Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu

België zal niet uiteenvallen na een referendum of een revolutie ...

Voor de referenda die hij geregeld wil organiseren, voelen we ook niet veel.

Electronisch stemmen is overbodig, de uitkomst ligt toch al vast.

Kent u het verschil tussen een lid van de meerderheid en een lid van de oppositie? Ze hebben allebei niets te zeggen, maar het oppositielid doet dat hardop.

"Referendum is onwettig"

Oregon kent sinds 1997 de zogeheten 'dood-met-waardigheidwet', die door de bevolking in twee referenda is goedgekeurd.

"Als zo'n referendum lukt, is het de meest democratische oplossing."

Toen de Berlijnse Muur viel, in 1989, bleef het communisme verslagen achter. De overwinnaar was niet de democratie, maar het kapitalisme.

Sticht eens een land in zes weken tijd - Kroon jezelf tot koning - en begin je eigen land
http://www.directe-democratie.nu
3 februari 2006, De Tijd
België zal niet uiteenvallen na een referendum of een revolutie ...

25 januari 2006, Gazet van Antwerpen
Voor de referenda die hij geregeld wil organiseren, voelen we ook niet veel.

25 januari 2006, De Tijd
Rechtse oppositiein Spanje wil referendum over Catalaanse autonomie
De leider van de Spaanse Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, gaat in het parlement voorstellen een referendum te houden over het autonomiestatuut voor Catalonië. Dat kondigde de voorzitter van de rechtse oppositiepartij gisteren aan. De socialistische premier, José Luis Zapatero, bereikte over dat statuut tijdens het weekend een akkoord met de Catalaanse nationalisten. De PP is hevig gekant tegen het ontwerp. Volgens haar is het een stap naar de ontbinding van Spanje.

24 januari 2006,
Electronisch stemmen is overbodig, de uitkomst ligt toch al vast.

24 januari 2006, Nieuwsblad
Een democratie, een vrije samenleving, een rechtstaat mag niet en nooit aanvaarden dat buurten ,,no go area's'' worden waar de wet van de sterkste en van de jungle heersen.

21 januari 2006, De Standaard
Kent u het verschil tussen een lid van de meerderheid en een lid van de oppositie? Ze hebben allebei niets te zeggen, maar het oppositielid doet dat hardop.

20 januari 2006, Het Laatste Nieuws
"Referendum is onwettig"
Het referendum dat het Mechelse schepencollege wil organiseren rond de sluiproute Maurits Sabbestraat - Generaal De Ceuninckstraat - Caputsteenstraat - Paardenkerkhofstraat is onwettig. Dat schrijft bewonersvereniging Stuurgroep in een brief aan het college. «Het besluit is in strijd met de wettelijke bepalingen. De organisatie van een gemeentelijk referendum is verboden in een periode van 16 maanden voor de verkiezingen. Ook de wijkgebondenheid is problematisch», sommen de bewoners de wettelijke bezwaren op. Ze vragen dat het college zijn beslissing intrekt. «Wij vragen om het referendum te vervangen door een klassieke enquête.» Het college wil via het referendum de bewoners laten beslissen over de aanpak tegen het sluipverkeer.

18 januari 2006, De Standaard
Oregon kent sinds 1997 de zogeheten 'dood-met-waardigheidwet', die door de bevolking in twee referenda is goedgekeurd.

13 januari 2006, Nieuwsblad
Bestaat fictief Marquez-dorp binnenkort echt?
Verandert de naam van het Colombiaanse dorp Aracataca binnenkort in Aracataca-Macondo? Aracataca is de geboorteplaats van de wereldberoemde schrijver Gabriel Garcia Marquez en Macondo is de naam van het fictieve dorp waar zijn meesterwerk Honderd jaar eenzaamheid zich afspeelt. In een poging om het toerisme op te krikken wil het plaatselijke bestuur de twee namen verbinden tot Aracataca-Macondo. In maart kunnen de 53.000 inwoners zich uitspreken in een referendum. Niet iedereen is het idee genegen, want Marquez was in geen twintig jaar in het dorp te zien.

12 januari 2006, Metro
Waddeneiland dreigt met vaandelvlucht
De Nederlandse gemeente Texel op het gelijknamige Waddeneiland heeft geen oren naar een gedwongen fusie en dreigt de provincie Noord-Holland te verlaten. Burgemeester Geldrop reageerde op een uitspraak van het provinciebestuur, dat streeft naar gemeenten van ongeveer 30.000 zielen. Texel heeft maar 13.000 inwoners, maar scheurt zich liever af dan te fuseren met een gemeente op het vasteland. En als het niet lukt om volledig solo te gaan, dan is zelfs aansluiten bij Friesland een optie.
Waarom zou eigenlijk een volledig onafhankelijk Texel niet mogelijk zijn ?

12 januari 2006, De Standaard
"Als zo'n referendum lukt, is het de meest democratische oplossing."

Bewoners Mechelen Noord kiezen mobiliteitsoplossing voor de wijk
Het stadsbestuur legt de inwoners van Mechelen Noord drie scenario's voor om de mobiliteit te verbeteren.
De zowat 5.000 bewoners uit de wijk Mechelen Noord krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus voor het referendum op zondag 19 februari. Daags voordien is er nog een grote informatievergadering gepland waarbij de inhoud van de drie mogelijke scenario's voor de mobiliteit in de wijk wordt toegelicht. Zondag moeten de bewoners de drie scenario's één, twee of drie punten geven.
Het meest ,,drastische voorstel van de drie houdt onder meer ,,het doorknippen in van de Oscar Van Kesbeeckstraat. In de andere twee scenario's is sprake van de aanleg van éénrichtingsstraten, lussen en wegversmallingen.
,,Welk voorstel de voorkeur wegdraagt van het stadsbestuur? Daar ga ik me niet over uitspreken'', zegt VLD-burgemeester Bart Somers. ,,We willen luisteren naar de mensen en hun mening niet beïnvloeden. Voor ons zijn ze alle drie aanvaardbaar zowel op wettelijk vlak als op gebied van veiligheid.''
Het referendum zelf zal in de voormiddag gehouden worden, zegt de VLD-schepen van Mobiliteit Ludwig Neefs. ,,Vele bewoners willen zo'n dossier graag volgen, maar kunnen niet naar de vergaderingen komen. Eerdere bevragingen werden op te kleine schaal gehouden. Met dit referendum geven we elke bewoner van Mechelen Noord de kans zijn zeg te doen.''
Somers vreest niet dat de Mechelaars het referendum zullen zien als een verkiezingsstunt. ,,Dan kan men alles wat we dit jaar doen zo beoordelen hé? Het is trouwens niet ons eerste referendum.''
Goran Proot, de voorzitter van het plaatselijk wijkcomité, is blij met het referendum. ,,Als zo'n referendum lukt, is het de meest democratische oplossing.'' Proot zelf is voorstander van het ,,harde scenario. ,,Het zachte scenario waarbij de Caputsteenstraat zo'n zes jaar geleden werd heraangelegd, bracht weinig soelaas.''


12 januari 2006, De Standaard
Toen de Berlijnse Muur viel, in 1989, bleef het communisme verslagen achter. De overwinnaar was niet de democratie, maar het kapitalisme.

11 januari 2006, De Standaard
Alleen degene die tolerant is tegenover geëmancipeerde vrouwen en homoseksuelen, krijgt het Duitse paspoort.

10 januari 2006, De Tijd
Seddiq Mossadeq, Afghaanse filmmaker, over de verkiezingen in Afghanistan :
"Je kunt geen politiek bedrijven in Afghanistan als je mensen niet omkoopt. Het was ontroerend om op verkiezingsdag te zien hoe Afghanen voor het eerst in hun leven aan echte, vrije democratische verkiezingen konden meedoen. Maar wat bereiken we met de Afghaanse democratie? Het lijkt op een mooi ingepakt cadeautje, maar als je het uitpakt, stelt het weinig voor."(Vrij Nederland)

10 januari 2006, Nieuwsblad
Slecht idee (over quota)

9 januari 2006, De Standaard
Mensen die veel hebben - of het nu gaat om veel geld of veel bevoorrechte relaties - concentreren macht, kennis en geld, zodat het zich reproduceert tot meerdere eer en glorie van hun kinderen.

9 januari 2006, Nieuwsblad
Een discussie over wie de juiste chromosomen bezit in plaats van wie de meeste competentie, inzet en betrokkenheid, zou niet meer mogen worden gevoerd.

9 januari 2006, Het Volk
,Pas als we eindelijk eens de moed hebben om die kijkkast het zwijgen op te leggen, zullen we er weer in slagen echte mensen te leren kennen

4 januari 2006, De Morgen
Ook wie Stockholm binnenrijdt, moet voortaan betalen - Londense heffing dient Zweedse hoofdstad tot voorbeeld
Na Londen heft nu ook de Zweedse hoofdstad Stockholm wegentol. Sinds halfzeven gisterochtend moeten automobilisten een filebelasting betalen telkens als ze in en uit het stadscentrum rijden. Op die manier moet het stadsverkeer vlotter gaan verlopen. Het betreft een testfase, die tot eind juli duurt. In september wordt bij referendum beslist of het systeem permanent gemaakt wordt. Net als in Londen registreren camera's op strategische plaatsen de nummerplaten van de voertuigen.
Iedere werkdag rijdt een half miljoen automobilisten Stockholm in en uit. Afhankelijk van de uren waarop ze dat doen, betalen ze nu tussen 1,05 en 2 euro telkens als ze de hoofdwegen van en naar het centrum op gaan. Iedere chauffeur mag maximaal voor 6,30 euro per dag de stad in en uit. Alleen taxi's, ambulances, stadsbussen, auto's op groene energie en buitenlandse wagens ontsnappen aan de belasting.
Op die manier hoopt Stockholm het stadsverkeer met 10 tot 15 procent te verminderen. Ook de luchtkwaliteit, die nu al behoorlijk is, moet erop vooruitgaan. Het hele project kost 400 miljoen euro, en de opbrengsten gaan naar de uitbouw van het openbaar vervoer.
Hoewel de Zweden best trots zijn op de grote aandacht voor milieu en ecologie, krijgt de nieuwe verkeersbelasting niet de unanieme goedkeuring van de bevolking. De politieke goedkeuring voor het plan is in feite een deal om de groenen, de kleinste partij in het parlement, gunstig te stemmen in de sociaaldemocratische minderheidsregering van premier G–ran Persson. De gemeenteraad van Stockholm was aanvankelijk echter niet voor en ook de inwoners zijn niet laaiend enthousiast.
In opiniepeilingen tonen de meesten zich wel bezorgd om het toenemende verkeer, maar volgens diezelfde peilingen vinden velen een verkeersbelasting niet de juiste oplossing. Uit een recente enquÍte blijkt zelfs dat twee derde tegen is. Stockholmers zijn kwaad en vinden dat er over hen heen gelopen wordt, zo stelt onder andere de Zweedse automobilistenvereniging.
Volgens burgemeester Gunnar S–derholm zal dat "tijdelijk ongenoegen als sneeuw voor de zon smelten" wanneer mensen merken dat het verkeer veel draaglijker wordt in de stad. S–derholm verwijst daarbij graag naar het voorbeeld van Londen. Daar waren vooraf ook alarmkreten te horen, maar na vier jaar is het binnenstadsverkeer er met bijna een vijfde gedaald en hebben de Londenaren het systeem aanvaard.

4 januari 2006, Het Laatste Nieuws
Winkeliers moeten de politie vervangen om wetten te doen naleven. Dat is onwettelijk.

3 januari 2006, De Morgen
Sticht eens een land in zes weken tijd
In het voorjaar van 2006 richt Rob Vanoudenhoven bij wijze van spectaculair debuut op VTM zijn eigen land op. De mosterd haalde hij daarvoor niet bij Abraham, maar bij ene Danny Wallace. Die verklaarde zijn flat onafhankelijk en stichtte er het koninkrijk Lovely. Op BBC kon je zijn avonturen volgen in How to Start Your Own Country, Nederland 3 zendt het programma vanaf vanavond opnieuw uit. In Lovely is maar ÈÈn wet van kracht: 'wees goed'. Mensen die zich aangesproken voelden, konden zich via het internet onderdaan maken. Dat deden er tot nog toe al meer dan 50.000. In zes weken tijd was Lovely groter dan Liechtenstein, het Vaticaan, San Marino en Monaco. Koning Danny I maakte van Lovely een perfecte democratie: zelfs de naam werd gekozen door het volk. Verder gaf hij zijn land een nationale hymne, een nieuwe munt en zelfs een postzegel met zijn beeltenis.
Kroon jezelf tot koning - en begin je eigen land