Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Verzoekschrift sociale woningen

Democratie.Nu neemt als organisatie geen standpunt in m.b.t. dit verzoekschrift maar biedt ze aan als gelegenheid tot directe participatie.

Verzoekschrift aan het Vlaams parlement op initiatief van Anke Hintjens: "Iedereen heeft het er over. Wonen is te duur geworden. Het aanbod aan goede en betaalbare woningen moet drastisch verhogen.

Nagenoeg iedereen is het er over eens dat er meer sociale woningen moeten komen, maar toch gebeurt er veel te weinig.

Daarom dien ik hierover een Verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement: ik vraag een gedurfd plan om in 20 jaar tijd tot 20% sociale woningen te komen in de grote steden.

Ik vraag hierover ook een hoorzitting met alle betrokken partners, steden en sociale organisaties. Indien 15.000 mensen het verzoekschrift mee ondertekenen, moet het ook ten gronde behandeld worden.

Wil je helpen? Dan kan je via mijn webstek www.ankehintjens.be het verzoekschrift downloaden en laten rondgaan. Of je kan dit berichtje ook verder doorsturen. Met jouw steun en de steun van alle organisaties die pleiten voor meer sociale woningen moet 15.000 handtekeningen zeker haalbaar zijn."