Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Drole de guerre

MIJN DRIE FAVORIETE VRAGEN

Men zou het bijna vergeten, maar deze oorlog (nvdr: invasie van Irak) begon eigenlijk met de aanslagen van 11 09 01. En men zou bijna vergeten, dat nog heel wat aspecten van deze aanslagen op opheldering wachten. De lijst van raadsels is lang en het is duidelijk, dat essentiële informatie omtrent de aanslagen verborgen wordt gehouden voor het publiek. Hier is mijn persoonlijke top drie.
1. Hoe kan de hoogst regelmatige instorting van WTC7 worden verklaard?

Naast de twee WTC-torens die door vliegtuigen werden getroffen, stortte ook nog een derde toren in: de 174 m hoge WTC-7. De instorting van dit gebouw kan niet door een impact worden verklaard, en ook niet door neerstortend puin van de twee hogere torens. In WTC-7 brak een brand uit onder omstandigheden, die nooit werden opgehelderd. Die brand zou de instorting hebben veroorzaakt.

Het eigenaardige is echter, dat het gebouw op een hoogst regelmatige wijze inzakte, zoals normaliter enkel pleegt te gebeuren wanneer een constructie welbewust, met vaardig geplaatste springladingen, wordt neergehaald. Diverse filmbeelden over het einde van WTC-7 zijn op het internet beschikbaar (zie hieronder voor enkele internetadressen). De kans, dat een willekeurig uitbrekende brand in de onderste verdiepingen van het gebouw, het hele torengebouw over de hele gevelbreedte volstrekt gelijkmatig doet instorten, lijkt wel extreem klein. Er schijnen geen precedenten te zijn van vergelijkbare gebouwen, die onder invloed van een brand zo snel, en vooral zo bijzonder regelmatig en ordelijk tot instorting overgaan.

http://www.democraticunderground.com/duforum/DCForumID43/5502.html
http://www.whatreallyhappened.com/wtc7.html
http://www.whatreallyhappened.com/wtc7collapse.html

2. Hoe is het mogelijk dat telefoongesprekken plaatsvonden tussen de passagiers in de gekaapte vliegtuigen en familieleden op de begane grond?

Vanuit vlucht 93 zouden niet minder dan 13 telefoongesprekken zijn gevoerd, waarvan een aantal vanaf een hoogte van ongeveer 30.000 voet. Deze gesprekken leveren essentiële elementen ter ondersteuning van het ‘officiële’ kapersverhaal. Een experiment met diverse soorten draadloze telefoons, laat echter zien dat verbindingen onmogelijk zijn wanneer het vliegtuig hoger vliegt dan ongeveer 8000 voet.

http://feralnews.com/issues/911/dewdney/project_achilles_report_2_030225.html
3. Welke regering zat achter de aanslagen van 11 09 01 ?

Senator Bob Graham was een van de Amerikaanse parlementairen die een hoofdrol speelden in de onderzoekscommissie die het falen van de opsporingsdiensten bij de aanslagen van 11 september onderzocht. Het rapport van de commissie werd vrijgegeven op 11 12 02. Op die dag verklaarde senator Graham in een televisie-interview het volgende:


Senator en oud-goeverneur van Florida Bob Graham


“..I was surprised at the evidence that there were foreign governments involved in facilitating the activities of at least some of the terrorists in the United States” (‘Ik was verrast door de bewijzen voor de betrokkenheid van buitenlandse regeringen, die de activiteiten van minstens bepaalde terroristen in de USA hebben ondersteund’) (...) “To me that is an extremely significant issue and most of that information is classified, I think overly-classified. I believe the American people should know the extent of the challenge that we face in terms of foreign government involvment. That would motivate the government to take action” (‘Dat is voor mij een extreem belangrijk punt en de meeste informatie terzake wordt geheim gehouden, naar mijn mening in overdreven mate. Ik vind dat het Amerikaanse volk moet weten in welke mate een vreemde regering hierbij betrokken was. Dat zou ook onze regering tot actie bewegen’).

Vraag: “Are you suggesting that you are convinced that there was a state sponsor behind 9/11?” (‘Suggereert U dat een vreemde mogendheid de aanslagen van 9/11 heeft gesponsord?’)

Graham: “I think there is very compelling evidence that at least some of the terrorists were assisted not just in financing - although that was part of it - by a sovereign foreign government and that we have been derelict in our duty to track that down, make the further case, or find evidence that would indicate that that is not true and we can look for other reasons why the terrorists were able to function so effectively in the United States” (‘Ik denk dat er zeer krachtige bewijzen zijn voor de stelling dat minstens sommige terroristen werden gefinancierd en anderzins gesteund door een soevereine vreemde regering. Ik denk dat men heeft gefaald bij de plicht om dit verder te onderzoeken, uit te spitten, eventueel tegenbewijzen te vinden. We zouden verder de redenen kunnen nagaan waarom terroristen in staat waren zo effectief te opereren binnen de USA’)

Vraag: “Do you think that will ever become public, which countries you’re talking about?” (‘Denkt U dat ooit openbaar bekend zal geraken welke landen U bedoelt?’)

Graham: “It will become public at some point when it’s turned over to the archives, but that’s 20 or 30 years from now. And, we need to have this information now because it’s relevant to the threat that the people of the United States are facing today” (‘Het zal bekend worden binnen 20 of 30 jaar, wanneer de documenten naar de historische archieven zullen verhuizen. Maar de informatie moet nù bekend gemaakt worden, want ze is relevant voor de bedreiging waarmee onze bevolking nù geconfronteerd wordt’).

De vraag is natuurlijk: welke is de niet-Amerikaanse regering die, blijkens ‘very compelling evidence’, minstens bepaalde terroristen steunde? En waarom mag de wereld niet weten over welk land het gaat?

==> http://www.pbs.org/newshour/bb/congress/july-dec02/intelligence_12-11.html