Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije

In België heeft Karel De Gucht zich uitgesproken voor een referendum over de toetreding van Turkije tot de EU

“Nederlanders zijn nog steeds in groten getale tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Uit nieuw onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 55 procent toetreding van het land afkeurt. 31 procent is voor Turkije als nieuw EU-lid.
Alleen onder kiezers van GroenLinks en D66 is er een meerderheid voor de toetreding van Turkije. Bij de andere partijen is er een duidelijke meerderheid tegen. 58 procent van de ondervraagden wil over dit onderwerp een referendum in Nederland laten houden. Hiervan wil 42 procent dat zo'n volksraadraadpleging wordt gehouden voordat de onderhandelingen starten. 16 procent wil een referendum na de onderhandelingen. Alleen onder de Groen Links- en PvdA-kiezers is een meerderheid tegen het houden van een referendum over dit onderwerp. De helft van de geënquêteerden denkt dat de start van de onderhandelingen automatisch zal leiden tot de verplichting om Turkije na afloop toe te laten tot de EU”.
De Telegraaf 29-09-05
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26223851/Nederland_tegen_toetreding_Turkije.html

De meeste Europeanen zijn tegen de toetreding van Turkije tot de EU gekant. Volgens de ‘Eurobarometer’, die afhangt van de Europese Commissie, en meestal resultaten produceert die in de richting gaan van wat de Eurocraten wenselijk achten, zou 52% van de ondervraagde Europeanen tegen de toetreding zijn, terwijl 35% voorstander is. In Oostenrijk zijn er om begrijpelijke redenen 80% tegenstanders, in Duitsland 74%, in Griekenland 70%, in België 61%. Een meerderheid pro vindt men enkel in Polen, Slovenië en Zweden. Deze resultaten dateren van vorige zomer. Een Ifop-enquête die in september jl. in Frankrijk werd gehouden, leverde 60% tegenstanders op.

Valeurs Actuelles N°3592 (30-09-05)
http://www.valeursactuelles.com/magazine/france/index.php?num=3592&position=0&nb=3&PHPSESSID=164b836d3ed7440a7dfeadf21c8f663e

Het Nederlandse onafhankelijke parlementslid Geert Wilders heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer, om in Nederland een referendum te organiseren over de toetreding van Turkije tot de EU. De vraag die hij de Nederlanders voor wil leggen luidt: " Bent u voor of tegen de uitbreiding van de Europese Unie met Turkije".
De Telegraaf 20-09-05
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25754311/Wilders_wil_referendum_Turkije.html

In België heeft Karel De Gucht zich uitgesproken voor een referendum over de toetreding van Turkije tot de EU (De Morgen 08-10-05). Volgens de peiling ‘De Stemmenkampioen’ zouden  momenteel 27% van de Vlamingen pro de toetreding zijn van Turkije tot de EU, en 65% tegen. Bij de VLD-kiezers is 37% pro en 53% tegen, terwijl De Gucht en Verhofstadt rabiaat pro zijn (Het Laatste Nieuws 14-10-05).