Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Drole de guerre (2)

Waarom 11 september 2001? Men spreekt er weinig over, maar de datum zelf van de aanslagen roept , bekeken tegen de achtergrond van het verloop der Amerikaans-Afghaanse contacten, levensgrote vragen op (1).
De Taliban namen Kaboel in op 26 september 1996. De Amerikanen nemen aanvankelijk geen onwelwillende houding aan tegenover deze groep, die ze als een mogelijke stabiliserende factor beschouwen. En stabiliteit is nodig, wil men de fameuse oliepijplijn door dat land aanleggen (zie bv.: dit artikel op www.expressindia.com en deze transcriptievan een CNN-rapport)

In 1998 doet echter een nieuwe factor zijn intrede: Bin Laden, overgekomen uit Soedan, lanceert in het begin van dat jaar zijn `internationaal islamitisch front' en spreekt bij die gelegenheid een antiAmerikaanse fatwa uit. Het blijft niet bij woorden: op 8 augustus 1998 worden bomaanslagen gepleegd tegen de Amerikaanse ambassades in Dar-el-Salam en Naïrobi, waarbij 224 doden vallen. De Amerikanen riposteren met bombardementen op Soedan en enkele tientallen kruisraketten afgevuurd op Aghanistan. Eind 1998 komt er ook een internationaal aanhoudingsbevel aan het adres van Bin Laden. Op 15 september 1999 zal een UNO-resolutie trouwens de uitlevering eisen van Bin Laden door de Taliban.

Vanaf 1997 komt de informele groep `6 + 2' bijeen. De `2' zijn Rusland en de USA, die van oude rivalen nu coo"peranten zijn geworden inzake Afghanistan. De `6' zijn buurlanden die een rol kunnen spelen: Iran, Pakistan, China, Oezbekistan, Tadjikistan en Turkmenistan. Op 19 juli is er een bijeenkomst van deze groep, waarop ook de Taliban en de Noordelijke Alliantie aanwezig zijn. De USA blijven intussen in gesprek met de Taliban. Op 27 september 2000 is de adjunct-minister van buitenlandse zaken van de Taliban in Washington, waar hij een uiteenzetting verzorgt in de lokalen van het `Middle East Institute'. Hij laat bij die gelegenheid verstaan, dat de kwestie Bin Laden wel voor regeling vatbaar is indien het Taliban-regime internationaal wordt erkend. 

In oktober 2000 vindt in Aden de aanslag plaats op het Amerikaanse oorlogsschip USS-Cole.

In de lente van 2001 vernietigen de Taliban de boedha-beelden in Bamiyan.

Bij de overgang naar 2001 wordt vanuit `6 + 2' een nieuwe, meer informeel werkende groep gecreëerd. Er vinden twee vergaderingen met de Taliban plaats, in november 2000 en maart 2001. Plaats: Berlijn. Aan de Taliban wordt gezegd, dat ze over enorme inkomsten zullen kunnen beschikken eens de oliepijp is aangelegd. Om de onderhandelingen te vergemakkelijken saboteert de Amerikaanse regering zelfs het FBI-onderzoek naar Bin Laden en zijn Taliban-medeplichtigen in verband met de aanslag in Aden. Boter aan de galg: de Taliban zijn stijfkoppen. Op een derde vergadering , die van 17 tot 21 juli 2001 plaatsvond (eveneens te Berlijn) dreigde de Amerikaanse vertegenwoordiger Simons dan openlijk met een militaire interventie, waarbij de aanslag op de USS-Cole als verantwoording zou kunnen dienen. Na nog een laatste, mislukte poging tot gesprek op 29 juli 2001, is het afgelopen met onderhandelen. Het FBI heropent het onderzoek naar Bin Laden.

Vanaf dat ogenblik werd enerzijds voor de militaire optie tegen Afghanistan gekozen, terwijl anderzijds de actie tegen Bin Laden weer wordt heropgenomen. De militaire optie betekent, dat voor de winter de militaire klus geklaard moet zijn, zodat de voorbereidingen zeker in september moeten beginnen. De aanval moest dus ongeveer `half oktober' plaatsvinden 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1550366.stm

Het merkwaardige is, dat de aanslagen van 11 september 2001, die de officiële (en gedroomde) aanleiding vormen voor de actie in Afghanistan, dus plaatsvonden op een datum die erg precies aansluit bij het reeds geplande begin der vijandelijkheden.

Er wordt ook gemeld dat de kapers hun tickets drie weken op voorhand hebben gekocht. De mobilisatie van de slapende terroristische cellen moet dus zeker één maand voor de aanslagen hebben plaatsgevonden. Dat brengt ons op ongeveer 11 augustus, minder dan twee weken na de laatste onderhandelingspogingen tussen de Taliban en de USA. Het besluit om de aanslag te plegen is dus genomen direct aansluitend op het ogenblik, dat de USA voor de militaire optie in Afghanistan kozen, en tevens ook hun onderzoek ten laste van Bin Laden reactiveerden. Terugrekenend van de Afghaanse winter (die in de media werd beschreven als uiterst guur, hoewel dat in de praktijk meevalt - zie: (dode link verwijderd)  

voor dewelke de militaire operatie rond moest zijn, kom je terecht op het moment waarop de militaire operatie moet beginnen, en dat blijkt dan ook het moment van de aanslagen te zijn: 11 september 2001. Neem je de voorbereidingstijd voor die aanslag (een maand) mee in rekening, dan kom je uit in de eerste helft van augustus, dus in de twee weken na het afspringen van de gesprekken met de Taliban. Het lijkt wel een coherent scenario, en men kan zich afvragen hoe groot de kans is op zo'n nauw luisterend verloop.

Laten we een bescheidener vraag stellen: hoe groot is de kans dat Bin Laden zijn aanslag `juist' op tijd pleegt? Veronderstel dat de nauwkeurigheidsmarge 2 weken bedraagt, en dat Bin Laden bereid is om tot grootscheepse anti-Amerikaanse aanslagen over te gaan vanaf het uitspreken van zijn fatwa (op 22 februari 1998). Vanaf 22 feb. 1998 tot 10 september 2001 (een tijdsinterval dat pakweg 90 veertiendaagse periodes omvat) zijn er twee grote aanslagen geweest, namelijk op de Amerikaanse ambassades in Kenya en Tanzania, en op de USS-Cole. De kans op een aanslag in een willekeurige veertiendaagse periode beloopt dus ongeveer 2/90 = 0,02. Dat is een significante score. Zelfs indien men de nauwkeurigheidsmarge opdrijft tot één maand, blijft men nog altijd onder de conventionele significantiegrens van 5%. Indien Bin Laden en zijn organisatie niet verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslagen op de ambassades of op de USSCole, wordt de kans natuurlijk nog kleiner.

Men dient zich dus redelijkerwijs de vraag te stellen: hoe komt het dat de aanslagen van 11 september 2001 precies op het geschikte ogenblik kwamen, om te kunnen fungeren als aanleiding voor een reeds geplande militaire interventie?

Het is mogelijk dat de verklaring zeer prozaïsch is. Abramovici oppert bijvoorbeeld de mening, dat Bin Laden van de oorlogsvoorbereidingen op de hoogte was, en als eerste wou toeslaan (1). Dat is goed denkbaar. Maar ook in dat geval blijft het een feit, dat de echte reden voor deze oorlog niet is wat officieel wordt opgegeven.

opmerkingen

(1) Voor de chronologie werd gebruik gemaakt van het artikel:P.Abramovici `L'histoire secre`te des négotiations entre Washington et les Talibans' Le Monde Diplomatique, Jan. 2002, p.10-11. 

In dit artikel leest men ook: "Une hypothe`se agite aujourd'hui les esprits. Et si, convaincu que les Américains allaient effectivement faire la guerre, M. Ben Laden avait tire' le premier? En tous cas, le 11 septembre, les tours du World Trade Center sont détruites par des commandos activés a` la mi-août. Trois jours plus tard, Unocal annonce dans un communique' qaue son projet de gazoduc restera gelé et qu'elle refuse de négocier avec les talibans, anticipant ainsi une chute du régime de kaboul et un changement politique. Un mois apre`s, les Etats-Unis entament leurs bombardements, les Tadjiks et les Ouzbeks `acceptent' de fournir des facilités militaires aux forces armées américaines, la Russie, `spontanément', pour lutter contre le terrorisme, promet toute aide nécessaire aux Etats-Unis, les factions anti-talibans, enfin, finissent par se mettre d'accord. Tout cela en deux mois!".

(2) Ik heb in de knipselbijlage van deze Witte Werf een interview met Andreas von Bülow toegevoegd, dat op 13/1/02 verschenen is de `Tagesspiegel'. Von Bülow is een Duitse oud-minister, die 25 jaar lang voor de SPD in de Bundestag zetelde. Hij schreef het opzienbarende "Im Namen des Staates" (München, Piper Verlag, 2000), waarin hij kond doet van zijn bevindingen als lid van de Duitse `parlementaire controlecommissie voor de geheime diensten'. Iedere democraat zou deze turf moeten lezen. Von Bülow is geen fantast, maar iemand die zich op redelijke gronden ernstige vragen stelt omtrent het officiële verhaal dat ons over de aanslagen van 11 september wordt opgedist.

 (3) Hier zijn nog enkele elementen die de redelijkheid van onze vraag onderstrepen:

Een actieve FBI-agent heeft klacht ingediend tegen zijn oversten bij het FBI en het departement van justitie, omdat die het onderzoek sabo-teerden:

(dode link verwijderd)

Andere klachten (https://www.gregpalast.com/detail.cfm?artid=103&row=0) van onderzoekers over sabo-tage.

 

zie in hetzelfde verband:

(dode link verwijderd)

Jane's meldt reeds in maart 2001 dat een militaire anti-talibancoalitie in de maak is, met de USA, Rusland, Iran en India, waarbij Tadjikistan en Uzbekistan basissen ter beschikking stellen. In dit bericht is reeds sprake van een `anti-terroristische coalitie' (waarmee Bush in september 2001 uitpakte) 

In de zomer van 2001 verschenen reeds berichten over militaire anti-Talibancoalities .

*Anti-terroristische ingreep bij een moslimprovider in de USA, twee dagen voor de aanslagen:
 
(dode link verwijderd)