Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

21 mei: referenda in Zwitserland en Italiƫ

Op 21 mei stemmen de Italianen over 13 verschillende onderwerpen, waaronder de reorganisatie van het kiessysteem, de partijfinanciering, de verkiezing van rechters, de betaling van burgemeesters. Het Italiaans referendumsysteem is geen na te volgen voorbeeld. Vooreerst moet een deelnamequorum van 50% gehaald worden; hierdoor zijn reeds vroeger een aantal referendums gestrand. Bovendien worden de referendumvoorstellen eerst door een grondwettelijk hof getoetst. Voor de huidige referendumronde werden 13 andere voorstellen, allen afkomstig van de Radicale Partij, onontvankelijk verklaard. De burgers mogen dus enkel stemmen over voorstellen die voor de politieke klasse aanvaardbaar lijken. In dit verband dient opgemerkt, dat het gaat om een correctief referendum.

In Zwitserland wordt gestemd over zeven bilaterale akkoorden tussen dat land en de EU. De meeste waarnemers menen dat er een ruime meerderheid zal zijn voor deze verdragen, die door alle politieke partijen worden gesteund.