Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Van Peel spreekt

In De Standaard van 26 maart werd verslag gebracht van een debat tussen de partijvoorzitters aan de Leuvense universiteit. CVP-voorzitter Van Peel deelde daar mee, dat naar zijn inzicht alle veranderingen aan de procedures van de democratie irrelevant zijn. Het bindend referendum, de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters enz. hebben volgens Van Peel dus geen democratische betekenis. Volgens Van Peel is de mening en de stem van de burger in een democratie blijkbaar niet zo relevant. Er bestaat natuurlijk al langer een vermoeden dat dit het eigenlijke CVP-standpunt is, maar het voelt toch klam aan wanneer je dit nog eens uitdrukkelijk door een partijvoorzitter hoort bevestigen.

 


Onthutsend was ook Van Peel's mededeling dat hij niet meer bereid was ".. omwille van de political correctness, te verzwijgen dat 60 tot 70 procent van de straatcriminaliteit in Antwerpen het werk is van jonge Marokkanen". Deze mededeling impliceert immers dat Van Peel tot voor kort wél de politiek correcte verzwijging beoefende. De CVP-voorzitter is dus eigenlijk naar eigen zeggen een recent bekeerde volksverlakker. 

'Van Peel, wat hebt gij vanavond!?', riep Guy Verhofstadt aan het eind van het debat. De zaal applaudiseerde. De reporter van De Standaard laat de mogelijkheid open dat Van Peel 'lichtjes aangeschoten' was.