Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Strijd voor symbolen in Bolzano

Op 6 oktober vond in Bolzano, de hoofdplaats van ZuidTirol, een referendum plaats over de naamsverandering van het hoofdplein van de stad. Dit plein droeg de naam ‘Piazza Vittoria’, Plein van de Overwinning, die verwees naar de geallieerde overwinning waarmee de eerste wereldoorlog eindigde. Als gevolg daarvan werd ZuidTirol, dat deel uitmaakte van OostenrijkHongarije, aangehecht bij Italië. De meerderheid van de bevolking in ZuidTirol is Duitstalig, maar in de hoofdplaats Bolzano spreekt de meerderheid Italiaans. De coalitie van centrumlinkse en Duitstalige partijen, die ZuidTirol bestuurt, had in 2001 de ‘Piazza Vittoria’ herdoopt tot ‘Piazza della Pace’, Plein van de Vrede.

Hiertegen was verzet gekomen van de rechtse partijen. Die vonden dat de geschiedenis niet mag worden uitgewist, en zij lanceerden een correctief referendum om het plein opnieuw zijn vorige naam te geven. Voorstanders van de nieuwe naam vonden, dat de oude naam kwetsend was voor de Duitstaligen. De affaire kreeg een zekere nationale weerklank toen Gianfranco Fini een week voor het referendum op bezoek kwam in Bolzano om het herstel van de oude pleinnaam te steunen. Uiteindelijk haalde dit voorstel ook een meerderheid van 62% (30.873 stemmen).