Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Liegen in Malta

 

Het EU-referendum in Malta (08 03 03) heeft een nipte overwinning opgeleverd voor de voorstanders van de toetreding. Niet minder dan 91% van de kiesgerechtigden nam aan het referendum deel, en daarvan stemden er 53% voor de toetreding. Op het verloop van het referendum is heel wat kritiek gekomen. De voorstanders van de toetreding hadden blijkbaar het officiële voorlichtingscentrum in hun greep (het ‘Maltese Information Centre’ = MIC). Dit MIC kreeg ondermeer 474.000 euro van de EU en verspreidde uitsluitend pro-EU materiaal. De EU-opponenten hadden geen enkele beschikking over openbare fondsen.

Thomas Rupp


Thomas Rupp, uitgever van het Zeitschrift für Direkte Demokratie en actief in het ‘Network for Direct Democracy’, gaf de volgende commentaar op het gebeuren: “Ik volgde het debat in Malta vanaf begin januari en tijdens mijn opeenvolgende bezoeken in Malta kon ik vaststellen dat de MIC doorgaans eenzijdige informatie aan het volk verschaft. Ze doen niet het werk dat van een ‘neutrale’ instantie met informerende opdracht kan worden verwacht. Als regeringsinstantie beweert de MIC neutraal te zijn, maar de werkelijkheid is dat ze probeert om de kiezers ‘ja’ te laten stemmen door maar één zijde van de munt te tonen”. Volgens Rupp doet een analoog probleem zich voor in de meeste andere kandidaat-lidstaten waar referenda op stapel staan.

In de Belgische particratie worden de verkiezingen gekenmerkt door een eenzijdige bevoordeling door de media van de gevestigde machten. Enkel de gevestigde partijen kunnen hun campagne bekostigen met belastingsgeld, enkel zij krijgen toegang tot debatten op televisie en radio enz. Met dit soort referenda op staatsinitiatief doet zich blijkbaar een analoog probleem voor. Omdat de uitslag in Malta vrij nipt was, kan men vermoeden dat in dit land de uitslag is beslist door de propagandaslag, die daar met EU-fondsen - met ons belastingsgeld dus - werd gevoerd. Terwijl wijzelf niet eens mogen stemmen over de vraag, of wij de kandidaat-lidstaten tot EU willen toelaten.

==> http://www.EUobserver.com/index.phtml?aid=9587