Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel

Gelijktijdig met de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 mei vond in Amsterdam het referendum over de verzelfstandiging van het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB plaats. 66,1% stemde tegen verzelfstandiging, 33,9% voor. De opkomst was 63,8% (Amsterdamse opkomst bij de Kamerverkiezingen: 71,1%). Het referendum was door het comité `Ons GVB geen NV' aangevraagd om te pogen de voorgenomen beslissing tegen te houden om het GVB te verzelfstandigen. De gemeente had fanatiek campagne gevoerd voor zelfstandiging (en zichzelf hiervoor 450.000 euro aan belastinggeld gegeven om de verzelfstandiging door te zetten). Het gemeentebestuur heeft aangekondigd de uitkomst te respecteren.


==> http://www.onsgvbgeennv.info

*

Op dezelfde dag werd ook een `raadplegend referendum' (het newspeakwoord voor plebsiciet) gehouden in Utrecht. Een raadplegend referendum is een referendum op overheidsinitiatief, waarbij de vraagstelling, de vorm (ja-nee-vraag of meerkeuzereferendum), al dan geen opkomstdrempel veelal ad-hoc worden vastgesteld. In dit geval had het gemeentebestuur twee keuzes voorgelegd, namelijk twee door haarzelf gemaakte plannen die beide uitgingen van een verbouwing. 70,1% van de "geldige" stemmen was voor visie A en 29,9% voor visie 1. Ongeldig verklaard werden namelijk 16% van de kiezers die blanco hadden gestemd, conform de oproep daartoe van o.a. het comité `Utrecht stemt blanco' die vond dat het tweekeuzeplebisciet was voorgekookt. De opkomst van 65% lag 13% onder dat van de Utrechtse opkomst bij Kamerver-kiezingen.

==> www.utrechtreferendum.nl

*

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart is ook een raadplegend referendum gehouden in Son en Breugel of deze gemeente door Eindhoven geannexeerd moet worden of niet. 87,7 procent stemde tegen annexatie, 12,2 procent stemde voor. De opkomst was 69,4% (bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 stemde 67,0%). Ook dit referendum is een (klassiek) plebisciet: het gemeentebestuur schreef het uit omdat het zelf fel tegen annexatie is en dit verzet (dat op zichzelf natuurlijk geheel gerechtvaardigd is) democratische legitimiteit richting de Tweede Kamer wil geven. Maar het blijft oneigenlijk, want de gemeente heeft helemaal geen bevoegdheid op dit gebied en kan haar burgers er dus ook niet over laten beslissen, en als het aan de gemeentebestuur lag is dit gelijk het enige onderwerp waar ooit in de Sonenbreugelse geschiedenis een referendum over zal worden gehouden - zo luidt althans onze nulhypothese.

Interessant is dat deze 3 eerste referenda van 2002 niet op basis van de Tijdelijke Referendumwet zijn gehouden, maar op basis van autonome gemeentelijke verordeningen.