Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Drôle de guerre (5)


Druppelsgewijs komen de aanwijzingen binnen dat er met het hele 11 septemberverhaal iets fundamenteels loos is. Ik weet het: met samenzweringstheorieën moet je voorzichtig zijn. Maar anderzijds is het duidelijk, dat de aanslagen in elk geval het resultaat zijn van een samenzwering. De enige vraag luidt: wie zijn de samenzweerders? En daarbij mag je, in deze tijden van misleiding, propaganda en manipulatie, niets of niemand a priori uitsluiten.


Bovendien zijn, zoals gewoonlijk, ook in dit dossier de media zeer onbetrouwbaar. Er zijn in verband met de aanslagen door de meest prestigieuze media een aanzienlijk aantal kwakkels verspreid. We moeten noodgedwongen de berichtgeving door de media als uitgangspunt voor onze overwegingen nemen. Ons eerste werk zal altijd moeten zijn, om de geleverde berichten zelf op hun consistentie en betrouwbaarheid te toetsen.

 > Michael Collins Piper: "The Media Lied About 9-11 Conspirator"  

Dat er aanvalsplannen van de USA tegen het Talibanregime in de steigers stonden, werd reeds kort na 11 september van diverse zijden bekendgemaakt. Op 16 mei maakte NBC echter bekend, dat de gedetailleerde plannen op Bush's bureau belandden op 9 september, dus op de vooravond van de aanslag. Het document in kwestie was een "Presidentiële Richtlijn betreffende Nationale Veiligheid" (`National Security Presidential Directive'). Over dit soort documenten meldde NBC: "Zulke richtlijnen zijn uiterst geheime documenten die slechts formeel worden opgesteld na goedkeuring door de hoogste instanties in het Witte Huis, en betreffen beslissingen die aansluitend moeten uitgevoerd worden" (`Such directives are topsecret documents that are formally drafted only after they have been approved at the highest levels of the White House, and represent decisions that are to be implemented imminently').

Dat betekent dat het oorlogsplan in Afghanistan reeds een hele tijd werd voorbereid en dat het punt van uitvoering op 9 september was bereikt. Het NBC bericht meldt dat de USA sowieso het plan hadden om al-Qaida aan te vallen. Ik heb in een vroeger artikel reeds gewezen op het merkwaardige feit, dat op 11 september drie NATO-vliegdekschepen in de Indische Oceaan aanwezig waren (die dan ook werden ingezet bij de operaties in Afghanistan). Normaal is in dat gebied maar één vliegdekschip aanwezig. Gezien het feit dat de aanvalsplannen op 9 september klaar waren, en in aanmerking genomen dat de omzetting van een plan in een `Presidentiële Richtlijn' aansluitende uitvoering impliceert, is het logisch om te veronderstellen dat de schepenconcentratie in de Indische Oceaan geen toeval was.

De aanslagen van 11 september vormden het officiële motief om de Presidentiële Richtlijn uit te voeren. De aanslagen werden inderdaad onmiddellijk aan al-Qaida toegeschreven, en het NBC-bericht meldt: "In veel opzichten schetste de richtlijn hetzelfde oorlogsplan dat het Witte Huis, de CIA en het Pentagon uitvoerden na de aanslagen van 11 september. Zeer waarschijnlijk kon de administratie die aanvallen zo snel beantwoorden omdat ze gewoon de plannen uit de lade moest nemen" (`In many respects, the directive (...) outlined essentially the same war plan that the White House, the CIA and the Pentagon put into action after the Sept.11 attacks. The administration most likely was able to respond so quickly to the attacks because it simply had to pull the plans `off the shelf' `). Hoe groot is de kans, dat de aanleiding tot de uitvoering van het plan zich bij toeval voordoet op het ogenblik dat het plan klaar is? Laten we conservatief zijn, en zeggen dat een aanslag als die van 11-9-01 zich eens om de vijf jaar (= om de 1826 dagen) voordoet, en dat het tijdsinterval tussen de opstelling van de formele Richtlijn en de aanslag 10 dagen bedraagt. De kans op zo'n conjunctie van twee onafhankelijke gebeurtenissen is dan 10 : 1826 = .005 . Het is dus rationeel om de nulhypothese te verwerpen en voorkennis van de aanslag te veronderstellen bij minstens sommige opstellers van het aanvalsplan.
Deze nieuwe hypothese kan in principe getest worden. Indien voorkennis van de aanslagen voorhanden was, moet dit een invloed hebben gehad op het vliegtuiggebruik van de insiders. Er zijn inderdaad aanwijzingen, dat op 10 september in de hoogste Amerikaanse kringen heel wat voorzorgen werden genomen inzake vliegtuigreizen. Newsweek schreef op 24 september: "Newsweek vernam dat een groep topambtenaren van het Pentagon op 10 september plots reisplannen voor de ochtend daarop hadden opgezegd, klaarblijkelijk om veiligheidsredenen" (`On Sept. 10, Newsweek has learned, a group of top Pentagon officials suddenly canceled travel plans for the next morning, apparently because of security concerns'). Een andere hoge piet die, na een discrete waarschuwing, op 10 september zijn plan opgaf om op 11 september het vliegtuig te nemen, was de Californische goeverneur Willie Brown.

Op 9 september ligt het aanvalsplan, gegoten in een formele vorm die aansluitende uitvoering impliceert, klaar op het bureau van de Amerikaanse president. Op 10 september zeggen een reeks topfiguren uit het establishment hun vluchten voor 11 september op. Op 11 september volgen de aanslagen, die het motief bieden, zowel voor de opzegging van de vluchten als voor de uitvoering van het aanvalsplan. Men kan dit toeval noemen. Men kan alles toeval noemen. Maar een objectieve statistische analyse leert, dat hier zeer waarschijnlijk méér dan toeval in het spel is.

Hoe verbreid was de voorkennis?

In een vroegere Witte Werf hebben we reeds gewezen op het feit, dat de in Nederlandse moslimscholen gevonden doch uit Egypte afkomstige Islamitische kalender (waarop een vliegtuig te zien is dat incrasht op New York) zeer waarschijnlijk op voorkennis wijst bij de makers van de kalender. In islamitische middens in New York zijn trouwens ook incidenten geweest die op voorkennis wezen.

 

Zie: `Report: Calendar Showed Plane Crashing Near Manhattan `NewsMax Wires, 27 sept. 2001

De Telegraaf, 26 september 2001

Op 29 mei 2002 gaf Newsmax een bericht vrij afkomstig van Richard Dennison, een bankier uit Connecticut die in Augustus 2001 op vakantie was in Caïro. In een winkel in Caïro hoorde hij een winkelier in het Engels met een vriend spreken. Die laatste nam afscheid met de mededeling dat hij videospelletjes ging spelen. Na zijn vertrek vroeg Dennison terloops aan de winkelier, wat voor videospelletjes dan wel gespeeld werden in Caïro. Het antwoord luidde `Flight simulator'. Dennison vroeg dan, waarom dat spelletje in Caïro geliefd was. Het antwoord luidde: "U zult wel zien". De dialoog ging dan als volgt verder:

Dennison: "Wat zal ik zien?"
Winkelier: "Vliegtuigen gebruikt als bom"
Dennison: "Het kopen van vliegtuigen zal een hoop geld kosten".
Winkelier: "Dat zal niets kosten".
Dennison: "Wie zal de vliegtuigen besturen?"
Winkelier: "Arabieren".
Dennison: "Wat zullen ze bombarderen met die vliegtuigen?"
Winkelier: "Ze zullen het symbool van het kapitalisme in New York City bombarderen".
Dennison: "Je bedoelt de beurs van New York?"
Winkelier: "Nee, het World Trade Center".
Dennison: "Wanneer zal dat gebeuren?"
Winkelier: "Ga maar niet op reis in september of oktober, en blijf uit de buurt van Boston Logan, waar de veiligheid beneden maat is".

Omdat Dennison zijn verhaal aan de FBI pas deed in de week na 11 september, moeten we rekening houden met de mogelijkheid van een verzinsel of a posteriori herinterpretatie. Het is bijvoorbeeld niet evident dat een willekeurige winkelier in Caïro überhaupt van het bestaan van Boston afweet. Maar het verhaal wijst wel in dezelfde Egyptische richting als de Islamitische kalender. Het is trouwens bekend dat Egypte kort voor de aanslag de CIA had gewaarschuwd voor een komende aanslag (Patrick Tyler en Neil MacFarquhar `Egypt Warned U.S. of a Qaeda Plot, Mubarak Asserts' New York Times 3 juni 2002). De waarschuwing bevatte echter te weinig specifieke elementen om bruikbaar te zijn.

De vraag die bij dit alles oprijst is evident: indien het waar is dat de WTC-aanslagen in brede islamitische kringen werden vooraangekondigd, is het dan denkbaar dat de CIA helemaal van niets wist? Dennison meent alleszins van niet. Hij zegt: "Indien ik het wist, dan moet de CIA het ook hebben geweten. Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde agenten op de hoogte waren". (`..if I knew, the CIA must also have known. I am convinced some agents did').

> Evan Thomas en Mark Hosenball: 'Bush: 'We're at war'' (Newsweek)

> Over de aanvalsplannen tegen het taliban-regime: http://www.whatreallyhappened.com/preplanned.html

> Bush had de aanvalsplannen op 9 september op zijn bureau: 'US planned for attack on al-Qaida. White House given strategy two days before Sept.11' (NBC) 

 
> Over de Egyptische waarschuwing aan de CIA, tijdens de week voor 11/9 dit New York Times artikel (enkel voor abonnees) 
 
> Jeffrey Scott Sapiro: 'Police: Student spoke of attacks before Sept. 11' (The Journal News) (https://www.prisonplanet.com/student_spoke_of_attacks_before_sept_11.html)
 
> Greg B. Smith: ' Some Got Warning: Don't Go Downtown on Sept. 11 Feds say Mid-Easterners knew of the coming danger' (NY DailyNews) (https://www.prisonplanet.com/some_got_warning_dont_go_downtown_on_sept_11.html)
 
>Dinael-Beblawi 'Bin Laden linked to two fundamentalist Islamic groups in Egypt' Middle East Times, 14 sept. 2001