te koppelen met een referendum om deze bindend te maken.

De verkiezingen van juni 1999: WIT lobbyt succesvol om de invoering van het bindend referendum in de regeringsverklaring op te nemen.

1998 steun en informatie aan referenduminitiatieven
WIT doet mee aan debatten, verdeelt pampletten en verzamelt handtekeningen om een referendum af te dwingen. WIT neemt geen stelling in maar zet de burgers aan tot deelname aan het referendum. Het gaat over referenduminitiatieven in o.a. Doel (aanleg dok), Gent (openbaar vervoer en Belfortparking) St. Niklaas (parking) en Boechout (bibliotheek)

1998. Jos Verhulst publiceert het boek "Het verdiepen van de democratie. Feiten, argumenten, ervaringen omtrent de invoering van het referendum" bij uitgeverij Cypres te Brussel.

1998 Groep van Oostende
Verschillende politieke bewegingen wilden de politieke krachten bundelen.
Op het Forum van maatschappelijke Vernieuwingsbewegingen heeft elke deelnemende beweging het bindend referendum op volksinitiatief aanvaard.

Symposium Op 30/1/98 en 31/1/98 organiseert WIT twee academische voordrachten, met steun van de Koning Boudewijnstichting, over de sleutelvraagstukken van de 21ste eeuw: Arbeid, menselijke motivatie en directe democratische besluitvorming. Er wordt een paper opgesteld.
Met Prof. Dr. Bruno Frey Universiteit Zürich en Thomas Mayer Mehr Demokratie, München

1998 actie Sneeuwbal:
De lopende petitie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren wordt geïntensifieerd doordat verschillende burgerbewegingen mede-actievoerder worden.

1997-1998 Democratie Dagen:
Deelname aan de D-Dag 3/10/98 in de Zoo Antwerpen
Initiatie en deelname aan de D-Dag 5/10/97 op de Zuiderdokken Antwerpen (3500 bezoekers)

1997 Witte Comités
Naar aanleiding van de Witte Mars vormt WIT ook een Wit Comité
Verschillende Witte Comités eisen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, omdat hierdoor een democratisch instrument wordt geschapen om via nieuwe wetsvoorstellen en wetten bij te dragen aan de noodzakelijke hervorming van de justitie in België. Er wordt gedebatteerd, onderhandeld en aan acties allerhande deelgenomen.

1997 Alliantievorming en Burgerplatform met verenigingen
De netwerkvorming en de intensieve contacten met burgerbewegingen en verenigingen levert een stevig netwerk op om de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief op te eisen.

1996 start petitie-actie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren.
Deze petitie-actie diende tevens om het begrip directe democratie aan het grote publiek te leren kennen.

Op 18/2/1995 wordt te Antwerpen De "Beweging voor directe democratie" opgericht. Aanwezig waren: Christine Gruwez, Tomas Vanden Abeele, Staf Claes, Eric Du Meunier, Fred Six, Frans Van Neck, Helga Neven-Vandemoortele, Heiko Dittmer, Ludo De Schutter, Johannes De Schutter, Anny De Decker, Jan Nuyts, Wilbert Lambrechts, Guy Steegmans, Jos Verhulst. (Verontschuldigd waren: Hans Annoot en Bert Penninckx). Op 23 februari wordt in de schoot van deze beweging een werkgroep opgericht onder de naam WIT, met de bedoeling aan de komende parlementsverkiezingen deel te nemen. Het publiek en politieke partijen worden geconfronteerd met de nieuwe begrippen directe democratie, referendum en burgerinitiatieven. Manifesten en documenten worden opgesteld.

1994 Geïnspireerd door het werk van Joseph Beuys (1921-1986) en de vereniging Nicolaas (1991) brengt Ludo De Schutter een aantal mensen samen met de bedoeling een beweging op te richten ter invoering van de directe democratie in België en Europa. De basis wordt gelegd om directe democratie inhoudelijk te begrijpen. Er wordt intens aan studie, interne vorming en beeldvorming gedaan.