Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Géén respect

"De Vlaamse regering heeft de diensten van het advocatenkantoor Stibbe in Brussel ingehuurd om na te gaan hoe ze het recht van de Vlaamse parlementsleden om stukken van de Vlaamse regering in te kijken, kan inperken en eventueel zelfs onmogelijk kan maken. Binnen de Vlaamse regering is ook afgesproken dat ...
de ministers Kris Peeters en Geert Bourgeois de Vlaamse parlementsleden Carl Decaluwé respectievelijk Jan Peumans tot de orde zullen roepen. De Vlaamse regering is hun bemoeienissen beu, de Vlaamse regering vindt dat de twee de regering al te veel controleren.

--- commentaar van Bert Penninckx --> was er zo iets niet als de scheiding der machten; van de wetgevende en de uitvoerende macht?

Het is de tweede keer dat de Vlaamse regering van Yves Leterme haar eigen Vlaams Parlement muilkorft. Begin van de legislatuur was er al het zogenaamde Zwijgakkoord. Dat Zwijgakkoord houdt in dat de meerderheidspartijen zich engageren om over alles, dus ook over zaken die niet in het regeerakkoord zijn afgesproken, met elkaar te overleggen en elkaar een vetorecht te geven. Dat moet wisselmeerderheden en wisselcoalities uitsluiten. Het houdt in dat één partij iets kan tegenhouden, ook wanneer alle andere partijen uit meerderheid en oppositie het nochtans eens zijn. Dat Zwijgakkoord kwam er op uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister-president en CD&V-boegbeeld Yves Leterme.

--- BP --> CD&V koploper in de particratie? In ieder geval heeft CD&V nog nooit een referendumvoorstel ingediend. Dat beloofd.

Het modewoord bij uitstek op het Martelaarsplein, waar de meeste van de Vlaamse ministers kabinet houden, is 'respect'. Er is zelfs een partij, om de CD&V niet bij naam te noemen, die campagne voert met het woord respect. Maar hoe kunnen CD&V en kartelpartner N-VA respect opbrengen voor u als kiezer, indien diezelfde partijen géén respect hebben voor hun eigen parlementsleden en zelfs gaan proberen om hen te muilkorven. Daarmee halen ze onze democratie onderuit.

De Vlaamse regering wil ons doen geloven dat ze goed werk levert en respect voor ons heeft. Maar een regering die niet wil gecontroleerd worden, heeft iets te verbergen. De Vlaamse regering wil niet gecontroleerd worden, ze heeft iets te verbergen. Ze wil o.a. verbergen dat de eerste fase van de werken om de ring rond Antwerpen te sluiten, 40 procent méér hebben gekost dan geraamd en dat u als belastingbetaler daarvoor zal mogen opdraaien. Respect zei u?
 
Eric Donckier in het Belang van Limburg op 2006-06-28 http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=MED12871741.HTML