Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie

Persbericht – 18 januari 2006

 

Brussel – Democracy International heeft Europa-wijd de “Oproep voor een democratische Conventie” gelanceerd als oplossing voor de huidige constitutionele crisis in de Europese Unie. Vier weken na de start van deze campagne is de Oproep ondertekend door parlementariërs van alle politieke kleuren uit 14 EU-lidstaten. Democracy International zal doorgaan met het verzamelen van handtekeningen van politici, maatschappelijke organisaties en opinieleiders.

 

 

Democracy International is een pan-Europese NGO die campagne voert voor de invoering van directe democratie (referendum en volksinitiatief) op alle politieke niveaus. De Oproep is onderdeel van een meer algemene eis van Democracy International van invoering van direct-democratische instrumenten in de Europese Unie, waaronder (maar niet beperkt tot) het Europees Burgerinitiatief.

 

Onderdelen

 

De Oproep bevat 5 onderdelen:

 

1. Directe verkiezing van de Conventieleden – Europese burgers moeten het recht hebben om zelf te bepalen wie hen vertegenwoordigt in het debat over de toekomst van Europa;
2. Een democratische werkwijze in de Conventie – het voorzitterschap moet worden gekozen door de Conventieleden, alle bijeenkomsten moeten openbaar zijn en er moeten geen concessies aan tijdsdruk worden gedaan;
3. Voortdurende burgerparticipatie; burgers moeten het recht hebben om voorstellen te doen aan de Conventie;
4. Een open uitkomst – de belangrijste taak van de Conventie zou moeten zijn het analyseren van verschillende opties en het uitwerken van een voorstel dat kan rekenen op de steun van de meerderheid van de burgers;
5. Besluitvorming via referenda – volksraadplegingen moeten gelijktijdig in alle EU-lidstaten worden gehouden.

 

(Zie de gehele tekst van de Oproep op http://www.democracy-international.org/new-convention.html)

 

“De Conventie zoals wij die voorstellen is in staat om een ontwerp-verdrag te schrijven dat een grote kans maakt op instemming door de burgers van Europa en dat de interesse, de bereidheid tot participatie en het vertrouwen van burgers in de EU vergroot”, zegt Percy Rohde, campagne-coördinator. “Daarnaast zullen Europa-wijde verkiezingen en referenda bijdragen aan het ontstaan van een werkelijk transnationaal Europees publiek.”

 

Alternatief

 

Democracy International ziet haar voorstel als een alternatief voor het Duff-Voggenhuber-rapport, waarover het Europees Parlement zal stemmen op donderdag 19 januari. Het Duff-Voggenhuber-rapport vraagt om de organisatie van Europa-wijde discussies en debatten, maar schetst het beoogde resultaat al: “dat de huidige tekst [van de Europese Grondwet] kan worden gehandhaafd” (punt 27).

 

Democracy International is echter van mening dat democratie een open debat zonder van te voren vastgestelde uitkomsten impliceert, evenals dat de uiteindelijke beslissing bij de burgers ligt. “Invoering van de huidige Europese Grondwet na het Franse en Nederlandse ‘nee’ is een belediging van de democratie en leidt to verdere afname van publiek vertrouwen in de EU”, aldus Percy Rohde. “De installatie van een nieuwe Conventie, deze keer direct gekozen door de burgers en me uitkomst waarover de burgers zelf het laatste woord hebben, is de enige democratisch legitieme manier om de crisis te bezweren.”

 

In België wordt de Oproep verspreid door Democratie.Nu.